Kolonialhandlere

    Kolonialhandlere

Fra Svela kolonial og fisk i Pedersgata 49

319

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Stavanger var en liten by i 1900. Det bodde i underkant av 30.000 personer her, i 6680 hus. Noen hus var overbefolket, mens i andre var det mer romslig. I Østre bydel bodde det svært mange i de fleste husene. Disse trengte mat, så kolonialforretninger var det nesten på hvert et hjørne.

I hele Stavanger var det ca 400 forretninger, i Pedersgaten var det ikke mindre enn 34 kolonialhandlere, som solgte det mest nødvendige til livets opphold. Det var helst tørrvarer de handlet med, så som mel, sukker, kaffe, hermetikk og andre husholdnings varer. Mange solgte også øl og det var nok det som holdt liv i butikkene. Ferskvarer som melk, kjøtt, fisk og brød ble solgt fra egne utsalg.

I årene fra 1900 til 1940 endret handlemønsteret seg og noen butikker forsvant, mens nye kom til. Her er en kort oversikt for hvert tiår.  Det var ca 400 butikker i byen i 1900, det vil si at det var 75 personer som soknet til en butikk og det var 16 hus for hver butikk.

Jeg har brukt fagfortegnelsen i adressebøkene fra 1901 – 1910- 1920 – 1930 til 1940. her har jeg talt over hvor mange kolonialbutikker det var.

1901 – 400 butikker av de lå 34 i Pedersgaten
1910 – 265 ” 18 i Pedersgaten
1920 – 141 ” 8-9 i Pedersgaten
1930 – 172 ” 8 i Pedersgaten
1940 – 204 ” 12 i Pedersgaten

Av de 34 butikkene i Pedersgaten var det minst 16 som ble drevet av kvinner. Mange av kvinnene var enslig, noen var enker med barn og andre var gift og hadde familie. Ofte lå butikkene i kjelleren, ned en trapp og inn i et mørkt rom. Åpningstider var når kundene kom, dag som kveld.

I området Jammerdalen og Møllehaugen var det 15 butikker i Pedersgaten, mens det i de nærliggende gatene så som Arbeidergaten, Spilderhauggaten, Harald Hårfagresgate, Støberigaten og Vindmøllebakken var til sammen 14 butikker.

Det kan ikke ha vært store næringsgrunnlag for de handlende. Det viser seg at antall butikker gikk raskt nedover, allerede rundt 1910 var det 135 færre butikker i hele byen og i Pedersgaten var det sunket 18 stk. I 1920 var det 141, men rundt 1930 var det en økning til 172 og i 1940 hadde det blitt 204 kolonialbutikker byens befolkning kunne handle i.  Da var det ca 12 i Pedersgaten.

Her i nummer 92 hadde Tollef Mæland sin butikk.

            Flere av de handlende solgte ikke bare kolonial, noen var ”klædeshandlene” også, så som P. M. Sunde i Pedersgaten 98. Casper Hegland i nr 16 handlet også med korn og mel. Gustav Gunvaldsen solgte stentøy, leketøy og kortevarer. Sædberg i nr 12 var bakere og konditorer, men solgte også kolonialvarer. Innimellom kolonialbutikkene var det mange andre slags forretninger. Det var bakere, slaktere, grønnsakhandlere, fiskebutikker, frukt og tobaksutsalg og sko og kleshandlere m. m.

Det var vanlig at folk fikk handle på ”krita” eller ”skrive på bok” når de ikke hadde penger. Dette gjorde at folk fikk gjeldsavhengihet til butikken. Det var vanlig at folk gikk ledige i perioder når det ikke var arbeid i fabrikkene. Da hadde de ikke annet valg enn å ”krite” så betalte de gjelda litt etter litt når de fikk arbeid igjen.

Slik virket de forretningsdrivene som en slags sosialhjelp i sitt nærmiljø, selv om kundene følte seg ufrie og stadig stod i gjeld til dem.

Forbrugsforeningen Økonom ble stiftet i 1900. De kjøpte varer i stort så medlemmene fikk kjøpe rimeligere enn i andre butikker. Det var forutsetningen at en skulle betale kontant, men selv Økonom måtte innvilge medlemmene litt kreditt, på grunn av at de fleste var sesongarbeidere. Ved årets slutt fikk de utdelt et kjøpeutbytte etter hvor mye de hadde handlet for.

Den første Økonom lå i Pedersgaten 107, året etter kunne de flytte inn i et nybygg i nr 81, og der hadde de forretning til 1981.

1901 Kolonialforretninger i Pedersgaten.
Pedersgaten 4, Olava Bergitte Pedersen
Pedersgaten 7, Inger Wiig
Pedersgaten 16, Casper Hegland
Pedersgaten 25, Gustav Gunvaldsen,
Pedersgaten 26, Svend Tjensvold
Pedersgaten 29, Kirsten Klep
Pedersgaten 32, Lars Risvold
Pedersgaten 38, Carl Olsen
Pedersgaten 45, Ane Ellingsen
Pedersgaten 51, Hanna Fossmark,
Pedersgaten 52, E. N. Jonasen
Pedersgaten 69, Hansine Halvorsen
Pedersgaten 77, Janna Pedersen
Pedersgaten 77, Lena Johnsen,
Pedersgaten 78, J. P. Risa,
Pedersgaten 81, Økonom
Pedersgaten 82, Karen Larsen,
Pedersgaten 92, Tollef Mæland
Pedersgaten 98, P.M. Sunde,
Pedersgaten 100, Marie Pedersen
Pedersgaten 101, M. H. Haugvaldstad
Pedersgaten 102, Enoch Mæland
Pedersgaten 107, H. Tjessem
Pedersgaten 109, Elen Kluge
Pedersgaten 111, Matheus Thime
Pedersgaten 113, Sara Laland
Pedersgaten 115, Gjertine Gitlesen
Pedersgaten 115, Inger Regien Jakobsen
Pedersgaten 119, Gunder Clementsen
Pedersgaten 122, Andreas Evensen
Pedersgaten 124, B. Mæland,
Pedersgaten 125, Taletta Sørensen

1901 fra andre gater i området Jammerdalen og Møllehaugen.
Arbeidergt 8, Anna Sørensen Thomsen
Arbeidergaten 13, Taletta Aadnesen
Spilderhauggt. 2 Emilie Aspeholen
Spilderhauggt. 6, Rakel Aadnesen
Spilderhauggt 19, Serine Sivertsen
Spilderhauggt. 20, Gurien Noraas
Spilderhauggt. 22, M. S. Mauritsen – 1910
Spilderhauggt. 28, Anna Martinsen
Spilderhauggt. 32, Ole jensen Dahle
Spilderhauggt 32, Cecilie Winæs
Harald Hårfagresgt 13, Serine Knudsen
Støberigt. 4, Gina Christensen
Vindmøllebakken 9, Ingeborg Likvam
Vindmøllebakken 5, Karen Jensen

          Kart over Jammerdalen og Møllehaugen. Innenfor dette kartutsnittet var det ikke mindre enn ca. 30 butikker rundt 1901. Det fantes en liten kolonialforretning i alle hus som er merket med grønt.

           I nr. 98 drev P.M. Sunde både kolonial og keldesutsalg. Her ble det drevet kolonialforretning med ølutsalg til begynnelsen av 1980. Butikken lå i første etasje og var delt i to, her var et par trappetrinn opp i fronten og to dører. De som skulle ha øl gikk inn døra til venstre, mens de andre brukte døra til høyre.

           I huset ved siden av, nr 100, hadde Marie Pedersen sin butikk.

Nr. 101 –  M. H. Haugvaldstad hadde forretning her i 1900, antakelig i kjelleren.

 Her i nr. 109 har det vært drevet kolonialforretning i nærmere 100 år.

Elen Kluge handlet her i 1900 og de siste som solgte kolonial og øl var Maggi til nærmere 2000.

 Adressebok fra 1901-02 Fagregisteret.

.

 

 Fra Fagfortegnelsen 1940

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net