Pedersgata nr. 066 Pygmalion

Pedersgata 66

Dette er et hus hvor det har bodd og arbeidet mange forskjellige folk.

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.
161523

ATK 2008

Br. 1199 – 285 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 66
1865 E. Ellingsen
1867 fra A. Gitlesens arvinger
1867 til Elling Ellingsen, skjøde på hus og tomt.
1884 fra sagfører Ellingsen
til Bager E. Ellingsens sønner, Ludvig, Edvard, Johan Henrik, Hans og Theodor.
1887 til Johan Andreassen, fra skiftesamling
1894 til Martin Olsen
1894 tinglyst målebrev på Pedersgaten 66 og Brattebjergaten 13. De ble nok slått sammen til ett hus da.
1899 fra Torborg Olsen
1899 til Knudsen og Ole Housken
1906 til Enok Rasmussen
1917 fra Enok Rasmussens enke
1917 til Olaus Østebø
1921 til Inger Marie Østebø, enke
1923 til Marie Olsen
1925 fra Marie Olsen
1925 til B. Meling (Bernhard Sigvart Børresen Meling)
1938 til Thora Regine Meling.
1946-1947 Thora Regine Meling, huseier

Næringsvirksomhet: Pedersgata 66
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøker, Norges Næringsliv, folketellingene og andre kilder. Firmaene kan ha
startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Mange firma averterte i avisene. Her har jeg tatt med en del av notisene.
Med forbehold av mulige feil.

1875 – 1885 Elling Ellingsen, f. 1838, Haa prgj., bagermester eget værksted
1875 Lise Danielsdatter, f. 1831, enke, handlersken
1894 Endre Lommeland, f. 1849, Helleland, skomager, arbeider for seg selv.
1894 – 1899 O. Tvedt, f. 1867, Jelsa, handelsmand
1897 Jens Jensen, f. 1850, handelsmand, øl og vinforretning
1900-1916 Enok Rasmussen, f. 14-8-1856, Klep, bagermester Enok var bagermester og hadde forretning her. Opphør 1916
1901 – 1902 Margrethe, f. 7-9-1864, Vikebygd, handlende butikk i kjelderen
1919-1921 Fagerli, Frukt – Cigarforretning 1920
1920 Norsk skulptur og Kunstindustri
1927 Roths dampbakeri filial utsalg
1930-39-Malvin Nikolai Merkesdal, elektrisk verksted 1930-39
1930-39-Rasmus Gabrielsen, f. 5-4-1871, baker, konditor & kafe
1935-1944 Georg Eriksen, urmaker,
1955 – 1960 Pygmalion, Reidun Lie Flyttet til Romsøbygget, men hadde filial her 1962-67
1967-69- Eliza’s Damefrisør, Edel Marie Berentsen,
1983 Plakatgalleriet
1998 St. Johannes Klinikken Beauty Salong& Fotklinikk      Denne oversikt har nok flere mangler. De fleste opplysningene kommer fra annonser i avisene. Det var ikke alle som averterte, dermed vet jeg ikke om de.


Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene
1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er
oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes
en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.
De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1.1865 Pedersgata 66
Ole Ellingsen, f. 1778, skipper
Elen Olsdtr, f. 1788
Ane Helene, f. 1837

I 1875 bor Ole Ellingsen, skipper,f. 1805, enkemann og datteren Ane Ellingsdtr, f. 1837 i Pedersgata 37. Kan dette være samme familie?

*******************************
2.1865 Pedersgata 66
Elias Ingebretsen, f. 1817, Nærbø, tømmerm.
Gurine, f. 1827, Aarre sogn
Ingebreth, Eliasen, f. 1846
Tore Eliassen, f. 1848
Karen, f. 1850
Johan, f. 1855
Elen, f. 1864
Familien bodde i Strømsteinen i 1875.

*******************************
3.1865 Pedersgata 66
Johannes Hansen, f. 1840, Bergen, smed, død 20-11-1907, 67 år gammel
Berte Maria, f. 1846
Rakel, f 1863
Hans, f. 1865
Familien var flyttet til Gitlesmauet 4 innen 1875.  

 

**********************************
4.1875 – 1885 Pedersgata 66
Elling Ellingsen, f. 1838, Haa prgj., bagermester eget værksted
Ane Marie Johnsdtr., f. 1847
Ludvig, f. 1866, bager i 1885
Teresia, f. 1868
Edvart, f. 1870
John Justinius, f. 1872
Elise Marie, f. 1874
Johan Theodor f. 1876
Henrik Theodor f. 1878
Hans Mikal f. 1880
Toralf f. 1883
Ole Olsen, f. 1855, Haa, bagerdreng
Andreas Abrahamsen, f. 1859, bagerdreng
Anders Nekolai Alxsandersen, f. 1859, Høyland, bagerdreng
Gurine Tollefsdtr, f. 1850, Hetland, tjenestepige
Marie Jakobsdtr. F. 1856, butikpige
      Datteren Teresia f. 1868 ble ikke nevnt i folketellingen for 1885. Hun kan være død. Elling bodde i nabohuset Pedersgata 64 i 1865, men drev som bager og hadde to bagergutter i arbeid.

***************************************
5.1875 Pedersgata 66
Stener Kristoffersen, f. 1819, Tysvær, tømmermand
Elen Larsdtr, f. 1809, Jelsa
Johan Ludvig Schimling, f. 1840, Jelsa, matros, stesøn
Johan Kondrat Stenersen, f. 1850, Jelsa, blokmager svend
Torbora Olene Olsdtatter, f. 1858, Hjelmeland, tjenestepige
De bodde i Østervåg før de flyttet hit.

**************************************
6.1875 Pedersgata 66
Johan M. Nilsen, f. 1835, Bergen, handelsmand
Gurine Aadsdtr. F. 1833, Bergen?
Ane Marie Svarts, f. 1865, pleiedatter
Ingeborg Gurine Hansdtr, f. 1853, Avaldsnes, tjenestepige

****************************************
7.1875 – 1885 Pedersgata 66
Jakob Sørensen, f. 1842 Nærstrand, tømmermann
Gurine Govertsdtr, f. 1840 Sauda/Sand
Søren Andreas Jakobsen, f. 1870
Jakobine Dagmar Jakobsen f. 1874
Berthine, f. 1877
Ole, f. 1881

**************************************
8.1875 Pedersgata 66
Lise Danielsdatter, f. 1831, enke, handlersken
Julius Andresen/Halvorsen, f. 1851, sønn av Lisa, Seilmager til sjøs.
Ole Marie Halvorsdtr., f. 1858, forsørges av moderen
Hannna Margrete Halvorsen, f. 1862
Henrik Lauris Halvorsen, f. 1865
Olene Marie Beretsdtr. F. 1853, tjenestepige

************************************
9.1885 Pedersgata 66
Ingemundsen, John f. 1845, Stuert
Ane Nille f. 1842 Kristianlyst, Hetland
Jørgen, f. 1862
Ingemund f. 1872
Nils f. 1876
Familien bodde i Banevigsgaten 4 i 1875.

*************************************
10.1885 – 1900 Pedersgata 66
Sørensen, Jacob, f. 1843, Nedstrand, Skibstømmermand
Gurine Govertsdtr. f. 1840, Sand
Jacobsen, Søren Andreas, f. 1870
Jacobine Dagmar, f. 1874
Bertine f. 1877
Ole f. 1881
Olsen, Inger f. 1858, Sand, logerende, Skrædderpige
Hansen, Ingrid f. 1868, Sand, logerende, Skrædderpige
      Familien bodde i Pedersgaten 70 i 1875, mens de i 1900 bodde egentlig i dette huset, men den delen som vender mot Bratteberggaten
i nr 15. Det ble senere en del av Pedersgaten 66. Gurine var død før 1900, for da var Jakob enkemann.

***************************************
11.1885 Pedersgata 66
Nilssen, Henrik f. 1851, Strand, Skibstømmermand
Ane Marie f. 1853 Rennesøy
Nils Andreas f. 1877
Martine Emilie f. 1878
Hans Marcelius f. 1881
Gundersen, Johanne f. 1834 Lye handlende.

****************************************
12.1885 Pedersgata 66
Rygg, Halvor Ivarsen, f. 1860 Hetland, Skibstømmermand
Marie f. 1862 Høyland
Larsen, Lovise f. 1883 Dtr
Familien bodde i Lysefjordsgaten 3 i 1900.
****************************************
13.1894- 1899 Pedersgata 66
M. O. Skjefstad, 66 år, handelsmand f. Trondhjem
Torborg, 39 år
Marie, 14 – ikke nevnt i 1896
Torborg var blitt enke før 1897, Huseier.

******************************************
14.1894 Pedersgata 66
Knud Reiersen, f. 1824, Sandnes, 68 år enkemand, tømmermand
Regine Marie, død 3-2-1894, datter, 37 år gammel
Katrine, f. 1859
Dina Jensen, datter
Hanna, datter
Laura Ellevine Kristiane, f.2-12- 1867, g.m. Martin Svendsen, datter
Knud var gift med Katrine f. Vold. I 1885 bodde Knud i Pedersgata 80 sammen med to av døtrene Katrine og Laura.

 

15.1885
1894 -1895 Pedersgata 66
Martin Svendsen, 27 år, typograf – Westlandsposten, død før 1900
Laura f. Reiersen, f. 1859, 26 år enke i 1900
Katrine, f. 1891
Martha, f. 1893
Regine, f. 1897
Knud Reiersen, 69 år, enkemand, svigerfar
I 1885 bodde de i Pedersgata 80. Knud bor i Grændsesteinsgt 5 i 1900 sammen med datter og barnebarn.

*************************************
16.1894 Pedersgata 66
Elias Bjørnsen, f. 1836, Jelsa, tømmermand, 67 år
Marta, f. 1838, Bjerkreim
Ingval, f. 1877
Mattilde , f. 1880
Beathe, f. 1884
Harald Lutcherat, f. 1898
Elias bodde i Storhaugveien 12 i 1900

*****************************************
17.1894 Pedersgata 66
Endre Lommeland, f. 1849, Helleland, skomager, arbeider for seg selv.
Karen, f. 1852
Wilhelm, f. 1878
Ingeborg, f. 1879
Petter, f. 1881
Anna, f. 1885
Wilhelmine Teodora, f. 1887
Erling, f. 1890
Ella, f. 1893
De bodde i Øvre Dalgt. 17 i 1900.

****************************************
18.1894 Pedersgata 66
Petter S. Haaland, 51 år, maler
Guri, 31 år
Nils, 2 år
Ester, 7 år
Kristine, 5 år
Johannes, 3 år
Gurine, 1 år
19.1894
Andreas Hansen, 30 år, bager – uden bagerskole?
Hanna, 23 år
Olga, 4 år
Harald, 2 år

1894

En helst ældre og paalidelig maanedspige kan straks faa plads hos bager Hugen.

***************************************

20.1894 Pedersgata 66
Ingeborg Halvorsen, f. 1846, Fossan, enke
Karl, f. 1879
Marie, f. 1880
Ingeborg og familien var flyttet til Peder Klowsgade 32 innen 1900.
21.1894
Marta Eriksen, f. 1863, Høle, 36 år, enke, af kassen (fattigkassen)
Laura, f. 1875
Sissel Assersen 61 år, enke
De bodde i Store Skippergade 22 i 1900.

***************************************
22.1894 Pedersgata 66
Johannes Næsheim, 66 år, arbeider
Anna, 65 år
*******************************************
23.1894 Pedersgata 66
Samuel Larsen Haugvaldstad, f. 1822, Rennesøy, fisker, af kassen, død 8-11-1910, 88 år gammel
Jørgine, f. Jonassen, f. 1839, Flekkefjord
Elsebeth, f. 1877,
Torval, f. 1878,
Johan, f. 1871, matros, farer fra England, faar intet fra ham
Familien bodde på Ramslandsberget 2 i 1885. innen 1900 var de flyttet til Kirkebakken 8. De bodde i Pedersgata 66 da Samuel døde.

***************************************

24.1894 – 1899 Pedersgata 66
O. Tvedt, f. 1867, Jelsa, handelsm
Johanne, f. 1862, Jelsa
Georg, f. 1891
Birger, f. 1893
Ommund Harestad, f. 1831, skipperborger, sengeliggende, kan intet bestille, død 1899, fattiglem.
Dorthea, 70 år
Gudmund Johannessen 48, matros
Ommund og kona bodde sammen med denne familien.
De bodde i Bredbakken 1 i 1900.
*******************************************
25.1896 Pedersgata 66
………………………..er dette rett hus
Anders O. Haugen, f. 1863, Etne, bagermester
Hanna, f. 1869, 25 år
Olga, f. 1889, 6 år
Harald, f. 1891,
Harjet, f. 1894
Agnes, f. 19-8-1899
Rasmus Knudsen, 20, dreng
Matilde Olsen, 16 år tjenestepige
Innen 1900 var familien flyttet til Pedersgata 69.

***********************************
26.1896 – 1904 Pedersgata 66
Halvor Johannes Sivertsen, f. 12-12-1850, Skåre, Haugesund, stuert
Karen Malene Jakobsen, f. 19-12-1852, Egersund, død 16-2-1927, 74 år gammel
Inger, f. 10-4-1880 – paa fabrik
Selma, 14 år, tvilling
Hjalmar, 14 år, tvilling, 1899 bødkerlærl – hos Karlsen, dunkebødker, udlært. i 1904
Gerda, f. 6-6-1890, tvilling, forlovet 1916 med M. Nygaard, Bergen.
Jenny, f. 6-6-1890 tvilling
Hilda, f. 17-9-1892
Olaf Racine, f. 17-8-1896
Margit Lovise, f. 9-7-1898
Halvor gikk på løsarbeid og malerarbeid, Sygelig og fattig. Halvor og Karen feiret sølvbryllup 17-8-1901, gullbryllup i 1926.
1899 maler om sommeren helst smått med indtegt 2. kr pr. dag -1901 bestyrer forretning her
Familien var flyttet til Haukeligade 58 innen 1910.
*****************************************
27.1896-1897 Pedersgata 66
Ingeborg Olsen, 67 år, enke 70 år i 1896
Ingeborg, 31 år
*******************************************
28.1897-1898 1899 Pedersgata 66
B. Nagel Svele, f. 11-11-1870, bagermester, død 29-1-1935, 64 år gammel
Alvhilde, f. Olsen f. 17-2-1868
Olaf, f. 10-3-1888
1899 Gustav Aalgaard, 16 år, lærling, hos Svela
1899 Jørgen Nervold, 20 år, Bager. Skal gjøre svennestykke nu hos Svela.
Familien flyttet til Bagergade 13 innen 1900.

1897 Butik med familiebekvemmelighed tilleie fra paaske.

1897 En øvet bagergut kan faa plads straks i min forretning.

*******************************************

29.1898 Pedersgata 66
Andreas Svele, 50 år, bager, enkemann
Elise, 22 år
Ingolf, 12 år
***************************************
30.1898 Pedersgata 66
Ansten/Anton Svela, f. 1847, Bjerkreim, enkemann, bager
Guri Torgrimsdtr. Egeland, f. 1849, Ogna, Egersund
Ingolf Svela, f. 1885, kontorist.
De giftet seg i 1898. I 1900 bodde de i Skolegaden 16.

***************************************

31.1898-1901 Pedersgata 66
Sven Svendsen, f. 1858, Thime sogn, enkemann, regningsbud, forhenværende sømand/skipper/slebebaadfører
Hanna Sofie Finkelsen, f. 1853, Farsund, går på arbeide, 1899 blind sygelig, død 27-9-1900
Sven, f. 1885, erensgut paa kontor, privat
Frits, f. 1897
Sofia Svendsen, f. 1873, Thime, husholderske, tjenestepige, 1898-1901
Svend hadde vært skipper – hjemme i 2 år. – 1899 arbeider nu på brusfabrikk 1901, enkemand, regningsbud. Hanna var blind og sygelig, men gikk på arbeid. Hanna var blind og måtte derfor holde pige. Hun døde i 1900.

*********************************************
32.1897 Pedersgata 66
Jens Jensen, f. 1850, handelsmand, øl og vinforretning
Rakel, f. 1865
Trygve, f. 1882
Frtiz, f. 1884
Mauritz, f. 1885
Otlo Laurentze, f. 1891
Olaf, f. 1892
Ingva, f. 1897
Harald, f. 22-4-1900
Innen 1900 var de flyttet til Stenkargat. 14

*********************************************
33.1898-1899  Marie Egenæs, 58 år

34.1898   Magrethe Pedersen, 23 år, kun i 1898

*************************************************
35.1898 Pedersgata 66
Ane Olsen, 74 år enke
Serine Størsmo , 35 år, manden opholder seg på østlandet
Kristian, 15 år

**********************************************

36.1899 Pedersgata 66
P. L. Gjørvig, 41 år, – kom til byen i juni har gaat en tid hos Lie paa tilslag, var før jagtefører.

************************************************

37.1899-1903-1922 Pedersgata 66
Ole Lura, f. 1873, bødker hos Knudsen, død 1900
Anna Lura, f. 10-4-1869, Kristiania, enke, hermetikarbeider
Helmer, f. 5-6-1894, løbergut/ kjøregut hos dr. Schøll i 1913
Olaf, f. 27-7-1895, løbergut, han var kjører i 1922
Anker Racin, f. 1907 ———–ikke 1910
Anna bodde i bakbygningen, i 1900 fikk hun lidt fattighjelp. Manden var hos sin mor i Nedre Dalgate i 1900. Hun betalte kr 7 i månedlig
husleie i 1910. Hilmar var kusk i 1914.
**********************************************
38.1899-1900 Pedersgata 66
Thore Helgesen, f. 1873, Hetland, malersvenn
Marie Abrahamsdtr. Enke, f. 1864, Austad, Lyngdal, Viet 21-2-1899
Damar, f. 1894, Austa, sønn
De bodde i kjælderen.

**********************************************

40.1899 Pedersgata 66
Johan Johnsen, f. 1861, enkemann i 1900. kjører hos Thiis
Ingeborg, 29 år
Alvilde, f. 1889
Asbjørn Birger, f. 1890
Lilly Bergliot, f. 1894
Jenny Infrida, f. 1897
Johan var flyttet til Østervaag 47a innen 1900.

************************************************
41.1900-1912 Pedersgata 66
Enok Rasmussen, f. 14-8-1856, Klep, stasjon, bagermester, død 7-1-1917, 60 år gammel, gift med:
Emilie, f. Erland, f. 26-3-1862

Barn:
Rasmus, f. 1881, fyrbøder, har været ude en tur, siden gået ledig i 1900
Morten, f. 4-10-1882, hermetikarbeider, bager
Elonora Emilie, f. 1887
Berte Malene, f. 17-9-1889, butikpige her
Enok, f. 30-8-1891, boktrykker
Elen Serine, død 2-2-1894, 2 måneder gammel
Ellen Serine, f. 11-5-1900, g.m. Alf Fredriksen, bakermester

Andre:

Ole Bertelsen, 20-9-1896, 19 år, bagerlærling, 6 kr ugen og kosten, 1904 ?
Ole Marvig, 17 år – lærling ikke i 1904
Hille Weigner, 23 år, Bager arbeider. 6 kr ugen og kosten i 1903

Theodor Larsen, bagersvend, 1900, 5 kr ugen og kosten.
Rasmus Rasmussen, f. 1844, Klep, skomagersvend, leieboer, skomagesvend i 1910, døvstum, 10 kr ugen hos Andreassen i 1908.
Johane Line, f. 1881, Time, Nærbø, sypige, tjener
Helge Line, f. 1883, Time, bagerdreng.

       Enok var bagermester og hadde forretning her. 1913, Enok var syg og sengeliggende, hustruen og sygelig. I 1915 fikk han et slagtilfelle.
Sønnen Morten var blikslagerlærling i 1903, på Svensk Konservfabrikk, i 1904 var han bagerlærling og fikk 6 kr. i ugen og kosten.
Morten fikk borgerskap i i 1913 som bakermester. I 1916 var han 33 år og bagersvend. Berthe var butikpige allerede som 13 åring, hun giftet seg i 1913 med Knut Torgersen Naversen. Enok var bogtrykker og rundt 1916 arbeidet han i Aftenbladet. Enok betalte kr 40, i månedlig husleie i 1910. Da Enok døde i 1917 bodde familien i Nymansgt. 83a.

  1894

1916

************************************

43.1900 Pedersgata 66
Laura, fabrikpige
Samuel, 61/2 år

*************************************
44.1900 Pedersgata 66
Sjur Sjursen, 48 år, kjører
Johanne, 47 år

*************************************
45.1900 Pedersgata 66
Hadle Holm, 22 år håndlanger, før hos Gustav Andersen
Kitty, 23 år
Bergliot, 1 år
*****************************************
46.1900 Pedersgata 66
Benedikte Dahl, 49 år, enke
Sigurd, f. 17 år, blikslager
Joakim, f. 1884, 14 år
Oluf, f. 1885, 12 år
Katrinius, f. 1887, 11 år
Ingrid, f. 1889, 9 år
Herman, f. 1890, 8 år
Denne familien må ha bodd her svært kort tid. I slutten va 1900 bodde de i Jæderensgade 59. Da ble bare søskenflokken nevnt og ikke moren.
****************************************
47.1900 – 1902 Pedersgata 66
Karl Wilhelm Holmstrøm, f. 26-10-1874, Karlsham, Sverige, 2. maskinist/fyrbøder om bord i ”S/S Anna” Falck, støberiarbeider
Kristine, f. 12-7-1873
Wally, f. 18-2-1895
Anna Kristine, f. 5-10-1899
Ida Marie, f. 16-4-1903
Karen Wega, f. 28-10-1909
Familien fikk de to yngste barna etter de var flyttet herfra. I 1910 bodde de i Herman Wedelsgte 8.
*****************************************
48.1900-1902 Pedersgata 66
Tønes A. Tønnesen, f. 3-10-1850, Kvinesdal, bødker forhenværende sømand.

Pauline Sande., f. 27-1-1853, Fedde sogn, død 17-9-1913, 60 år gammel
Kristine Hoff, f. 31-8-1884, Flekkefjord, butikpige, opphold i Egersund
Alfred, f. 2-10-1888, Fedde
Engel Mates, f. 9-1-1891, Fedde, datter
Trygve, f. 10-4-1893, Fedde
Andreas Birkeland, f. 1858, Bakke sogn, gårdbruker
Tønnes Andreassen Birkeland, f. 1878, Bakke, gårdarbeider.
Tønes var bødkersvens hos Noraas. Andreas og Tønnes var på besøk, deres sedvanlig oppholdsted var Birkeland i Bakke sogn i 1900,
men i 1901 var de bødkersvender og kostfolk. I 1910 bodde de i Sandeidgate 50.

***************************************
49.1901- 1902 Pedersgata 66
Iver Torstensen, f. 12-10-1843, Helleland Egersund.

Hanna, f. 30-8-1851, Gjesdal
Evald, 1878, matros, paa Horten (i militæret) – 1902 seiler fra udlandet
Beathe, 1993, 18 år, fabrikarbeider
Inga, 1885, 16 år, syerske
Ivar, f. 1888, 13 år
Marta, f. 1890, 11år
Hanne, f. 29-1-1892/92, 6 år
Iver var bødker på Berentsens wærft 1902 Strømstenens værk.
De bodde i Pedersgt 74 i 1900, men var flyttet til Kaisegaten 4, en tverrgate av Pedersgaten i 1910.

******************************************
50.1901 – 1902 Pedersgata 66
Mathias Eriksen, f. 8-1-1860, Valestrand, bødker hos Theodor Norem, Nykirkeb. død 1-8-1934, 75 år gammel
Margrethe, f. 7-9-1864, Vikebygd, handlende butikk i kjelderen
Syvert, f. 13-1-1890, Valestrand
Marte, f. 1892, Valestrand
Ingolf, f. 23-4-1894, Valestrand
Nelly, f. 14-11-899, Haugesund
Alma, f. 21-1- 1904
De bodde i Nykirkebakken 6 før de kom hit, og innen 1910 var familien var flyttet til Nedre Strandgate 16.

********************************************

51.1903-1905 Pedersgata 66
Iver Rødder, f. 15-6-1874 – død 27-9-1957,
Jorine, f.11-6- 1878, død 1-3-1956
Magnhild, f. 6-3-1900
Karsten, f. 7-5- 1901, død 1986, forfatter———————
Iver Johannes, f. 20-9-1903, død 1 måned gammel
Irene, f. 1-1-1908
Anna, f. 23-5-1909
Osmund Torstein, f. 23-12-1910 død 6-10-1913
Torbjørg, f. 14-11-1912
Thelma Orlando, f. 31-1-1914
Asta Bergliot, f. 1916
     Iver var fyrbøder ”S/S Ino” 1904 ”S/S Skaalø” nu med ”Utstein” Familien flyttet til nedre Banegate 22 innen 1910.,
for så å flyttet til Pedersgata 115 i 1911.

  Karsten Roedder skrev kun en roman: Knus ikke en elendig i porten (1937), men den gjorde til gjengjeld uutslettelig inntrykk i Stavanger. Boka er en oppvekstroman om unggutten Jacob Marl, født i østre bydel rundt 1900, som forfatteren selv. Bakgrunn: Hermetikkbyen og arbeidsfolk rundt århundreskiftet. Dette er en sterk skildring av de fattige i Bjellands by.
      Karsten Roedder skrev kun en roman: Knus ikke en elendig i porten (1937), men den gjorde til gjengjeld uutslettelig inntrykk i Stavanger.
Boka er en oppvekstroman om unggutten Jacob Marl, født i østre bydel rundt 1900, som forfatteren selv. Bakgrunn: Hermetikkbyen og
arbeidsfolk rundt århundreskiftet. Dette er en sterk skildring av de fattige i Bjellands by.
Karsten Roedder (født 1900, død 1986) var en norskfødt forfatter og redaktør. Roedder skrev én roman, den sosialrealistiske
Knus ikke en elendig i porten fra 1937. Handlingen er lagt til Stavanger før første verdenskrig, og skildrer hvordan en ung gutt fra
elendige kår blir sendt på forbedringsanstalt og mishandlet, før han rømmer til sjøs. Roedder reiste selv til USA, der han gjennom
mange år var sjefredaktør for den norske avisen Nordisk Tidende. Fra Wikipedia

***********************************

52.1903 – 1916 Pedersgata 66
Samuel Larsen Haugvaldstad, f. 1822, Mosterøy, død 8-11-1910.
Jørgine, f. 1839, Flekkefjord
Elisabeth, f. 1877, ikke 1904
Thorvald, f. 28-2-1879, Matros,
      Samuel var 82 i 1903, han var forhenværende fisker, fikk av fattigvesenet i 1905. Jørgine var blitt enke innen 1912.
Sønnen Thorvald var matros. I 1904 var han på Horten i militærtjeneste. Senere seilte han med ”Alicto” ? og nu med ”Athene.” Skal etter sigende være i Afrika 1906, og han var på islandsfiske i 1907. Det året begynte han på blikkembalasjen, da var han syg av giktfeber.
Familien bodde i Kirkebakken 8 i 1900, før de kom hit. Torvald bodde i Pedersgata 110 i 1910.s- skilt??
NB Kan Marie Hugvaldstad f. 7-12-1877 i Pedersgata 140 være gift med Torvald.
Rikarda Elisabeth død juni 1900 2 år gammel —-barne barn ??????

 

**************************************
53.1903 Pedersgata 66
Tollef F. Haraldstad, f. 28-6-1840, Bjelland, Lister og Mandals amt, enkemand, kontorist – hos Claus Andersens enke. død 1917, 77 år gammel
Gyda, f. 1883, datter, husholderske
Aleksandra, f. 1886, datter
Reinholdt, f. 1888 sønn
Tollef bodde i Oscarsgate 88 i 1900, og var flyttet til Ladegårdsv. 24 innen 1910.


********************************************
54.1904-1906 Pedersgata 66
Peder Nilsen, f. 1-9- 1845, Sverige, Stavanger Støberi & Dok
Grethe, f. 15-8-1863, Jelsa, frihandel
Ingvald, f. 16-2-1886, støberilærling
Charlotte, f. 7-3-1891
Gudrun, f.17-3- 1896
Audun, f. 23-8-1898
Ingrid, f. 18-10-1899
Sigrid, f. 25-5-1900
De bodde i Lysefjordsgade 20 i 1910.

***********************************************

55.1905 -1906 Pedersgata 66
Severin Gerhard Johansen, skomakersv. F. 23-1-1881
Beate Marie Tostensen, f. 24-3-1882
Konrad Emil, f. 27-4-1904
Ingolf, f. 3-7-1905
Osvald, f. 23-6-1906
Harald, f. 10-10-1908
Martha, f. 30-3-1910
Familien bodde i Nymannsgade 42 i 1910.
***********************************************
56.1905 – 1924 Pedersgata 66
Thomas Gjertsen Ingebretsen, f. 7-8-1844, Finnaas, Bergen, matros, Stavanger Støberi & Dok. Han var enkemann i 1913.
Cecilie, f. 21-10-1849,
Thomas 17 år, med S/S Rogaland kok – seiler fra haugesund 1907.
Johanne Pedersen, f. 1862 Skudesnes, husholderske, ugift i 1913-
        I 1908 var Thomas 21 år og kok, seiler fra England ”Inga” af Laurvig. Han giftet seg i 1909.
      Datteren Marie Eriksen, f. Ingebretsen, f. 1877/78, død 23-2-1907. Marie var gift med Ludvig Eriksen, han var sjømand og fraværende
i Amerika da hun døde av tuberkulose. De hadde ikke barn. Hun bodde med foreldrene da hun døde. De bodde i Pedersgata 110 i 1910.

Even Ingebretsen, chaffør

*********************************************
57.1906 Pedersgata 66
Anna Kristiansen Iversen, enke f. 1879
Hadle Holm, f 1869, gift, murerhåndlanger
Anker Racine f. 1906/07
Hadle Holm var gift og bodde i Nedre Strandgate 2.

**********************************************

58.1906  Seri Thorsen, 50, ugift, sygelig

59.1906 – 1907 Pedersgata 66
Kristoffer Pedersen, f. 1872, baadsmand / løsarbeid, maler
Borghild Paulsen, f. 1870
Paul Nordtvedt, f. 1906
*************************************************
60.1907 Pedersgata 66
Enok Nilsen Tengesdal, f. 1850, Bjerkreim, garver, nu trebundskoarb. Hos Børresens enke, d. 23-2-1915, 64 år gammel
Thori, f. Pedersen, f. 1848, Sanne sogn
Malene , f. 1884
I 1900 bodde de i Midtgade 9, mens de bodde i Stiftelsesgate 17 i 1910. Det var Stavanger arbeideres understøttelsesforening, kalt ”Understøttelsen”.


***************************************
61.1908 – 1913 Pedersgata 66
Kristine Rettedal, 33, år, vaskepige, Arb. I Myhres vaskeri 1913, før sygepleierske
Tobia Nilsen, 30 sygepleierske 1909
Sikke Rettedal, f. 14-7-1887, 1912 reist til Amerika
Sikke bodde i Nymansv. 46 i 1910,
********************************************
62.1908 Pedersgata 66
Louis Christensen, 36, stuert med dampskip fra Kopervik
Margrethe 29
Anna 9
***********************************************
63.1908 -1915 Pedersgata 66
Hans Hansen, f. 3-9-1838, Egersund, 70 år, snekker, syg arbeider ikke
Antonette, f. 24-8-1838, Hitterø, 71 år , frihandel
De betalte kr 10,- pr måned i husleie 1910. De bodde Pedersgaden 69 i 1900.

************************************************
64.1910-1917 Pedersgata 66
Bernhard Samuelsen, f. 6-5-1856, arbeider ved mekanisk v. støberiarbeider, død 16-4-1937, 81 år gammel
Kristine Olava, f. Hæstad, f. 21-9-1861, Haugesund
Birger Olai, f. 13-7-1898
Helene Marie, f.6-2- 1900
Kristine f. 13-7-1905
Jørgine Samuelsen, f. 1834, Flekkefjord, underholdes av sin søn, hun betalte kr 7 i måneden for husleien. —-ikke ft 1910
Bernhard var fhv. kaiarbeider. 1913 – har en ødelagt haand har arbeidet hos Bjelland nr 6 har af Rigsforsikringen, meget ledig.
De bodde i sidebygningen og betalte kr 12 i måneden i husleie i 1910.

***********************************************

65.1910-1917 Pedersgata 66
Torvald Svihus, f. 2-2- 1884, kjører, egen hest. chauffør
Elonora, f. Rasmussen, f. 16-7-1887, død 28-8-1953, 65 år gammel
Tor-Reidar
I 1915 kaltes han chaffør, og var nok sluttet med hest Han var bileier i 1914. De bodde på kvisten i 1910 og betalte kr 12 i husleie pr. måned.

 

1909 En næsten ny langkjærre med fjære og bred hjul er billig tilsalgs grundet knap plads.

1911  En god billig arbeidshest, hoppe tilsalgs

********************************

66.1912 – 1913 Pedersgata 66
Erling Svela, 24 år, kjører
1913 har kone og 1 barn betaler kr 7 i uken til underhold
******************************************
67.1912 -1917 Pedersgata 66
Edvard Vold, 50 år, fabarb. Bikkemballasjen.
Jorine, 36 år, frihandel
Edith, f. 1902

1912 et herresølvur fundet for en uges tid siden paa Hillevaagsveien. Faaes tilbake i

********************************************

68.1913-1914 Jørgen Haugvaldstad, 74 enkemand, har af fattigigkassen i 1914
************************************************
69.1913-1915 Pedersgata 66
Knut Torgersen, 23 år, stuert med ”Habil” – før på Horten
Bertha Rasmussen, 23 år
Henrik Narversen f. 1913
Baby 1914

***********************************************
70.1915-1948 Pedersgata 66
Hans Løvås, f. 25-12-1895, maler, handelsmand
Sigrid Aksdal, f. 1894
Hildur Alice, f. 1920
Thor Ansgar, f. 1922
Solveig Harriet, f. 1924
Olga Marie f. 1926
Anna Helene Aksdal f. 1928
*************************************************
1916-17 Rasmus Rasmussen, skomager
Morten Rasmussen, baker
Enok Rasmussen. stereotypør
******************************************************
1916-1920 Pedersgata 66
Olaf Lura, kjører
Anna Lura, hermetikarbeider
**************************************************71.1916-1923-1931
Marie Louise Andersen, f. Olsen, g. Ingebretsen, skilt f. 18-1-1879, renhold
Margot, f. 5-2-1904, syerske, gift i USA med en nordmann
Ingebret, f. 11-8-1906, smedelærling
Adelaide, f. 30-6-1909 død 13-8-2001 USA
Marie var gift med Even Ingebretsen, f. 1881, vognmand. Familien bodde i Lyder Sagensgate 7 i 1900.
Se :
Hushjelpen giftet seg med millonærarving
Adelaide Ingebretsen – ”Adelaide Ingebert”, f.30-6-1909 , 1/1910. Gift 1929 med William Willock. Far hans var William Willock, mor hans var arving til stålkongen Jones’ formue. Adelaide var egentlig hushjelp i familien Willock, og sosieteten på Long Island ble rystet i sine grunnvoller pga dette giftermålet. William hadde i sin tid USA’s største samling av gamle mekaniske ting, bl.a. lokomotiver og biler, inkludert en komplett jernbane på eiendommen på Long Island. a. Norman Willock, f.1936. b. John Willock, f.1938. Mer vet jeg ikke om denne familien.
Foreldrene: Marie Lovise Andersen Skretting, f.18-1-1879. Hun er hos bestefaren Ole 1885 og er der nevnt datter. Det er vel henne som Sigrid Andersen Skretting f 1901 kaller “tante Marie” og som flyttet til USA.
Gift med Even Ingebretsen, f.26-5-1881 i Stavanger. Ved folketellingen 1910 bor de i Lyder Sagens gate 7 i Stavanger, og Even er kalt ”Vognmand”. Senere bodde de i Pedersgaten 66 i Stavanger, men ble skilt da datteren Adelaide var i 10-12-årsalderen, altså rundt 1920. Adelaide reiste til USA i 1926, til søsteren Margot. Senere hentet hun både moren og broren over til USA. Søsken av Adelaide: 1. Margot Ingebretsen, f.5-2-1904, 6/1910. Gift i USA med en nordmann. 2. Ingebret Ingebretsen, f.11-8-1906, 4/1910.

Even død 27-10-1959, 78 år gammel ———–
Even Ingebretsen, Nedstrandsg t14 , bileier i 1935 og 1941
Han ble nevnt vognmann, men jeg finner han ikke i adresseboka Optil 1915 som vognm.

********************************************
72.1917 Pedersgata 66
Lars Larsen, løsarbeider, kjører
Lotte Sofie Vigrestad
Racin f. 1917

*************************************************
73.1917-1926 Pedersgata 66
Herman Hansen, f. 1889 Finnås, lagerarbeider, død 2-9-1956,
Karoline Marie Samsonsen Risvik, f. 1885, Finnås
Helmer Karlof, f. 1913, Finnås
Anny Aagot, f. 1914
Anker Henry, f. 1916
Samson, f. 1917
Arne Nicolai, f 1919
Hanna Marie f. 1921

ca 1919 ,  fra venstre Samson, f. 1917, Anny f. 1915, Anker f. 1916 og Helmer f. 1913, alle Hansen.

            Bilde av familien foran butikken, har  tillatelse til å bruke det.

Se avisartikkel  i :  Fra Pedersgata 66

*******************************************

74.1917-1924 Pedersgata 66
Andersen, Elisabet f. 26-6-1850, Sauda, enke, kontorvask
Oskar Andersen, fisker var ført i valglistene, mulig han var gift med Elisabeth.
Elisabet bodde i Nedre Dalgt. 26 i 1910, sammen med datter og familie.
***********************************************
75.1917-1922 Pedersgata 66
Ole Danielsen, f. 21-2-1860 Tysvær, løsarbeider
Berta f. Bjørnsen f. 10-10-1861
Rakel, f. 28-12-1894
De bodde i Badehusgt. 11 i 1910.

************************************************
76.1918-1924 Pedersgata 66
Leonard Fagerli, f. 1869 Harstad, kontrollør, syk i 1920/ sjømann, død 1-12-1922, 53 år gammel
Asseline f. Helgeland, f. 26-4-1874, Sandeid (sigarforretning)
Leif f. 1902, postkassetømmer
Rebekka Pauline, f. 1904, butikpike

 

*********************************************
77.1923-1924 Pedersgata 66
Tobias Jensen, snekker
Olav, f. 1910, sønn

**************************************************
78.1923-1927 Pedersgata 66
Cato Emil Knudsen, f. 1885, Bergen, tømmermann, død 22-7-1949
Jenny Andrea, f. Johannesen, f. 1887
Arne August, f. 13-5-1911,
Kamilla Kamilla, f. 30-8-1912,
Astrid, f. 21-5-1915
I 1910 bodde Cato Emil i Opheimsgaten, han var gift, men navnet på konen ble ikke oppgitt, så hun var nok ikke flyttet dit ennå.
Flyttet til Pedersgata 90. De bodde i Opheimsgaten 69 da Arne ble født, og i Ryfylkegata 83 da Kamilla kom til. Flyttet til hit i 1925.
**********************************************
79.1918-1924  Svend T. Gilje, skomager

1924  Edvard Olsen, møbelsnekker

            1924

***************************************

80.1924  Tobias Vignes, kontorist
*****************************************
81.1925-1938 1958- 1969 Pedersgata 66
Bernhard Sigvart Børresen Meling, død 23-7-1938, 54 år gammel
Thora Regine Meling, f. 6-7-1890
        Bernhard og Thora hadde skrevet testamente at lengstlevende skulle sitte i uskiftet bo. Som enke ble Thora gift med:
Martin Merkesdal, f. 1886 tekniker elektrisk verksted
Thora Regine Meling, f. 6-7-1890, Strand, død 23-11-1970, 80 år gammel
        Da de giftet seg rundt 1946 ble det skrevet ektepakt som sa at huset var hennes særeie.
Ole Merkesdal, f. 30-9-1921, hjelpearbeider, bodde her fra 1949-1956

Viet 15-3-1947
Malvin Nikolai Merkesdal, f. 12-12-1906, Gulen elektriker, Pedersgata 101
Thora Regine Meling, f. 6-7-1890, Strand – Pedersgt. 66, død 23-11-1970, 80 år gammel
Fedre Ole Hansen Merkesdal og grb. Rasmus Jonsen.
Begges 2 ekteskap
Thora hadde vært gift med Berhhard Meling som døde 1938

     1966    

 

*********************************************

82.1925 Pedersgata 66
Henry Prenzlow, f. 1901 portier
Olivie Hansen f. 1905
Henry Julius f. 1925
.**************************************
83.1926-1927 Pedersgata 66
Marie Bruflåt, enke
Kurt, f. 1919, sønn
******************************************
84.1926-1930 Pedersgata 66
Jon Danielsen, montør
Gerd, f. 1916, datter
Magne Torbjørn, f. 1918, sønn
Thelma Johanne, f. 1919, datter

**************************************
85.1927-1928 Pedersgata 66
Olivia? Sivertsen, enke
Berny, f. 1920, datter

*************************************
86.1928 – 1931 Pedersgata 66
Hjalmar Wilhelmsen, f. 4-10-1868 Stereotypør ved bladtrykkeri
Thora, f. Thorbjørnsen, f. 24-6-1886
Arthur Fredrik, f. 3-5-1907
Harald Østen, f. 23-12-1908
Barn, f. 8-9-1910
Hjalmar Wilhelmsen, død 10-4-1916 2 år gammel
Kirsten Jakobsen f. 1896
Ingebjørg Johanne f. 1928
I 1916 bodde de i N. Strandgt. 52.

*************************************
87.1930 – 1939 Thorleif Jaasund, f. 23-1-1910, kassafabrikarbeider
**************************************
88.1930-39 Pedersgata 66
Rasmus Gabrielsen, f. 5-4-1871, baker, konditor & kafe, død 5-2-1942, 70 år gammel
Nilsine, f. Knudsen, fylte 80 år i 1952, død 17-11-1953. 81 år gammel-
Einar Gabrielsen, f. 1-5-1915, g.m. Arvida
I 1910 var Gabriel gift med Anna Oline f. 6-5-1872, Her er det litt forvirring om navnet ———.
De hadde da 11 barn, men bare to har bodd sammen med foreldrene her. Eldste sønn Sivert f. 21-4-1896——–

***********************************

89.1930-34  Anna Engen, f. 30-1-1901, fabrikarbeider,
90.1930-31  Tormod Førland, f. 12-6-1900, matros
91.1930-39  Jenny Constanse Rolnes, f. 18-5-1895
********************************
92.1931 Pedersgata 66
Karl Rosvold, f. 1901, chaffør
Han utvandringet 13 juni1931 med Cunard linjen til USA
Reiser til barna. gebyr kr 5,-
,-***************************************
93.1930-31 Wilhelm Reinholdt Schwebs, f. 5-9-1904, agent
*****************************************
95.1931-1932- 1953/54 Pedersgata 66
Kristian Engelstad, f. 3-6-1868, kjører,
Ruth Strøm, f. 1918, datter
Aagot Marie Engelstad, f. 1904
Fikk en datter Ingrid i 1928
Far: Nils Haugland, Pedersgt. 66

********************************************
96.1933-1944 Pedersgata 66
Johan Rønneberg, f. 13-8-1887, hermetikarbeider
********************************************
97.1933-34 Pedersgata 66
Harald Wold, f. 14-4-1898, feiersvenn
Kristine Rødder bryllup 13-5-1929
f. 7-6-1905?

**************************************
98.1933-35 Pedersgata 66
Johan Alfred Gustavsen, f. 21-4-1903 lagerarbeider
Sigfred Gustavsen
***************************************
99.1933-34  Martha Søndeland, f. 9-12-1913, tjener

100.1934-1941 Pedersgata 66
Johan Berg, elektriker
Jenny, f. 1927, datter
***********************************’
101.1935-1944 1954 Pedersgata 66
Biancha Bredsten, f. 2-4-1893, hermetikarbeider, død september 1971
Andreas, f. 1-3-1910
Bernhard Emil Bredsten, f. 6-3-1919, sjømann
Biancha var gift med Emil Bredsten i 1910, de bodde på Ramslandsberget 2.
*******************************************
102.1934-1951 Pedersgata 66
Monrad Nedrebø, f. 4-8-1900, cementarbeider

Helene Sivertsen
Harriet Jane, f. 1928, datter
Marian, f. 1930, datter

Monrad og Helene giftet seg i Chicago 9-12-1927
****************************************
103.1935 L. Berg, elektriker
**************************************
104.1935-1944 Pedersgata 66
Georg Eriksen, urmaker, f. 8-12- og fylte 80 år i 1949—-død 19-3-1954, 84 år gammel
Ingeborg Marie, f. Kvilhaug. Død 6-7-1936, 63 år gammel
Børge, f. 8-1-1901, Kopervig
Bertine, f. 3-7-1902, død 10-1-1939, gift m. Oskar Bjordal,
Tomine, f. 26-7-1903
Gudrun Marie, f. 3-1-1905, død 16-7-1929, 24 år gammel
Alfred, f. 9-4-1906
Ingeborg, f. 13-6-1907
Hansine, f. 29-12-1908
Bertha, død 12-11-1934, 21 år gammel
Hansine, død 11-4-1932, 23 år gammel
Thomas Alfred, død 24-1-1943
Det ser ut som om det er to søsken til:
Tomine, gm Sverre Fjermestad og Abigael gm. Sverre Gahnstrøm.
1954 er disse nevnt Tomine og Sverre
Abigael og Per Nilsen
Gerd og Jarl Østebø
Georg og Ingeborg feiret sølvbryllup 26-11-1924. I 1929 bodde de i Nymannsveien 84.

 

   

**********************

105.1935  Astrid Hansen, enke

106.1935  Bertinius Winterhus, f. 3-11-1892, Sauda, løsarbeider. I 1910 bodde han i Værksgt. 45 og var fyrbøter til sjøs.
*******************************
107.1935- 37 Pedersgata 66
Anton Larsen, barber
Gunvald Larsen, f. 11-5-1886, sjåfør
Leif Larsen
Ludvig Larsen, 23-6-1906, Varhaug, arbeider, jernarbeider
Thor Larsen, mekaniker
*************************************
108.1936-1950 Pedersgata 66
Trygve Ingolf Olsen, f. 12-7-1915, fyrbøter, sjåfør, gift med:

Ester Bredsten, f. 17-12-1913

Barn:

Åse, f. 28.12.1941

Anne Brith, f. 30.77.1945
****************************************
109.1936-37  Gerd Frette, f. 15-5-1915, syerske

***************************************

110.1937-1950 Pedersgata 66
Karl Sofus Ommundsen, f. 11-8-1907, fisker, død 3-7-1949, 42 år gammel
Karen, f. Kristensen,
Olav, f. 1934, sønn
Harald, f. 1936, sønn
Kjell, f. 1938, sønn
Arne


****************************************
111.1938-39
Harald Fredriksen, f. 5-4-1907, chaffør, Han bodde på Ullandhaug i 1910

********************************************

112.1938-39 Pedersgata 66
Ole Svendsen Wersland, f. 30-8-1867 Bjerkreim, kaiarbeider, død 24-4-1948, 81 år gammel
Marie, f. 28-8-1972, Sauda
Selma Svendsen, f. 15-1-1900
Nils Svendsen, f. 1-3-1904
Margit Svendsen, f. 4-6-1905
Taletta Svendsen, f. 12-5-1907
Paul Svendsen, f. 14-5-1910
Familien bodde i Øvre Banegt. 23 i 1910.

****************************************
113.1938-39 Pedersgata 66
Karl B. Olsen, f. 8-2-1877, mekaniker
Karen, f. 4-6-1877
Karl, f.2-2-1903
Kristine, f. 3-12-1905
Lilly, f. 2-2-1907
Barn f. 24-8-1910
Harald Olsen, f. 5-1-1917, bud
Familien bodde i Pedersgata 97 i 1910.
********************************************
114.1939-1965 Pedersgata 66
Peder Olsen Usken, f. 28-7-1897, lagerarbeider/matros død 19-9-1968, 71 år gammel
Johanne, f. Østrem, f. 25-4-1896, rengjøring, død 15-10-1985, 89 år gammel
Olav Kornelius, f. 27-10-1929
Marthe, f. 24-12-1932, gift med Olav Herman Larsen – se nede-
Karsten Usken, sjåfør, død 2-6-1988, 66 år gammel gift med Ruth, bodde her i 1946
Kjell Bertram Pedersen, f. 23-3-1928, arbeider
************************************************
115.1940-41 Pedersgata 66
Ludvig F.L. Johannessen, f. 21-2-1895, matros
Sølvbryllup 26-4-1948 Alexandra og Ludvig
********************************************
116.1940-1947 Pedersgata 66
Hans Tjøstheim, f. 30-1 1901, sjømann
Arvid f. 1930, sønn
*********************************************
117.1941-1942  Anders Knudsen, kommunearbeider

118.1941-1944  Martha Johnsen, enke

**********************************************
119.1941-1951 Pedersgata 66
Kristine Hansen, f. 15-5-1884, Tromsø, fabrikarbeider,
Håkon Hansen, 6-7-1913, arbeider, fyrbøder
Magne, f. 1938, sønn

*********************************************
120.1942-43 Adolf Eskeland, f. 8-8-1931, arbeider

121.1942-1952  Torolf Lunde, f. 1-4-1919, arbeider
****************************************
122.1942-1950 Pedersgata 66
Willia Olsen, f. 5-7-1919, syerske, presserske
***************************************
123.1942-1954
 Arne Olinius Pedersen, f. 5-8-1910, hermetikarbeider. 
Amanda Jørgine Jakobsen, f. 18-9-1922, hermetikarbeider Torvastad
Viet 23-12-1948
**************************************
1955 Arne Olafsen Pedersen
1942-1948 -1955 Pedersgata 66
Arne Pedersen, sjømann/kaiarbeider
Annie Johanne, f. 1934, datter
Turid Marie, f. 1936, datter
Peder U. Pedersen, lagerarbeid
******************************************
124.1943-1944 Pedersgata 66
David Grostøl, steinarbeider

********************************************
125.1945-1947 Pedersgata 66
Nils Erik Isaksen, 13-10-1879, Lyngen, matros, arbeider, død 17-3-1961, 81 år gammel.
Ingeborg, f. 24-6-1882
**********************************************
126.1947-52 Pedersgata 66
Inger Gautun, f. 9-7-1892, fabrikarbeide
Torleif Gautun, f. 30-12-1925
Tordis Gautun, f. 13-12-1927

************************************************
127.1948-1950 Gudmund Arnulf Mydland, f. 24-3-1922, bilrepratør

128.1949-50 Bergny Helland, f. 29-5-1924, sydame,

129.1949-50 Karl Magne Kristensen, f. 17-3-1919

130.1951-54 Rafael Vormedal, f. 22-2-1924, hjelpearbeide

1951-54 Lovise Selvik, f. 31-7-1922, blikkarbeider
****************************
131.1951 1959 Pedersgata 66
Olav Herman Larsen, f. 21-2-1929, murarbeide , død 12-5-1973
Martha Usken, f. 24-12-1932

*********************************

132.1953-1956 Jostein Lilland, f. 16-5-1919, arbeider

133. 1955 Gustav Havn

***************************************
134.1953-1955 Pedersgata 66
Gotfred Egeland, 28-11-1880, lagermann, 80 år 1961——-
Agnes f. Egenes, f. 13-2-1884, døde 3-10-1958, 75 år gammel
Asta, f. 22-7-1906
De bodde i Løvdalsgt. 27 i 1910.
************************************
135.1953-54 Pedersgata 66
Steinar Totland, 6-5-1927, tekniker død 4-11-1998, 71 år gammel
Kristine, f. Eia, død 5-3-1971, 45 år gammel
********************************************
136.1953 -1959 Pedersgata 66
Wilfred Mauritzen, f. 23-2-1916, meteorologisk assistent død 8-8-1982, 66 år gammel
Magda Mauritsen, f. 10-4-1918 hermetikarbeider, død 23-3-1997, 79 år gammel
De flyttet på Auglendsvein 42 i 1959

******************************************
137.1953 – 1960 Pedersgata 66
Hans Gustav Nordling, f. 31-5-1920, ferjefører død 2-3-1989
Hanna , f. Asbjørnsen Nordling, f. 27-10-1910, hermetikarbeider, død 28-5-1985,
Hun bodde i Mellom Dalgt. 17 i 1910
Valborg
Margot Henny Nordling, f. 7-4-1933, tannlegeassistent
Henny giftet seg 14-7-1956 med Hetle Bergheim.
*****************************************
138.1953-59 Pedersgata 66
Thordis Risdal, f. 13-12-1892, nåtlerske
Gunnar Risdal, f. 12-5-1923, anleggsarbeider
****************************************
139.1955 Harriet Mannes

*****************************************
140.1955-59
Hjalmar Adland, f. Pedersgata 66 16-7-1931, hjelpearbeider
Herborg Ådland, f. 17-7-1936, arbeider

141.1955-56 Aslaug Bjunes, f. 19-6-1936, ekspeditrise

142.1956 Birgit Kallevig, 9-7-1928 gummiarbeider
*************************************
143.1956-1964 Pedersgata 66
Marthon Hetland, f. 3-11-1911, motormann
Lovise Hetland, f. 31-7-192, gummiarbeider

********************************************
144.1956-59  Karen Lund, f. 25-6-1935, serveringsdame
145.1956-1959  Astrid Løland, f. 19-7-1929, kafehjelp
146.1956-1965  Ingeborg Jendal, f. 510-1892, kokke, hushjelp død 26-6-1976, 84 år gammel
147.1958 Irene Bringslimark, f. 25-5-1931, gummiarbeider
****************************************
148.1958-1967 Pedersgata 66
Bertam Kaurin Mæle, f. 9-11-1913, lærer
Valborg Konstanse Mæle, f, 4-7-1931
Bjørn Mæle, f. 28-3-1949

*******************************************
149.1958 Pedersgata 66
Brynjar Råde
Solveig Råde
*******************************************
150.1958 – 1964  Sverre Malmin, f. 23-2-1932
151.1958 Inez W. Johannessen

************************************
152.1958-1969 Pedersgata 66
Edvard Hans Knudsen, f. 1-9-1937, graver/ hermetikarbeider
Lillian

*******************************************
153.1958 Paul O. A. Hjertø

***************************************
154.1958-1969 Pedersgata 66
Jan Magnor Hadland, form.
Aud
**********************************
155.1958-1969 Pedersgata 66
Bergit Marie Wiik, 3-3-1917, renholder
Alf Roald, f. 24-2-1940, død 30-7-2012, 72 år gammel
Thor Birger, f. 5-9-1941. død 2023

*****************************************

*******************************************

156.1959  Inger Johanne Liknes, f. 14-2-1941, ekspeditrise
******************************************
157.1959 Pedersgata 66
Karen Skailand, f. 26-11-1937, hushjelp
Solveig Skailand, f. 1-8-1939, avelingspike
*******************************************
158.1960-1967 Pedersgata 66
Severin Tvedt, f. 24-11-1877,
Valborg

159.1960-61   Jonas Hamre, fra Asker

160.1955-1960   Marton Hetland

***************************************

161.1960-1969 Pedersgata 66
Malene, f. Trevland, Bjelland, f. 2-8-1901,død 1988, enke,
Malene Bjelland, f. 24-8-1920,  misjonær,
Brita Bjelland, f. 16-3-1933, gift med Jon Lunde i 1961?
Misjonær Malene Bjelland – artikkel 1959.

  Misjonær Malene Bjelland  – artikkel 1959.

 

 

*********************************

162.1961 Tørres Johannessen, f. 3-8-1925
1961 Tove H. Johannessen, f. 7-12-1933

163.1964-67 Dagrun Bråtveit, f. 8-3-1937 , pakker

165.1963-1965 Arne Olav Vela, f. 10-4-1943 tinnfabrikarbeider

166.1962-1965 Asbjørn Budal, f. 30-4-1938, ekspeditør

167.1964-1967 Helga Hidle, f. 9-12-1942, ekspeditrise

169.1964-1967 Jarl Hjelmeland, f. 18-1-1932, arbeider

170.1969  Valborg Sand Bjørnevik

171.1969 Bjørg T. Idsø

172.1969 Pedersgata 66
Jon Lunde
Brita Bjelland, f. 16-3-1933,

173.1969 Arthur P. Sundstøl

174.1969 Åsvald Vågane

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net