Pedersgata nr. 022 Roxmann

Pedersgata 22   

  Pedersgaten 22 ligger vegg i vegg med nr. 20 (Gundersen og Slettebø) mens det er et lite gårdsrom mellom nr 22 og 24.

Besøk på siden: 300

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1125  –  112 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 22
1853 Ole Olsen Horve uden hjemmel tegner obligasjon med.
1853 Torsten Iversen Riske undertegnet en obligasjon på hus og grund.
1865 H. Tollefsen
1865 Inger Tormodsdtr. Riske, død inne 1875
1874 Tormunda Eriksdtr. Gavebrev (se nederst på siden)
1882 Laurits Thomsen
1892 Joakim Johnsen
1898 Ole Olsen’s hus ubeboet repareres – sønnen nu indflyttet.
1900 I. M. Knudsen
1904 Iver Teodor Oftedal’s hus (bodde i Wesselsgt. så Hjelmelandsgt.)
1910 Gunnar Gundersen
1913 Farmacist Nilsen (bodde i Opheimsgt.)
1915 frk. Clara Nilsen
1925 Jenny Roxmann
1962 Reidar Kristensen
Dette huset ligger på venstre side av gaten, med fronten vendt mot gaten. Det er meget gammelt. Første gang det er nevnt i Panteregisteret er i 1853. Rundt 1900 var det butik og beboelse her, Dessuten en uthusbygning som ble benyttet til skomagerværksted. Huset er på to etasjer. I første var det butikk, 2 rom og kjøkken. Her bodde skomaker Knudsen, med kone og hennes tre søsken. 2. etasje hadde tre rom og kjøkken. De to familiene som bodde der måtte dele kjøkkenet. Huset var ubebodd rundt 1899, for det skulle repareres, før Ole Olsens sønn flyttet inn. Se nederst på siden der finner du utskrift fra pantebøkene.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 22
.
Lauritz Thomsen, handelsmand, 1885 – kan ha drevet handel her i huset.
Pedersgatens skomagerverksted, Knudsen, I. M. Sko 1900-1903
Tjølsen, Thomine, handlende, hadde forretning her. Tidligere i Pedersgaten 33. 1906-1907
Tønnessen, Thomine Bertine, handlende, forretning her 1908-1909
Larsen, Grethe, Kolonialforretning 1909-1910
Lunde, L. møbelsnekker, 1909-1912
Kvie, Hans, kolonialforretning, 1910-1912
Nielsen, Else, frk. musikkundervisning 1912-1918
Stavanger tricotagefabrikk, 1913 forretning i Nygt. 24-26
Gundersen, Gunnar, byggmester, 1913
Nielsen, Clara, sprogundervisning, 1917
Nielsen & Nielsen, drogeri – sykeartikler – parfumeriforretning og teknisk kemisk fabrikk – agentur og kommisjon 1916-1926
Poppy Parfume – drogeriforretning 1926-1929
Randulf Knudsen, guldsmed 1930-1933
Roxmann Parfumeri (Jenny Roxmann) 1925- ??
Radiohuset, 1940-1944
Smørgås, fisk detail, 1944
Omsetningen, 1945
Gaveartikler A/S glass stentøy og keramikk. Disp. Magne Strøm, 1955
Waldow, Arthur og Nancy, glass stentøy og keramikk til slutten av 1970tallet
Waldow og Roxmann hadde hver sin butikk etter Roxman kom det en frisør.
Marions damefrisørsalong 1980-
Alf’s salong 1989—1998–
2010 Dennis Frisør

 

 

1930

Folk i huset: Pedersgata 22

Folketellingen 1865
Her er det noe rart. Det er to folketellinger med samme adresse, samme år. Den ene tellinger viser til at det bodde 17 personer her, mens det i den andre bodde det bare 8 personer. Selv eierne var forskjellige. Det gjør det vanskelig å vite om det eksisterte to bygninger hvor det bodde folk i på samme tomten eller om det er en feil. Jeg tar med alle i begge tellingene.
Gårdeier H. Tollefsen 1865. Antall leiligheter: 2, antall personer registrert på bostedet: 8
Gårdeier 1865 Inger Riske, det bodde 17 personer her fordelt på 3 familier.
Folketellingen 1900 Antall leiligheter: 3, antall personer registrert på bostedet: 10

1853-1875 Pedersgata 22
Torstein Iversen Riska, f. 1808, død 1861
Inger Tordmodsdtr. f. 1802, Botne i Strand, enke i 1865, død 1875.
Hun kom fra Botne i Strand, hun var enke etter Torstein Ivarssen Frafjord. De hadde drevet gård på Riska. Inger levde av sine midler som hun sannsynligvis arvet etter sin mann og sine velstående foreldre i Botne. De hadde ingen barn.
Inger var huseier i 1865. Hun skrev i et gavebrev huset over på Tormunda/Tomine Eriksdtr. Hun fikk huset i ca 1875, da var Inger død. Hvem Tormunda var er usikkert. Antakelig er hun i familie med Ingers søster, Gunvor som ble gift med Johannes Eriksen, Nag. Der går navnene Erik og Tormund igjen i familien. Tomine skjøter huset over til Laurits Thomsen i 1882.
Samtidig finner vi en Tomine Eriksdtr f. 1864 i den andre folketellingen for dette huset. Hvis det er denne Tomine Eriksdtr. som bodde her i 1865, var hun bare 10-11 år da hun ble huseier, men hun og utvandret i 1872 sammen med foreldrene sine.

1862 Pedersgata 22
Ole Henrik Pedersen, matros
Christinius f. 1862, død 13 uger gammel.
De bodde på Blåsenborg/Pedersgt 1125 som er dette huset.

1865 ikke 1875 Pedersgata 22
Daarthe Sivertsdtr. f. 1828, enke, f. Sandnes
Tønes Mandius Pedersen, f. 1851, – Kaiøtsvekter?
Dine Karoline Pedersdtr. f. 1853
Peder Perdersen, f. 1856
Ane Lisebet Pedersdtr. f. 1859
Daarthe var vaskekone og bodde sammen med sine fire barn. Familien kom fra Sandnes. Tønnes var bare 15 år og var en slags kaiøtsvekter – hva nå det betyr.

1865 Pedersgata 22
Omund Rasmussen, f. 1821, Skipper.
Dårthe Malene Torsdtr, f. 1820, Sandnes
Rasmus Rasmussen, f. 1845, matros
Thomas Rasmussen, f. 1847, matros
Oluf Rasmussen, 1849, kokk
Karoline Krestine Rasmusdtr. F. 1851
Maren Daarte Rasmussen, f. 1853
Rosalie Gurine Rasmusdtr. f. 1855
David Olai Rasmussen, f. 1857
Anne Krestine Rasmussen, f. 1861
Marie Rasmussen, f, 1863
I 1875 hadde Ommund og familien flyttet til Pedersgaten 61. Da hadde de bare den yngste datteren boende hjemme.
I folketellingen for 1865 er det to lister for samme hus – nr 1125. Hvem som bodde her er dermed uklart. Kanskje har alle bodde samtidig, noen i hovedhuset og noen i uthuset. Det kommer fram i folketellingen 1900 at det er et verkstedbygg i bakgården. Kan noen ha bodd der? Jeg vet ikke.

1865 Pedersgata 22
Halver Bersagel, f. 1833, Høgsfjord, skipper
Bolette Gorine Ingebrigtsdtr. f. 1834 Høgsfjord
Severine Bersagel, f. 1859
Ingeborg Cecilie, f. 11-12-1864 – død 13-3-1865 ¼ år gl.
Birthe Christine Pedersdtr, f. 1844, Finnøy, tjenestepige
Han og datteren Severine bodde i Kongsstensgt 6 i 1875. Da var han enkemann, skibsreder og skibsfører.

1865 Pedersgata 22
John Eriksen, f. 17-4-1832, Klep, styrmand, skipper, død 19-1-1924, Iowa
Axliane Larsdtr, døpt 5-2- 1837, Øvre Øxnevad, Klep, død 14-9-1914, Iowa
Erich, f. 7-5- 1861
Thomine, f. 27-12-1864
Anna, f. 19-9-1867
Axeliane flyttet til «Stavanger 13-6-1861 for at tjene». Den 12 desember 1861 gifter Ungkar, matros Johne Eriksen, 29 ½ år seg med Pige Axeliane Larsdatter, 24 ¾ år fra Klep i St. Petri kirke, Stavanger. Faren hennes er Lars Tollefsen. Axeliane Larsdatter Øksnevad er født på Øvre Øksnevad, bruk 4, den 1 februar 1837.
I Sjømannsruller for Stavanger 1860-1900 finn vi Johne Eriksen med oppholdsted Stavanger, med fødested Rosseland, født 1832.5.6, mønstret på 1860.2.15 med fartshistorie Heidrun, 1860, Stavanger, England. Den 1860.8.17 ble han Overført til Skipper Og Styrmandrullen No.182, embetete Stavanger. Avmønstring, 25 april 1872: Johne Eriksen 522 Stavanger Klep Sogn 1832.05.06 1869.04.10 1872.04.25 Mazeppa/1869/ Stavanger /Middelhavet/ Stavanger. Mazeppa /1871/ Stavanger/Bergen & Udl./Cardiff. Styrmand. Stavanger 1-792,1869-1910 261.
I mai 1872 meldte familien utflytting til Iowa i Amerika. Den 9 juli 1872 kommer skipet ”Carl Johan” til Quebec, Canada fra Stavanger. Om bord på skipet var John og familien. Den 22 juni 1880 finn vi familien i Union Township, Story County, Iowa: John er nå farmer, Axeliane steller huset ”Keeps house”, Erik arbeider på farmen ”Work at farm” . Den 23 april 1910 bor John og Axeliane i Slater Town, Palestine Township, Story County, Iowa. De lever nå av egne midler ” Own income”. Han er 77 år og hun er 73 år. Begge opplyser at de snakker engelsk. ’ Den 14 september 1914 døde Axeliane i Palestine, Iowa. 9 februar 1920 bor John hos datteren Anne og svigersønnen Lars Tollefsen fra Engelsvoll i Klepp. Bostedet er nå Indian Creek Township, Story, Iowa.
John døde i 19 januar 1924 i Palestine, Story, Iowa, nær 92 år gammel.
Thomine giftet seg 6. mai 1883 med Knute Ole Apland i Iowa. Paret fekk 11 barn. Aplandnavnet stammer i denne forbindelsen fra Ryfylke (Sandeid) en plass.
Disse opplysningene om John og familien har jeg fått av Gaute Klepp. Takk.
Det er usikkert om det var denne Thomine som arvet huset etter Inger Riska, men det er en stor sannsynlighet for det. Jeg har ikke funnet noen andre Tomine/Tormunda som det kan passe med.

1873 Pedersgata 22
Jonas Hviga??70 år, Wadsø, snekker, får hjelp av børnene
Olen Bergithe, 67 år, Wadsø
Olavia, 21 år
Juliane, 17 år
Andreas Jonasen, 35 år, ugift
Jonas Jonasen, 28 år, ugift hjelper foreldrene
Kan dette være den familien som bodde i Ø. Strandgade i 1875?
Jonas Christensen Høigaard, f. 1803, Vanse sogn. Snedker.

1873  Severine Egeland, 41 år, enke

1873 Inger Barka, 71 år, enke Strand

1875 Pedersgata 22
Jonas Ommundsen, f. 1843, Thime, værftstømmermand
Ellen Gunvalda Ingebrigts., f. 1847, Hviddingsø/Rennesøy
De bodde i Kongstensgt 36 i 1885.

1875 Pedersgata 22
Anna Johannesen, f. 1838, Rennesøy, enke, arbeidskone
Johannes Johannesen, f. 1867
De bodde i Sangesandsgt 6 i 1885.

1875 Pedersgata 22
Torger Fanuelsen, f. 1840, Helland, styrmand
Endrine, f. 1840, Helland
Inger Malene f. 1875, Helland
Ellen Brink f. 1856, Helland, tjenestepige
Se Pedersgaten 35.

1875 Pedersgata 22
Sophie Berentsen, f. 1839, Flekkefjord, enke, arbeidskone
Ingeborg Ciselia. f. 1864, Bergen
De bodde i Bredbakken 22 i 1885.

1882-1892
Lauritz Thomsen, f. 1837, handelsmand
Jannette Christine, f. 1836
Maren Roth, f. 1838, linsøm
Hummeland, Marie, f. 1871, Tjenestepige
Laurits fikk skjøde på huset i 1882 og selger igjen i 1892. Han bodde i Hølleberggt. 22 i 1875. De hadde to døtre som ikke er nevnt her i huset. Maren Roth bodde sammen med familien i 1875. Laurits var handelsmand i Sauda da han solgt huset i 1891.

1892-1899
Joakim Johnse Pedersgata 22n, f. 1868. 2. styrm.
Marie Gabrielsen, f. 1879, død 7-3-1904, 25 år gammel
De giftet seg borgerlig 13-2-1898
Sofie Regine Johnsen, f. 1847, enke, moderen
Rangvald, 23 matros i 1895
Laurits, 18 erindsgutt bager. I 1895
Kristian,, f. 1879
Trygve, f. 1876
Joakim var i 1895 styrmann på ”Sommerlide?” og senere på ”Vrannig?” Laurits, var først erindsgutt, så bager og i 1898 var han i mekanikerlære. Kristian var på Horten i 1898 (militærtjeneste). (Navnene på båtene var vanskelige å tyde.) Joakim fikk skjøde på huset i 1892 og solgte det videre til Ole Olsen i 1899. Moren Regine og de to yngste sønnene bodde i N. Dalgate 4 i 1900.

  1904

1894 Pedersgata 22
Johanne Bø, 60 år enke
Ane, 22 år
Gurine, 25
Johanna Bøe, enke f. 1832, Varhaug, fattigunderstøttet. Bodde i Taarngt 12 1900?

1895 Pedersgata 22
Marcelius Aske, f. 1860, mekanikus på støberiet, død 10-3-1929
Janna Malene Gabrielsen, f. 1868
Georg Johan, f. 30-7-1893
Jakob Monrad, f. 20-3-1895
Erling, f. 1898
Magda, f. 13-7-1900.
Innen 1900 var familien flyttet til Skolegt. 12

1895 Pedersgata 22
Johan Johnsen, f. 1861 ølkjører
Ingeborg Serine, f, 1869, døde 16-6-1899.
Alvilde, f. 1889
Asbjørn Birger, f. 1890
Lilly, f. 1894
Jenny Infrida, f. 1897
Johan var blitt enkemann i 1900 og da bodde de i Østervåg 47a sammen med hans mor og stefar. Da Lilly Bergliot Johnsen ble døpt i 18-7-1894 bodde de i Pedersgaten, men husnr. er ikke oppgitt. Da Ingeborg døde bodde de i Skolegt 13.

1897 Pedersgata 22
Enok Larsen, f. 1866, Varhaug, skibstømmermand
Marie Johnsen, f. 1865
Mary Elfrida, f. 1897
De er bare nevnt her da datteren ble døpt, de flyttet til Verksgaden 56 innen 1900.
Enok Larsen, f. 1866 og Berthe Thorsen, f. 1867 får en datter Ingeborg i 1904, da bor de i Pedersgaten 60. Er dette samme Enok med en ny kone, eller har hun to navn ?

1898 Andreas Sivertsen, f. 1859 i Skudesnes, matros, døde i 1898

1898 Pedersgata 22
Ommund Knudsen Tou, f. 1874, Strand, bogbinder hos Litografen, død 23-11-1931, 57 år gammel. 6 barn——
Inga Marie Pedersen, Tjensvold, f. 1874
Aagot, f. 1897
Peder f. 1-6-1900.
De flyttet til Langgaten 25 i 1900.

1898 Pedersgata 22
Ingebret Kloster, f. 1860, Hetland, løsarb
Anna Maria Peersen, f. Tjensvold, f. 1861
Sigvart, f. 1884
Marget, f. 1887
Bjørn, f. 1892
Dødfødt jente 1898
Peder f. 1899
De flyttet til Jæderensgt 53.

1899 Pedersgata 22
Severin Andr. Pedersen, Leirang, f. 1865 Høgsfjord, tømm.
Anna Talette Tormodsdtr, Meling f. 1877, tjenestepige.
Severin bodde her da de giftet seg 2-12-1899

1899 Ole Olsens sønn flyttet inn i 1899, men han er ikke nevnt i folketellingen for 1900.

1900 – 1904 Pedersgata 22
Johan Magnus Knudsen, f, 1870 skomager – Olsens forrige hus
Ragnhild Kristine, f. Torgersen, f. 1873
Dødfødt gutt 1901
Kristine f. 1902
Kristine Torgersen, f. 1883, svigerinde, butikdame
Thea Torgersen, f. 1887, svigerinde
Thyco Kristian Torgersen, f. 18-05-1890 døpt 8-6
Da foreldrene til Kristine døde tok Johan og Ragnhild seg av hennes søsken. De to yngste ble adoptert. ”Børnene efter bager Tollef Torgersen der lever af sin arv. 1902 delvis understøttet av Knudsen.” Johan hadde skomagerværksted her og hadde 4 svender i arbeid. Han gikk visstnok konkurs. Ragnhilds foreldre, bager Tollef Torgersen f. 1838 død 12-3-1899, som enkemann, og Kristine Imsland f. 1845 hadde bodd i St. Hansgaten et par kvartaler lenger østover. Innen 1910 var Thyco gift og bodde i Øvre Banegt 37 med kone og et barn.

1900-1901 Pedersgata 22
Johan Gryde, f, 1880, Hjelmeland, blikkslager
Olava, f. Østergren, f. 1880
Joakim, f. 5-4-1900
Trygve Nikolai, død 20-8-1907, 13 måneder gammel.
Familien var flyttet til Kong Karlsgt. 34 innen 1910

  1907

1900-1901 Pedersgata 22
Tron Birkrem, f. 1873, Møgedal i Helleland, snedker hos A. Larsen
Matilde Severine Rasmussen, f. 1878
William f. 17. juli døde i aug. 1900
Margit Cecilie, g. 1901
Da Margit ble født bodde de i Pedersgaten 24.

1902 Pedersgata 22
Bendic Edvardsen, f. 1844, Egersund, skibstømm
Kristine, f. 1851, Egersund
Ole, f. 1880, Egersund, fotograflærling hos Gabrielsen
Bendic var med et Flekkefjords skib, i 1902 var han hjemme 1 aar meget ledig i denne tid
De bodde i Pedersgata 108 i 1900

1902 Pedersgata 22
Johannes Larsen Waage, f. 1875, Suldal, slagter, død 27-1-1939, 63 år gammel
Anna Haaversten, f. 1876
Eli f. 27-8-1902
Johannes, f. 11-7-1904
Lars, f. 30-6-1906
De bodde på Kjærringholmen 2 i 1910

1903-1907 Pedersgata 22
Kristoffer Olai Wang, f. 14-5-1871, kjøpmann, farvehandel, død 14-4-1947, 76 år gammel
Thilda Marie Nilsen, f. 23-9-1871, død 7-2-1927, 56 år gammel.
Fridtjof, f. 11-4-1897
Jens, f.27-9- 1900
Dagmar f.18-1- 1904
Jensine Nilsen 21 søster til hans kone. Ikke 1907
Inga 16 tjenestepige – 1903
Kristoffer var handelsmann og hadde forretning i Østervaag 29. Tilla fikk stemme ved valget i 1904, sannsynligvis fordi mannen hadde en inntekt på minst kr 400,-. De bodde i Musægt. 31 i 1910.

1905- 1907 Pedersgata 22
Svend Tjølsen, handelsmann f. 22-12-1869, Høiland, død 1-8-1949, 78 år gammel
Tomine f, Kristoffersen f. 5-8-1866
Telma, f. 22-5-1897
Marie, f. 14-9-1900, Sandnes
Sverre. F. 22-12-1902, Sandnes
Fridtjof f. 1905, død 14-10-1905. 6 måneder gammel.
Olga, f. 29-2-1908
De er bare funnet her da de hadde Fridtjof til dåpen i 1905. Innen 1910 var de flyttet til Wævergate 9, da var Svend garversvend. Thomine var handlende og drev forretning i dette huset, tidligere hadde hun handlet i Pedersgaten 33.

1906 Pedersgata 22
Lars Motland, 22-2-1865, Motland, Nærbø. Skomakermester, død 9-12-1931, 67 år gammel
Maren f. Nilsen f. 29-7-1866, Høiland
Margit, f. 28-12-1889, copist i fot.forr.
Nikolai, f. 11-3-1993
Louise, f. 24-10-1904
Marie f. 12-11-1907
De bodde i Kirkebakken 14 i 1900, men innen 1910 var de flyttet til Waisenhusgt. 29.

1908-1909 Pedersgata 22
Peder Jørgen Tønnesen, f. 3-10-1859, sjømand, matros.
Thomine Bertine, f. 21-12-1859,
Peder 23 lettmatros
Gunhild B. f. 3-4-1886
Malene 9
Anna 4
Jenny, f. 11-9-1905
Peder var fabrikarbeider hos Mauritzens & Sønner Sæbefabrik, Thomine hadde forretning her og sønnen Peder var lettmatros og seilte med ”Charles Racine”. I 1910 bodde de i Øvre Blåsenborg 8. og Thomine var fortsatt handlende.

1908-1909 Pedersgata 22
Laura Wickstrøm, f. 16-7-1862, enke, hermetikkarbeider.
Johan, f. 1886, fyrbøter, S/S Fridtjof.
Laura bodde I Vinkelgaten 20 I 1900, men innen 1910 var hun flyttet til Øvre Blåsenborg. Da var hun fattigunderstøttet.

1910 Pedersgata 22
Jonas Østbøe, f. 9-11-1845, Nærbø, hustømmermandsvend, død 14-1-1930, 85 år gammel
Martha, f. 24-6-1845, Sandeid,
Josefine, f. 20-9-1894, g. Tafjord
Jonas bodde i 2. etasje og betalte kr. 15,- i husleie for måneden i 1910.

1910-1911 Pedersgata 22
Karen Rasmussen, f. 7-7-1850, enke,
Hun arbeidet ved strikkeforretning, butikdame, industri udsalg. Hun betalte kr 9,- i måndelig husleie i 1910.

1910 Pedersgata 22
Grethe Larsen, f. 1-11-1863, enke, handlende, forretning her.
Bertha Jorine Høie, f. Lie, f. 24-6-1828, enke, moderen underholdes/fattigunderstøttet. død 18-2-1913, 85 år gammel
De bodde på Øvre Blåsenborg 13 a i slutten av 1910.

1910 Laurentse Jensen, 30 vaskehjelp

1910-1913 Pedersgata 22
Hans Qvia, f. 5-3-1866, Ogna, død 5-6-1955, 81 år gammel
Bertha Kjerstine, f. Reime, f. 7-11-1842, enke, Haa, død 7-12-1915, 73 år gammel. mor til Hans, underholdes
Regine Bøs?, 15 tj. 1911
Hans hadde vært handelsmann og kjører. Han eide hus nr 47 i Pedersgaten og bodde der sammen med moren. Han forsørget henne. Rundt 1910 var han syg av gikt og nervøsitet og måtte slutte forretningen av den grunn. I 1913 oppga han at han var sygelig og måtte ikke arbeide mer. De betalte kr 60,- i årlig husleie i 1910.  Se Pedersgaten 47

    1915

 

1910-1914 Pedersgata 22
Gunnar Gundersen, 26-9-1882, hustømmermand
Taletta Krestine, f. Qvia, f. 3-4-1883 – i USA i 1937
Martha, f. 1-5-1905
Tønnes, f. 29-11-1907
Edvard Lauritz, f. 23-11-1909
Bertha 1911
Thordis Gerda 1914
Ragna Reime, 20 butikkjente hos økonom i 1913.
Gunnar var byggmester og hadde to mann i arbeid i egen forretning. Han fikk borgerskap som tømmermester i 1912, og ville starte som tømmermester straks. Gunnar var huseier fra 1910 til 1915. De betalte kr 7 i månedelig husleie i 1910. De var i Brooklyn USA i 1937. annonse—–

1910-1911 Pedersgata 22
Theodora Oftedal, f. 23-11-1855, ugift. strikkerske
Theodora var datter av Iver T. Oftedal, han kjøpte huset i 1903 og i 1910 ble det solgt fra Oftedals dødsbo til Gunder Gundersen.
Hvorvidt det var Theodora som var død eller om det var farens dødsbo, vet jeg ikke. De bodde i Wesselsgt. 4 i 1900. Hun bodde i
Skolegt. 6 i 1910, antakelig før hun flyttet hit samme året.

1912 Pedersgata 22
Sigrid Rønneid, f. 20-8-1887, Bergen, syerske
Martha, f. 9-12-1894, Bergen, butikdame
Ragna 15
Osvald 12
Reroth/Regrot, f. 15-4-1908
Sigrid bodde i Bakkegt 1. i 1910.

1912-1916 Pedersgata 22
Andreas Nilsen, 1882, fabrikeier.
Bertha Oline Bertelsen, f. 1882
Adolf, f. 23-11-1911
Andreas drev tricotagefabrikk og hadde verksted og udsalg her. Han hadde 1 syerske i arbeid. I 1916 var han forhenværende handelsmann. Da Adolf ble døpt bodde de på Kjelvene 6.

1915-1925 Pedersgata 22
Frøken Clara Nielsen, f. 1877, død 22-2-1957
Hun startet drogeriforretning rundt 1914. Frk Nilsen var huseier fra 1915.
Karen Nilsen, f. 1854, hm 1918
Fridtjof Nielsen, bokholder 1918
Elise Nielsen, f. 1875, handlende 1916, musiklærerinde 1918
Sigurd Nielsen, f. 1893, kontormand 1918
Clara kjøpte huset og flyttet hit med moren Karen og 3 av sine 10 søsken. De hadde bodd i Stenkargaden 4 i 1910.

 

 

1914-1916 Pedersgata 22
Ole Pedersen, f. 1864, V. Moland, skibstømmermann, gift med:
Olivia, f. 1866, V. Moland

Barn:
Marie, f. 1893, fab.arb. På Bjelland
Olaf, f. 1894, til sjøs
Karen, f. 1896, fab.arb. på Bjelland
Bergoll, f. 1897, fab.arb. på Wesnes kassafabrikk hele året.
Olevine, f. 1901
Isak, f. 1905
Ole arbeidet på Rosenberg og hadde arbeid hele året, det samme hadde sønnen Bergoll på Nic. Wesnes Kassafabrikk.
Olaf var til sjøs, mens de to eldste døtrene arbeidet på Bjellands hermetikkfabrikk. De flyttet til Nymansveie 78.

1916 Pedersgata 22
Tomine Olsen, 39 fab.arb. fra Lillesand, arbeidet hos Olsen og Kleppe.
Leif 13

1922 Laura Børve, fab.arb.

1930-31 Johan Sanstøl, f. 26-3-1882, agent

1930-39 Randulf Knudsen, 14-9-1876, Guldsmed, død 4-2-1950

1950

1935-1941-1959 Pedersgata 22
Fridthjof Roxman, f. 14-4-1907 Bergen, 1935—44-
Jenny Mathilde, f. 14-8-1887, handlende, parfymeri, død 12-9-1960, 73 år gammel
Ragnhild
Otto Christian, f. 29-7-1916, baker
Ragna, f. 30-4-1927, gummiarbeider, g.m. Reidar Kristensen i 1956
Ruth, f. 5-3-1921, husmorvikar, n. 1955.
Anny, f. 11-2-1930, syerske i 1948
Marie Roxman, f. Matland, f. 23-9-1850, Sverige Matland, enke i 1929. mor. død 1953, 103 år gammel.
Marie hadde vært gift med Otto. C. Roxman f. 16-9-1856, Torko, Sverige, som døde 19-2-1929, 77 ½ år. Gammel-
Forhenværende bakermester. I 1910 bodde de i Kaigt 5 i Haugesund. Fridtjof Johnsen, pleiebarn,
Jenny Roxman, f. 14-8-1881, Ulvik, husjomfru i 1910 i Haugesund. Smeasundet 39 – Hotel
Familien flyttet senere til Kannik.

      1953

  1960

1935-1969 Pedersgata 22
Julius Roxman, baker
Ragnhild f. Enoksen. 80 år i 1967, død 10-1-1977, 89 år gammel.
Dorthea, f. 1924 datter skole 1935-36
De bodde på Brusand og feiret gullbryllup i 1962.

1941-1944 Andreas Nielsen, kjøbmann

1941-1944 Kristine Haave, fabrikarbeider

1945-1969 Pedersgata 22
Jørgen Møller Longum Lind, f. 11-9-1913, Arendal, død 9-12-1963, 50 år gammel, arbeider
Olga, f. Rasmussen, f, 11-9-1913, rengjøringsarbeid
(Jenny) Karina, f. 17-3-1942, g.m. Rudolf Hansen
De bodde her da Karina gikk på Johannes skole. Jørgen og Olga var født på samme dag.
De hadde tidligere bodd i Pedersgata 143.

  1963

                                                                                                                                   

1950-1979?? Pedersgata 22
Arthur B. Waldow, f. 13-1-1915, død 12-1-1961, 46 år gammel.

Nancy, f. Flørnæs  —————-
De hadde butikken fram mot slutten av 1970tallet, men bodde på Våland.

         1961

 

Fra Gatefortegnelsen 1958-1969 Pedersgata 22
Kristensen, Reidar f. 12-5-1933, sveiser, 1956-1969
Kristensen, Ragna, f. 30-4-1927, syerske 1956-1969
De hadde 3 sønner.

Barkved, Solveig 1958
Breiland, Selma, f. 19-4-4913, 1963/64

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

Fra Panteregisteret.

I 1874 tinglyser Inger Tormodsdatter Riska et gavebrev, hvor hun gir huset og alt hun eier til Tormunda Eriksen. Jeg har ikke funnet ut hvem Tormunda var og hennes forhold til Inger.  Inger kan ikke skrive, så da hun signerer papiret er det med – m.p.p. med påholden penn.

Tormoda selger huset videre til Laurits Thomsen i 1882.

Thomsen selger videre i 1891 til Joacim Johnsen.

Ole Olsen kjøper huset i  1899 og restaurerer det. Det sto tomt en tid rundt 1900 før sønnen flyttet inn.

Huset blir solgt flere ganger og i 1915 kjøpte Clara Nielsen det.

Jenny Roxmann kjøpte huset i 1925.