Herberge i Grensesteinsgata

Herberge i Grensesteinsgata

Frelsesarmen overtok Herberget i  Greneseteinsgata 17 og byttet navn  til Folkehospits i 1956.

174

Fra Stavaner Aftenblad i 1956 – 1958 og 1960

Personer som er nevnt i artikkelene: Kommandør Em. Sundin, sosialsekretær Hans Lyster og major Severin Pedersen. Varaordfører Svenn Åsen, Kaptein Algerøy, bestyrerinne for kjøkkenet, løytnant Kåre Morken, eiendomssekretær Einar Ringstad, sokneprest Johs. Svendsen, politimester S. Bredahl.  Pastor Bjarne Bø, Blå Kors, Kameratheimen.

                                          

                                                       Herberget – foto – Stavanger byarkiv.

 

 

Det ble vedtatt i 1954 at Frelsesarmeen skulle overta bygget og driften.

1958

1960

                                                  

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net