Reklame for Kvik skokrem

Reklame 0 comments

                       

               Reklame har alltid vært viktig for å selge sine varer. Her har  produsenten startet en stor kampanje,

med omtale av skokremen og navn på hver forretning hvor den kunne kjøpes. 

Det var ikke mindre enn 12 steder i Pedersgaten som solgte skokremen.  I hele byen var det 169 forretninger og skomakere som forhandlet den pluss noen grossister.

De la vekt på kvalitet og ikke minst at den var produsert lokalt. Fra Aftenbladet 1912.