Støperigata 36 og 45

Støperigata 36 og 45

Det finnes få bilder av dette huset . Det ligger til venstre for Stavanger Blikemballage som også var eier en tid.  I front finner en Smørfabrikken Heimdal, i Støperigata 41, som Rasmus Sand A/S kjøpte i 1936 og bygget sin posefabrikk. Byarkivet 1952.

205

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Huset var eid av Stavanger Blikemballage som var nabo. De hadde kontorer der uten at jeg kan vise til i hvilke år det var. De solgte fabrikken og huset til A/S Hermetikkfabrikkenes Brislingsentral i 1936. Det kan være årsaken til at det til tider ser ut som svært få bodde her. Rundt 1935 kjøpte Gunnar Amaliksen huset, datteren Gerd Løschbrandt og mannen overtok senere.

1911’1914’1915’1916’ Støberigata 36
Andreas Østbø, f. 12-10-1877, Sandeid, skomager, hos Tollefsen
Hilda, f. 16-5-1876, Sverige
Kristian Østbø, f. 7-5-1900, Moss
Oskar Arvid Østbø, f. 29-7-1901, Sverige
Anna Josefine Østbø, f. 4-7-1904
Martha Østbø, f. 27-9-1905
Jonas Østbø, f. 27-11-1906
Petra Bergitte Østbø, f. 8-12-1908
Hilda Østbø, f. 2-1-1910
Solveig Kristine, f. 8-11-1911’
Andreas, f. 24-5-1913
Lilly, f. 23-6-1914
Betzy, f. 1915
De bodde en tid i Ryfylkegata 3 fra ca 1904-08. og i Rennesøygata 24 i 1912. De bodde i Støberigata 36 i 1913 og i Ognagata 1 i 1920
1913’ Lervig 1

1912-1915’1916’1917-Støberigata 36
Aksel Tingberg, f. 1891, cementarb., gift 1913
Anna Mathilda Osmundsen, f. 1888
Manghild Alvide, f. 1913
Arnulf Olav Sigbjørn, f. 1915
Olga Tingberg, 20 år, fab,arb., fra Kristiania i 1915’
Malene Knudsen, 83 år, underholdes av Tingberg

1915-Støberigata 36
Oskar Haakonsen, f. 1889, rørlegger
Olga, f. 1886
Klara Gunvor Elonora, f. 1915

1915’1916’Støberigata 36
Lars Johannesen, 62 år, st.dok.
Malene, 52 år
Johan, 14 år
Oskar, 12 år
1918-1922 ped 92
Johannessen, Malene, f. 9-8-1862 Tysvær, enke, kontorvask,
(antakelig gift med Lars Johannesen.)
Lauritz Johan, f. 20-10-1900 platearbeider
Oskar Toralf. f. 7-2-1903, fabrikarbeider
Thomas f. 1898, Skudesnes, hermetikarbeider
De bodde i Pedersgata 140 i 1910. Malene bodde i Pedersgata 140 i
1932, da hun fylte 60 år. Og 70

1916’ Støberigata 36
Lars Larsen Sunde, f. 1864, trælasthandler
Regine Arnesen, f. 1877
John Sunde, f. 1895
Martha, f. 1910
Rakel, f. 1916
De bodde i Storhaugveien 36 i 1920.

1917 ’Støberigata 36
Nikolai Gunvald Tostensen, f. 1881, mek.
Martha, f. 1880
Karl Nikolai, f. 1917

1917’Støberigata 36
Agnes Helmersen, f. 1902, fab.pige, ugift
Fridtjof Tønnesen, f. 1899, ungkar, læregut, Spilderhauggt 32
Bernt Johan, f. 26-12-1917
Agnes var kun 15 år gammel da hun ble mor. Sønnen ble adoptert av Alf Bernhard Jespersen i 1936 og kona Hanna. De bodde i Ryfylkegata 20 i 1920. Bernt Johan tok senere navnet Tønnesen.

1920* 1922-Støberigata 36
Marie Kristine Hatlesen/Hatlem, f. 1881, Hylestad, fab.arb.
Anna Helene Hatlesen, f. 1893, Hylestad, fab.arb.

1920* 1925-Støberigata 36
Joakim Bertinius Krag, f. 1871, maskinarb. ugift
Else Krag, f. 1863, fab.arb. ugift

1920* 1926-Støberigata 36 forlovet 1910
Martin Mortensen?, f. 1883, stansearb.
Marta Jørgensen, f. 1888, død 1970, 81 år gammel
Signe, f. 1911
Edit, f. 1913
Rudolf, f. 1920
Irene, f.1922
Aase

1920* Støberigata 36
Elisabth Johnsen Eik, f. 1894, Egersund, herm.arb. ugift
Feidelman, handelsmand, antakelig tysk borger
Fritz Feidelman, f. 10-6-1920, døpt i Høyland 16-5-1936

1920*1922- Støberigata 36
Agnes Hansen, f. 1889, herm.arb, ugift
Ruth Knudsen, f. 3-3-1914
Aimer Torkelsen, f. 26-6-1917, Far: Peder Torkelsen, f, 1893, tømm.
Gutt, f. 5-3-1921- Far Adler Berge, f. 1891, Sarpsborg, gift, handelsreisende

1922’1924-Støberigata 36
Trygve Pedersen, f. 1895, sjåfør
Elise Eriksen, f. 1902
Asta Malli, f. 1922

1935-1948-1955 Støberigata 36
Gunnar Amaliksen, død 1955, 78 år gammel
Berthine, f. Wallentinsen, død 1942, 66 år gammel

1943-1955-1960 Støberigata 36
Karl Løschbrandt
Gerd Amaliksen, f. 1918, død 2011, 93 år gammel
Arne Oscar, f. ca 1952
Gerd Henny, forlovet 1977

1943-1948- Støberigata 36
Sverre Ingebretsen, maler
Elly, dansk
Reidar, f. ca 1941
Svein, f. ca 1945
Flyttet til Sola før 1955.

1939-1971 Støberigata 36
Sverdrup Knutsen, f. 1911, død 1981, 70 år gammel
Ester Gundersen, f. 1911, død 1969, 58 år gammel
Jan, f. 1943, g. m. Annalisa Thelin
Turid, f. 1944
De bodde her i to perioder fra 1939 til 1953 og fra 1956 til 1971.

Sverdrup flyttet til Suldalsgata 16 i 1971.

1960- 1984/1985 Støberigata 36
Arne Magnussen Kvitli, f. 1918, død 1986, 68 år gammel
Berit Fiskå, f. 1927, Fiskå, død 2002, 75 år gammel
Ragnhild, f. 1948, g. m. Fred Nilsen
Geir f. april 1961
De bodde i Støperigata 48.  Senere til Digarnesveien 21 Rosenli.

1971 –1976 Støberigata 36
Fred John Kvitli Nilsen, f. 1940, død 2016, 76 år gammel
Ragnhild Magnussen, f. 1948
Brit, f. 1968
Frode, 1971
Tone Iren, f. 1976

1976 -1984 Støberigata 36
Geir Magnussen, f. 1961
Anne Gro

1981-1983 Støberigata 36
Per Arve Malmin

Huset ble solgt og er i dag revet.

Fra adressebøkene: Støberigata 23

36 Helmersen, Anton M. mek.
36 Krag, Else, fab.arb. 1921 1922 1924 1925 1935
36 Krag, Joakim, fab.arb. 1921 1922 1924 1925
36 Amaliksen, Gunnar, lastarb- 1935 1943 1948
36 Hansen, Agnes, herm.arb 1921 1922
36 Hatlem, Marie, feb.arb- 1921 1922
36 Ingebretsen, Sverre, maler 1943 1948
36 Johannesen, Lars, støb.arb. 1913 1914 1917
36 Knutsen, Sverdrup, herm. 1943
36 Løschbrandt, Karl, sjåfør 1943
36 Mortensen, Martin, mek. 1921 1922 1924 1925 1926
36 Osmundsen, Ordin, støb.arb. 1913
36 Pedersen, Ingolf, arb. 1925
36 Pedersen, Mathilde, herm.arb. 1925
36 Pedersen, Trygve, fyrb. 1924
36 Pettersen, Einar, murerarb. 1913
36 Skei, andr. E. form. 1935
36 Skei, Edvin, røker 1935
36 Thingberg, Aksel, stenarb. 1914 1917
36 Thingberg, Olga, fab.arb. 1917
36 Østbø, Andreas, skom. 1913 1914
36 Knudsen, Ester 1961 1968
36 Knudsen, Sverdrup 1961 1968
36 Løschbrandt, Gerd 1961
36 Løschbrandt, Karl, sjåfør 1961
36 Magnussen, Arne, lagerarb. 1968
36 Magnussen, Berit frue 1968

I inngangen til Støperigata 36 lå der mange fine skiferhedler. Da Smedvig rederi ville restaurere kontorbygget sitt i Verksgata ønsket de å legge steinhedler på fortauet.  En “spion” kjørte rundt i byen for å se om det var råd å finne slike. De oppdaget hedlene i Støperigata og spurte om de kunne få gjøre en byttehandel. Arne Magnussen gikk med på det. Smedvig fikk hedlene og la asfalt og kantstein i bytte.  De fine hedlene pryder fortsatt fortauet i Verksgata. Private bilder.

Støberigata 45

 

Helt til venstre ser en to hus. Det lyse er Støperigata 47 og det mørkere rett bak var Støperigata 45. Byarkivet 1952.

1909’1911’1914’1915’Støberigata 45
Aanen Valentinsen, f. 1844, Ferkingstad,  tømm.
Gunhild, f. 1845, Tasta
Ole, f. 1885
Før Spilderhauggt. 16, flyttet i 1911.
Hjalmar Paulsen, 21 år
Adolf, 38 år, tømm. Kom fra Amerika, 1915
1914 Valentin Valentinsen, f. 1885, løsarb. Hustru og 4 barn bor i Storgaten

1910 Støberigata 45
Laurits Haave, herm.arb.

1911’1912’Støberigata 45
Kristian Magnus Winge, f. 1885, matros
Martha Johanne Jakobsen, f. 1889
Olav Rye, f. 1911

1911’1912’Støberigata 45
Olav Andreas Gundersen, f. 1874, støb. huseier
Inger Marie Harestad, f. 1887
Alfred Ingolf, f. 1911

1911’Støberigata 45
Johannes Gjertsen, 22 år, herm.arb.
Joren, 24 år
Signe, 1 år
Olga Larsen, 16 år, tjener
Fra Suldalsgt 2.

1911’Støberigata 45
Jakob Helland, 53 år, kaiarb.
Anna, 54 år
Fra Sandnes

1914’Støberigata 45
Ludvig Hamre, 29 år, fab.arb.
Kristine, 30 år
Trygve, 6 år
Fra Birkelandsgt 9.

1915’1916’1917-Støberigata 45-
Einar Pettersen, f. 1873, stenarb. oppkjøper i 1917
Jørgine Larsen, f. 1875
Ebba, 17 år i 1916
Einar, 15 år
Astrid, 10 år
Agnes, 13 år
Martha Elene, f. og død 1915, før dåp.

1915’Støberigata 45
Milla Egeland, 50 år, arb.
Gudrun, 19 år, fab.arb.

1916’Støberigata 45
Helge Aga, f. 1882, Ullensvang, kjører, st.dok., død 1969
Ane, f. Rugland, f. 1891, Varhaug, død 1965
Anna, f. 1912
Kaare, f. 1914
Thor, f. 1916
Ann Helen
Liv Aida
Fra Ryfylkegt 3, innen 1920 var de flyttet til Badehusgade 9.

1916’Støberigata 45
Tilla Jonassen, 23 år, fab.arb.
Bertine Jonassen, 20 år, fab.arb.

1916’Støberigata 45
David Pettersen, 22 år, bakersv.
David Karlsen, 43 år, maler

1920* 1926-Støberigata 45 eier Nils Mikalsen
Nils Mikalsen, f. 1867, Sogn, tømmerm.
Størkine, f. 1856, Hillevåg
Marie Størkine, f. 1901, Amerika, emaljererske

1920*1926- Støberigata 45
Mina Monsen, f. 1848, enke, herm.arb.
Dorthe Sandgren, f. 1852, pension

Olaf Sandgren, løsarb.

1920* 1924-Støberigata 45
Olav Rogdeberg, f. 1881, Ullensvang, herm.arb.
Malene Rogdeberg, f. 1888, herm.arb
Dagny, f. 1908

1926 Støberigata 45
Anders Eide, f. 1863, Alvøy, dykker, død 1940,
Ellen Kristine Sjøtun, f. 1870, Bergen, død 1961, 90 år gammel
Berthold M. f. 1894, død 1934, 40 år gammel
Nils Olai, f. 1896, stuert
Dagmar Eline, f. 1902, herm.
Andreas, f. 1903
Erling, f. 1905
Ellen Karoline, død 1911, 8 måneder gammel
Ruth Marie, f. 1915
Familien bodde i Arbeidergata 5 i 1920 les mer der.

1935 Støberigata 45
Johannessen, Malene, f. 9-8-1862 Tysvær, enke, kontorvask,
(antakelig gift med Lars Johannesen.)
Lauritz Johan, f. 20-10-1900 platearbeider
Oskar Toralf. f. 7-2-1903, fabrikarbeider
Thomas f. 1898, Skudesnes, hermetikarbeider
De bodde i Pedersgata 140 i 1910. Malene bodde i Pedersgata 92 i 1922 og i nr 140 i
1932, da hun fylte 60 år.

1943-1961 Støberigata 45
Sigurd Kristiansen, f. 1897, Moss, død 1962, 65 år gammel
Ane Olsen, f. Gjerde, f. 1889, Strand, død 1988, 98 år gammel
Sigrid Synøve, f. 1918
Sverre Alfred, f. 1923
De bodde i Jæderensgate 77 i 1920 og i Avaldsnesgata 65 i 1923.
Sigurd og broren Emil drev et leketøysverksted. De hadde de i Pedersgata 105 fra ca 1918 til 1955. Emil bodde i L. Sagensgt.7 i 1955 og drev med forarb. av leketøy.
Sigurd og familien bodde i Talgjegata 32 i 1935.

Fra adressebøkene: Støberigata 45

45 Eide, Berthold, sjøm. 1926
45 Eide, Dagmar, herm.arb. 1926
45 Eide, Erling, herm.arb. 1926
45 Eide, Nils, stuert 1926
45 Haave, Laurits, herm.arb. 1910
45 Johannesen, Johan, fisker 1935
45 Johannesen, Malene, fab.arb. 1935
45 Johannesen, Oskar, bryggeriarb. 1935
45 Kristensen, Charlotte, enke 1943 1948
45 Kristensen, Kåre 1948
45 Kristensen, Ruth syerske 1948
45 Kristensen, Sigurd, snekker 1943 1948 1961
45 Kristensen, Sverre 1943 1948
45 Michalsen, Marie, emaljerske 1921 1922 1924 1925 1926
45 Michalsen, Niels, tømm. 1921 1922
45 Monsen, Mina, fab.arb. 1922 1926
45 Nilsen, Lilly, fab- 1948
45 Olsen, Harald, sjlm. 1943
45 Pedersen, Sverre, hdls.betj. 1935
45 Pettersen, Einar, oppkjøper 1917
45 Rogdeberg, Olaf, stenarb. 1921 1922 1924
45 Sandgren, Dorthea, enke 1922 1945
45 Sandgren, Olaf, løsarb. 1921
45 Valentinsen, Ole, mek 1913
45 Valentinsen, Aanen, tømm. 1910 1913
45 Kristensen, Kåre J. sjæm. 1961
45 Kristensen, Ane, frue 1961

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net