Jens Bull Hansen 1938

Folk i bydelen 0 comments

Jens Bull Hansen.

Jens var  bare 19 år da han døde og ble begravd i Stillehavet.

Han var født  18. desember 1918.

Jens var sønn av husholderske Kristine Hansen som bodde i

Gjesdalgaten 9 og Peder Brokjøp.

Jens seilte med "Krossfonn", han ble begravet 17. februar 1938.

Mange sjøfolk led den skjebne å omkomme mens de var på havet.

De ble høytidelig senket i sjøen.

                     

                          Aftenbladet 1938.