Jens Bull Hansen 1938

Gravlagt i sjøen

68

Jens Bull Hansen.
Jens var bare 19 år da han døde og ble begravd i Stillehavet.
Han var født 18. desember 1918.
Jens var sønn av husholderske Kristine Hansen som bodde i
Gjesdalgaten 9 og Peder Brokjøp.
Jens seilte med “Krossfonn”, han ble begravet 17. februar 1938.
Mange sjøfolk led den skjebne å omkomme mens de var på havet.
De ble høytidelig senket i sjøen.

Aftenbladet 1938.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net