Pedersgata nr. 131

Pedersgaten 131

ATK 2009

87 m2 stor tomt

Br.nr. 1514

Eiere:

Til tider er det vanskelig å finne ut hvem som eide husene og når.

1875    Det ble oppgitt at Ole Mæhle var gårdeier, mens det andre steder står at det var

            Kristine Vaage som eide huset. Det er ikke tinglyst. Se FT 1875.

1875    til Ingeborg Christine Sørensdtr. – Er hun den samme som Kristine Vaage? Ja.

1882    til Ingeborgs barn.

1886    til Johanne Marie Helvig.

1886    til Jo? Jacobsen – uten hjemmel.

1891    til Tønnes Thorsen Revem.

1913    til Salomon Marvik.

1918    til Erik Eriksen

1930    til Leonard Johnsen

1835    til Henry Berentsen.

1943    Alfred Berentsen.

1961    fra Henry Berentsen

1961     til Bertinius Tønnesen

Huset ligger på Møllehaugen midt i en rekke med syv hus. I 1875 var det 2 familier med til sammen 6 personer mens det i 1900 var to familier med ti personer her. Det var to rom og kjøkken i både første og annen etasje. Det ligger vegg i vegg med nr 133, mens det er en liten åpning mellom det og nr 129. Der er det inngang. Huset har halvvalm på taket.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1875-1886

Ingeborg Kristine Bryne,  f. 22-6-1847, Vaagholmen, Bokn, Tysvær

Anders Andresen, f. 1869/1870 – gjørtler i 1885

Selmer Andersen, f. 1872/1873

Albert Conrad, f. 1876

Kristine var ugift huseier og husmor ved folketellingen i 1875. Hun hadde to sønner og som yrke ble det oppgitt at hun drev med metalstøbing.

            1875

            Bryne, Tollef Peders. f. 1821 Bryne, Gjørtler

Ingeborg Kristine f. 1848 Tysvær

Selmer Bryne, f. 1873

Albert Conrad Bryne, f. 1876

Anders Andresen, f. 1870 Tysvær Gjørtler

Rosemarie Solvinde Bryne, død 21-8-1893 14 år gammel.

Dette er en familie, funnet i to forskjellige folketellinger. I 1875 bor Tollef til leie, kona blir kalt Kristine Vaage, i 1885 blir hun kalt Ingeborg Kristine. Det er henne vi finner som eier av huset fra 1875 til 1886. Her er det en del uklare opplysninger om barna. Tollef var visstnok gift og hadde egne barn. Kristine skal også ha vært gift og oppgav at Tollef ikke var far. De hadde også vært en tur i Amerika. Rosmarie bodde i Ø. Klevegt. i Domkirkens pleiestiftelse for barn i 1885. Hvem som er hennes foreldre er uklart. Ingeborg og Tollef var gift på hver sin kant og ble straffet for å bo sammen og få barn sammen. De prøvde å skjule for presten at de ikke var gift da ungene ble døpt. Ingeborg fikk 30 dager på vand og brød, og Tollef 1 år. (Kilde: Stavanger amtstidene og adresseavis  4-5-1882.) Hvor familien ble av vet jeg ikke.

Nå 130 år senere er det ingen som ville reagert særlig på dette.

1875

Kjel Andreassen, f. 1827, Hetland, matros

Guri, f. 1837, Hetland

Petrine, f. 1867

1894

Lars Danielsen, f. 1832, Kvinesdal – arb. – støberiet

Elisabeth Andersen, f. 1847, Klepp

Daniel, f. 1868, Fyrbøder – ”S/S Bergliod?”

Karl, f. 1870, fyrbøder

Lars, 1876

Andreas, f. 1876

Severine, f. 1879

Gurine 14

Karen, f. 1881

De bodde i Vindmøllebakken 13 i 1885. De var flyttet til Spilderhauggt 26 innen 1900. Da var det bare Andreas som bodde med foreldrene.

1895

Johan Sørensen, f. 1866 stuert

Taletta, f. 1863

Kristine f. 1892

Familien bodde i Pedersgaten 125 i 1900 – se der.

1895-1898

Olaf/Oluf Svendsen, f. 1839/1859, 1. maskinist ”Hermen?” Død 1901.41 år gammel.

Lina/Oline Andreassen, f. 1858, Strudshavn

Ragnhild, f. 1879

Kristine, f. 1891

Sverre, f. 1893

Olaf f. 1895

Karen, f. 1897

Innen 1900 var familien flyttet til Rannabergveien 11. Oluf omkom ved dampskibet «Citos» forlis. Dødsasnnonsen  stod i avisen 30-5-1901.

  1901

1899

Nils R. Larsen, f. 1868, støber støberiet

Karoline, f. 1868

Nils R, f. 1891

Inga Thomine, f. 1893

Knud, f. 1894

Ragnhild f. 1897.

Konrad, død 2-11-1908, 6 uger gammel, Haugesund.

Familien bodde i Doksmuget 12 i 1900.

1901

Torkil Johnsen, f. 1876, matros ”Alf”

Karen Iversen, f. 1875

Andreas, f. 1901 tv

Ivar  f. 1901, tvilling

De hadde bodd i Jæderensgade 68 året før.

1900-1901

Thomine Behne, f. 1859, enke, Strand, hermetikkarbeider

Gunhild Behne, f. 1887.

I 1905 vant Gunhild et maleri, da bodde hun i Nedre Blaasenborg 8.

1905 Ved lodtrækning paa politkammeret tilfaldt Thomas Thorsens maleri lod nr. 79, Gunhild Behne, Nedre Blaasenborg 8. Stvgr. politikammer 11 sept 1905. Kløgetvedt, politibetjent, Røsdal, politikonstabel.

1894-1912

Tønnes Thorsen Revem, f. 15-3-1852, Haaland, skibstømmermann

Thorine Karine, f. 22-8-1854, Tau, Strand

Adolfine Teresie, f. 20-11880

Torger, f, 29-6-1882, Tau, slagterlærling

Thore, f. 2-4-1884, glasmesterlærling

Gustav, f. 6-3-1886, erindsgut ved forretning

Lars, f. 22-11-1889

Laura f. 15-9-1894

Tønnes var matros på Kong Sverre i 1885, senere skibstømmermann, driver og  i 1894 oppholdt han seg i Amerika. Han sendte penger hjem til familien. Senere jobbet ved Støberi & Dok. Torger var i pølsemagerlære hos slagter Wiedfeldt i Nygaten og en tid i Tyskland -1907- for sin utdannelse.

Thore var i lære hos Hegland, glasmester som holdt til på Bagerbryggen/Værksgt. Han var en del ledig. Gustav var ærendsgutt hos Th. Falck som drev skibsrederi. Lars var sindsvag. I 1912 var Thore snekker og Gustav gartner.  Både Tønnes og kona fikk stemme ved valget i 1904, se han må ha hatt en inntekt på over kr. 400

De bodde på Børehaugen 4 i 1885.

1903

Ingebret Ingebretsen, 28-3-1969, Forsand, skomagersvend, Bredal

Ane Gurine, f. 25-7-1869, Strand, død juli 1946, 77 år gammel.

Kirsten, f. 20-8-1897

De bodde i Langgt. 65 i 1900, og var flyttet til N. Dalgt. 58 innen 1910.

1913 -1914

Samuel Marvig, f. 27-12-1879, Jelsa, fabarb. sæbefabrik.

Anna, 41,

Martha O. Kalvig 82 år, svigermor bor og underholdes her hele vinterhalvåret, bodde på landet en del av sommeren 1914

Kan dette være den samme familien som bodde i Rosenbergt. 54

Samuel Marvik, 27-12-1879

Bertha, f. 8-7-1881, Haaland

Sverdrup, f. 2-1-1903

Jørgine, f. 26-1899

Bergit Marie, død 13-12-1908, 2 år gammel, Hjelmeland.

Bergit, f. 26-6-1909, Hjelmeland

Da het kona Bertha, ingen av disse barna ble nevnt her.

1912-1913

Helge Knudsen Aga, f. 1881, Hardanger, støberiet, død 2-10-1969 88 år gammel.

Ane Torkelsdtr Rugland, f. 1891, død 5-9-1965

Anna f. 1912

Jakob Aga 18 dok

Johan Rugland 19, Støberi & dok

1914 – 1922

Emilie Larsen, f. 2-12-1859, enke rengjøring, død 19-8-1936, 76 år gammel

Hartley William Larsen, f. 21-5-1886 2. styrm. Død 7-12-1952, 65 år gammel.

Henny Ellinor, f. 1914 – Mor: Elanora Olsen, pige, Johannesgt. 31.

Hartley har i 1915 et barn på 5 mnd som han betaler for. I 1916 med S/S Fendris av Haugesund til Mars ledig til juni fra den tid ”S/S Kalfond”  har et barn 1 ½ år og sin mor at forsørge.

De bodde i Bødkersmauet 10a i 1910.

1915-1922

Eriksen, Erik f. 22-6-1882, skøytefører, motorfører, huseier fra april

Anna f. Nilsen f. 26-8-1883

Ernst f. 12-1-1902, kontorarbeid

Thor f.6-11-1904

Else f. 14-5-1909

I 1922 var Erik Eriksen smørarbeider, Ernst var kontorist. De hadde telefon i 1928 – nr. 3704. Den sto på E. Eriksen forretningsfører. Det var sannsynligvis Ernst som hadde behov for telefonen. De bodde i nabohuset Pedersgata 133 i 1910.

I mellomkrigsårene og etter den tid er det ikke lett å finne hele familiene, så der for er det stort sett bare forsørgeren som blir nevnt. Ektefelle og barn kjenner jeg lite til.

1930-1935

Johanne Olsen, 10-11-1883, Rygg Randaberg, død 19-8-1960, enke, hermetikkarbeider, Bjelland

Signe, f. 6-11- 1912, død 8-12-1974, g. m. Sigurd Svendsen

Gerd Jenny, f. 17-3-1914, død 8-12-1995, g. m. Edvard Johannessen

Solveig Josefine, f. 28-12-1915, død 12-1-1985, gift 1941 med Aksel Oskar Thelin – Pedersgata 124

Svenny, f.  5-11-1918, død 22-2-1996, g. m. Jakob F. Simonsen

De bodde i 2. etasje. De flyttet senere til Pedersgaten 121. Se der.

1930-31

Thomas Fosse, f. 26-2-1888, formann

1930-31

Jenny Krisiansen, . 19-12-1903, fabrikarbeider

1936-37

Karl Norgren, f. 4-2-1899, fabrikarbeider

1935-1964–

Alfred Berentsen, f. 6-4-1885, død 3-12-1968, 83 år gammel, fabrikarbeider.

Selma, f. Gundersen, død 19-2-1939

Aslaug Karoline, død 6-10-1938, 16 år gammel

Henry,f. 17-12-1916,  g.m. Tordis

Bernt, f. 13-3-1918, g. m Randi

Alf Sigurd, f. 9-1-1920, g.m. Margoth – USA

De bodde i Pedersgata 97 i 1902

     

1955

1947-48

Alfred Lorentsen, f. 6-6-1885, fabrikarbeider

Alf Sigurd Lorentsen, f. 9-1-1920, arbeider

1948-50 Åge Hjelm, f. 12-10-1910, styrmann

1954-58 Thora Marie Bjerkerud, f. 24-9-1898, hermetikarbeider

1961

Henry Berentsen,f. 17-12-1916,  han selger huset til Bertinius Tønnesen i 1961.

1958 – 1969

Bertinius Tønnessen, f. 22-7-1893, fyrbøder/sjåfør/havnearbeider, død 28-2-1978, 84 år gammel

Agnes, f. Olsen Madland, f, 4-3-1893, død 12-11-1979, 86 år gammel.

Tordis, f. 1918, g.m. Jonas

Johannes, f. 28-1-1921, møllearbeider,  g.m Nanny Waage i 1951

Else, f. 1934, g. m. Oddvar Thorsnes i 1953

Bertinius og Agnes kjøpte huset i  1961 og flyttet hit. De hadde bodde i Pedersgata 140 fra 1931 til ca 1958.

  

1935

Leonard Severin Johnsen, 7-4-1891,  murer

1936 -1944

Torstein Jacobsen, f. 11-12-1908, fabrikarbeider,

Ellen Jakobsen, f. 1-7-1914

Eva Torhild Jakobsen, f. 11-5-1933

Han ble nevnt i avisen i 1936, da han vant en premie på kr 10, i en konkurranse.

1941-43

Nils Vatnaland, f. 4-2-1914, sjåfør

Trygve Vatnaland, f. 1925, tømmermann

1955-1960

Toralf Aug. Gudmundsen, f. 28-2-1901, laste og lossearbeider.

1958-1969

Oddvar Thorsnes, f. 26-11-1931 sjåfør

Else Tønnesen, f. 12-4-1934, bokbinderske

De giftet seg i 1953.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.