Pedersgaten nr. 086

Hus fra 81 - 90 0 comments

Pedersgata 86

 

Br.nr. 1372 – 88 m2 stor tomt

Eiere:
1870 Fra A. Gitlesens arvinger
1870 til Hans Christopher Netland
1870 til Ole Olsen tomt og nyopført hus
1876 til Herman Seemann skiftehjemmelsbrev
1882 skjøde fra Ole Olsen Haave til
1882 til Herman Seemann
1898 fra Dorthea Seemann
1898 til Ole Andersen Sørbø
1910 til Eilert Abrahamsen
1947 til sønnen Holger Bertinius Abrahamsen
1952 til Erik Olsen, f. 1900
1967 fra Trygve Haave
1967 til Stavanger kommune
1978 fra Ole Kleiveland
1978 til Stavanger kommune
2004 fra Stavanger kommune
2004 til Svein Hallvard Husebø
2013 for salg


      Det er ikke registret noen slags handel eller næringsvirksomhet i dette huset. Huset ligger som nummer 3 i rekken, mellom Grenseteinsgaten og Arbeidergaten. Det er et lite hus på 1 og ½ etasje.

Folk i huset:
       Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I 1865 bodde det 12 personer fordelt på 3 familier
I 1875 og 1900 var det 13 personer i tre familier, mens det kun var 8 personer i 1910.

1865
Hans Christophersen Netland, f. 1823 Lye, tømmerm.
Ingeborg Kiddelsdtr. f. 1832, Haa
Christian Hansen, f. 1845 Ljosdal, feiergutt
Kisten Hansdtr. f. 1849 Ljosdal, tj.pike
Carl Hansen, f. 1857
Hans Ludvig Hansen f. 1859
Garman ” f. 1861
Adolf, f. 1868
Hans, f. 1868
De var flyttet til Tårngata 23 innen 1875.

1865
Enoch Pedersen, f 1832 Høle støberiarb.
Gunnel Olsdtr, f 1831 Setesdal

1865 
Reinert Larsen, f. 1838, bødker
Christine Staalesdtr. f. 1835 Kvinesdal
Anna Reinertsdtr. Larsen, f. 1862
Kornelia Larsen, f. 1868
Stinius Larsen, f. 1870
Lovise Larsen, f. 1873
Innen 1875 var familien flyttet til Badehusgata 31.

1875
Haldor Monsen, f. 1834, Bergen, støber ved Støberiet, død 16-3-1911, 78 år gammel
Andrea Nilsen, f. 1835, Bergen, død 22-11-1915, 82 år gammel
Iver Martin Knudsen, f. 1853, Bergen, Støber ved Støberiet, logerende.                                                                                                                                         De bodde i Viken i Bergen i 1865, men var flyttet til Dokksmauet 7a innen 1885.

1875
Fredrik Moss Olsen, f. 1843, Sand sogn, matros
Johanne Halvorsen, f. 1833, Lilleland, Haaland Sogn.
Marie, f. 1863
Bolette Elisabeth, f. 1869
Johanne Frederikke, f. 1871
Ingeborg Lovise Seemann, f. 1874, datter av Seemann
Marie Enochsen, f. 1834, Sola, Haaland sogn, tjenestepige, forsørges av Fredrik Olsen.
      Familien var flyttet til Høkkergata 3 innen 1885.

1875-1898
Georg Wilhelm Herman Seemann, f. 6-4-1829, Lauterberg av Hartz, Hannover, død 1891, 63 år gammel
Torine/Severine Løvaas, f. 1828 død 6. august 1874, 46 år gammel
Torval ChristianWilhelm, f. 1864 død 1885, 21 år gammel
Ingeborg Lovise Seemann, f. 17-5-1874,
Ane Iversdtr. F. 1844, Braud, Klep sogn, tjenestepige.
      Hermann og Serine ble viet i 7-10-1863. I tre forskjellig kilder ble konas navn skrevet forskjellig, Severine, Torine og Serine. Hermann var pakhusforvalter ved Støberiet. Torine døde ca 2 ½ måned etter at hun hadde fått datteren Ingeborg Lovise. Hun ble tatt vare på av naboene Fredrik og Johanne som bodde i samme hus, for hun ble nevnt hos de i folketellingen.
       Hermann giftet seg på ny i mai 1876 med Dorthea Marie og fikk tre barn med henne.
Georg og Serines fedre var Johan Christian Seemann og Torkild Aadnesen Løvaas
De bodde i Pedersgata 42 i 1865.
1876 – 1898, 2. ekteskap.
Seemann, Herman f. 1829 Hannover, lagerforvalter, død 1891
Dorthe Marie Olsen, f. 5-7-1842
Georg Wilhelm Herman, f. 10-7-1877
Olava Karoline Gjertine, f. 1882
Marthea, 5 år i 1894
      De giftet seg 31-5-1876, Dorthe var datter av Torger Olsen. Sønnen Georg var lettmatros på skipet «Charles Racine» i 1900.

1898
Johan Endresen, f. 1869, tømm. Støberiet
Ingeborg Lovise Seemann, f. 17-5-1874,

Andrea 2
Hedvig, f. 1895
Edvard, f. 26-8-1898, død 1-4-1902, 3 år gammel
Sifrid, f. 6-5-1900
      Familien bodde i Dokksmauet 7a. i 1900 – og i Ryfylkegata 14 da Edvard døde.

1884-1885
Rasmussen, Severin, f. 1849 Høle. Arbeider hvorsomhelst
Nille f. 1852 Høle
Rasmus Bertinius f. 1883
Nils Martinius f. 1885

1885
Ebbesen, Johannes, f. 1835 Kaptein i Rasmus Sundes Rederi
Petronille f. 1829
Olava, f. 1859
      I 1875 bodde de på Øvre Blåsenborg 857.
 

1885
Lars Svendsen, f. 1863, Lund, skomager, hos Kristoffersen
Emilia Teresia, f. 1862
Sverdrup Elvin, f. 1884
Teresia, 6
Malene, 5
      Familien bodde i Baggaden 9 i 1885, før de kom hit.

1894
Ludvig Enoksen, f. 1869, Helleland, stuert, sist ude med S ”Waagen”, nu ledig 6 måneder
Marie f. Baardsen, f. 1867, Mosterhavn
Alfred, f. 1893
Paul f. 1894
Johan f. 1896
Margit, død 21-7-1907, 11 måneder gammel
      Ludvig og familien bodd i St. Hansgt. 42 i 1900, da var han skomagermester.
 1895
Johannes Eriksen Meling, f. 1841, Finnaas prgj. tømm. Intet arbeid nu
Berta Eriksen, f. 1840, Finnaas
Bergitte, f. 1876
Sara, f. 1880
      Johannes og kona bodde på Mellomstraen 19 i 1885, og flyttet til Spilderhauggt. 4 innen 1900.

1899-1901
Ludvig Johan Gjertsen, f. 1876, Erfjord, matros til sjøs
Elen Gurine Brevik, f. 1874, Erfjord
Enny Sigvarda, f. 1901
Bolette Svendsen, f. 1870, Erfjord, hermetikkarbreiderske, logerende familiemedlem.
       Innen 1910 var Johan blitt enkemann og gift på ny, han bodde i Nymansgater 85.

1898 – 1903
Svend Svendsen, f. 1-1-1841, Høiland prgj. løsarb. Styrmann i 1900
Kristine, f. 5-8-1847, Bjerkreim sogn,
Wilhelm, f. 1884. i 1901 blikkslagerlære hos Svensen, Svensk Konservfabrik
Bertinius, f. 3-7-1893
      Innen 1910 var de flyttet til Mellomgata 6.

1899 – 1914
Ole Andersen Sørbø, f. 1836, Tysvær sogn, skibstømmermand, død 7-4-1917, 80 år gammel —ann—————-
Elene Helene, f. 1843 Jelsa sogn. død 1912
Thomine Andersen, f. 1871, hermetikarbeiderske
Adolf Olsen, f. 1873, matros
Sevrin Olsen, f. 1876, matros
Ole Emil, f. 1880
Bertinius Olsen, f. 1885, dæksgut, død 1913
       Ole kjøpte huset i 1898. Datteren brukte Andersen som etternavn, mens sønnene brukte Olsen. Ole Emil har arbeidet lidt med faren i sommer. Bertinius var sygelig som 14 åring. I 1901 var han jungmann, 18 år gammel var han lettmatros S/S Marie. 1906 ”seilt fra udlandet i 6 år kom hjem i mai arbeidet på Støberi dok, reist til England i juli vet ikke mer om ham.” Bertinius døde i 1913.
       Det var bare Ole og Ellen bodde her i 1910. Ellen døde i 1912, da var hun sindsyk. Ole og Ellen bodde her i 1910, han solgte huset da men fortsatte å bo her, de betalte husleie kr 96,- i året.
 

1903 – 1904
Anna Johnsen/Jansen, f. 1836 enke
Jakobine, f. 1865 ug. Arbeiderske
Agnethe, f. 1904 datterdatter
       Anna og datteren bodde i Taarngt. 13a i 1900. Da ble de understøttet av fattigkassen.

1904-1905
Ole Svendsen, f. 1844, Fister, smedesvend
Ane, f. 1825, Flekkefjord
Olaf A. Svendsen 33 år, opslager i dokken
Amalie Olsen, 19 tj.
       I 1900 bodde de i Store Skipperbakken 15.

1906
Ommund Eriksen, f. 1863, Høiland, 42 fabrikarb. Nu huseier, Stavanger Smørfabrikk
Serine Iversen, f. 1867 Hetland, 38 handl.
Marie, f. 1889 USA
Ingolf, f. 1894
Signe, f. 1897
Margit, f. 1899
Otto, f. 1905
Erik, f. 1909
      Ommund opplyser at han er huseier i 1906, men det er ikke tinglyst. De bodde i Lysefjordsgt 15 i 1910. Ommund og Serine feiret sølvbryllup i 1912.

1907 1908 
Peder Gismervik, f. 7-8-1847, Avaldsnes, kommunal stenpukker, sygelig, fattig
Maren, f. 25-11-1860 Harestad, Hetland, død 20-3-1923 62 år gammel-
Peder, 19 kok med ”D/S Kalfond” nu i land i Amerika 1907
Karoline, f. 1895
Rasmus, f. 6-8-1899
      Familien var flyttet til Brattebergt. 10 i 1910

1907 Olene Torkelsen, 65 år, enke

1907 – 1910
Johan Johansen, f. 1840 Egersund, fhv. støbarb dok, slagter, av fattigvesenet, død 1907
Christine, 78 enke i 1909

1909 2 fabrikpiker på 25 og 30 år, disse er det ikke notert navn på i folketellingen.

1909 Gurine Ha? 52 år, syerske. Arbeidsudyktig, sygelig – bør ikke skattlegges

 

 

            Familien Abrahamsen er vanskelig å få oversikt over. Jeg kjenner ikke de innbyrdes familieforhold. Det er på grunn av at opplysningene stammer fra så mange forskjellig kilder, slik som adressebøker og skattelister, og det er ikke alltid at hustruer/mødre er ført opp. Derfor virker dette rotet og det er sikkert sneket seg inn noen feil. Beklager, kom gjerne med rettinger.

1915-1919

Severine Abrahamsen, f. Frøiland, Time, f 1845, fabrikarbeider, døde  4-5-1919 av lunge betennelse, 74 år gammel

Ingeborg Abrahamsen, g.m. Fredrik Knudsen

Gabriel Abrahamsen, g. m. Hanna Hellevig

Laurits Abrahamsen, g.m. Kristofa Klausen

            Severine bodde her da hun døde i 1919.

Se nr Pedersgata 88

1910– 1950

Abrahamsen, Eilert f. 21-1-1876 Time, havnearbeider,  død 16-4-1960, 83 år gammel  

Marta G. Holgersen, f. 1868, Vats, død 1944

Jenny

Arthur

Anker J.

Harry

Lillian

Gerny

Jan.

          Eilert står som eier av huset i 1910, men var ikke flyttet inn ifølge folketellingen i 1910.

Hvor han og familien bodde det året vet jeg ikke, for jeg finner han ikke i folketellingen for 1910.  Eilert fylte 75 år den  27-1-1951, da bodde de her.

1914-1922                    

Gurine Olsen  f. 1839 enke, Time, huseier.!

Hun står oppført sammen med Eilert Abrahamsen, og er muligens i slekt. Hun oppgir i folketellingene at hun er huseier, men finnes ikk i panteregisteret. Hun eier muligens et annet hus.

Garman, f. 1893 død 11-11-1918, 25 år gammel

Jenny Hansen

            Garman bodde i Karlsminnegata 39 da han døde. Han hadde døtrene Mary, Gerd og Berly. Han var sønn av Martha og Eilert Abrahamsen.

Garman Abrahamsen død 1918 

Jenny f. Hansen

Mary, g. m. Johan Asbjørnsen

Gerd, g. m Leif Torbjørnsen

Berly, g. m. Alf Olsen

Jenny ble senere gift med bror til Garman, Abraham Abrahamsen

1939-1952

Abraham Abrahamsen, f. 22-7-1899, hermetikarb. død 12-7-1952, 53 år gammel

Jenny Karoline Dorthea Hansen, Riska, f. 1894/1899

Mary, g. m. Johan Asbjørnsen

Gerd, g. m Leif Torbjørnsen

Berly, g. m. Alf Olsen

Harry Bernt, f. 14-5-1924

Lillian, f. 1927

Gerny Margethe, f. 5-8-1931 g. m. 1953 Gunnar Karlson

Jan Abraham, f. 1-7-1934  g.m. Dagny.

            Denne familie er funnet da barna gikk på Johannes skole. De bodde i Nærbøgt. 1 i 1924- Åmøygt 1 i 1927.

1941-42

Arthur Abrahamsen,  23-2-1920   død14-5-1956, 36 år gammel  Hundvåg

Olga Bech Løvås, viet 2-8-1941 Vassøy

Torleif Johan, død 14-1-1942

1941-1946

Anker Abrahamsen, f. 23-2-1922  død 12-5-1996, 74 år gammel  Jørpeland

Signy Barka, forlovet 1942

1945-48 Gerd Abrahamsen, f. 23-8-1915, rengjøringsarbeid, gift m Leif Torbjørnsen

1941- 1952

Holger Abrahamsen, f. 1910, sjåfør, død 23-9-1952, 41 år gammel

Jorine Talette Fjogstad, f, 1912

Eilert, f. 20-5-1932

Holger kjøper huset av faren i 1947

            Jorine bodde i Ryfylkegt. 8 da de giftet seg i 1932

1955 -1957

Jan Abrahamsen,  f. 1-7-1934 

Dagny

1955-57 Dagny Karine Abrahamsen, f. 1-6-1934, kontorbud

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1910 – 1912

Bertel Kleven, f. 14-8-1873, Strand sogn, hermetikarbeider/fisker

Martha Østensen, f. 24-8-1884, Vikedal sogn.

Norman, f. 30-10-1908

Øystein, f. 1911

            Bertel bodde i første etasje, han betalte kr. 84,- i husleie i året ser en av folketellingen i 1910. Han bodde i Pedersgata 115 i 1908 – rettet på siden 2012

——————artikk

1910-1912 

Jørgen Monsen, f. 3-10-1880, Buøen/Stavanger, matros – løsarb. Sett inn annonse

Emilie Marie Olsen, f. 2-11-1880, Bergen

Johanna, f. 18-00-1909

Erla Margrethe, f.1911

            Jørgen bodde på kvisten og betalte kr 120,- i året i husleie ifølge folketellingen 1910.

1910 1911

Enok Eriksen, f. 1842, sjøm./hermetikkarbeider

Bertha Karine Hansen. Lura, f. 1872

Alexander, f. 1909

Hansine Elisabeth, f. 1910

Bertine Emilie, død 7-4-1913, 15 måneder gammel

            Enok og Bertha giftet seg 27-11-1907. I 1911 arbeidet Enok hos Tjaaland. Her opplyses at han ”tjener lite og at det er smaat. Hans hustru var red for at de måtte søge fattigvesenet om husleie.” De bodde i Mellom Dalgt 5 og så  i Hvidingsøegate 89 før de kom hit i 1910

1914 Østen Olsen Sørbø, 25 enkemann, fabrikarbeider

1914 1915    

Olette Andersen, f. 1869, Nærbø sogn, enke, rengjøringskone

Asbjørn, f. 1893, skofabrikarbeider.

Tilla, f. 1897

Anna, f. 1900

            Olette var gift med Asbjørn Andersen Pollestad som døde i 1903. De bodde i Kongstensgaten 3 i 1910.

1914 Bertine Bjørnevaag, f. 1882, Imsland, fabarb. Bodde på Tou bruk i 1910

1915 1916 Claus Kristensen L. Norgren Strøm, 24 år, fabarb. Nybø – ledig 6 mnd i 1915

1915 1916

Gurine Olsen 75 e huseier fra april                        sett inn annonse

Kan ha eid Vinkelgt 26 i 1910?

1915 -1917

Josefine Andersen, f. 1862 Bergen 52 år, fabrikarbeider hos Tjaaland til 1917, har hjertefeil, blev da kjørt til sygehuset som syg, døde 1917.

1918

Britha Knudsen, husmor

Ane Knutsen, fab.arb.

1924-1937  Helga Gabrielsen, f. 15-1-1894, hermetikkarbeider

1935-1941

Trygve Haave, støberiarbeider, død 23-10-1973, 67 år gammel

Gerda Hartvig Tollefsen,

Signe, f. 1925

Signy, f. 1926

            De giftet seg i november 1924. Familien bodde her da barna gikk på skolen.

1941-1956

Otto Emanuelsen, hermetikkarbeider, død 30-4-1977, 62 år gammel

Jørgine Brimsø

Karl Johan         

John Gilbert, f. 19-8-1936 

1943-1950

Arthur Olander, sjømann

Gerd Viola, f. 1931

1952-1959

Erik Ueland Olsen, f. 24-2-1900, hermetikarbeider

Han kjøper huset i 1952

 1955 1960 Sigfrid Olsen, f. 4-3-1909  skatt

1947 – 1962

Leif Torbjørnsen, f. 20-2-1911, hermetikarbeider,

Gerd Jonette Abrahamsen, f. 26-5-1915 herm. II ekt—

Leif Thorbjørnsen gift 1947 m. Gerd Abrahamsen

Viet 4-10-1947 Fedre Torvald Torbjørnsen og Germann Abrahamsen

1953-1955 Ingvald Johnsen, f. 31-10-1899, hermetikarbeider

1955 -1989

Ole Kleivaland, 6-7-1911, bygningsarbeider 

Ingeborg, f. 7-8-1905

            Ole selger huset i 1978-  a…………….assssssssss.

1956-1960 Racin Tollefsen, f. 31-3-1897, løsarbeider

1958-1969 Ingolf Høie, f. 22-7-1933, anleggsarbeider

1960 Sigfrid Olsen.

1963 Elfrid Andersen, f. 30-3-1920

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.