Pedersgata nr. 010

Pedersgata 10

 Det hvite huset i midten er nr 10. Det gamle ble revet i 1998 og nytt bygget opp, og har fått en

etasje til i forhold til det gamle.  Det blå huset til høyre er Sædbergs bakeri. Det hvite huset på

hjørnet hører til Langgaten. Lengst til venstre ser vi gullsmed Carl Svendsens hus på hjørnet

mot Langgaten. ATK 2009

Br.nr. 889

437 m² stor tomt

Eiere:

Uvisst byggeår.

Departementet

1849                Daniel Larsen Grødem kjøper tomten med et oppført hus.

1875                David Grødem

1887                Hans J. Eliassen – hans arvinger selger til:

1897                Amalie Hansen

1912                H. W. Hansen

1921                Severin Jonassen Kaasen – slakter

1934                Johan og Markus Bertelsen

            Huset er dessverre revet. Øyvind Berg Egeskog har sendt meg dette bilde. I stigen til venstre står hans morfar Johan Leonard Berg

. Antakelig er det Johan Bertelsen som står i den andre stigen, mens Markus Bertelsen står på fortauet. Bildet er tatt en gang på 1950-tallet.

Huset lå på høyre side mellom hjørnehuset til Langgaten og hus nr 12 hvor Sædberg hadde sitt bakeri. Det hadde en liten

takvalm mot gaten og som vi ser to kvister vendt mot hver sitt nabohus.  Det hadde store butikkvinduer, når en kom inn gikk en opp

et par trinn til disken. Jeg husker godt at vi kunne se inn på skomakeren som satt med sine maskiner og sydde og reparerte sko.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og

Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall

som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Severin Jonassen Kaasen, slakterbutikk 1921-1935

Helge Helgesen drev slakterbutikk før han flyttet over gaten til nr 7. til ca 1925.

Pedersgatens Lærhandel, Knud Bertelsen, fra 1935 til 1960/70?

Bertelsen, Knud, frugt og tobakk 1936- ??

Øverland, V. Skoforretning 1924-1933

Folk i huset.

Folketellingen 1865 var 2 leiligheter og 10 personer registrert på bostedet.

Folketellingen 1900 da var det 2 leiligheter og 4 personer registrert på bostedet.

Folketellingen 1910 da var det bare 2 personer som bodde her.

1865- 1885

David Larsen Grødem, 1813, Lye prestegjeld

Jorina Grødem 47 år, f. 1818 Bjelland i Gjesdal

David på 22 år f. 1843

Marie f. 1845

Laurentze på 13 år, f. 1852

Johan på 9 år, f. 1856

Thomine 6 år f. 1859

Marthine 2 år. f. 1863

Laurentze døde i 1867, 15 år

Bertha Olava Davidsdatter, f. 1873 sønnedatter n. 1875

Elen Rasmusdtr, f. 1829 Nærbø, skræddersøm leieboer i 1875

David og kona var født på Lye i Thime på Jæren, mens barna ble født her i byen. David var skibstømmermann. Eldste sønnen

David var sjømann i 1865 og i 1875 var han blitt skipper. Da var han enkemann, og hadde datteren Bertha Olava Davidsdtr. f. 1873.

Hvor de bodde i 1885 vet jeg ikke.

Laurentze døde i 1867 15 år gammel av tæring ble begravd på Egenes kirkegård. Johan gikk på skolen, mens de minste

var hjemme med mora. Marie bodde ikke sammen med familien i 1865, men bodde her både i 1875 og 1885. Martine bodde ikke her i 1885

**********************************************************************************************************

1865

Sivert Pedersen Herigstad, f. 1829 Lye

Ingeborg f. 1836

Maren f. 1865

Sivert var tømmermann. Familien var logerende hos David Grødem.

********************************************************************************************************

1873

John Johnsen Mollestad, f. 1830, Nordfjord, Gloppens prg. Matros/fraktemand

Theodora Hansen, f. 1841, Egersund

Josofine Johansen Eie, f. 1868, Egersund,  fosterdatter i 1875

********************************************************************************************************

1885

Jørgensdtr. Ragnhild, 1879 Hun bodde sammen med fam. Grødem.

********************************************************************************************************

1885

Olsen, Lars, f. 1825 Gjesdal Slagter

Olene f. 1832

********************************************************************************************************

1885

Rasmussen, Ingvald, f. 1855 Styrmand

Jespersdtr. Marthe f. 1857 Stord

********************************************************************************************************

1894-1997

Hans Jørgen Eliassen, 64 år f. 1826, Torvastad, Skipper, død 1895

Johanne Marie, 64 år, død 1895

Elise Andrea f. 1864 død 1889

Endre 26 år 1. styrmann

Hans var skipper, men i 1894-95 var han hjemme uten ”emploi” (uten hyre- arbeid) Han hadde seilt med ”S/S Kalibre”.

Marie var syk i 1894. Hans døde i 1895, da ble det opplyst at han var skibs tømmermann. Senere samme året døde Marie,

da var hun enke, og det ble ført i kirkeboka at mannen hadde vært skipper.

Datteren Elise døde av tæring 25 år gammel. Sønnen Endre var 1. styrmann på ”S/S Cakali?”

og underholdt sine foreldre, ble det opplyst i 1895. 1898 var Endre, 30 år, 2. styrmann. Han var med på et forlis med

Nebton i ”Inloby??” Siden var han hjemme og gikk ledig. Hans og Marie hadde nok flere barn, for huset ble solgt av

Hans Eliassens arvinger til Amalie Hansen i 1897.

Hanna Jahnsen 34 år. Hun står sammen med familien og var muligens tjenestepike.

********************************************************************************************************

1894 – 1898

August Larsen, 37 år skipper, f. Bukken.

Rakkel, 39 år

Oskar 11, år

Rolf, 7 år

Hartvig, 9 år

August var uden emploi(uten arbeid) i 1894 og hadde liten og ingen fortjeneste. 4 år senere farer han som

styrmann med båt fra Haugesund. I 1900 bodde familien i Kirkegaden.

********************************************************************************************************

1899

Thomas Thomassen Eide, 71 år

Marie 67

Julius Thomassen 28 år

Thomas var regningsbud for Sømand.  Han levde av dels midler og dels forsørges af sønnen.  Julius var bælgtræder.

********************************************************************************************************

1897 – 1921

Hans Wilhelm Hansen, f. 1840,  handelsreisende

Amalie, f. 1843, død 2-10-1911, 68 år gammel

Marie Melhus 36, f. Skudesnes, husholder 1913 -1921

            I 1897 kjøpte Amalie Hansen huset. Hun og mannen Hans ble boende her i mange år.  Hans var da 60 år, kona var 57 år hun var født i Soggendal. Hans var handelsreisende i kolonial. De første årene for Nordbøe og senere drev han som ”byselger” for Skogstø. Amalie døde i 1911, 68 år gammel. Amalie fikk stemme ved valget i 1903, siden hun hadde formue/ eide huset. Hans overtok huset da hun død, da var han 71 år. I 1921 var det testament eksekusjonisten Kr. Berg som sto for salget av huset ifølge Amalies testamente. Da var nok Hans også død. Marie Melhus 36 år ble ansatt som husholderske etter at Matilde var død. Hun kom fra Skudesnes.Det var bare Hans William og kona som bodde her i 1910.

********************************************************************************************************

1900 -1902

Elisabeth Haueland, 75 år, enke år

Taletta på 40 år ugift..

Både mor og datter var syersker. De ble nok ikke boende lenge, for de var ikke her i 1903.

 ********************************************************************************************************

1906

Peder Holme, 43 løsarbeider

Olene f. Østerlid, død 29-3-1913, 53 år gammel

Lena Halsne 45 år

Serine Østerlid? 25 syerske

********************************************************************************************************

1907. 

Ane Johnsen, 66 år

Nilsine Johnsen 37 år

Moren bodde sammen med sin datter som var sygelig.

********************************************************************************************************

1909.

Marie Jakobsen, 65 år ugift, Syerske.

********************************************************************************************************

1913

Kristian Taraldsen, 22 år fabrikarbeider

Theodora 20 år

Arne 1, år

********************************************************************************************************

1919 -1922

Lena Levik, f. 1895 i Forsand

********************************************************************************************************

1914-1922

Regine Johnsen, f. 1847 enke

Rundt 1914 arbeidet hun på fabrikk, mens hun rundt 1920 var pensjonist.

1925

********************************************************************************************************

1930-1934

Severin Jonassen Kaasen, f. 5-10-1886, kjøpmann

Therese Haaland, død 14-12-1939

Jonas

Ove Birger, f. 15-3-1913

Sigurd

  1928

********************************************************************************************************

1936-1937

Johan Valentinsen, f. 30-1-1900, skreddersvenn

********************************************************************************************************

1936-1937

Kristian Kvia, f. 16-8-1877, agent

********************************************************************************************************

1936-1939—og 1963/64

Trygve Håve, f. 9-8-1906, postbud, kjøpmann

Anne Marie, f. 1929 datter

De bodde her da hun gikk på Johannes skole i 1936-38.

Ole Andreas Haave, f. 17-3-1918.

Hvordan familieforbindelsen er mellom Trygve og Ole Andreas er vet jeg ikke. Men Ola Andreas ble nevnt i skattelistene i 1963/64.

1967

********************************************************************************************************

1939-40

Harald Pedersen, murer

Jan, sønn

De bodde her da Jan gikk på skolen.

********************************************************************************************************

1943

Johan Bertelsen, død 25-9-1977, 62 år gammel, frukt og tobakk.

Ruth f. Thorsen

Marit

Johan og Ruth giftet seg i 1946.

********************************************************************************************************

1941

Knut Bertelsen, død 25-6-1972, frukthandel

Elisabeth,

Selma død 2-11-1923, 20 år gammel

********************************************************************************************************

1943 Hanna Haug, kontorist

********************************************************************************************************

1945

1940-1946

 Johan Rasmussen, f. 25-8-1874, vaktmester, arbeider, død 4-2-1956.

Gunda f. Berentsen, Rasmussen, død 3-2-1984 81 år gammel

William Rasmussen, f. 1-10-1924, arbeider

********************************************************************************************************

1947- 1954

 Stanley Racin Lie, f. 17-3-1915 kaiarb.

Astrid Lie, f. 22-8-1925, hermetikarbeider

Arne Torbjørn, f. 1943, sønn

Magne f. ca 1945

De bodde her da Arne gikk på skolen.

********************************************************************************************************

1955

Johan Leonard Berg, maler.

Jenny f. 1926, datter

********************************************************************************************************

1951-1969

Bertelsen, Markus, f. 11-10-1916,  – død 1-12-1988, 72 år gammel

Jenny, f. Berg f. 1926 – død 15-12-1953, 26 år gammel —-a——

Markus ble senere gift med

Solveig Kerry Finnestad, f. 27-2-1914 død 22-1-1984, 70 år gammel

Markus hadde Pedersgatens Lærhandel.

***********************************************************************************************************

   1991

1998

  2000

2001

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.