Pedersgata nr. 007

Br.nr. 1378

176 m²

Pedersgaten 7 / Langgaten 18

                      

Eiere:

?                      Uvisst bygge år.

1865                Iver Salvesen

1873                F. Thorings hus?

1875                Johan Wiig

1912                Harald A. Svendsen 

1933                M. Svendsen

1955                J. H. Gjerding og M. Kock

                       Huset ligger på hjørnet med Langgaten og er det første huset på høyre side.  Dette er to hus som er bygget sammen til ett.  Det nederste lå til Pedersgaten og den andre delen har fronten mot Langgaten.  De vil bli behandlet som et hus, for jeg vet ikke når de ble slått sammen.

De er bygget som trehus, men i senere tid ble de kledd med netting og ”rappet” med murpuss utenpå veggene.

            I 1900 ble huset beskrevet som et våningshus med 2 etasjer, med de sædvanlige udhus, bygninger til kul, weed m.m. Der var et verksted. Her bodde 1 familie som hadde 5 rom og kjøkken.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Inger Wiig drev kolonial handel her fra ca 1894 og fram til 1904, da hennes Handelsborgerskap ble oppsagt.

Johan H. Wiig var Fransk Veritas Agent i 1903 til 1907.

Stavanger Dampbageri hadde utsalg her i 1904 ble det opplyst i folketellingen og fram til 1917 og muligens enda lenger. Tobias Roth var disponent.

B. Dysvik, frugt og grønnsaker holdt til her rundt 1913

Petra Eeg hadde strygeri her i 1913.

Pedersgatens Magasin, 1913-1955

Nielsen Drogeri, 1932

            Det var en manufakturbutikk som solgte garn, lerreds- og hvitevarer. Den ble drevet av Harald og Martha Svendsen. De hadde mange sydamer som sydde klær for forretningen. Butikken er oppført i adressebøkene fra 1914 til 1955. De siste årene var det Karoline Ingemundsen som drev den.  Fru og frøken Ingemundsen- mor og datter.

Martha Ommundsen hadde et syetablissement her i 1919.

Det var også en fotografisk forretning i bygget, i de lokalene som Helgesen overtok, fortalte Odd Helgesen. Det har jeg ikke funnet i noen opptegnelser.

Helge Helgesen, slakter.

 Fra ca. 1925 og fram til 1970/80 holdt slakterforretningen til her. Helgesen hadde startet forretningen rett over gaten i nr 10 der Bertelsen hadde skomakerverksted senere.

            Helgesen var medlem av Stavanger mesterforening for slaktere og pølsemakere.

I 1955 sto Hanna Helgesen oppført som driver av bedriften. Helge Helgesen bodde i Pedersgaten 50 i flere år, senere flyttet familien til Nylundsgaten 9a. Der hadde de pølsemakeri og konservfabrikk i kjelleren.

            De la ned blant annet leverpostei, blodpølse, lungemos, kjøttkaker, plommer og annen frukt, sjalotteløk i eddik var også en del av utvalget. Varene ble solgt i butikken og ellers til skipsfarten. Senere ble det kjøpt en fabrikk på Hinna hvor de la ned hermetikk.

            Odd Helgesen drev butikken fram til 1970/80 tallet da han flyttet den til Sola. Butikken hadde en logo to firkanter en rød og en svart med H inni. Odd reklamerte i avisene på 60-70 tallet med reinsdyrkjøtt og islandsk dilkekjøtt spesielt om høsten

C. Pedersen hadde manufakturforretning i 1928.

Alfred Eide, skredder hadde verksted her i årene 1936 – 1960- selv bodde han i Karlsminnegt. 83.

Helgø Møbler hadde utstilling her rundt 1960.

Piano: Jeg synes å minnes en pianoforretning/utstilling på 1970tallet.

Nå i 2011 holder Peders Take Away – til her.

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865.

Da bodde det 45 mennesker her, fordelt på 8 familier. Det var 7 ektepar og en enke. 

1865

Iver Salvesen, f. 1817, Helleland prgj.

Malene Tollefsdtr, f. 1822, Helleland

Mathilde Iversdtr. F, 1850

Tommas Iversen, f. 1856

Jakob Iversen f. 1858

Else Iversdtr. F. 1860

            Iver eide huset, og ble nevnt som ”simpel arbeidsmand” i folketellingen. Han var 49 år og kona var 44 år. De hadde 4 barn fra 6 til 16 år.

1865

Halvor Gundersen Askeland, f. 1821 snekker, Time

Torina Nilsdtr, f. 1822, Tysvær

Nils Halvorsen, f, 1848

Christine Halvorsdtr. f. 1850

Gunder Halvorsen f, 1853

Lars Halvorsen, f. 1857

Halvor Halvorsen, f. 1860

Anna Halvorsdtr. f, 1863

            Halvor og kona var i midten av 40åra. De hadde 4 sønner og to døtre i en alder mellom 3 og 18 år.

1865

Halvor Halvorsen, f. 1833 Sjernarøy, tømmermann

Anne Pedersdtr. f. 1834, Madla

Hanna Halvorsdtr. f. 1858

Anna Halvorsdtr. f. 1863

Pigebarn Halvorsdtr. , f. 1865

            Tømmermann Halvor Halvorsen og kona var i begynnelsen av 30årå. De hadde tre døtre fra åtte og tre år, den yngste var nyfødt, og hadde ennå ikke fått navn da tellingen fant sted.  I mars 1868 døde datteren Laura 5 ½ år gammel, hun var brystsyg. Halvor ble kalt daglønner da og adressen var Pedersgaten 5. Det husnummeret finnes ikke så det var nok her de bodde.

1865

Lars Østraat, f. 1822 sjømann Høiland

Marie Rasmusdtr. F. 1823 Høiland

Olaus Larsen, f. 1848

Laurits Larsen, f. 1856

Inger, Larsen, f. 1851

Marie Larsen, f. 1862

            Lars var sjømann. Han og kona var i begynnelsen av 40 åra. De hadde to sønner og to døtre mellom 4 og 18 år. De kom fra Høiland sogn

og bare den yngste datteren var født i Stavanger.

1865

John Helgesen, f. 1805, Haaland

Anna Hansdtr. F. 1811, Bergen

Thomas Johnsen, f. 1844

Johanna Johnsdtr. F. 1845

            John var eldstemann i huset med sine 61 år. Han var vægter. John og kona på 55 år hadde to voksne døtre.

Se artikkel om vægtere.(kommer)

1865

Ole Olsen, f. 1828, Lom prgj.

Berthe Tormodsdtr, f. 1826, Rennesøy

Olene Olsen f. 1863

Frederikke Olsen f. 1865

Ole var skibsbygger. Han og kona var rundt 40 år, døtrene var ett og tre år gamle.

1865

Sivert Didriksen, 1820, Lunde sogn. Bødker

Anna Helgesdtr. 1827

Adolph Sivertsen, f. 1847

Anna Sivertsdtr. f. 1848

Didrikke Sivertsdtr. f. 1850

Anna Sivertsdtr. f. 1852

Severine Sivertsdtr. f. 1857

Lauritz Sivertsen f. 1865

            Lauritz og kona hadde seks barn i alderen fra ett til 19 år. Selv var han 46 og kona 37 år.

1865

Severine Gundersen, f. 1831 enke

Ludvig Andersen f. 1852

Martha f. 1856

Gustav f. 1859

 Severine var 35 år. Hun hadde tre barn i alderen fra 7 til 14 år.

            Når en ser på alderen på beboerne, så var det en forholdsvis ung gruppe. De yngste foreldrene var rundt 35 år og den eldste var 61 år.

Blant barna finner vi 12 gutter og 18 jenter. 11 var i skolealder fra 1. til 7. klasse. Under skolealder var det fem smårollinger og to seksåringer, mens de eldste ”barna” var i alder fra 15 til 22 år. Blant ungdommene var det tre gutter rundt 18-19 år, mens det var fem jenter i tenårene og to voksne over 20 år. Ungdommene var nok i et eller annet slags arbeid.

De fleste av beboerne kom fra andre kommuner, kun to av mødrene var født i Stavanger, alle fedrene var tilflyttere. De andre kom fra Helleland, Lund, Håland, Høyland, Madla, Hetland, Rennesøy, Sjernarøy, Tysvær, Bergen og Lom prestegjeld.

Her må ha vært et yrende liv i huset, med så mange barn og voksne.

          Pedersgaten 7mot Langgaten, sett fra Nytorvet.

            Fra 1875 ser det ut til at det bor færre mennesker i huset. Jeg tror at folketellingen i 1865 tok med alle som bodde i begge husene, mens senere ble det bare nevnt de som bodde i selve hjørnehuset.

1873

Lars T Rasmussen, f. 1843, Nærbø sogn, matros/skibstømmermand

Katrine, f. 1847, Egersund

Ingebret 7

Torvald 4

Berthe Kristine, f. 1869

Knud, f. 1873

1873

Andreas Qverneland, f. 1812, Time, Lye prg. uhrmager, eget værksted i 1875

Ane, f. 1824, Malde, Haaland

Marie, f. 1856, sypige

Ingebret, f. 1854, jungmand, sjømannskolen

Anna, f. 1858, sypige

Oline, f. 1860

Axliane, f. 1863

Andrea, f. 1867

Hanna, f. 1870

Familien var flyttet i 1875.

1873

Andreas Jacobsen, f. 1825, Jelsa, postfører

Martha Kristine, f. 1831, Hjelmeland prg.

Ane Jakobine, f. 1853

Adolf Olai 15

Edvardine Adoline Olene, f. 1866

se hus nr 11 de flyttet dit 1875

1873

Johannes Hadlesen, f. 1823, Fister, Hjelmeland prg. Styrmand/riggmester – mer om seilas ?? bilde 6246

Berthe Helene, f. 1829, Frue, Hetland prg.

Julius, f. 1857 – Jungmand ”Elverhøi” i 1875

Severine, f. ca 1860

Johan Herkules, f. 1863

Goline Bertine, f. 1866

Olaf , f. 1870

1873

Ole Eriksen, f. 1826, Avaldsnes fattig, hustømmerm.

Maren Lisbeth, f. 1830, Høiland

Marie, f. ca. 1859

Ola f, 1861

Laura, f. 1863

Gustav, f. ca 1867

Sikke, f. 1869

1873-1875

Lars Larsen f. 1846 Hjelmeland, handelsmand

Severine Martine, f. 1840, Vansø sogn

Margrethe Amalie, f. 1874

1875

Peder Pedersen, 1839 Hetland styrmand

Ane Malene, f. 1842

Peder Andreas f. 1870, Hetland

Johanne Marie f. 1875

1875

Johan Henrikk Monsen Wiig, f. 1837 Aarre, Klepp, død 1907 skipper.

Inger Sømme, f. 1847

Martha f. 1867

Marie Severine f. 1869

Gurine f. 1872

Hendrikk f. 1876 død 1905

Ingrid 1878

Halvdan f. 1880

Margot 1882

Einar , f. 19-9-1887

            Denne familien kan vi følge år for år i folketellingene fra 1875, hva de drev med og hvilke båter mennene seilte med. Første gang Johan Wiig, skipper, ble funnet i folketellingene var i 1865. Da bodde i Pedersgaten 4, han var da logerende hos familien Tormod Larsen. Se hus nr 4.

            Johan var skipper på ”S/S Rogaland” og i 1894 hadde han sønnen Hendrik på 18 år med seg om bord. I Sjømannsrullene 1860-1900 finner en Johan H. Monsen, født på Viig på Jæren 16-7-1837. Han mønstret på båten ”Mercator” i september 1859, båten gikk på Stavanger – England. Da seilte han som styrmann. Når en kommer til 1900 så ble det oppgitt at Johan var skibsfører, skipperborger og Fransk Veritas Agent, fram til han døde i 1907.  

            Kona Inger drev handel. I 1904 skjedde det store forandringer, da ble Ingers ”Handelsborgerskap” oppsagt. Inger satt i uskiftet bo etter at mannen døde i 1907, og hun ble betegnet som huseierske. Fra 1904 holdt Stavanger Dampbageriets udsalg til her, Inger og datteren Ingrid ekspederte der fram til 1912. Ingrid ble også kalt butikkjomfru.

Inger fikk stemme ved valget i 1902.

            Ved folketellingen i 1910 får en vite at Inger var enke og levde av sine midler, Ingrid og Margit hadde husgjerning i hjemmet, Halfdan var 2. styrmand og Einar var elektrisk installatør. De hadde en husleie på 450, – kr per år. De bodde i 1 etasje.

Eldste datteren Marie bodde ikke hjemme i 1900. I FT 1898 får vi vite at Gurine var butikkjomfru hos sin far.

            Sønnen Henrik var jungmand i 1899 på ”Karl Phil” og ble 2. styrmann samme året. Og seilte med Cuba. Senere med Lippora av Haugesund. Han ble 1. styrmann og. ”han har faret fra Haugesund de siste 2 månedene med ”S/S Alf.” Deretter seilte han en periode med ”S/S Alladin”. Fra september førte han ”S/S Hermes”. I 1905 omkom han da ”Hermes.” forliste.

            Ingrid stod i Dampbageriets udsalg som var i huset. I FT 1912 ble det opplyst at hun skulle gifte seg med lærer Aadnessen. (Andersen?)

            Broren Halvdan var lærling hos murer Mortensen i 1899. Han seilte som jungmann om bord i ”S/S Cuba”, i 1904-05 , senere seilte han med ”Angelo”. Halvdan var 2. styrmann på ”S/S Mercator” i 1907. Han gikk på navigasjonskolen i 1908 og seilte senere som styrmanns vikar på ”S/S Kong Olav”. Han var på ”S/S Ulstein” i 1910. Halvdan var ”dykarbeider”, men var blitt hjertesyk i 1911 og året etter var han ikke i arbeid.

            Margit, yngste datteren var 28 år i 1911 – hun var hjemme og frisk og rask!. Hun arbeidet i en modeforretning i sesongen, og ble kalt modepynterske i 1910.  I 1912 skulle hun reise til ”Xania” (Kristiania) som husbestyrinde.

            Einar var i 1905 maskinlærling ved støberiet, året etter var han ærendsgutt på Svaneapoteket. Senere var han lærling hos Oluf Glad Backe, og så hos optikus Buck. I 1911 var han elektriker og så rekrutt på Malde.

Familien Wiig hadde mange tjenestepiker gjennom årene.

Ane Marie Olsdtr, f. 1854 Jelsa tjenestepige 1875.

Ingeborg Torkelsen, f. 1864, Halsnøy, tjenestepige 1885

Marie Halvorsen 24 tjenestepige i 1894

Marie Halvorsen i 1895,

Elen 20 tj. 1898,

Tilla 20 tj. 1899,

Bertha Hovda tj. 1900,

Gurine Hovda 22 tj 1998-1902,

Anna 18 år 1906.

Ingrid 21 år 1907.

Margit 20 år 1912.

I 1909 hadde de ikke tjenestejente. Da var det bare Inger og fire voksne barn hjemme.

1912 er siste gang familien Wiig ble nevnt i folketellingen her i huset.

1885

Meling, Mandius O. Handelsmand f. 1848

Ane f. 1847, Egersund

Petra f. 1878

Magnus f. 1881

Olga Marie f. 1883

Magda Elisabeth f. 1885

Pedersen Marthe, f. 1837 Egersund Tjenestepige

”31-3-1910 kl. 17.

Via et signalapparat ble det meldt om brann i Pedersgaten 7 – 1. etasje. Gardinbrand. I et værelse i 1. etasje var gardinerne kommet i brand efter hva oplystes av gutter i gaten.” Det sto ikke mer om brannen i ”Utdrag av brandrapporten” så den må være slukket raskt.

Andre personer som bodde her etter 1900.

1909-1914

Petra Eg, 32 år enke, Strygerske hos Myhres, bodde her fra1909 til rundt 1914.

Petra bodde i kjelleren og betalte en husleie på kr. 84,- i året. Sammen med Petra bodde det to jenter i 1913 – 14

Margit og Laura Sivertsen 20 og 19 år gamle. De arbeidet hos Bjellands hermetikkfabrikk.

1913 Marie Folkvord, 69 enke.

1909-1912

Laurentse Ohm, f. 1879, Om i Vats, og moren

Brøndla Ohm, f. 1833, Eide i Vats, 75 år bodde her i 1909-1910

Laura var butikkjente hos Jensen og Gjermundsen, og underholdt – forsørget – moren.

De bodde i kjelleren og betalte 84 kr i husleie i året.

1913- 1967

Harald Alfred Svendsen, f 1877

Martha Gabrielsen f. 28-2-1879 -1967–

Inger Helen Gjerding f.  10-1-1918, gift med Einar Koch, de bodde her i 1966

Karen Magdalene Gjerding f. 22-5-1919.

            Harald og Martha ble nevnt her i huset i folketellingen første gang i 1913. Da var Harald huseier. I følge andre kilder har familien Harald

Svendsen drevet butikk her fra ca 1908. Harald og Martha giftet seg i 1908. Da bodde Marta i Kirkegaten 25. Harald var styrmann og Martha var hjemmeværende datter. Harald var styrmann i DSD og var om bord i ”D/S Hjelmeland” i 1913. Han var på S/S Bergen i 1916. Martha var handlende og huseier.

De fikk to døtre da Maria nærmet seg 40 år. Harald ble kaldt handelsmann og grossist i manufaktur da Inger ble døpt.

Det var pleiersken Kristine Larsen som i 1919 ga opplysningene om Karens fødsel til presten.

Alma Vik, f. 1898, fra Skudenes var hushjelp 1919

Nelly Taraldsen, f. 1901 var barnepike.1919

Therese Marie, 18 år tjenestepike. 1913

Josefine Lindanger, 22 år tjenestepige 1914-15

Magda Gabrielsen f. 12-9-1877, var mor til fru Svendsen og bodde hos datteren 1914-1964

1949 1966–

Einar Koch, f. 19-9-1919

Inger Helene Svendsen, f. 10-1-1918

1956-1958

Tor Johan Svendsen, f. 1-3-1932, løytnant

Sigrun Svendsen, f. 15-2-1933, kontorist

1955 da bodde disse her.

Andre folk som er nevnt i FT og adressebøker.

Det bodde flere syersker i huset, fra tiden rundt 1914 til henimot 1924. Ikke alle bodde like lenge. Om de sydde for Pedersgatens Magasin vet jeg ikke.

1913-1920 Marta/Mathilde Ommundsen, f. 1872, fra 1913 – 1922 – fra Jelsa, hun var strygerske hos Egenes, senere syerske hos skredder Mortensen.   

1913 Marie Folkvord, 69 år enke bodde i 1913.

1914-15 Ane Helgø, 38 år, syerske.1914- 15 Bodde før i Pedersgt 13.

1914-1920 Lina Galta, f. 1904, Rennesøy, syerske

1914-1920 Lena Reianes, f. 1904 Rennesøy, syerske

1914-1922 Elise Reianes, f. 1902, Rennesøy, syerske, bodde her fra 1914- 1922

1914-1922 Hanna Lauvik, 1883, Høle, syerske hos skredder Gundersen, fra 1914 til 1922

1914– Berta Lauvik, 32 år i 1914, lærerinde, Hetland skole, fra 1914 til—

1915 Kristine Lauvik, 24 år, fabrikkarb. Hos Olsen & Kleppa 1915

1914 Nora Norem, f. 1890, Sjernarøy, butikkdame. 1914–

1914 Karine Tørrestad, syerske, bodde her 1914 –

1916 Martine Gaardhus, tjener

1914

Karen Johnsen, 45 år

Lars 14 år i 1915.

Karen var vaskekone og gikk ute i husene.

1922 Anton Kofoed, musiker,

1924 Berta Bore, forretningsdame,

1924 Malen Hebnes, syerske

1924 Tollef Wirach, handelsbetjent, 1924

1932 Ragnhild Cederberg, enke

1929-34  Charlotte Ellingsen, f. 25-2-1903 – syerske

1932 Josefine Haugland, meierske

1935-37 Helma Bore, f. 1-12-1912, meieriarb.

1929-39 Anna Einarson, f, 15-5-1890, fabrikarbeider/syerske, 26-10-1969, 78 år gammel  Hun var medlem i ion fra de startet i Stavanger.

1929-39 Ragne Gundersen, 15-12-1882, syerske

1929–39 Aleksander Haman, f. 16-11-1884, Tyskland, litograf

1935 Bertha Hjorteland, 6-11-1908, handelsbetjent

1932-35 Laura Lund, handelsbetjent

1935 1942 Severine Vik, f. 14-11-1877,  butikkbetjent, død 15-1-1963, 87 år gammel

1941 Matilde Lie, f. 11-1-1898, pleierske

1941 Martha Mæland, sykepleirske

1941 Hilma Olsen, pleierske

Fra skattelistene:

1936-1937   Sverre Kleppa, f. 13-7-1920, brenner

1930-1931   Marit Risdahl, f. 28-3-1904, tjener

1938-1939   Borghild, Frøvik, f. 1-10-1901, meierske

1938-1939   Elisa Nilsen, f. 21-9-1878, fabrikarbeider

1936-1948  Severine Vik, f. 14-11-1877, fabrikarbeider

1940-1941   Drude Engwland, f. 28-10-1972

1942-1943   Thomas Tendenes, f. 26-6-1913, tømmermann

1942-1943    Kristian Økland, f. 29-3-1916, fabrikarbeider

1955-1966

Johannes Olav Vornes, f. 1-9-1901, fyrbøder, donkeymann

Nora Vornes, f. 10-9-1901

John Norvald Vornes, f. 27-10-1943, hermetikarbeider

Gatefortegnelse

1954-1969 Magda Gabrielsen, f. 12-9-1877

1958-1969 Anna Grindheim, f. 11-4-1897,  syerske

1958-1969 Marie Larsen

1958-1960 Alfred Eide, f. 12-9-1909, skredder

1960 Johan Helgø

1960 Magne Strøm, 7-9-1929

1960-1969 Malene Askvik pensj

1953-1964 Einar Wiig, f. 19-9-1887

1969 Johanne K. Gabrielsen

1969 Ragnhild Sigvaldsen

1969 Karsten Aarland

1969 Oddvar Myrvåg