Pedersgata nr. 009 Søyland frukt og tobakk

Pedersgata 9 Søyland frukt og tobakk.

Pedersgata 9 i 1987 – Foto W. Pedersen.

Matrikler 1462

144 m2 stor tomt

Eiere:

Ukjent byggeår.

1865                ukjent eier

1900                Paul Knudsen

1912                Karoline Knudsen

1933-34          P. O. Søyland

1955                P. O. Søyland

2004                Andreas Søyland eide huset til han døde i 2004.

Pedersgaten nr 9 er i dag et frittliggende hus på to og ½ etasje. Det er sannsynligvis bygget i tre, senere er det blitt

”rappet” med murpuss. Nede er det butikklokaler med to store vinduer med dør i midten. I annen etasje er det to

trefagsvinduer som vender mot gaten. Tredje etasje eller loftsetasjen har et trefagsvindu og to små runde vinduer,

også mot bakgården er det to små runde vinduer. Det er en utvendig trapp opp til annen etasje på baksiden.

I 1900 ble det beskrevet som et våningshus, med udhus, 2 etasjer, 3 rom og kjøkken.

Opprinnelig var det nok bygget som et bolighus. Det var i siste halvdel av 1800 at butikkene i sentrum fikk

større vinduer mot gaten, og det gjaldt nok husene i Pedersgaten også.

 Bilde tatt i 2008, da var butikken lagt ned, og huset sto til forfall.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv

1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt

drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Stavanger kemiske kontrolstation – J. C. Knudsen. Det var oppført under emnet Kemisk analyse i 1909-1910.

Blekfabrik og Lakfabrik startet han i 1901-1912.

Frugt og cigar, J. Windsland hadde butikk i 1921-1924 –

P. O. Søyland Frukt og Tobakk. 1922-1987

Søyland Frukt og Tobakk , innehaver Wenche E. Pedersen, 1987-1991

Butikken ble nevnt i adresseboken i 1922 og den ble drevet til 1991, da ble den oppkjøpt og flyttet til Pedersgaten 14.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865.

De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall

og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke

er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil

som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

Familien Paul Knudsen bodde på Nytorvet ved folketellingen i 1865. Det var sannsynlig at det var i dette huset,

siden det ligger nær Nytorvet. De finnes på denne adressen fram til 1916.

1865-1916

Paul Knudsen, f. 1830 på Jelsa, Skipper, død 1907, 76 år gammel

Marie Karoline f. Theilsen, f. 1842 i Egersund

Laurits Emil f. 1865 død 1885

Edvardine Johanne f. 1868 konfirmert i 1884

Jakob Christian Knudsen, f. 1871, farmasøyt

Inga Marie Knudsen f. 1877

Julia Leonora Kamille Nielsen, f. 1852 Jelsa sypige, logerende 1875

Jakob Christian Iver Nielsen, f. 1841 Jelsa skipper, logerende.1875

Andersen, Laurentze f. 1818 bodde her i 1885

Paul var skipper på galeien “Gilda” i 1873 og på skonnerten ”Ryfylke” i 1894, mens året etter var han

”uten fartøi og fare med”. Han ble kalt skipperborger. Paul var syk i 1904, i 1906 var han handelsreisende for G. Soma.

Paul døde i 1906 – 76 år gammel. Familien hans bodde på denne adressen fram til 1916. Karoline ble ført som

huseier etter at Paul døde.

Laurits Emil var student da han døde i 1885 av difteri på et studenthjem i Kristiania.

Jakob Christian var farmasøyt på Apoteket Hjorten, han studerte i Tyskland. 1901 reiste han til Berlin og ble

understøttet av faren. Han var også i Tyskland i seks måneder i 1908 ”for utdannelse”. I 1908 og i 1914 var

han bestyrer på apoteket Hjorten. Han startet som bibeskjæftigelse en  ”Blekfabrik og Lakfabrik” i 1910.

Se artikkel om apoteket i nr 18.

Karoline fikk stemme ved valget i 1903, enten på grunn av egen inntekt eller fordi mannen

tjente over 400 kr. Datteren Inga ble gift i 1899 med sæbefabrikant. Olaf Olsen Nordbø, f. 1864, Apoteker

J. C. Knutsen kjøpte Pedersgaten 18 rundt 1920 Han bodde der sammen med moren Karoline

Det var to logerende som bodde med familien i 1875 og en i 1885.

Familien til Paul Knudsen bodde her i omtrent 50 år sammenhengende, så i dette huset har det ikke vært

stor gjennomtrekk av folk. Det er noen få familier som bodde her en kort tid før 1900.

Tjenestepigene skiftet ofte. Det var vanlig at de ikke ble lenge på en plass.

Familien hadde gjennom årene mange tjenestepiker og her der de som er funnet i kildene.

1873 Severine Sivertsen, 19 år

1885 Rasmussen, Rakel f. 1861 Engøy, Tjenestepige

Marthe 17 år tjener,

1901-02 Marta Waagan, 13 tj.

1906 Helga, Tjener 18,

1905 Severine, 17 tjener,

1906 Anna Barkved, 16 tjener,

1909 Gina Bertelsen, 18 tjener,

1910 Agnes, tjener 19,

1910-11 Margrethe Andersen, f. 1891, Viste Randsberg, 19 tjener.

1912 Inga Seljestad, 19 tjener,

1913 Agnes Wetteland, 19 tjener,

1914 Sofie Sele, tjener 18,

1914 Bertha Nordbø, tjener, fra Rennesøy,

1916 Bertha Rasmussen, tjener.

1875

Hendrikk Hendriksen, f. 1844 Hillevaag, styrmand

Martha f. 1855 Hillevaag

Hanna Margretha f. 1875

I 1894

Elen Gurine Bratland, 65 år enke f. 1828

Berta Olene Olsen, 35 år f. 1852

Laura 14 år

Elen og familien bodde her bare i 1894, de hadde bodd i Tårngaten.

1898

Johannes Imsland, 61 løsarb fattig.

Serine 58

1899-1900

Nikolai Knudsen, 60 skipper uden fartøi – til dels leiet på toldbåden.

1900-1901

Nicolai T. Nielsen, var enkemann og bodde i 2 etasje: ovenpaa og hadde 1 rom.

Folketellingen 1900

Kopiert fra: Registreringssentral for historiske data.

Pedersgaden 9  Antall leiligheter: 2  Antall personer registrert på bostedet 4

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Paul Knudsen hf g Skipsfører 1830 Jelse Sta
Marie Caroline Knudsen hm g Hustru 1842 Egersund Sta
Christian Knutsen s ug Chand. Farm. 1871 Stavanger Sta
Nicolai Theodor Nielsen hf e fv. Skibsfører, løsarbeider 1835 Jelse Sta

Fridtjof Søyland ca 1985 – Rogaland Avis 

1918- 1970/1980??

Petter Oskar Søyland, f. 25-1-1873. Skomager

Theoline f. Olsen, Haukland f. 8-4-1883. Moi

Tordis f. 1907

Odd f. 1908

Arnt Sigve,  f  23-4-1910

Edvin f. 1913

Berton f. 1914

Andreas f. 8-3-1917 – død 2004

Torleif f. 19-7-1919.

Fridtjof Gad, f. 7-6-1921, død 25-12-2000

Berly, f. 19-2-1925, syerske

Rundt 1910, da Arnt Sigve ble døpt bodde de i Nils Juelsgt. 79. Familien bodde her fra ca 1918. Petter var

skomakermester og i 1924 og hadde han skoforretning i Breigaten 1. Det var vanlig at ungene sluttet skolen da de

hadde gått ut 7. klasse, med Edvin gikk et år lenger på fortsettelses-skolen som det het den gangen.

Fra ca 1918 hadde familien Søyland frukt og tobakksforretning. De tok i mot tippekuponger for Norsk Tipping og

en kunne også spille på hester her.

Lina (Hun ble også kalt Theoline og Tina i forskjellige kilder.) Hun stod bak disken så lenge hun levde. Fridtjof

Gad Søyland sto som eier av butikken i 1955.

Odd reiste til Amerika i 1929, 21 år gammel. Han var kontorist og ugift.

Arnt Sigve ble i 1934 gift med Solveig Andersen, f. 23-12-1911. Han var sjømann og ble tatt til fange og satt i

fangeleiren Bandung på Java. Han døde der, kona ble senere gift med Magnus Løland. (opplysninger fra DIS forum)

Fridtjof var gift med Berly Adele Svåsand, f. 19-2-1925, død 24-12-2001, og hadde tre barn. Torunn Simpson, f. 13-4-1951,

Petter Oskar Søyland, f. 1-5-1955 og Elisabeth Voll, f. 29-8-1964.

I 1958 bodde både Andreas og Torleif her sammen med moren.

Torleif Søyland hadde skoforretning i Breigaten. 8, i 1924.

Familien Søyland ble også boende her gjennom mange år. fra 1918 til ca 1980??

Rundt 60 år. Det var i Andreas Søylands eie til 2004 da han døde.

I gatefortegnelsene fra 1958 til 1969 er disse nevnt her:

Søyland, Theoline

Søyland, Andreas, sjøm. ugift

Søyland, Torleif, skom. ugift

 Jan og Wenche Pedersen 1987.

Wenche Ellen  Pedersen, drev fruktforretningen fra 1987 til 1991.

Hun kjøpte den av Fridtjof Søyland 1987. Hun hadde stått der fra 1974.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.