Pedersgata nr. 009 Søyland frukt og tobakk

Pedersgata 9 Søyland frukt og tobakk.

Besøk på siden: 224

Pedersgata 9 i 1987 – Foto W. Pedersen.

Matrikler 1462 – 144 m2 stor tomt

****************************************************************

Eiere:
Ukjent byggeår.
1865 Paul Knudsen ?
1900 Paul Knudsen
1912 Karoline Knudsen
1916 avertert til salgs
1933-34 P. O. Søyland
1955 P. O. Søyland
1971 Fra Theoline Søyland til Thorleif og Andreas Søyland
1996 fra Sigve Jan Søyland, Parton Søyland, Frithjof Gad Søyland, Sonja Duke, Edvin Søyland, Tordis Ramsland og Andreas Søyland til
1996 til Ken Ron Duke, Kjell Reidar Søyland, Per Gunnar Søyland, Odd Einar Søyland, Sigve Jan Søyland, Sonja Duke, Parton Søyland, Frithjof Gad Søyland, Tordis Søyland Ramsland og Andreas Søyland. ————ann
2004 Andreas Søyland eide huset til han døde i 2004.

  1996

Pedersgata nr 9 er i dag et frittliggende hus på to og ½ etasje. Det er sannsynligvis bygget i tre, senere er det blitt ”rappet” med murpuss. Nede er det butikklokaler med to store vinduer med dør i midten. I annen etasje er det to trefagsvinduer som vender mot gaten. Tredje etasje eller loftsetasjen har et trefagsvindu og to små runde vinduer, også mot bakgården er det to små runde vinduer. Det er en utvendig trapp opp til annen etasje på baksiden. I 1900 ble det beskrevet som et våningshus, med udhus, 2 etasjer, 3 rom og kjøkken. Opprinnelig var det nok bygget som et bolighus. Det var i siste halvdel av 1800 at butikkene i sentrum fikk større vinduer mot gaten, og det gjaldt nok husene i Pedersgaten også. Huset ble revet rundt 2019 og det skal settes opp nye hus i hele kvartalet fra Langgata til Tårngata.

Næringsvirksomhet:

Stavanger kemiske kontrolstation – J. C. Knudsen. Det var oppført under emnet Kemisk analyse i 1909-1910.
Blekfabrik og Lakfabrik startet han i 1901-1912.
Styavanger Diversehandel 1919-20
Frugt og cigar, J. Windsland hadde butikk i 1921-1924 –
P. O. Søyland Frukt og Tobakk. 1922-1987
Søyland Frukt og Tobakk , innehaver Wenche E. Pedersen, 1987-1991
Butikken ble nevnt i adresseboken i 1922 og den ble drevet til 1991, da ble den oppkjøpt og flyttet til Pedersgaten 14.

  1907

*********************************************************

Folk i huset:

Familien Paul Knudsen bodde på Nytorvet ved folketellingen i 1865. Det var sannsynlig at det var i dette huset, siden det ligger nær Nytorvet. De finnes på denne adressen fram til 1916.

1865-1916
Paul Knudsen, f. 1830 på Jelsa, Skipper, død 1907, 76 år gammel
Marie Karoline f. Theilsen, f. 1842 i Egersund
Laurits Emil f. 1865 død 1885
Edvardine Johanne f. 1868 konfirmert i 1884
Jakob Christian Knudsen, f. 1871, farmasøyt
Inga Marie Knudsen f. 1877
Julia Leonora Kamille Nielsen, f. 1852 Jelsa sypige, logerende 1875
Jakob Christian Iver Nielsen, f. 1841 Jelsa skipper, logerende.1875
Andersen, Laurentze f. 1818 bodde her i 1885
Paul var skipper på galeien “Gilda” i 1873 og på skonnerten ”Ryfylke” i 1894, mens året etter var han ”uten fartøi og fare med”. Han ble kalt skipperborger. Paul var syk i 1904, i 1906 var han handelsreisende for G. Soma. Paul døde i 1906 – 76 år gammel. Familien hans bodde på denne adressen fram til 1916. Karoline ble ført som huseier etter at Paul døde. Laurits Emil var student da han døde i 1885 av difteri på et studenthjem i Kristiania. Jakob Christian var farmasøyt på Apoteket Hjorten, han studerte i Tyskland. 1901 reiste han til Berlin og ble understøttet av faren. Han var også i Tyskland i seks måneder i 1908 ”for utdannelse”. I 1908 og i 1914 var han bestyrer på apoteket Hjorten. Han startet som bibeskjæftigelse en ”Blekfabrik og Lakfabrik” i 1910.
Se artikkel om apoteket i nr 18.
Karoline fikk stemme ved valget i 1903, enten på grunn av egen inntekt eller fordi mannen tjente over 400 kr. Datteren Inga ble gift i 1899 med sæbefabrikant. Olaf Olsen Nordbø, f. 1864, Apoteker J. C. Knutsen kjøpte Pedersgaten 18 rundt 1920 Han bodde der sammen med moren Karoline. Det var to logerende som bodde med familien i 1875 og en i 1885. Familien til Paul Knudsen bodde her i omtrent 50 år sammenhengende, så i dette huset har det ikke vært stor gjennomtrekk av folk. Det er noen få familier som bodde her en kort tid før 1900.

   1909    1912

Tjenestepigene skiftet ofte. Det var vanlig at de ikke ble lenge på en plass. Familien hadde gjennom årene mange tjenestepiker og her der de som er funnet i kildene.1873 Severine Sivertsen, 19 år
1885 Rasmussen, Rakel f. 1861 Engøy, Tjenestepige
Marthe 17 år tjener,
1901-02 Marta Waagan, 13 tj.
1906 Helga, Tjener 18,
1905 Severine, 17 tjener,
1906 Anna Barkved, 16 tjener,
1909 Gina Bertelsen, 18 tjener,
1910 Agnes, tjener 19,
1910-11 Margrethe Andersen, f. 1891, Viste Randsberg, 19 tjener.
1912 Inga Seljestad, 19 tjener,
1913 Agnes Wetteland, 19 tjener,
1914 Sofie Sele, tjener 18,
1914 Bertha Nordbø, tjener, fra Rennesøy,
1916 Bertha Rasmussen, tjener.

*************************************************************

1875
Hendrikk Hendriksen, f. 1844 Hillevaag, styrmand
Martha f. 1855 Hillevaag
Hanna Margretha f. 1875

I 1894
Elen Gurine Bratland, 65 år enke f. 1828
Berta Olene Olsen, 35 år f. 1852
Laura 14 år
Elen og familien bodde her bare i 1894, de hadde bodd i Tårngaten.

1898
Johannes Imsland, 61 løsarb fattig.
Serine 58

1899-1900 Nikolai Knudsen, 60 skipper uden fartøi – til dels leiet på toldbåden.

1900-1901 Nicolai T. Nielsen, var enkemann og bodde i 2 etasje: ovenpaa og hadde 1 rom.

  1919  1920

 Bilde tatt i 2008, da var butikken lagt ned, og huset sto til forfall.

 

Petter Oskar Søyland, f. 25-1-1873. Skomager, død 22-12-1954, 82 år gammel —
Theoline f. Olsen, Haukland f. 8-4-1883. Moi
Tordis f. 29-4-1906, USA
Odd f. 7-11-1908, USA
Arnt Sigve, f. 23-4-1910
Edvin f. 1913
Berton f. 1914
Andreas f. 8-3-1917 – død 2004, USA
Torleif f. 19-7-1919.
Fridtjof Gad, f. 7-6-1921, død 25-12-2000 g.m. Berly, f. 19-2-1925, syerske
Rundt 1910, da Arnt Sigve ble døpt bodde de i Nils Juelsgt. 79. Familien bodde her fra ca 1918. Petter var skomakermester og i 1924 og hadde han skoforretning i Breigaten 1. Det var vanlig at ungene sluttet skolen da de hadde gått ut 7. klasse, med Edvin gikk et år lenger på fortsettelses-skolen som det het den gangen. Fra ca 1918 hadde familien Søyland frukt og tobakksforretning. De tok i mot tippekuponger for Norsk Tipping og en kunne også spille på hester her. Lina (Hun ble også kalt Theoline og Tina i forskjellige kilder.) Hun stod bak disken så lenge hun levde. Fridtjof Gad Søyland sto som eier av butikken i 1955. Odd reiste til Amerika i 1929, 21 år gammel. Han var kontorist og ugift. Arnt Sigve ble i 1934 gift med Solveig Andersen, f. 23-12-1911. Han var sjømann og ble tatt til fange og satt i fangeleiren Bandung på Java. Han døde der, kona ble senere gift med Magnus Løland. (opplysninger fra DIS forum) Fridtjof var gift med Berly Adele Svåsand, f. 19-2-1925, død 24-12-2001, og hadde tre barn. Torunn Simpson, f. 13-4-1951,
Petter Oskar Søyland, f. 1-5-1955 og Elisabeth Voll, f. 29-8-1964.
I 1958 bodde både Andreas og Torleif her sammen med moren.
Torleif Søyland hadde skoforretning i Breigaten. 8, i 1924.
Familien Søyland ble også boende her gjennom mange år. fra 1918 til ca 1980??
Rundt 60 år. Det var i Andreas Søylands eie til 2004 da han døde.
I gatefortegnelsene fra 1958 til 1969 er disse nevnt her:
Søyland, Theoline
Søyland, Andreas, sjøm. ugift
Søyland, Torleif, skom. ugift

1966     1938     1987

Fridtjof Søyland ca 1985 – Rogaland Avis 

 

1918- 1970/1980??

 Jan og Wenche Pedersen 1987.

Wenche Ellen  Pedersen, drev fruktforretningen fra 1987 til 1991.

Hun kjøpte den av Fridtjof Søyland 1987. Hun hadde stått der fra 1974.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.