Posthuset og EPA

Stavangerminner 0 comments

            Stavanger Aftenblad har hatt mange artikler med bilder fra eldre tider, spesielt bilder tatt av Egil Eriksson. 

 

 

             Bilder fra utbyggingen rundt EPA tatt i slutten av 1960 tallet.  Ukjent fotograf.

Ankerbygget til venstre og Romsøgården til høyre. Ennå står noen av husene i Øvre Strandgate. 

Olavsgården til venstre og biblioteket til høyre. På venstre side er er det ennå noen hus som skal vekk før posthuset kan bygges. Husene på høyre side ble revet for å gjøre klar til svømmehallen og EPA senteret. 

Fra Klinken,  entrepenør Sverre Opsahl er i full sving med å grave ut tomten.