Preserving CO NOR

Hermetikkfabrikken Preserving Co. ”NOR”

Svært mange av de som bodde Østre bydel jobbet i hermetikkindustrien, ikke minst folk langs Pedersgata. De hadde ikke lang vei til arbeidet og kunne nå hjem i middagspausen som varte 1 ½ time.

”NOR” var en av fabrikkene som noen oppgav som sitt arbeidssted. Fabrikken lå i Verksgata 44.

Omtalen er hentet fra:

Stavanger by’s industrielle og tekniske utvikling

Utgitt at Stavanger Handelsforening 1912.