Sundhedskommisjonen

                          

 I Europa var det brutt ut Koleraepidemier.

Kommunen var redd det skulle komme hit og begynte å ta sine forholdsregler.

 De trengte folk til å påse at det var renslighed i og rundt husene, og dessuten 40 mann til å tømme folks utedoer.

Tidene bedret seg, og litt etter litt kom det vannklosett i bruk.  Folk ble vaksinert for forskjellig sykdommer.

Men “Sydrene” matavfallet ble også samlet i bakgårdene  til stor glede for rottene.

1909

1909

1910

1936

1935

1956

Fra Stavanger Aftenblad