Lervig 14

Lervig 14

Dette huset ligger til venstre til Lervigsveien, øverst i skråningen mot sjøen.

Sidevisninger:67

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Det var fattigkassen som eide huset fram til 1907.
Stavanger kommune eide flere hus rundt om i byen som fattigvesenet disponerte.

1907 – 1912 Johannes Riskas hus.

1912 Norrig AS

1922 Tou AS

Hvem som har bodd her fram til 1896 vet jeg ikke. De fleste personene oppgav bare adressen som Lervig. Derfor kan en ikke plassere de i rett hus. Les mer om folk i artikkelen om folk i Lervig fra 1865 til 1900.

Lervig er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i. Svært få hus har samme adresse i dag.

1896’ Lervig 14 
Ole Andreas Nilsen, f. 1821, Bokken, 75 år, dokarbeider, fisker, hjelp af kassen, død 29-10-1903, 82 år gammel
Mette Olsdtr, f. 1842, Bokken 53 år
Ole, 12 år
Elisebeth Olava, f. 15-11-1888
De bodde i Baggaden 11 i 1885. og i Brattebjerggt. i 1888.

1896’ Lervig 14—1898—
Laurits Hansen, f. 17-3-1870, Hetland, 26 år, rebslager
Isadora, f. 1864, 33 år
Nils, f. 1883
Marie, f. 1887
Klara, f. 1890
Alvhild, f. 9-3-1892
Innen 1900 var de flyttet til Spilderhauggt. 8.

1896’ Lervig 14 
Laurense Johnsen, 67 år, enke
Johanne Marie Johnsen, f. 1868, 24 år
Konrad Andreas Andersen, f. 5-2-1888 (far Andreas Andreasen Lindbom, f.1863)
Bertel Johan Svendsen, f. 25-10-1892, 3 år (far Karl August Svendsen, f. 1875)
Magda Johnsen, 20 år

1897’1898’1900’Lervig 14 
Johan Fredriksen, f. 12-5-1855, fisker, død 9-9-1924, 69 år gammel
Bertha, f. 18-1-1865, Søvde, død 27-1-1919, 64 år gammel .. da bodde de i Lervig 22
Tormod, f. 5-4-1890
Aadne, 12 år
Monrad, 9 år
Bertinius, f. 27-3-1895
Innen 1910 var de flyttet til Lervigsveien 19.

1897’1898’ Lervig 14
Karl Kristensen Grim, 73 år,
Tomine Pedersen, 80 år
Thomas Thorsen, 23 år, løsarb. Skal på sessionen i sommer
Elisabeth, 24 år

Lurer på hvem denne Karl Johan Grim var og om han hadde familie. Da han døde bodde han i Lervig 7. Han var født i 1829. Avisen hadde denne notisen:
Faldt død om. En av vaare bedst kjente gadeskikkelser, en gammel mand, som hed Carl Grim, er idag plutselig rykket bort. Han faldt om nede paa Holmen i nærheden av Grand Hotell — og var død. Mange smaaggutter vil faa vond samvittighed, naar de læser dette, fordi de tidt nok har været med at ærte og forulempe den gamle særling; lad det da bli en lærepenge, saa dere ikke “holder sjau” mer med folk, som dere finner er rare. De har det vont nok, om ikke dere smaagutter skal lægge sten til byrden.

1899

Bente Borgen har opplysninger om han. Fra Facebook.
Karl Johan Grim ble født 02.10.1829 i Stavanger. Han var tvilling med Anne Johanne, men jeg tror hun døde som barn. Hans foreldre var Christian Henrik Grim f. 1797 i Bergen. Han kom til Stavanger der han giftet seg med Rakel Marie Larsdatter Tjensvold (f. 1801) 26.09.1823. Hennes far var Lars Tjensvold. Siden Christian Henriks far het Rasmus er de ofte innført i kilder som Rasmussen. Karl Johan er i tidlige år innført med Christiansen til etternavn. Karl/Carl Johan ble bødker, og etter brannen i 1860 ser det ut til at han ble husløs. Han har da mistet huset sitt, nr 166 som var forsikret til 550 spd. Karl gifter seg med enke Ingeborg Iversdatter f. 1828 i Hjelmeland (far Iver Iversen) i Petrikirken 23.12.1862, og de får datteren Caroline Johanne 11. febr 1863. Ingeborg er død i 1865 da Karl bor sammen med sin far og stemor i Rosenkildegt 13 (rode 10c, hus 969). I 1875 er han sjauer og arbeider og enkemann, bosatt i Nedre Holmegt 111. Årsaken til hans død 22. september 1899 var hjerneslag. Kirkeboken forteller ikke hvor i Lervig han bodde, bare at det var i Lervig. Han var da innført som fattiglem, tidl. bøkker og enkemann. Begravelsen fra fra Johanneskirken 29. september 1899. Dessverre fant jeg ingen etterkommere. Han hadde dog 2 søsken, men sjansene er nok store for at de kalte seg Christiansen til etternavn, Rasmus f. 14.12.1823, Lars f. 15.01.1826

Marit Karin Alsvik, fra Facebook:
Bente Borgen så kjekt å få vite litt mer om denne gamle mannen – som jeg så levende kunne se for meg ut fra den avisnotisen . Han ble altså far til ei lita jente i 1863, som sannsynligvis også døde – slik som moren. Historien om denne eldre mannen, som ble ertet av byens unger, ble jo enda tristere av disse opplysningene . . . Men notisen ble likevel enda mer verdifull.

 

1900’ Lervig 14 Ingvald Johnsen, 34 år

1900’ Lervig 14 Andreas Halvorsen

1901 Lervig 14 
Oline Marie Abeland, f. 1847, enke, død 25-8-1901
Enke etter Kristian Abeland

1902 Lervig 14 
Anton Gundersen
Martha Gundersen, f. 19-8-1900, død 10-10-1902

1905’1906’1907’ Lervig 14 
Marie Endresen, 52 år, arb. fattig
Amanda, 25 år
Alf, 4 år

1905’ Lervig 14 
Rasmus Nilsen, 30 år, arb, dok, reist til Kjøbenhavn
Johanne Nilsen, 29 år
Selma, 7 år
Jens, 5 år
Ludvig, 2 år
Christiane, 1 år

1907’1908’1909’ Lervig 14 
Oluf Edvard Hansen, f. 30-7-1880, Horsens Danmark, skibstøm. SS Oddbjørg, SS Merkator i 1909’
Inger Olava, f. 4-2-1879
Martine, f. 31-2-1902
Lydia, f. 11-9-1907,
Sønn f. 4-11-1910
Før i Støberigt. 47, de var flyttet til Støberigt. 39 innen 1910.

1908’1909’ Lervig 14
Thomasine Pedersen, f. 17-2-1852, fab.arb.
Hun bodde i Lervig 8 i 1910’

1910’1911’1912’1913’ Lervig 14 
Regine Vaaland, f. 24-6-1866, enke, herm. manden i Amerika sender intet hjem, 1911’
Frida Vaaland, f. 6-11-1889, herm.
Johan Vaaland, f. 18-10-1892, farmerarb. død 1911’
Thoralf Vaaland, f. 3-6-1901
Fridtjof Vaaland, f. 23-12-1908, dattersønn
Elinor, 2 år i 1911’ død 3-5-1911. 3 år gammel—–
Inger Gundersen, f. 1-6-1845, Lyse, fattig, enke
Anna Johansen, 55 år, vaskekone, enke, 1909
Hun bodde i Lervig 19 før hun flyttet til nr 14. Fra 1915 til 1920 finner vi Regine i Suldalsgata 95.

1916 Lervig 14
Didrik Didriksen 
Trygve Andreas Didriksen, f. 6-8-1912, død 18-6-1916

1916’ Lervig 14
Lisebeth Eik, 21 år, bryggeriarb.
Asta Kristoffersen, 9 mnd, datter
Fra Taarngt 42

1915’1916’1920’ Lervig 14
Anna Johnsen, f 16-4-1853, Fister, enke, rengjøring

I årene 1920-1936 bodde Maren og tre av barna i Lervig 14
Maren Tollefsen, f. 24-6-1865, enke, flaskespyler
Sigurd Tollefsen, f. 25-1-1896, Sandnes, kjører
Olava, f. 16-6-1898
Inger, f. 8-5-1902

Se Lervig 19 for denne familien

Adressebok Lervig 14
1926 Valentin Valentinsen, fab.arb
1930 -1932-1936-Elisabeth Christiansen, fab.arb.

Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net