Dykkeren

Dykker Walter Bjerkås Olsen forteller fra yrket sitt.

Stavanger Aftenblad 1958

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                         

 

Denne artikkelen sto i Stavanger Aftenblad i 1953 og Walter Bjerkås Olsen demonstrerte en dykkers jobb. i 1953.

 

Les mer om dykkere og dykking i artikkelen om Dykkere.

 

 

Det var flere dykkere som hadde tilknytning til Pedersgata.

Pedersgata 61a     Nr 4 – 1875   Søren Halvorsen, 1843 Silgjord, (Telemark) stenarbeider Søren var "Dykker i Statens Havnevæsen om Sommeren, vinteren ledig" i 1885. Da bodde familien i Pedersgata 105.

Pedersgata 75    1953-1971  Alv Reinholdt Janzon, f. 14-7-1921, dykker, død 29-11-1983, 62 år gammel.

Alf Reinholdt seilte ute under hele krigen. Etter krigen ble han dykker  og skytebas. Han  arbeidet for Balchen. Senere jobbet han for seg selv og hadde oppdrag blant annet å bygge kai på Sand.. Datteren Marianne forteller at tilbygget til høyre  inneholdt utedo og verksted. Der pleide farens dykkerdrakt å henge til tørk.

Pedersgata 82    1929-1959 – Erling Eriksen, Kvitrud, f. 6-9-1906, død 28-3-1989, 82 år gammel, dykker, gift med Kitura (Turid)Thorsen

Pedersgata 94    1910 -1912   Iver Ueland, f. 18-3-1868, stenarbeider og dykker

Pedersgata 97    Nr. 33   1907  Andreas Olai Nilsen Eide, f. 1863, Alvøen pr. Bergen, stenarb og dykker

Pedersgata 103   1894  Jakob Pedersen, 47, dykker, hos Strømstenesnes –?

Pedersgata 122   1918-1941  Arne Snildal/Sneldal, f. 4-7-1869 Krogstad, dykker/ kommunearbeider/stenhugger, død 27-7-1949

Pedersgata 127    1885-1908-1912   Ole Torstensen,  f. 1836 Strandebarm Tømmermand, død 1908. Han hadde flere arbeidstitler. Han var tømmermann, dykker i 1898, dykkerformann og dokformand ved støberiet.

 

Fra adressebøker og aviser har jeg funnet flere dykkere. Hvor lenge de var aktive er usikkert, men her er tatt med en del fakat som jeg har funnet, spesielt i Aftenbladet. Det gjelder omtaler og familieannonser.

 

 

 

 

 

Andersen, Andreas

Østervåg 47, 1903 – bodde i Spilderhauggt. I 1914.

 

Andersen, Tullin

Bøkkersmauet 10a – 1941 -1943

 

Baardsen, Oskar

Runev. 4 –1961

 

Bjelland, Ordin

Kortegt. 4 – 1921

 

Bjøndal, Hans

Løkkeveien 45 – 1919- 1944

 

Bjøndal, John

Kirkebakken 33 – 1901-03

 

Edvartsen, Ole , g.m. 1929 Emilie Jakobsen

Hundvåg 1961

 

Eide, Andreas, g.m. Ellen Eide

Olavskleven 22 – 1901, Pedersgata 97 i 1907,

Ryfylkegt. 20 1910, Arbeidergata 5 i 1917

 

Eide, Berthold, dykkerass.

Eriksen, Erling, g.m. Turid Thorsen 

Ryfylkegt. 29 -191

Blåsenborg 13a. i 1953

 

Fosse, Edvard, omkom 1953 31 år gammel.

 

 

 

Gabrielsen, Bjarne, 50 år i 1954

Dokksmauet 16, gift med Lillian Hytland,

se Pedersgata 98 og 139.

se artikkel lenger nede.

 

Ø. Stokkav. 4 – 1941 – 1949

 

 

Grønning, Ole

Ø. Strandgt 105 – 1935

 

Hagland, Johan

Østervåg 18 – 1917

 

Hagland, Lauritz

bjergsmauet 3 – 1914- 1917

 

Halvorsen, Bjørn

Buøy Ring 27 – 1961

 

Haugen, Knut, nevnt avisen 1956

Jacobsen, Lauritz

Oscarsgt 82 i 1901 – Møllegata 102 i 1903

 

Jansson Alf R.

Pedersgt 75  1961

 

Johannesen, Sigvard

Kirkebakken 18 i 1917, Karlsminnegt. 22 – 1930 1932 –

M. Dalgt 8 i 1935, Haukeligt 56 i 1941/43

 

Johsen, Johan M. død 1954, 84 år gammel

Knutsen, Ragnar,  se mer om Ragnar nede på siden

 

Larsen, Lyder, fylte 70 år i 1951

 

 

 

Opheimsgt. 75 i 1907, Nedstrandsgt. 13 i 1910/14,

Peder Klowsgt 28 – 1930 – 1961

 

Martinsen, John

Steinkargt. 11 –  1910 – 1949-

Marvig, Edvard

Brattebergt. 10 – 1930

 

Moen, Johan, g.m. 1954 – Anne G. Jensen

Nymannsv. 187 – 1961

 

Moen, Reidar, g.m. 1925 – Helene Veen,

Jens Tvedtsgt 7  1941 – 1961

 

Nilsen, Adolf

Dusavigsvei 4 – 1943 1949

 

Nilsen, Rolf

Sandnesgt 37 – 1949

 

Næsheim, Erling C. g.m. Margot Kristine Ingebretsen 1936

Bratteberggata 16,  Sandsgt. 54 1941 – 1949 –

 

Rørstad, T.

Waisenhusgt. 9 1907, Rosenberggt. 1914

 

Strøm, Nils

Ø. Holmagt. 25 – 1924

 

Ueland, Iver

Spilderhauggt. 8 1903 – 1914, N. Dalgt 1917-1941–

 

Ueland, Luther, g. m. 1933 . m. Hilda,

Leigvoldsgt. 12 – 1933 Se mer om Luther

 

Fra Aftenbladet i 1958

 

Ragnar Knutsen var fra  Kragerø, men bosatt her i mange år. Han var også med i et radioprogram

i NRK i 1958. Det skulle vært kjekt å hørt det. Se mer om Ragnar i den andre artikkelen om dykkere.

  1953

  1958.

 

Luther Ueland og kona Hilda vant et kjøleskap i Aftensbladet. De trakk ut folk som hadde annonsert på

familiesiden, og Luther og Hilda feiret sølvbryllup i 1958. Da forteller han litt om seg selv.

  1958