Kolonialhandlere

Butikker 0 comments

            Stavanger var en liten by i 1900. Det bodde i underkant av 30.000 personer her, i 6680 hus. Noen hus var overbefolket, mens i andre var det mer romslig. I Østre bydel bodde det svært mange i de fleste husene. Disse trengte mat, så kolonialforretninger var det nesten på hvert et hjørne.

            I hele Stavanger var det ca 400 forretninger, i Pedersgaten var det ikke mindre enn 34 kolonialhandlere, som solgte det mest nødvendige til livets opphold. Det var helst tørrvarer de handlet med, så som mel, sukker, kaffe, hermetikk og andre husholdnings varer. Mange solgte også øl og det var nok det som holdt liv i butikkene. Ferskvarer som melk, kjøtt, fisk og brød ble solgt fra egne utsalg.

            I årene fra 1900 til 1940 endret handlemønsteret seg og noen butikker forsvant, mens nye kom til. Her er en kort oversikt for hvert tiår.  Det var ca 400 butikker i byen i 1900, det vil si at det var 75 personer som soknet til en butikk og det var 16 hus for hver butikk.

            Jeg har brukt fagfortegnelsen i adressebøkene fra 1901 – 1910- 1920 – 1930 til 1940. her har jeg talt over hvor mange kolonialbutikker det var.      

1901 – 400 butikker av de lå  34  i Pedersgaten

1910 – 265     ”                       18   i Pedersgaten

1920 – 141     ”                       8-9 i Pedersgaten

1930 – 172      ”                      8     i Pedersgaten

1940 – 204      ”                      12   i Pedersgaten

   

            Av de 34 butikkene i Pedersgaten var det minst 16 som ble drevet av kvinner. Mange av kvinnene var enslig, noen var enker med barn og andre var gift og hadde familie. Ofte lå butikkene i kjelleren, ned en trapp og inn i et mørkt rom. Åpningstider var når kundene kom, dag som kveld.

             I området Jammerdalen og Møllehaugen var det 15 butikker i Pedersgaten, mens det i de nærliggende gatene så som Arbeidergaten, Spilderhauggaten, Harald Hårfagresgate, Støberigaten og Vindmøllebakken var til sammen 14 butikker.

            Det kan ikke ha vært store næringsgrunnlag for de handlende. Det viser seg at antall butikker gikk raskt nedover, allerede rundt 1910 var det 135 færre butikker i hele byen og i Pedersgaten var det sunket 18 stk. I 1920 var det 141, men rundt 1930 var det en økning til 172 og i 1940 hadde det blitt 204 kolonialbutikker byens befolkning kunne handle i.  Da var det ca 12 i Pedersgaten.

Her i nummer 92 hadde Tollef Mæland sin butikk.

            Flere av de handlende solgte ikke bare kolonial, noen var ”klædeshandlene” også, så som P. M. Sunde i Pedersgaten 98. Casper Hegland i nr 16 handlet også med korn og mel. Gustav Gunvaldsen solgte stentøy, leketøy og kortevarer. Sædberg i nr 12 var bakere og konditorer, men solgte også kolonialvarer. Innimellom kolonialbutikkene var det mange andre slags forretninger. Det var bakere, slaktere, grønnsakhandlere, fiskebutikker, frukt og tobaksutsalg og sko og kleshandlere m. m.

            Det var vanlig at folk fikk handle på ”krita” eller ”skrive på bok” når de ikke hadde penger. Dette gjorde at folk fikk gjeldsavhengihet til butikken. Det var vanlig at folk gikk ledige i perioder når det ikke var arbeid i fabrikkene. Da hadde de ikke annet valg enn å ”krite” så betalte de gjelda litt etter litt når de fikk arbeid igjen.

            Slik virket de forretningsdrivene som en slags sosialhjelp i sitt nærmiljø, selv om kundene følte seg ufrie og stadig stod i gjeld til dem.        

            Forbrugsforeningen Økonom ble stiftet i 1900. De kjøpte varer i stort så medlemmene fikk kjøpe rimeligere enn i andre butikker. Det var forutsetningen at en skulle betale kontant, men selv Økonom måtte innvilge medlemmene litt kreditt, på grunn av at de fleste var sesongarbeidere. Ved årets slutt fikk de utdelt et kjøpeutbytte etter hvor mye de hadde handlet for.

            Den første Økonom lå i Pedersgaten 107, året etter kunne de flytte inn i et nybygg i nr 81, og der hadde de forretning til 1981.

 

1901 Kolonialforretninger i Pedersgaten.

Pedersgaten 4, Olava Bergitte Pedersen

Pedersgaten 7, Inger Wiig

Pedersgaten 16, Casper Hegland

Pedersgaten 25, Gustav Gunvaldsen,

Pedersgaten 26, Svend Tjensvold

Pedersgaten 29, Kirsten Klep

Pedersgaten 32, Lars Risvold

Pedersgaten 38, Carl Olsen

Pedersgaten 45, Ane Ellingsen

Pedersgaten 51, Hanna Fossmark,

Pedersgaten 52, E. N. Jonasen

Pedersgaten 69, Hansine Halvorsen

Pedersgaten 77, Janna Pedersen

Pedersgaten 77, Lena Johnsen,

Pedersgaten 78, J. P. Risa,

Pedersgaten 81, Økonom

Pedersgaten 82, Karen Larsen,

Pedersgaten 92, Tollef Mæland

Pedersgaten 98, P.M. Sunde,

Pedersgaten 100, Marie Pedersen

Pedersgaten 101, M. H. Haugvaldstad

Pedersgaten 102, Enoch Mæland

Pedersgaten 107, H. Tjessem

Pedersgaten 109, Elen Kluge

Pedersgaten 111, Matheus Thime

Pedersgaten 113, Sara Laland

Pedersgaten 115, Gjertine Gitlesen

Pedersgaten 115, Inger Regien Jakobsen

Pedersgaten 119, Gunder Clementsen

Pedersgaten 122, Andreas Evensen

Pedersgaten 124, B. Mæland,

Pedersgaten 125, Taletta Sørensen

 

1901 fra andre gater i området Jammerdalen og Møllehaugen.

Arbeidergt 8, Anna Sørensen Thomsen

Arbeidergaten 13, Taletta Aadnesen

Spilderhauggt. 2 Emilie Aspeholen

Spilderhauggt. 6, Rakel Aadnesen

Spilderhauggt 19, Serine Sivertsen

Spilderhauggt. 20, Gurien Noraas

Spilderhauggt. 22, M. S. Mauritsen – 1910

Spilderhauggt. 28, Anna Martinsen

Spilderhauggt. 32, Ole jensen Dahle

Spilderhauggt 32, Cecilie Winæs

Harald Hårfagresgt 13, Serine Knudsen

Støberigt. 4, Gina Christensen

Vindmøllebakken 9, Ingeborg Likvam

Vindmøllebakken 5, Karen Jensen

          Kart over Jammerdalen og Møllehaugen. Innenfor dette kartutsnittet var det ikke mindre enn ca. 30 butikker rundt 1901. Det fantes en liten kolonialforretning i alle hus som er merket med grønt

           I nr. 98 drev P.M. Sunde både kolonial og keldesutsalg. Her ble det drevet kolonialforretning med ølutsalg til begynnelsen av 1980. Butikken lå i første etasje og var delt i to, her var et par trappetrinn opp i fronten og to dører. De som skulle ha øl gikk inn døra til venstre, mens de andre brukte døra til høyre.

           I huset ved siden av, nr 100, hadde Marie Pedersen sin butikk.

Nr. 101 –  M. H. Haugvaldstad hadde forretning her i 1900, antakelig i kjelleren.

 

 Her i nr. 109 har det vært drevet kolonialforretning i nærmere 100 år.

Elen Kluge handlet her i 1900 og de siste som solgte kolonial og øl var Maggi til nærmere 2000. 

 

 

 

 

 

 Adressebok fra 1901-02 Fagregisteret.

.

 

 

 

 Fra Fagfortegnelsen 1940