Pedersgata nr. 108

Huset var bygget før 1875. I tilbygget var det snekkerverksted hvor de blant annet produserte klesruller.

ATK 2008

Br.nr. 1686

171 m² stor tomt

 

 

Eiere:

Ukjent byggeår.

1875    Torkild Mauritsen

1914 – 1943 Serine Christensen

1955    Martin og Lovise Hetland

1997 fra Soleveig Thomsen og Karl Max Guldhamm til 

1997 Elin Berggraf Knutsen og Ester Vetrhus

 

Huset ligger på hjørnet med Harald Hårfagresgate. Det er på 1 og ½ etasje med loft og kjeller. Nå er det fint restaurert med gammeldagse vinduer. Eiendommen bestod i 1900 av et to etasjes våningshus med to leiligheter – 5 personer bodde i 1. etasje og 3 i annen etasje, og et en etasjes murhus som ble brukt til snekkeverksted. Senere er verkstedet utskilt og fått adresse Øvre Banegaten 43.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

Mauritsens Snekkerverksted – 1875 – 1903

Christensen, Hans G. snekkerverksted. – 1900

Christensen, Edvard Th. snekkerverksted, 1906 – 1917

Stavanger Sparekasse, 1912-1915

Lode, Ludvig. Mek. Verksted og støberi. Fra 1914 Mek. I 1950 holdt verkstedet til på sammen plass, men da var adressen Øvre Banegaten 43.  REKLAME————–

Ørland mek. verksted. Ca 1950

1915

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

 

1875 -1885

Torkild Mauritsen, f. 1810 i Egersund død før 1885

Gunhild Aslagsen f. 1820 i Høle/Dirdal død 1905

Serine f. 1841

Mauritz f. 1843

Ane Alette f. 1846

Andreas f. 1849

Helene Gurine f. 1851

Torkild Martin f. 1853

Hans Olaus f. 1855

Olaus f. 1860

Gine f. 1864

Theodora Torkelsen, f. 1871, pleiebarn (barnebarn)

Denne familien kan vi følge i flere generasjoner her i huset. Torkild og familien eide Øvre Banegaten 27 i 1865, før de flyttet hit. Barna ble født i Høle, rundt 1875 er det bare de tre yngste barna som bor hjemme. Både Andreas og Hans er sjøfarende, Andreas var styrmand.

Sønnen Mauritz ble gift med Barbro Mikalsdtr. og fikk datteren Theodora i 1871. Om moren døde vet jeg ikke, men farmoren tok imot Theodora som pleiebarn. To av døtrene Serine og Helene ble gift og ble boende sammen med foreldrene. Sønnen Olaus Mauritsen 30 år kom fra Amerika i mars 1899, var drikkfeldig og hadde ingenting. (arbeid). Gunhild var blitt enke og hadde formue ble det opplyst i 1900.

 

1875 – 1916

Hans G. Christensen, f. 1845 Chr.sand, snedkersvend død 15-3-1906, 61 år gammel

Serine Torkildsdtr. f. 16-11-1842/43 Høgsfjord, død 2-5-1926, 84 år gammel. (hun bodde her i 1926)

Edvard Theodor f. 1874

Gerhard Martinius f. 1880

Thomas Cornelius f. 1884,  se nedenfor.

Severin f. 1889 død 1889

Fra begynnelsen av 1900 hadde de tjenestejenter.

Inger 23 tj 1903

Wilhelmine 17 tj 1908

Anna 29 tj 1908

Margit Lie 16 tj. 1914

Hans ble nevnt som født i Chr.sand og i Egersund. Han var snekker. Han ble gift med Serine Torkildsdtr. Og bodde i huset sammen med svigerforeldrene. Rundt 1894 forsørget Hans svigermoren. Da var sønnen Edvard blitt 19 år og arbeidet som snekker hos faren.

Sønnen Gerhard Martinius Christensen, giftet seg 14-4-1899 med Gina Olava Jakobsen f. 1876, Haaland syerske, fra Normannsgt, far hennes var: Jakob Jakobsen, Jaasund.

Gerhard seilte med ”Einar Tamberskjelve”. Yngste sønnen Thomas arbeidet som rørlegger i 1901, men seilte som lettmatros rundt 1903 på ”Fram” og fikk kr. 28 i måneden. Senere gikk han på navigasjonsskolen og maskinistskolen. Han seilte også med ”Storfond” rundt 1906. Thomas giftet seg i 1909.

Hans eide et hus i skolegaten 25, og rundt 1900 hadde han solgt et hus i Lysefjordsgaten. Hans døde i 1906, da overtok enken Serine huset og verkstedet. Eldste sønnen Edvard drev snekkerverkstedet. Huset ble reparert i 1908, så da hadde de ikke leieboere. Serine Torkildsdtr Christensen, f. 1843 enke bodde her fram til 1922.

Han var byggmester og satte opp hus. Han hadde lenge et hus for salg i Jelsagata, det averterte han i avisen mange gange. Dessuten produserte de klesruller, større og mindre. Det ser ut som om de hadde fast annonse i avisen for rullene over flere år. 1900- I annonsene oppgir de telefon-nummeret 353. Det var ikke mange som hadde telefon i 1904. Han påtok seg bygnings-arbeide og averterte det om og om igjen fra 1900

1901    1902. Han hadde slike annonser i avisen gjennom flere år.

1906. Klesruller var en del av verkstedets produksjon, og han averterte de stadig vekk i avisene.

 

 

1909 – 1911

Edvard Christensen, f. 1874 byggm. Snekkerverksted her.

Johanna Elisabet Lode f. 1877

Dagny 1910

Martha 40 tj 1909

Edvard drev snekkerverksted fram mot 1914, da hadde Ludvig Lode mek. Verksted her.

1910.

 

1909

Thomas Christensen, f. 27-1-1884, styrm. Død 20-7-1973

Eilertdine (Dina) Helvig, f. 29-1-1885, død 22-3-1969 84 år gammel

4 barn, Thordis, Alf, Ingrid og John.

De bodde i Sandsgata 72 i 1910.

1907

13-3-1941

Etter 1922 kjenner jeg ikke til hvor lenge familien Christensen ble boende her. Da hadde de bodd her ca 50 år og tre generasjoner drev snekkerverksted

Andre folk som bodde her samtidig med familiene Mauritsen og Christensen fram til ca 1922 i kortere eller lengre tid.

 

1885

Jansen, Andreas, f. 1845 Skudesnes Skibstømmermand

Helene Torkildsdtr. f. 1852 Høle

Johan Albert f. 1875

Torkel f. 1877

Gunda f. 1883

Andreas og Helene var flyttet før 1894.

.

1885

Danielsen, Knud, f. 1834 Fløgstad, Tømmermand

Ingeborg f. 1844 Egersund

Knudsen, Ingvald Jakob f. 1876

Knudine f. 1880

Inga Josefine f. 1878

Daniel f. 1884

 

1894 1895

Pelle/Pitter Pettersen, 33, arb. Paa støberiet

Ane, 30

 

1898

Harald Brynil, 24  år – 2. maskinist – ”Aalesund” av Haugesund

Kristin 21

Gabriel 2

Olaf 1

 

1899

Edvard Johnsen, f. 1869, Skjold, sjømand med SS Tau

Malene, f. 1876

Magnus, f. 1895

Innen 1900 var de flyttet til Kirkegaden 28.

 

1900-1901

Bendiks Edvardsen, 57 tømmerm. f. Egersund

Kristine 49

Ole 20, fotograflære hos Gabrielsen

Bendiks seilte med ”Summerlide ”– kom hjem i aug 1900

 

1902

Carl Bechman, f. 29-7-1865, Danmark, Støb.arb. dokken

Boyine, f. 22-1-1858. Hetland

De bodde i Opheimsgaden 65 i 1900 og var flyttet til Haukeligade 51 innen 1910. Da ble det oppgitt at Karl var født i Sverige.

 

1908

Marie Benedikte Nilsen, pike          f. 1885

Aadne Gilje, snedker, gift mann      f. 1881

Lilly                                                   f. 1908

Marie bodde her da datteren ble døpt.

 

1909

Karl Jakobsen,         maskinist         f. 1882

Elisabet Taarland                               f. 1884

Sofie                                                  f. 1909

 

1912

Johan Tungland, f. 12-12-1879, Strand,  høvlerim.

Marie, f. 23-5-1881

Karsten, f. 23-7-1900

De bodde i Pedersgata 111 i 1910.

1912

Om det var folk som bodde i huset som styrte banktjenesten eller om de bare leide lokaler her vet jeg ikke.

 

1913

Aase Hansen, vaskekone

 

1913 – 1915

Aase Olsen, 30 vaskepige

Helmer 10

 

1916 – 1926

John Knudsen, f. 12-9-1843; Haaland, død 22-3-1926, 83 år gammel,  tømm. dok, skibstømmermann

Ingeborg, f. 23-5-1852

Gerda Sandve, f. 6-1-1900, pleiedatter.

De bodde i Spilderhauggata 3 i 1910. Da bodde barna sammen med de.

Rasmus, f. 23-2-1873, Jaasund

Inga, f. 17-6-1883

Joakim, f. 10-9-1885

Kornelius, f. 28-9-1890

John etterlot seg 6 myndige barn da han døde i 1926, Eide ca 1000kroner.

 

1916 -1922

Andreas Tobiassen, f. 1866 Grimstad fabrikarb

 

1919-1922

Stangeland, Marie, f. 1856 ugift

 

1919

Tvedt, Sverre f. 1891 Kr. sand maskinist.

 

1922

Nikoline, Zakariassen, enke. Dette kan være den Marie som bodde i Karlsminnegt. 45 i 1910 og var født i 1868

1928

1934-1935

Sven Iversen ble nevnt i avisen i forbindelse med en konkurranse. Vet ikke annet om ham.

1948

 

Ernst Lie skrev dette i gjesteboken 12. desember 2009:

 

I Pedersgaten 108 bodde det en venninne av min farmor. Hun het PIGE Sally Salvesen -(Viktig med PIGE fremfor navnet hennes.) Årstallet er jeg ikke sikker på, men det må være under eller etter krigen. Jeg har syprøven hennes fra folkeskolen datert 1883. Når hun sa navnet sitt sa hun alltid:

”JE heter PIGE Sally Salvesen og bor i Pedersgaden it hundre og åte”.

 

Jeg har ennå ikke funnet ut når hun bodde her, men hun bodde i Taugaten 27 i 1955. Da var hun hermetikkbestyrerinne.

Sally bodde i Vindmøllebakken 5 i 1948 – gevinst

50 år 16-4-1955 Tougt 27

Sally Salvesen død 21-5-1962 – Gudbjørg Salvesen – Elfrid og Kai Kanne- Solveig, Gunvor og Elfrid –

 

1929-39

Hans Eskeland, lagermann

Gabrielle Eskeland, f. 7-2-1897

Anna Eskeland, f. 20-10.1910, fabrikarbeider

Rasmus Eskeland, død 23-12-1929, 15 år gammel. sønn av Hans og Gabriella Eskeland.

 

1936-39 Rasmus Marius Hansen, f. 3-11-1913, sæbearbeider

 

1935-39

Gabriel Hommeland, f. 30-3-1864, fabrikarbeider

Karoline

Sven Hommeland, f. 13-8-1903

Gabriel Iversen, f. 1906, død 29-4-1935, 29 år gammel

 

1941 og i 1960  Charles Høie, f. 19-9-1911

 

1941-1945

Konrad Ims, f. 23-1-1890, jordarbeider, død 4-9-1970, 80 år gammel

Elida f. Larsen, død 22-1-1980, 82 år gammel

Mikal, g.m. Edith

Rudolf, f. 4-9-1921, lettmatros

Else, g. m Oskar

Helga

Kåre, f. 22-4-1922,  bodde i Pedersgata 90 i 1955, død 2-3-1976, 53 år gammel

 

1942-48

Paulus Hytland, f. 28-2-1914, fabrikarbeider

Lilly Hytland, f. 21-6-1914

 

1942-43 – Daniel Danielsen, f. 24-4-1870, arbeider

 

Familien Karlsen  1947 1963

Rakel Karlsen, f. 18-9-1884, enkefru, hermetikarbeider,  1947-1956

Else Karlsen, f. 21-4-1912, arbeider, 1945-64

Bertha Karlsen, f. 28-2-1914, 1942-46

Peder Karlsen, f. 15-11-1916, arbeider, 1947-59

Henrik/Henry Karlsen, f. 19-10-1924, arbeider, 1947-50

Einar Karlsen, f. 5-8-1926, fabrikarbeider, 1947-58

Karl, f. 19-1-1929, fabrikarbeider, 1947-57

Kjenner ikke det inbyrdes familieforhold i denne familien. Opplysningene hentet fra skattelister og de tar bare med de som har inntekt.
 

1947-49 Trygve Wilhelmsen, f. 14-9-1918, sjåfør

1949

Rakel Karlsen, enkefru. Hun feiret 65års dagen 10-3-1949.

 

Etter gatefortegnelsen /Adressebøker/skattelister bodde disse her.

 

1958-1969

Gundersen, Henry H. f. 16-10-1913, møbeltapetserer 

Gundersen, Dagny  f. 27-5-1921, 

 

1951 – 1968

Lindås, Ingvald Andre, f. 15-3-1906, død 16-9-1964, 57 år gammel Kjører

Lindås, Theodora Inga, f. 1906, hermetikkarbeider

Lindås, Trygve Ernst, f. 19-3-1929,  hj.arb. , g.m. Åse

Lindås, Inga, f. 28-6-1931, blikkarbeider, g.m. Walter Jacobsen, USA

Lindås, Bernhard, f. 4-8-1939,  trelastarb. g.m. Liv

 

1958-64

Hetland, Marton, f.3-11-1911,  

Hetland, Lovise frue, 

 

Lunde, Martin Gustav, f. 11-3-1914,  1955- 1964

 

1964-67 Jakobsen, Inga, f. 23-6-1931,  herm.arb. 1964-1967

1960 Arne Stensen, f. 4-4-1913

Salgsannonse fra 1997.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.