Pedersgata nr. 122

Pedersgaten 122

Dette huset er dessverre også revet, i likhet med de andre vi ser til høyre i bildet.

137 m2 stor tomt

Br. Nr. 2567

Her ser vi Samholds bakeri, og for enden ligger Pedersgata 120 og 122.  Gaten som krysser er Støberigata. På andre hjørnet ligger hus nr 124. Det var en liten butikk på hjørnet av nr 122. Husene ble kjøpt av Samhold og revet på 1970 tallet. De seks husene vi ser til høyre. Nr 119 og 121 og hjørnehuset til Støberigata som vi ser baksiden av, og de tre 120-122 og 124 som vi ser fronten av er forlengst historie.

Eiere:

1898    Skjøte på tomt fra Stavanger Reberbane til Andreas Evensen 6-7-1898

1906    Skjøte fra Andreas Evensen ved Marie Evensen til Georg A. Bernhard Skaarstad 25-4-1906

1906    Georg A. Bernhard Skaarstad

1912    Knud Knudsen

1914    Thomas Kristensen, huseier, uten skjøte

1922    Auksjon – dødsbo- flere eiere – oppkjøpere- som kjøper og selger i ett

1922    Ernst Christ til Johan og Gurine D??

1922    Toldus K. Jørgensen

1952    Martha Raugstad

1956-1962 Martha Bærheim Malmin, f. 21-12-1892, huseier

 

Næringsvirksomhet.

    Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her, eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

1898        Andreas eller Marie Evensen, handelsmand

1913        Marie Haualand, handel

1915-16  O. Rørvik averterte flere hus for salg. Han hadde muligens kontor – her.

1922-23  Magnus Røed, frugtforretning

1922        G. Dyrseth, han ble bare nevnt i en fellesannonse for såpepulver i 1922.

1920-41  Emilie Fredrikke Johannessen, Snildal,  handlende,

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

  1900.

1899–1907

Andreas Evensen, f. 24-3-1860, handelsmand, stuert – på Island i 1900 – «Helen»

Bertha Marie Pedersen, Husebø, Hundvåg, f. 1861

Malvin, f. 23-6-1891, død 28-10-1911, 20 år gammel

Peder, f. 29-4-1893, død 4-1-1914, 20 år gammel, stuert

Ragnhild, f. 15-3-1895

Andreas Bertinius, 27-3-189

Sanna, f. 20-5-1899

Bertilla Falkeid, f. 1883, Tysvær, tjenestepige.

            Andreas var stuert og på Island i 1900. Han ble også kalt handelsmann, rundt 1903 var han i Amerika, sendte penger. I 1907 hadde han ingen forretning, han seilte fra Amerika. De bodde i St. Hansgate 7 i 1897 da Andreas ble født.  Innen 1910 var familie  flyttet til Jæderensgade 62.  Sønnen Peder omkom ved s/s Espana’s forlis 4-1-1914.

    

1900  – 1901

Hans Teodor Thostensen, f. 16-4-1875, 2. maskinist til sjøs, i England i 1900., død 8-12-1937, 62 år gammel.

Janna Marie, f. Halvorsen, f. 19-5-1873

Hans Thorleif, f. 16-12-1900

            De giftet seg 29-7-1900, Hans bodde i Nedre Dalgt 85 og Marie i Dalgt. 2. Hans støttet sine foreldre med kr 120, – om aaret.

Han seilte med D/S Verddanda ? og D/S Svithun. Innen 1910 var familien flyttet til Suldalsgaten 11.

1899 – Forsøk min brændte kaffe fra 75 øre oppover til 1 10 pr. 1/2 kilogram.

 

1900-1901

Ellef Torjusen Stangeland,  f. 15-10-1859, Stangeland i Sola, høvlemester, død 14-3-1922, 63 år gammel

Andrea Andreassen, f. 15-12-1865, Aarreskjold Høiland, død 12-5-1949, 83 år gammel.

Marie, f. 27-12-1885, Sandnes

Trygve Andreas, f. 13-4-1899

Henrik Charles, f. 1-8-1901

            De bodde i Pedersgata 133 da Trygve ble født i 1899. Familien var flyttet til Nymannsveien 79 innen 1910.

1904 1 sal tilleie

1902-

Olaf Eiane, 21 år støberiarbeider, Fjeldsmuget

Alethe, 27 år, gifte i vår (1902)

 

1902

Rasmus Rasmussen, 39 år, matros, kom hjem fra s/S Fulton i juni, siden hjemme, helst ledig.

Christine, 23 år,  gift i august

Rasmus, 7 år

 

1903 

Anna Christoffersen, Tørresen, f. 1839/41, Lofoten, enke, arbeider

Agnete, f. 1879,  syerske

Christoffer 25 matros, seiler nu fra udlandet, før med Rakel

            Anna var gift med tømmermann Abraham Tørresen, f. 1830. (gift 1866). De var foreldre til Theresia Margrethe. Se neste familie. Rundt  1900  de bodde i N. Klevegt 4, før 1903 i Støberigt 21, og på Egenes 7d i 1910. Anna og datteren Agnete bodde sammen med Karl og Therese.

1903

Karl Johan Larsen Rønning, f. 2-6-1870, matros – S/S Katie / støberiarbeider

Therese Margrethe Tørresen, f. 1-1-1872, død 4-4-1907

Hedvig Edit Rønning, f. 14-2-1899

Caspara Margrethe Rønning, f. 4-10-1901

Edel Margaat  Rønning, f. 19-10-1905

            Barn av Karls annet ekteskap:

  Helvig Rønning, f. 14-2-1908

 Asborg Agnete Rønning, f. 14-2-1909

 Therese Margrethe Rønning, f. 1-12-1910

            De bodde i Spilderhauggata 6 i 1900 og Støpergt. 21 før de kom hit. Therese Margrethe døde i 1907, da var Karl Johan støberiarbeider, de bodde i Ryfylkegt 18. I 1910 var de tre døtrene pleiebarn i Josefinestiftelsen i Kongsgate 48. Da Therese døde ble både hun og mannen ført opp som Larsen Rønning. I 1910 var Karl Rønning gift på ny, med Thea Øverland, f. 30-6-1878, Nærstrand. De tre barna er ført opp med faren, så det er uvisst hvor de bodde i og med at de er ført opp med faren og også som pleiebarn.

 

1902 – 1905

Carl Hult, f. 1837/39, Wormeland, Sverige, damphammersmed i 1900, 67 smed, Støberi & dok, død 16-10-1924, 94 år gammel.

Elisabeth, f. 1850, Høiland

Andreas, f. 17-11-1884, kullemper på dampskip 1900- fyrbøder – «Skarp» af Mandal, S/S Franco i 1902

Anna Karoline, f. 9-1-1887 fab.arb

Eivind, 12 år i 1902,  ikke nevnt i 1900

            De bodde i Dokksmauet 7a i 1900. Både Carl og Elisabeth fikk stemme ved kommunevalget i 1903.

I 1884 og I 1887 da Anna Karoline ble døpt, var moren Ane Ellingsdtr Helland, f. 1852, de bodde i støberiets arbeiderbolig.

        1924

 

1903 – 1907

Christen Olsen, f. 1852, Fister, arbeider Støberi & dok

Tobia, f. 12-2-1855, Høle

Martin Magnus, f.13-9-1874, arbeider Støberi & dok

Ole, f. 1879,  arbeider St.dok.  gift 1904

Sigurd,  f. 1886,  arbeider  Støberi & dok

Therese, f. 1889

Christoffer, f. 30-7-1892

Torvald, f. 15-12-1894

            Familien bodde i Dokksmauet 7a i 1900. Både Christen, Tobia og sønnen Martin fikk stemme ved kommunevalget i 1903. 

Tobia var blitt enke før 1910, da bodde hun og tre av sønnene i Ryfylkegata 25.

1906

Johannes Johannesen Melkevik, f. 10-4-1883, Avaldsnes, stuert, «Daggry» fra 11 oktober 1904.

Olava Taraldsen, f. 8-9-1879/80, Sandnes.

Martha, f. 20-12-1901

Thora, f. 7-2-1904

Helmer, f. 15-5-1909

Jenny f. 25-4-1911

Omine Juliane f. 23-10-1913

Nelly Konstance f. 19-11-1915

Johannes f. 26-12-1917

Ester Bergliot, f. 16-7-1919

Oskar Magnus, f. 1921

            Johannes var stuert på Bark Mathanja, han kom fra Kobbervik. Olava var tjenestepige i Vævergaden 17 i 1900. De ble gift i 1901 og feiret diamantbryllup i 1961. Innen 1910 var de flyttet til Høkergata nr 3. I årene 1912 – 1924 bodde familien i Pedersgata 112. Se der. Se Pedersgata 58  1904 – 1911

  1907 – En brugt barnevogn billig tilsalgs.

1907 1910

Adolf Skaarstad, f. 4-5-1867, Skaarstad i Norland, 70 år i 1933, død 28-8-1949, 86 år gammel.

Karoline, f. 1-6-1870, Bremnes i Finnaas, syg I 5 uger i 1908

Judit, f. 18-9-1901

Georg, f. 6-5-1904

Sigurd, f.10-5-1907, død 14-5-1907 

Olga Larsen, f. 2-6-1894, Skudesnes, tjenestepige.i 1910.

            1909 Torvhandler –ikke i sommer, løsarbeider i 1910, samme året var han i Tyskland som fiskeflækker. Både Adolf og Karoline fikk stemme ved valget i 1910. De flyttet til Karlsminnegata.

1908  

Anton Larsen, f. 22-10-1871, Bodø, 2. maskinist til sjøs, ”Edda” – ”Egil”

Inger, f. 5-7-1883

Ulrik, f. 10-8-1903

Dødfødt gutt in1908

Lars, (Datter!!), f. 16-9-1910

            De bodde i Pedersgata 121 i 1905-07, i 1907Avaldsnesgt 54 i 1910.

 

1908

Nicolai Gunvald Torstensen, f. 6-7-1881, blikkslager, Stavanger blikktrykkeri

Martha Hytland, f. 29-9-1879

Magnhild, f. 15-6-1902

Thordis, f. 28-5-1904

Olaf Armand, f. 19-7-1906

Solveig Gudrun Adele, f. 10-6-1910, død 1913

            Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgaten 127 hvor hans familie bodde.

 

1909  

Peder Larsen, f. 28-2-1879, Egersund, kjører

Thomine, f. 12-2-1881, Avaldsnes

Gunhild/Svanhild, f. 19-2-1903

Thoralf, f. 27-7-1907

            I fjor bodde de i Suldalsgd. 60. Familien var flyttet til Ryfylkegt 6 innen 1910.

 

1909

Sigvard Martinsen, matros skal bo her.

Det kan være den Sigvart en finner i Suldalsgt. 62 i 1910.

 

1909 flyttet i august

Theodor Tønnesen, 36 år, fyrbøder med D/S Vaga.

Elisa 35

Frida 13

Walborg 7

            Theodor var på Støberi & dok til februar, så i Bergen på verksted.

 

1910 

Martha Helland, f. 1887, Sandnes, tjenestepike,  fabarbeider. Hun giftet 26-12-1910, seg med

Wilhelm Ommundsen Øverland, f. 1886, Hetland, hermetikfabrikarbeider.

Han bodde i Nymansveien 68-

 

1910

Giovani Pisani, f. 22-4-1878, Trondhjem, støberiarbeider. Død 4-12-1915, 39 år gammel.

Hanna Johnsen, f. 19-6-1880, Foldøen

Anton, f. 14-6-1899

Georg, f. 20-5-1904

            Han hadde ikke betalt skatt i fjor. Han var på kysten Sanatorium., de hadde vært gift i 2 år. Innen utgangen av 1910 hadde de flyttet til Støberigt 4.

 

1910 – 1912 

Andreas Jansen, f. 6-10-1885, Finås, klinker ved støperiet

Marthe, f. Salthe, f. 2-6-1881, Finås, død 20-8-1947

Agathe, f. 16-1-1905

Sara, f. 29-8-1907

Jonny, f. 6-8-1910

            I 1912 var han arbeidsledig i 6 uker på grunn av «Locout» konflikten på støberiet.

 

1910  1912–

Hans Hansen Salthe, f. 4-11-1845, Salthe i Klepp, smed ved støperiet, død 5-11-1912, 69 år gammel. 

Sara, f. Gausel, f. 7-10-1853, Gausel I Hetland, dagarbeider, lite arbeid

Grethe Johnsen, f. 2-8-1892, Sola sogn, pleiedatter, hermetikarbeider

Ole Hans. F. 1-10-1891, sjømand, fra 1-10-1910 med «Donator» til juni 1911, ledig i 2 måneder.

            De hadde bodd i Doksmuget 8. I 1912 var han arbeidsledig i 6 uker på grunn av «Locout» konflikten på støberiet. Til Suldalsgata 4 i 1912. Da Hans døde bodde de i Suldalsgate 101.

1910 -1911

Sigvart Rasmussen, f. 25-3-1883, tøndebødker, død 24-9-1963, 80 år gammel.             

Josefine Pedersen, f. 15-7-1880, Bjerkrem

Sigurd, f. 29-4-1902

Paul, f. 20-5-1904

Alfred, f. 4-3-1906

Georg, g. 9-3-1908

Sylvia Irene, f. 7-5-1910

            Både Sigvart og Josefine fikk stemme ved kommunevalget i 1910. Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Høkergate 3. De har også bodd i Karlsminnegata 53.

 

1910

Kostgutter noen flyttet ut og andre inn.

Ludvig Andersen, 34 år, klinker, gift, konen Pernille bor i Pedersgata 82, flyttet

Karl Pettersen, 30 år, flyttet, Opheimsgata 77, er reist til Bergen

Tobias Brakstad,  24 år,  kjedelsmed. Flyttet Haukeligata 5

Sjur Rasmussen, innflyttet 1910, fra Karlsminnegata 53.

            Det er ikke lett å følge kostfolk, som flytter inn og ut, hvor de kommer fra og drar videre.

 

1910-1911

Mathias Larsen, f. 17-1-1882, Lødingen, hermetikarbeider, død 13-8-1959, 77 år gammel.

Regine, f. Karlsen f. 11-3-1880, Rødø, død 11-1-1977, 97 år gammel.

Leif, f. 22-7-1907, Narvik

Henry, f. 13-7-1909

Ane Ingebretsen, f. 16-9-1850, Borgund Statland, enke, bestemoder, underholdes her.

            Både Mathias og Regine fikk stemme ved kommunevalget i 1910. De hadde bodd i Emmausveien 2  i 1910, før de kom hit, men flyttet raskt igjen. De bodde også en tid i Pedersgata 120. Ane fikk stemme ved kommunevalget i 1910.

 

1912

Kristian Hansen, f. 1886, skibsbygger

Anna Olsen, f. 1885

Borghild f. 12-5- 1912

 

1913

Marie Haualand, 44 år, handels.

3 barn 4 til 9 år

  1912

1913

Bertinius Brattebø, 26 år, formerlærling støb.

Bertha 23 år

 

1913 1914       

Severine Larsen, f. 6-12-1863, enke, fattigkassen, rengjøring

Emil, f. 20-5-1892, kjører ikke 1914

Charlotte, f. 3-4-1896, fabrikarbeider

Mary, f. 25-12-1899

Gudrund, f. 6-1-1902

Sølvia, f. 27-4-1906, tv.

Antonie, 27-4-1906, tv.

            Familien bodde i Haukeligate 2 i 1910. Severine hadde vært gift med Sven Larsen, f. 1865. han var nødsarbeider og torvhandler. De flyttet til Pedersgata 115 rundt 1915.

 

 

1912- 1914 

Thomas Solskjær, f. 16-11-1883, Tusteren i Songn, løsarbeider

Grethe, f. 3-12-1883, fabrikarbeider

Gudrun, f. 28-2-1905

Betzy, f. 13-10-1909

Hildur, 3 år

Einar, f. 27-10-1913

            Både Thomas og Grethe bodde i Spilderhauggate 20 i 1910. De flyttet til Ryfylkegata 1.

 

1912-1914 Betzy Wedvik, f.17-10-1875, Arendal,  frihandel.

            Hun bodde i Vindmøllebakken 9 i 1910 og var restauratrise.

 

1914-15

Birger Dahl, støberiarbeider

 

1915 1918

Thomas Kristensen, f. 22-12-1862, Arendal, huseier fra okt –skipsfører

Gina Haaland, f. 10-5-1866, Haugesund,  fhv. Colonialhandel, død 3-3-1932, 66 år gammel.

Henrik, f. 30-7-1893, Haugesund, murer

Karen, f. 5-2-1896, Haugesund, kontorist hos Borgen

Mikal, f. 15-7-1900

            Skipper slebebåd «Favorit», slup «Ricard». I 1915 var han ledig hele året. i 1910. Familien bodde i Støberigate 4 som han eide i 1910. Henrik var murer hos Torgersen i juni 1914, en kort tid hos Warland og 7 mnd, deretter hos Njaa, siden ledig, reist på sesis?  (sesjonen??) Thomas og Gina feiret sølvbryllup i 4-10-1917.

 

 

1913 -1916          

Albert Ingvald Jørgensen Helvig, f. 17-6-1878, hermetikarbeider, død 2-9-1947, Oslo på sykehus.

Klara Gustava, f. 20-9-1884, Haaland

Rangvald/Ingvald  Jakop, f. 18-5-1908

Signe, f. 8-2-1910

Astrid Ruth, f. 13-8-1911, død 28-3-1913

Arne Karl, f. 1914.

            De bodde i Værftsgate 1 i 1910, og i Pedersgata 116 i 1913. Da Arne ble født i 1914 bodde de i Pedersgaten 122

 

1916 – 1917

Dorthea Sandgren, f. 20-12-1852, enke, forsørges af fattigvæsenet. Død 24-3-1937, 84 år gammel.

Malene Sandgren, f. 28-4-1888, bestyrinde på Viking sardin

Dagny, f. 23-1-1907, datterdatter

Olaf Sandgren 41 fyrb. Med rægebaad

            De bodde i Badehusgate 27 i 1910. Maren Dorthea Sangren var gift med Gabriel Sangren f. 1851 og bodde i Vesselsgade 67 i 1900.

 

1916-17

Gjøa Rogdeberg, f. 16-2-1878, Ullensvang, fabrikarbeder på Viking til okt. senere ledig.

            Gjøa bodde på Bryne i 1910 og var væverske ved uldvarefabrik.

 

1917-18 Osvald Hustad, fabrikarbeider

 

1917-1919

Ole Peder Lyngdal, f. 4-1-1857, død 17-10-1917, gift, kaiarbeider, kreft.

Ellen Lyngdal, f. 13-6-1863

Ole er bare nevnt her da han døde i 1917. De bodde i Badehusgate 20 i 1910.

 

 

1917- 1922

Gurina Risa, f. 10-12-1847, Jelsa, bestemor. Rentenist. Handlende

Signe Stemmen, f. 1878, vaskeri og strygeri. Døde 31-3-1917, 38 år gammel. 

Stella Gurine Stemmen, f. 23-6-1907 i Chicago

Lilly Alvilde Stemmen, f. 13-1-1905 i Chicago

            Signe var gift med Halvor Stemmen. De må ha bodd en tid i Chicago da døtrene er født der. Signe og barna bodde i Møllegate 9 i 1900.

Da Signe døde i 1917 var de flyttet hit, og bestemoren tok seg av barna.

 

1918

Peder Jordanger, anlægsarbeider.

            Han er bare nevnt her i 1918 i valgmanntallet.

 

1918-1941

Arne Snildal/Sneldal, f. 4-7-1869 Krogstad, dykker/ kommunearbeider/stenhugger, død 27-7-1949

Emilie Fredrikke Johannessen, f. 20-3-1887, Telemark, handlende, 18-8-1976, 89 år gammel

Max Fredrik, f. 19-10-1919, maskingutt

1928-1933  Fredrik Johannesen, fylte 75 år i 1928, fylte 80 år 27-8-1933. Det var notis i avisen, død 22-9-1935, 82 år gammel. 

Han var far til Emilie Snildal

 

   

 

1920

Pettersen, Karl, f. 8-10-1897, Farsund, fyrbøter

 

1924

Otto Walset Høiland, f. 1897, lagerchef

Thelma Bianca Olsen, f. 1901

Ottar Bertinius, f. 1924

 

1924—1930-1939

Toldus Jørgensen, navigatør, død 9-7-1940

Flora, død 1922??

1940-1954  –

Martha Raugstad, 2-12-1892, huseier, datter av Toldus og Flora

Karen Jørgensen, f. 25-4-1865, syerske

 

1930—1937 

Arnold Riis, f. 28-5-1903, jernarbeider, død 19-11-1984, 81 år gammel

Gurine Gønnevik

Irene

 

1938-39 

Bjarne Larsen Steen, f. 2-4-1907, kontorist

 

1939-49

Martin Østensen, f. 21-10-1899, bakermester, død 12-8-1976, 77 år gammel.

Harald, f. 1940 sønn

            De bodde i Sverresgt. 12 i 1941

 

1956 1962

Jonas  Hansen Bærheim Malmin, f. 5-5-1893, fyrbøder

Martha Bærheim Malmin, f. 21-12-1892, huseier

 

1943-1952 

Trygve Aanestad, f. 17-5-1905, mekaniker

Gina Aanestad, f. 30-7-1900, arbeider

  1943    1946.

1945-1949

Georg Jensen Handeland, f. 21-7-1915

Jens Andreas Jensen, f. 27-5-1912, agronom

 

1945-49

Theodor Tollefsen, f. 3-3-1907, arbeider

 

1947-48

Sigmund Vatland, f. 14-4-1924, arbeider

Thomas Vatland, f. 14-4-1924, arbeider

 

1947-1950-1959- 

Jakob Palmer Johnsen, f. 1-6-1904, stuert

Harald Johnsen, f. 14-5-1906, arbeider

Mabel Johnsen, f. 7-8-1913   kl 3

 

1948-50 

Tadeus Kauf, f. 13-6-1920, slakter

 

1948-49 

Tadeus Opalimski, f. 14-10-1922, maskindreier

 

1948-49 

Anna Marie Nilsen, f. 30-9-1880, arbeider, hun fylte 75 år 30-9-1955.

 

1949-50 

Ingolv Nedrebø, f. 5-4-1923, sjømann

 

1949-1952

Hans Hadland, f. 20-8-1911, skomager, død 1952

 

1949-50

John Otto Reinshorn, f. 28-10-1910, sjåør   kl 3.

 

1951-1955  

Torstein Birkenes, f. 28-8-1914, maskinasp. Død31-3-1995, 80 år gammel.

Solveig Paulsen Birkenes, f. 29-12-1909, hermetikarbeider, gummiarbeider, død 18-11-1979, 70 år gammel

Kari Paulsen, f. 7-8-1938, gummiarbeider

 

1942-1959

 Otto Egeland, f. 14-1-1912, reparatør

 

1953-54 

Sofus Rimereid, f. 3-8-101, skomaker.

 

1958-1969

Olav Hellvik, f. 17-9-1912

Magnhild Hellvik, kjøpmann

Jarl Hellvik, f. 5-1-1943

 

1958-1966  

Ole Andreas Aanensen, f. 3-1-1889, tømmermann, til 1960

Karoline f. Tengesdal, Anonsen, f. 16-6-1901, daglønner, død 4-10-1983, 82 år gammel

Kåre Aanonsen, f. 2-3-1937, metallarbeide, kjernemester

Berit O. Aanonsen, f. 28-3-1936

 

1958-1962

 Erik Erga, 11-5-1895. arkitekt, død 4-2-1963. Han bodde i Pedersgata 81 I årene 1903-1907 og innen 1910 var de flyttet til Pedersgata  97.

            Erik Erga var en kjent arkitekt, han tegnet blant annet Stavanger Kunstforings bygg på Madlaveien. Se egen artikkel om ham.

1926 1962 Annonsene om telefonnummer viser hvor han bodde og når.

      

 

1963         

Hjalmar Olsnes, f. 8-5-1907, forskaler

 

1969

John Johannessen

Edith Johannesen, f. Garberg, død 26-4-1970, 53 år gammel.

Edel

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.