Pedersgata nr. 129

Hus fra 121 -, Hus til hus 0 comments

Pedersgata 129

  Nr 129 og 131  ATK 2009

Br.nr. 1545

78 m2 stor tomt

Eiere:

1868    Philip Philiphson, uten hjemmel

1868     Andreas Gitlesens arvinger selger tomten

1870    til A. Cederberg som selger videre

1871    til Ole Johnsen

1888    til Karoline Johnsen, enken til Ole

1896    til Edvard Andreassen

1898    til Iver Johannessen uten hjemmel

1899    til Johan Rønneberg

1904    til Halvor Mikalsen

1919    til Johan Hauan

1935    til Jenny Hauan.

Fra Panteregisteret.

Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.

Huset ligger på Møllehaugen som nr 3 i en rekke på 7 hus, regnet fra Støberigaten. Dette er et lite våningshus på 1 og ½ etasje. Det har bare et vindu i fronten mot gaten både oppe og nede. Det er en liten valm i fronten. Her er inngang på høyre siden av huset. I bakgården var det vedhus og wc (utedo). I 1875 bodde det en familie, foreldre og 8 barn her. Foreldrene var i 50 årene og barna fra 22 til 7år. I 1900 bodde det to familier med til sammen 13 personer. Det var to rom og kjøkken i første etasje og to rom og kjøkken på kvisten.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1875-1895

Ole Johnsen, f. 1827, rebslager død før 1885

Karoline f, 1826, Kristiansand

Ingeborg Johanna, f. 1853?, tjenestepige

Olava Marie, f. 1855, fraværende, tjenestepige

Gustav Martinius, 1856, rebslager

Jonas, f. 1858, rebslager

Carl, f. 1860

Ranghilda Kristine, f. 1861

Ane Marie, f. 1868

Ole var rebslager ved Stavanger Reberbane. Kona var fra Kristiansand. De to eldste døtrene ble forsørget av faderen, men samtidig var de tjenestepiger. Olava var fraværende ved tellingen. De to eldste sønnene var rebslagere som faren, mens det for de yngste barna står det: ”Af sin fader forsørget”. Gustav var gift i 1885 og han og kona bodde også her.

1885

Olsen, Gustav Martinius f. 1856 Sømand, styrmand

Bergitte f. 1854, Fossan

De bodde i Pedersgata 62 i 1891.

1895

Andreas Nøsen, f. 1870, Frænen pr. Molde, maskinist støberiet

Susanna Alette, f. Christensen, f. 1874

Asta

Sverre f. 1894

Eli Nøsen, f. 1897. død 11-12-1956

Arne

Familien var flyttet innen 1900 til Gade no. 9 8.

1898

Edvard Andreassen, f. 1842, ingenting – før skolelærer i Høiland

Olivia f. 1857, Bergen

Gina f. 1884 tvillinger ?

Oskar f. 1884, i sinkegraf lære i 1900

Jakob f. 1889

Selma f. 1892

Gerhard f. 1895

Sally f. 1900

De flyttet til Banevigsgaten 14 før 1900.

1898

Ludvig Andersen 25 støberiarb.

Pernille 20

Anna 1

Kristina Pedersen, 61enke svigermor

1899

Iver Johannesen, 38,

Lene 32

Johan 3

Osmund 2

Magnus 1

Iver kom til byen påske, har arbeid paa østlandet til i høst, en tid på byens arbeide

1900. Det er ikke godt å vite hvem som ville hente gjødsel.

1900 1904

Johan Arent Olsen Rønneberg, f. 15-12-1852, Sandnes, kjedelsmed, død 5-10-1928, 76 år gammel

Justine Berntsen, f. 2-2-1873, Time, død 11-4-1956, 83 år gammel.

Erik, f. 1882

Ole, f. 1885, død 31-1-1927, 42 år gammel

Johan f. 1887

Carl, f. 1891

Ingebret , f. 2-10-1901

Bertha 1

Johannes, f. 30-7-1904, død 15-10-1948, 45 år gammel, g.m. Alma

Haakon, f. 26-4-1906

Bernhard, død 29-5-1909, 10 måneder gammel.

Berta, f. 15-12-1909

Lina 19 tj, i 1903

Anne 20 tj. 1904

Johan hadde vært gift tidligere med Karoline Eriksdtr. f. 1853, hun døde i juli 1899. Da bodde de i Doksmauet 2. Johan og Justine giftet seg i oktober 1900 og de fikk to barn.. Johan var jern støberiarbeider, modelsnekker. Sønnen Ole var også jernstøber, men så blikkslager. Erik var blikkenslager hos Bjelland hermetikkfabrikk i 1900 og tjente 12 kr på uge. Johan på 13 år var naglegutt. . Erik Rønneberg 19, kullemper ”S/S Storfond” i 1903

Ole Rønneberg 16, fyrbøder ”S/S Breifond” i 1903.

Innen 1910 var familien flyttet til Suldalsgt. 9.

1904. Dette er det eneste spor etter en butikk i dette huset. Det er uklart hvem som drev den.

1899 -1901

Rasmus Thorkildsen, f. 1861, Sand

Alette, f. 1862, Sauda i Ryfylke

Marta, f. 1887

Oskar, f. 1892

Inger, f. 1896 i Amerika

Trygve f. 1900

Inger Rørvig, f. 1879, Sand, søsterdatter, sypige.

Rasmus kom fra Amerika i juni 1899 med familie og har siden arbeidet her, 1901 kjører, 1902 eier huset.

1902

1903

Det var ca 14-15 annonser om sal tilleie oppgjennom årene.

1903

Karen Johannessen, f. 1836, Bømlo enke, understøttes av datter.

Thea Marie Thorsen, f. 1871, Hetland, arb. Linvarefabrikken

De bodde I Spilderhauggt. 26 I 1900.

1904-1906

Edvard Johannesen, f. 1872, død 10-4-1906 av tæring.  matros jagt ”Malen Sofie ” fra Trondheim på sygehus i 6 mnd. Gift des. 1903.. —————–

Dorthea 28 syg 1906 tæring

1904-1913

Halvor Michaelsen, f. 12-5-1858, støberiarbeider dreier v. støberiet

Emilie, f. 28-2-1858

Torvald, f. 4-11-1887, arb blikkemballasjen

Conrad Emil, f. 14-8-1889, død 24-5-1912, arb blikkemballasjen

Hanna, f. 24-8-1891

Agathe, f. 7-3-1895

Ole, f. 25-9-1900

De bodde i Støberigt. 8 i 1900. Hanna var butikpige Coop forening i 1910. De var den eneste familien i huset i 1910.

1904 Eiendomshandel. A.Karlsens hus er ved J. Ommedal solgt til Johan Rønneberg for 7900 kr. Ved samme agent er Rønnebergs hus solgt til Halvor Mikalsen for 2400 kr.

1911. Hva er dette, skal det være Vaabenkjole eller Daabenkjole  med bue billig  til salgs.

1913-1916

Lars Lindvig, f. 21-2-1882, cemntarb. På nøytralitetsvakt i 3 ½ mnd. Paa cemntvarefab.

Amanda Elvira Hansen, f. 17-9-1878

Laura, f. 18-10-1908

Ingolf,  2 år i 1913

Anker Leonard, f. 1913

Henry Fridtjof, f. 1915

Harry f. 1916

De bodde i Lervig 1 i 1910.

1913 -1916

Marie Gundersen, f. 10-5-1851, enke, fattig

Alf Gundersen, f. 12-10-1897, fostersønn

Som 16 åring var han jungmann på  “S/S Marie Rande”. De bodde også i Lervig 1 sammen med familien Lars Lindvik i 1910.

1913 En portomonæ med nogle penger i taptes lørdag i Parken, Bedes levert —

  1916

1914

Reinert Nicolai Bøe, f. 18-9-1887, løsarb.

Jenny, f. 9-9-1885

Ruth, f. 28-9-1910

De bodde i Mellomgt. 13 i 1910.

1914

Kastberg Olai Tollefsen,  Herm.arb

Mary Jenny Hildur Hedin

Harald Hedin f. 1914

1918-1924 Karl Johan Fossum, sjøm. 1918

1918-1935

Johan Andreas Hauan, f. 24-7-1874/84, støper, død 26-6-1921

Karoline Matilde f. 6-3-1875 Håland, enke i 1922, 22-5-1934

Alf, f. 28-5-1896

Anna f. 2-9-1904, gift Dybing

Olaf,  død 23-2-1906, 8 dager gammel

Jenny f. 23-6-1907

Olav f. 18-10-1908

Da Olaf døde bodde de i Stiftelsesgt 25 i 1906, men bodde i Støberigt. 21 i 1910.

Datteren Jenny ble boende her en tid etter at de giftet seg.

       

1920-1922 Neraas, Johan Larsen f. 1882 Vestnæs, fisker

1920-1921 Eltervaag Sigurd Andreassen f. 1893 Håland

1922

Gunvald ? f. 1899, snekker

Ranghild Iversen f. 1903

Frida f. 1922

1924 Ole Dybing, f. 8-2-1900, modelsnekker, død 4-4-1969

Anna Hauan, f. 2-9-1904

De giftet seg 1-6-1928

1925

1935-1969–

Karl Kristian Gundersen, f. 4-6-1901,  fyrbøder

Jenny Hauan, f. 23-6-1907, ekspeditrise, død 17-10-1979, 72 år gammel

De giftet seg 2-11-1935.

1933

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.