Pedersgata nr. 011

Pedersgata 11

På venstre side ser en hus nr 13, 11, 9 og 7. Hus nr 12 til høyre.

Br.nr. 1497

118 m² stor tomt

Eiere:

1868                Fra Kristen Stigsen

1868                til Thore Thorsen Frøiland

1895                til Vetle Øverland

1955                Vetle Øverland

1973                 Huset ble ødelagt da nabohuset nr. 13 brant.      se artikkel nederst.

Huset lå på høyre side, helt i begynnelsen av gaten, som nummer 3 i et kvartal med fire hus. Det  lå inneklemt mellom nr 9 og 13.

Huset var på 2 etasjer, med kvist og bolig i kjelleren. I første etasje var det tre rom og kjøkken.  Det var to vinduer og dør i kjelleretasjen

mot gaten. I første etasje var det fire vinder og i annen var det to eller tre vinduer i fronten. Taket hadde en knekk i fronten som

kaltes halvvalm. Jeg vet ikke når huset ble revet.

Her ser en fra venstre hus nr 13 -11 – 9 og 7.  Utsnitt av bilde.

Foto: Gunnar Vareberg, Statsarkivet i Stavanger.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”,  Norges Næringsliv 1950 og Folketellingene. Firmaene kan ha

vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Kirsten Gabrielsdtr, udsalg av melk 1885

Øverland, Wetle, skotøiforretning og skomakerverksted. 1922-1927

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene

1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er

oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes

en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene

som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1873

Tobias Ingvaldsen, 34 skipper, Kvinesdal – jagt  “Lovise”

Grethe, 43, Høiland

Trine Jørgine 14

Christofa marie, 9

Ingvald, 5

 1873

Martha Svendsen, 39, enke

Svend Theodor, 11 år.

1873-1875

Thore Thorsen Frøiland, f. 1837 Thime, klokkerdreng

Elisabeth Thorsen, f. 1829 Halse, Mandal sogn.

Thomas Nicolai Thorsen, f. 1869

Rikard Andreas Thorsen, f. 1874

Søren Pedersen Skjæveland, f. 1852 Høiland, tjenestedreng

1873 – 1885

Kirsten Gabrielsdtr, 1822, Varhaug, ugift. Sygeoppaserske

Rundt 1885 hadde hun udsalg av melk.

1873-1875

Kristian Jansen, f. 1810 Lyster, bødker, fattig, ialfald mindre god bestilling, i 1873

Johanna, 61, Fedda?

Kristine Kristensdtr, f. 1846, ugift

1875

Andreas Jacobsen, 1825 Jelsa, postfører

Martha Kristine, 1831 Hjelmeland

Ane Jacobine, f. 1853 butikjomfru

Edvardine Adoline Olene, f. 1866

Bertha Andrea Martha, f. 1874

Svend Theodor Svendsen, søn f. 1861 støberiarbeider.

De bodde i Pedersgaten nr 7 i 1873.

1885

Askeland, Lars Andreas, f. 1856, Sanglærer.

Elen Ommundsdtr. f. 1854

Thora f. 1878

Johanne Elisabeth f. 1880

Gurine f. 1882

Olga f. 1884

Halvard f. 1885

1885

Eide, Thomas Thomassen, f. 1827 Avaldsnes Navlegert Sømand

Anne Marie Thorsdtr. f. 1831 Lye

Thomassen, Thomas f. 1864 Sømand Sønn

Thomassen, Julius, f. 1871 Sønn

Dette er sannsynligvis samme mann men kona har et annet navn.

1885-1894

Thomas Galtung Thomassen Eide, styrmann

Josefine/Juliane? F. Ingebretsen

Julius Thomassen Eide f. 4-4-1871

De bodde her i 1885 da sønnen ble konfirmert. I 1894 var Thomas 64 år og kona som da ble kalt Marie var 62 år. Thomas

hadde intet arbeid om vinteren i 1895. Julius var blitt 22 og han arbeidet som maler om sommeren. Året etter var han

bælgtræder, men hadde vært syg i flere måneder.

**************************************************************

 1894-1946

Wetle Ormsen Øverland, f. 3-8-1851, Røldal, brandkonstabel

Inger Magrete f. 20-6-1853 død 1916

Peder Olausf. 8-3-1884

Ranghild f. 11-1-1885

Anna f. 27-2-1888

Olga f. 22-12-1890

Wilfrida f. 29-9-1893

Wetle var født i Røldal, mens kona kom fra Sand i Ryfylke. Han kom til byen sammen med foreldrene sine Orm og Ranghild og

søstrene Karen og Margaret. Første gang vi finner han og familien her i i 1894. Da var Wetle brandmann. Han var huseier i

1900- 1955 sannsynligvis lenger.

Wetle reiste til Amerika i april i 1903. Han hadde nok arbeid der for han sendte penger hjem til familien ble det opplyst i 1906.

Han kom hjem i 1907. Senere ble han skomager og hadde verksted på Nedre Blåsenborg rundt 1914.

Da sønnen Peder var 14 år arbeidet han på Rosenberg og tjente kr. 3 i uken. Senere var han skofabrikkarbeider og så arbeidet

han på beslagfabrikken. Han var knivsmed. I 1910 fikk han av fattigkassen. I lockout tiden i 1913 gikk han ledig i 6 uker

Da datteren Ranghild var 17 år var hun barnepike hos familien E. Berner, men hun sov hjemme. Hun hadde post hos Inger Hovland i 1916.

Anna sto på butikk hos Ingvald Haaland fra 1906, og var senere kontorist, men dro til Amerika i 1915, men stod i valgmanntallet

i 1918, så hun kom nok hjem igjen.Hun bodde her i årene 1935-1944. Olga dro også til Amerika, hun var 25 år da hun dro i 1915.

Den yngste datteren Wilfreda giftet seg med Peder Martin Hansen og bodde her med familien.

Fra 1894 og fram til 1969 var det medlemmer av familien Øverland som bodde her.

Hentet fra : Minneboken om Stavanger.

I tredje rekke helt til høyre står Vetle Øverland. Han bodde i dette huset.

1894 – 1913

Orm Øverland, f. 21-7-1828, Røldal, snedkerarbeider/svend

Ranghild, f. 17-4-1832, Sauda

Margaret f. ca 1860

Martin f. 3-1-1868, Sauda, seilmager til sjøs i 1910.

Margit, f. 8-5-1872, Sauda

Karen f. 21-1-1876, Sauda

Paul Albert Olsen, f. 9-1-1903, dattersønn

Orm og kona var begge født i Røldal, men de bodde nok en tid i Sauda for ene datteren ble født der. Orm var snekker, men i en

alder av 74 år arbeidet han som skomaker. Han bodde fritt hos sønnen Wetle. Da Orm nærmet seg 80 år fikk han av fattigkassen ogble

støttet av barna Karen og Martin. Martin var seilmager til sjøs i 1910, 44 år i 1912 og matros. Karen var sardinfabrikarbeiderske,

men syerske i 1910-13.

I folketellingen 1910 ble fødselsårene for Martin og Margit oppgitt. De stemmer ikke helt med de datoene som var oppgitt tidligere.

Derfor er det litt tvil om det er samme personer.

Aftenbladet 1922 

1898 – 1911

Knud Larsen, f. 1834, Finnaas

Ranghild Brynhilde f. 1832, død 1904

Martha 1871

Lisa f. 1875

Malene f. 1877

De kom fra Finnaas. Lars var løsarbeider og fattig, fra 1900 var han bybud, og leverte varer fra butikkene. Kona døde i slutten av

september og da skattemanntallet ble skrevet fortalte han at han hadde brukt 50 kr. i medisiner. Han håpet nok på fradrag i skatten.

Martha var flyttet før 1900, Lisa var på kontoret hos Endre Berner, mens Malene var butikpige hos Fredrik Hansen. Både Lisa og Malene

hadde stor nok inntekt slik at de fikk stemme ved valget i 1904. Ingen av barna bodde sammen med faren i 1906.Knud bodde

på loftet i 1900 uten kjøkken. Han fikk seg husholderske etter kona døde. Martha Amundsen f. ca 1860 var her fra ca 1906 og

til 1911. Martha Larsen sto i valgmantallet i 1910. Det er mulig at hun hadde giftet seg med Knud.

1914 – 1922–1931-1946

Peder Martin Hansen, f. 22-3-1890, skredder

Wilfrida, f. 29-9-1893

Anne Marie f. 1915

Leif Wilfred f. 4-3-1916, gullsmed i 1940-41

Odd f. 7-3-1918 – Odd vant en tegnekonkurranse i avisen da han var 16 år – se nedenfor.

Eva Meling, 70 år, enke, fattig 1915-1916

Peder var skredder hos Grude. Han var gift med Wilfrida Øverland og bodde her sammen med hennes foreldre. Leif ble gullsmed,

og både han og broren Odd bodde her i 1942.

Jeg finner Peder her til 1939, mens Odd bodde til 1946.

Gatefortegnelsene: fra 1958-1969. Da var det fremdeles medlemmer av familien Øverland som bodde her.

Wilfrida Hansen, f. f. 29-9-1893, Øverland

Anna Øverland,f. 27-2-1888, kasserer

Peder Olaus Øverland, 8-3-1884, pensjonist

Ragnhild Øverland, 11-1-1885, pensjonist

Olga Øverland,f. 22-12-1890, husholderske

Bare Wilfrida Hansen og Olga Øverland ble nevnt her i 1969

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her,

eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Odd Hansen vant kr. 5 i tegnekonkurransen  Aftenbladet 1934.