Pedersgata nr. 004

Pedersgata 4

2008

Bruksnummer og areal.

Pedersgaten 4

br.nr 1225

153 m² stor tomt

Eiere:

??                    Uvisst byggeår.

1865                Thormod Larsen

1900                O. J. Pedersen

1904                Tarald Phil – mulig at han eide huset en kort periode.

1907                Sven Kvalø

1912                Anna Kvalø

                         Astri Gundersen

1933                Thv. Fugelli

1943                “Ekko” Gerd og Ruth Krogh

      Dette huset ligger på venstre siden når en ser innover Pedersgaten. Det er det midterste av tre hus med front mot Nytorvet. Det er på 1 ½ etasje med butikkvinduer mot gaten. Bygget har Stavangergavl i annen etasje. Her er noen få trappetrinn som fører opp til butikkene. Mellom dette huset og nr. 2 er det et lite gårdsrom, mens hus nr. 6 har et tilbygg som støter opp mot dette huset.  I 1900 bodde det 7 mennesker i huset, som hadde tre rom og kjøkken i første etasje og tre skråkammers oppe. Det var vedbod og uthus – WC – utedo i bakgården.

               

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Berent Andreas Hansen, skomagermester 1875

Olava Bergitte Pedersen, hadde kolonial her i 1901

Olaus Rasmussen, barber var her i 1906

Astrid Gundersen, drev kolonialhandel mellom 1914-1922 og ble nevnt i Adr. til og med 1922.

Amalie Fedog, hadde syetablissement her i 1919-1924

Doktor Thv. Fugelli eide huset i årene 1933-1942 og har nok hatt sitt kontor her.

Agnes Sønneland Modeforretning. Forretningen ble startet i 1929 og spesialiserte seg på damehatter, både hjemførte modellhatter og hatter av eget fabrikat. Nevnt i Adr. til 1960-

“Ekko” Garn og manufaktur, Krogh & Co. (Ruth A. Krogh og Gerd Krogh Sirnes.) Denne forretningen ble nevnt i Adr. i årene 1941 – 1955

Syatelieret, nevnt i Adr. 1942-1944 –

Byttesentralen for sko, den er bare nevnt i adresseboken for 1944.

Barnesøm, – Ragna Tvedt og Signe Larsen nevnt i Adr. 1950.

Det er usikkert om både ”Syatelieret” og ”Barnesøm” var en del av samme firmaet, eventuelt i samarbeide med Sønnelands modeforretning, eller Ekko.

De Norske Betongfabrikker, Stavanger A/S hadde kontor her i 1950. (NN)

Christensens Agentur A/S, hadde også kontor her i 1950. De er oppført under kategorien: Tekniskkjemiske fabrikker i (NN). I 1955 var kontoret flyttet til Skansegaten.

Jan Ommundsen og Finn Krogh, arkitekter, hadde kontorer her nevnt i 1955–

Reklame i Norges Handelskalender 1950

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

Folketellingen 1865

Antall personer registrert på bostedet: 9 det var kun en leilighet.

1865-1885

Thormod Larsen  f. 1817 skipper med kone og 5 barn.

Johanne f. Monsen  f. 1819 Klepp

Marie Georgine f. 1844

Lauritz  f. 1846

Anna Andrea Sømme f. 1851

Malene Marie  f. 1855

Henrik Bernhard  f. 1860

Sophie Johannessen  f. 1844 tjenestepike, Avaldsnes

Sophie Larsen, 16 år, tjener i 1873

Johan Henrik Wiig f. 1836 Klepp, skipper, var logerende.

            (Johan bodde senere i Pedersgaten nr 7.  I 1894 hadde han stiftet familie og fått flere barn. Se hus nr 7.)

            Tormod Larsen var skipper. Han var født i 1817 og døde mellom 1865 og 1873, for i 1875 er Johanna blitt enke og huseier. I 1873 ble det opplyst at Tormod var forlist med “Leif”?  Da bodde fire av barna hjemme. Anna, Malene, Henrik og Lauritz. Lauritz var kaptein, han hadde vært gift og blitt enkemann. 10 år senere var han gift på ny med Petra f. 1850 fra Bergen. De bodde sammen med Lauritz’ mor Johanna og søsteren Anna. Denne familien var flyttet ut innen 1894.

1885

Laurits Larsen, f. 1847 skibsfører

Petra f. 1850 Bergen

Johanne f. 1820 Klepp, enke

Anna, f. 1853, lærerinde

Marie Torgersen, f. 1825 tjenestepige

1875 –

Berent Andreas Hansen, f. 1837 Flekkefjord, skomagermester

Maren f. 1853

Hugbold Didrik f. 1873

Alfred Wathne, f. 1851 læregut

Anna Olsen, f. 1859 tjenestepige. 1875

Det er mulig at Berent drev som skomager her siden han hadde læregutt som også bodde i huset.

1894 – 1895

A. Aanensen, 46, år f.1852 Prest

Malene 37 år,              f. 1856

Sigurd 9 år,                  f. 1884

Ole 8 år,                      f. 1885

Wilhelm 7 år,               f 1886

Ruth 6 år,                    f. 1887

Marie                          f. 1896

Gurine Helland 26 år tj.pige. 1894

A. Aanonsen var prest i Hetlandskirken og i 1900 var familien flyttet til Hetland prestegård.

Folketellingen 1900

Da var det bare Ole Pedersen med familien som bodde her. 7 personer. De hadde bodd her fra 1898.

1898 til 1909

Ole Johannes Pedersen, Skibsfører uden Bestilling Rentenist1834 Stavanger

Olava Pedersen f. 1850 Stavanger 

Lars f. 1876 ingeniør

Olaus f. 1876, lettmatros.

Johan Rasmusens f. 1878, Kjøbmand Rasmusen & Dybing jernvareforretning Søn 1878 Stavanger

Bergliot Rasmusen f. 1882 Stavanger

Helene Rasmusen f. 1883 Stavanger 

Johanna Rasmusen  f. 1888 Stavanger

Tjenestepiker:

Elise, 20 tj. 1898

Maria 20 tj. 1899

Martha Øvrebø Tjeneste Pige f. 1885 Øvrebø Bokken Tysver Sogn 1900

Marta Johannesen 16 tj 1901-1902

Marie Larsen, 21 tj. 1903

            Ole Johannes Pedersen eide huset. Før 1900 var han brusfabrikant, men vi vet ikke hvor han drev den. Han var 67 år i 1900. Han hadde vært skipper, men var sluttet på sjøen. Nå levde han som rentenist. Det vil si at han hadde en del penger slik at han kunne leve av rentene de ga. Kona Olava var 50 år. Hun hadde en kolonialforretning i 1901. I 1905 bodde hun på Løkkeveien

            Fire sønner ble nevnt i 1898, men bare en bor hjemme i 1900.

Olaus var 2. styrman på ”Ansgarius”, Han drev som barber i 1906. Både Lars og Bjarne kalte seg ingeniører og var flyttet ut i 1900. Sønnen Johan Rasmussen, var 22 år og ble nevnt som kjøbmand. Han var medeier i firmaet Rasmussen & Dybing, jernvareforretning. Butikken lå i Værksgaten 9. – Der bodde Olav Dybing, jernvarehandler i 1900.

            Ole og Olava hadde også tre døtre, Bergliot 18, Helene 17 år og Johanne 12 år. Johanne gikk på Rings pikeskole. I 1903 var Helene 18 – kontorist hos tandlæge Aarstad mens Johanna 15 år, var på et kontor i Hardanger? De hadde tjenestepiken Martha Øvrebø i 1900, Marie Larsen 21 var tjenestejente i 1903.

Ole J. Pedersen bodde alene her i 1909

Etter 1900

1904. 

Tarald Pihl.  Tarald var barber. Han døde i 1905 bare 29 år gammel, og etterlot seg kona Gunhild på 28 år. Hun flyttet til Tårngaten. Ifølge folketellingen eide han huset, men det er ikke bekreftet.

1905

Jørgen Borgen, 26 år 3. maskinist. D/S ”Storfond” – dreier på støberiet.

Anna var 34 år. Jørgen ”Opholdet” sin svigerfar.

De fikk et barn i desember som døde straks.

1905.

Haldor Olsen, 34 år, stuert Han kom hjem fra ”Franco?”, men reist ut igjen til Amerika.

Margit 33 år

Hilda 3 år døde i juli 1905

Paul 6 måneder i 1905

1907 – 1922

Sven Kvalø, f. 1829, Imsland sogn  år Tømmerm.

Anna Kvalø, f. 1836, Imsland,  enke i 1912,  75 år.  f. 1835, Imsland.

De kom hit fra Hetland, og solgte sin eiendom der og kjøpte huset her.  Kona Anna var 70 år.

Hun var enke og huseier i 1912, og levde av sine penger. Hun hadde huset i hvert fall fram til 1922.

1907.

Ivar Berge, 30 år, støberiet. Bodde her med familien kun en kort tid.

Berthe 35 år

Aasta 3 år

Torbjørg 2

Ingrid 1

1908.  Anna Magnus, 40 år, hun bodde her og reiste til Amerika.

1908 Borghild Andersen, død 1908, 38 år gammel. pige. Moderen levde. Det var Astri Gundersen som meldte fra om dødsfallet.

1909-1911.

Ole Erland, f. 1896, Skjold, 40 år, Stenarb. i 1911 arbeidet han på skoletomten på Våland.

Lina, f. 1866 Vigeland.

1910-11. Laura Berakvam, f. 1891, Jelsa, 18 år, fabrikarb.

1910-11. Jørgine Østraadt, f. 1874, Høiland, 42 år syerske skredderske. Hos Øksnevad i Verksgaten 1912

1912. Inga, 62 år arbeiderske.

1913-1922

Astrid Gundersen, 25 år handelsbtj. hos Leas farvehandel i Kongsgt 10.

Astrid f. 1882, Imsland. Ugift. Hun drev kolonialhandel her i årene fram til 1922. Hun var muligens i slekt med Anna Kvalø, begge var født i Imsland i nord Rogaland

1913-1914.

Martha Løvik, 23 år skredderske hos skredder Thorsen i Verksgt 31.

1915-1918.

Gustav Schumann, 50 snekkerm. Fra Tyskland, verksted i Bakgt. Arbeidet for seg selv.

1915-1922 

Kristoffer Clausen, 71 f. 1844 i Nedstrand, kaiarbeider ikke i foreningen – hos Withfeldt i Nygaten. (slagertforretning)

Kristina 71 år. f. 1844 Jelsa.

1916 – 1922

Amalie Teodorsen Fedog, 29 år, f. 1886 i Gyland, syerske. ”Hos frk. Topdahl fra 1-5-1915 hvorom en tid i lære uten løn.”

1926-1969-

Astrid Sønneland, moteforretning.

**************************************************************

1930-31

Trygve Nicolai Hegstad, f. 30-5-1899, Bodø,  arbeider, sjømann

**************************************************************

 1931-1949

Karen Serine Iversen Dalva, f. 24-5-1883, Finnøy, konfirmert i Vikedal, ugift hushjelp

Hun meldte seg  ut av Statskirken for å gå inn i Babtistmenigheten i 1931.

I valgmanntallene og adressebøkene er disse nevnt på denne adressen.:

1928-1947

Iversen, Kari Dalva,  fabrikarb. 1928 og 1947 vask-

Haare, Ambjørg, bestyrinde 1931

Kvaale, Gudrun, syelev 1931

Samuelsen, Marie, rengjøring, 1935

Johannes Olsen, f. 3-7-1897 bodde her i 1938-39

Løvaas, Lorri,/Lovise, f. 6-9-1921, fab.arb. 1947-1949

Helliesen, Helmer, journalist 1947

Helliesen, Liv Sigfrid, 1947

Solveig Fossmark, f. 18-1-1919, var gummiarbeider 1948-1955

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Det er få muligheter å finne det ut. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Fra Panteboken.