Pedersgata nr. 041 Folk i huset

Et hus med to adresser. Pedersgata 41 og St. Hansgata 14

Bildet er fra en salgsannonse i 2008

Folk i huset.

Vi som vokste opp i de første tiårene etter krigen husker nok best Lars Lundes møbelforretning.

Her begynner jeg med den familien. Det er jo litt spesielt at biskop Sigurd Lunde ble født her og sønnen hans

Einar Lunde ble  en profilert NRK reporter.

1913-1967

Brødrene Lars og Eilert Lunde var sønner av gårdbruker/noteier Svend Lunde, f. 1845 og Karen Serina Lunde, f. 1855.

De bodde på Søndre Lunde i Hetland i 1900. De hadde 5 sønner og en datter.

Lars og Eilert bodde til leie i Stiftelsegt. 16 i 1910.

Lars S. Lunde, f. 15-3-1883, død 12-12-1968, 85 år gammel, snekkermester, møbelhandler.

Dorthea Knudsen, f. 4-2-1889, Kjosavik, død 23-3-1969, 80 år gammel

Karen, f. 31-3-1923 – g. m. Arne Monsen

Gudny, f. 1-10-1924, g.m. Jakob Høines, forlovet 1947

Sigrid, f. 16-11-1926– g.m. Øivind Rasmussen, gift 1951

Lars Kåre, f. 15-5-1930- g.m. Aud Irene Østbø, gift 1959, møbelhandler i 1966

Jeg er usikker på om Lars og familien bodde her, selv om forretningen var her i huset. De bodde i

Jærensgate 43 fra ca 1924. Gudny var utdannet barnepleier, men fikk ikke fast jobb, så hun jobbet en tid

i forretningen til faren, forteller hun i et intervju i 2005.

 

Bodde her ca 1915-1928

Eilert Lunde, f. 8-9-1888, død 13-2-1949, møbelhandler – gift 29-5-1915 med

Inger Wilhelmine Samuelsen, f. 28-10-1885- død 6-2-1931,

Sigurd, f. 27-4-1916, død 21-1-2006, biskop. G. m. Anne Marie Hallesby

Inger Wilhelmine Samuelsen vokste opp i Pedersgata 72.

Sigurd Lunde, f. 27-4-1916, død 21-1-2006, biskop.

Anne Marie Hallesby

Einar, f. 13-3-1943, g.m.  Ellen W. Andersen

Ole Kristian, f. – og Kerstin

Anne-Lise, f. – og Per

Mette, f. –

Eilert og Wilhelmine har bodd her i årene fra 1915 til 1928. Da ble huset betegnet som St. Hansgate 14.

Fra 1928 til ca 1935 bodde han i Jærensgate 43, samme sted som broren.  Eilert ble gift for andre gang

i 1934 og siden bodde de i Egenesveien 150.  Da hadde Eilert sin møbelforretning i Kongsgata 52.

Eilert Lunde ble gift 2. gang 24-11-1934 med

Henny Anundsen, Haugesund, død 2-10-1984, 74 år gammel.

Gerd, f. 1937? – g. m. Agnar

Reidun, f. – g.m. Leif

Anne Kari, f. – g.m. Sigurd

Eilert, f. 8-9-1948, g.m. Astri

 

fra Wikipedia

Sigurd Lunde (født 27. april 1916, død 21. januar 2006) var en norsk biskop, komponist, forfatter,

redaktør og radiomann.  Etter at Sigurd Lunde ble ordinert som prest, studerte han journalistikk i USA.

I 1942 ble han ansatt i Det norske misjonsselskap, bl.a. som redaktør av ukeavisa Norsk misjonstidende

fra 1946. Fra 1952 til 1966 arbeidet han med religiøse programmer i NRK og startet radioprogrammet

Salmer og sanger vi er glad i. I 1976 ble Lunde utnevnt til biskop i Stavanger, der han var fram til han

nådde pensjonsalderen i 1986. Lunde var ellers blant annet medlem av Organisasjonenes

Sang- og Melodibok-komiteene fra 1946 til 1955 og av Liturgikommisjonen der han arbeidet med

ny kirkesalmebok fra 1972.Sigurd Lunde har skrevet og komponert en rekke salmer og sanger, for

eksempel misjonssalmen «Se, markene er hvite» og «Jeg er frelst. Å, for en nåde» som han skrev

som 16-åring. Han utgav også flere bøker.Lunde døde 21. januar 2006, 89 år gammel, etter lengre

tids sykdom. Han er far til NRK-journalisten Einar Lunde.

Einar Hallesby Lunde (født 13. mars 1943 i Oslo) er en norsk kringkastingsmann. Han begynte

i 1968 som sommervikar i NRK Dagsrevyen, der han fra 1970 var fast nyhetsanker. Fra 1982 til 1986

var Lunde NRKs Afrika-journalist, og var fra 1990 tilbake som nyhetsanker.

Den kjente mediemannen og biskopen Sigurd Lunde (1916 – 2006) var hans far. Den kjente t

eologiprofessoren og indremisjonslederen Ole Hallesby (1879 – 1961) var hans morfar.

Den siste sendingen til Einar Lunde var mandag 27. september 2010. Da gikk han av med pensjon etter

42 års tjeneste for NRK.

************************************************************************************************************************************************

Dette huset har gjennom årene hatt to forskjellige adresser, St. Hansgate 14 og Pedersgata 41.

Det ser ut som det er to hus som er bygget sammen. Et som har brukt Pedersgata og det andre

som har brukt St. Hansgata. Adressene har blitt brukt om hverandre så derfor er det litt usikkert

hvem som bodde hvor og når. Jeg tar med det jeg har funnet til nå.   Den første er

Johannes Johannesen som jeg vet bodde her lenge og hadde en kolonialforretning i årene fra 1885 til 1913.

********************************************************************************************************************************’*******

1885 -1913

 Johannes Johannesen, f. 1834, Tysvær, handelsmand, enkeman i 1900, død 10-11-1908, 75 år gammel.

Kristine Jensdtr. Johannesen, f. 1832, Hitra, Rasvaag, død 10 -11- 1899, 67 år gammel

Nikoline Johannesen, f. ca 1802, 89 år, enke i 1894, underholdes av sønnen. død 4-2-1898.

  Jakobia Iversen, 17 år, tjenestepige 1895

  Johanne, 17 år tjenestepige, 1896 -1898

  Krestine Sivesen, 1878, Hiterø, tjenestepige 1900

  Thea Larsen, 16 år tjener, 1900

  Martha Paulsen, 19 år butikjomfru, 1901

  Hansine Skaar, f. 30-6-1858, Høiland.

Hansine var tjenestepige i Løkkeveien 42 i 1900, men ble

Husholderske for Johannes i 1903. Hun skulle ha kr 100,- og alt fridt i huset i 1903.  

Hun var fortsatt ugift i 1906 men var blitt gift med Johannes innen 1908 da han døde.

Hansine var   ifølge testamente eneberettiget til boet. Johannes hadde ikke livsarvinger så

Hansine arvet alt. I 1910 ble Hansine Johannesen, nevnt som enke, handlende i kolonial.

1911 Martha Pedersen, f. 23-10-1892, Haugesund, husgjerning

1912  Olene Skaar, pleiedatter, 16 år tjener i 1910

 

***********************************************************************************************************************************************

1885  1894

Bertha Meldal, f. 1833, Nordre Land, homøop. Pract. Læge

Hanna Margrethe Ragna Petrine Meldal, f. 1866, Christiania

Bertha og datteren Hanna bodde i Romedal i 1875, da er ektemannen Jørgen oppført som

Homøopathisk Læge. Vi finner Bertha sammen med datteren og hennes mann i Trondheim i 1900.

—-–1894

***************************************************************************************************************************************

1885 

Svend Lie, f. 1850, styrmand

Martha Lie, f. 1844   — i 1885

Therese Lie, f. 1879  –1885

Familien bodde i Stenkargade i 1875.

************************************************************************************************************************************

1986 -1898-1899 

Johan Ommundsen, f. 1853, Klepp, 42 år, skipper, skonnertbrig «Emanuel», død 13-4-1939, 86 år gammel

Dorthea, f. 1860, 35 år, død 24-11-1942, 82 år gammel

            Rundt 1885 bodde de i Hetlandsgata 28, innen 1900 var de flyttet til Ny Kirkebakken

************************************************************************************************************************************

1894 – 1905

Eilert Eilertsen, f. 1832, skipperborger i 1894 uten anpløi, regningsbud i1899-1900 – døde 20-6-1904, 72 år gammel

Maren Susane, f. Tobiesen, f. 1834, Nærstrand, steller huset.

Elen Eriksen, tjener 1904-1905

      Rundt 1885 var Eilert vægter ved sindsygeasylet. De bodde antakelig i eller ved asylet, som også

ble kalt Den kombinerede indretning.   Eilert var skipperborger i 1894 uten anpløi (arbeid), senere

var han regningsbud i 1901 for  Vestlandsposten. Da Eilert døde hadde han flere barn som oppholdt seg Amerika.

 

1900 1901-1902           

Karen Hansen, f. 1873, Hetland, sypige, 1901 902

Thea Jacobsen, f. 1869, sypige, 1901 1902 1902

Karen Thorsen, f. 1875, Hetland, Skræderpige.19011902

De bodde til leie hos fam Eilertsen.

1900 2 sypiger

*******************************************************************************************************************************’****

1894 1895

Maurids Engel Svendsen, f. 1852, 41 år, handelsmand, død 1919

Ceselie Olsen, f. 1853, 40 år, lærerinne – folkeskolen, død 29-6-1936

           I 1875 Bodde de i Verksgaden, da var Mauritz skipsreder og mølleeier.. De bodde i Sandeidgaten 2 i 1900.

******************************************************************************************************************************************

1986 -1898-1899       

Johan Ommundsen, f. 1853, Klepp, 42 år, skipper, skonnertbrig «Emanuel», død 13-4-1939, 86 år gammel

Dorthea, f. 1860, 35 år, død 24-11-1942, 82 år gammel

            Rundt 1885 bodde de i Hetlandsgata 28, innen 1900 var de flyttet til Ny Kirkebakken 7.

**************************************************************************************************************************************

1907

 Rasmus Høgeli, 61 år, snedker, sygelig, fattig

Laura, f, Schnell, 56- år død 27-2-1911, 60 år gammel

Birger, 20 år ledig, brystsyg, død 10-12-1906, 21 år gammel

Ebba, 12 år

Da birger døde i 1906 levde foreldrene.

Laura var enke da hun døde i 1911, og hadde 4 myndige barn i Amerika.

**********************************************************************************************************************************

1908-1909 1910

Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, 62 år, rebslager, før i : Dalgt 58.  død 24-8-1908, 63 år gammel, for 2 måneder side 1909

Marthe Christine, f. 1848, 59 enke i 1910  1911

De bodde i Karlsmindegata 11 i 1900.

***************************************************************************************************************************************

1910 – 1915

Rakel Karine Fister, f. 18-7-1876, Hjelmeland, jordmor, død 11-4-1930 

Hun ble gift med sin svoger Henrik Torjussen Halsne.

Karine bodde i Store Skippergade 9 i 1900  ok avis

a   1898      1930

********************************************************************************************************************************************

1904 – 1910

Elisabeth Pedersen, f. 9-8-1874, syerske, bodde i ST. Skippergt 9 i 1900

Marie Kolnes, f. 2-9-1892, Sola, sylærling

Hun hadde sylærlinger og syforretning her.

1911  1912

Elever faar plads i min syforretning. Elisabeth Pedersen. St. Hansgd. 14.  – Elever i kjole og kaabesøm modtages. —

*******************************************************************************************************************

1914  1915 ikke 1916

Edvin Johnsen, 30 år , 2. maskinist DS Sjømanden, død 21-10-1953, 70 år gammel

Thea, 23 år

Kan det være Edvin Johns, f. 22-5-1883, <islad, maskinist damp – bodde i brødregt 1 i 1910

**********************************************************************************************************************************

1916 Ellen Bjørkeland,

32 år syerske, syr hjemme, kom fra Hjelmeland i juni, hjemme uten arbeid i april juni  ikk 1910

******************************************************************************************************************************

1917

Torvald Marcelius Micalsen, f. 1887, fabrikkarbeider

Elisabeth Kristine, f. Olsen, f. 1887

Haakon Emil, f. 24-8-1917

**********************************************************************************************************************************