Støperigata 21

Andre gater, Barndom 0 comments

Støperigata 21

2008 ATK

0

Støberigata 21 Br nr 2674
Eiere
Huset er antakelig bygget rundt 1900 for det er ikke nevnt i folketellingen i 1899.
1900 Ludvig Larsen
1901 E. Racines hus fra april-1902
1904 1905- 1906-D. Ognes hus
1907-1908-1909- 1912-Wiigs hus
1912 Severin og Kittel Osmundsen i 1912
1922 W. Andersen og K. Osmundsen
1955 W. Andersen og L. Osmundsen

 

Opplysningene om folk som har bodd her er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten folketellingene fra 1900, 1910 og 1920. For folk som har bodd her lenge forsvinner barna, enten de er døde, flyttet eller giftet seg. Det har jeg ikke notert så det kan se ut som alle bodde her lenge. Jeg har tatt med hva de arbeidet med, men ikke tatt med hvor de arbeidet for alle. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde nabolaget her på Møllehauen og rundt Støberi & Dok.

 

1900’
Ludvig Larsen, snedker, 28 år
Johanne, 26 år
Oscar, 1 år
Margrethe Ellefsen, 76 år, enke underholdes af Larsen.

1900’ Erik Bachman, 25 år, snedkersv. Ugift

1900’
Kornelius Janssen, f. 1871, 26 år, maler hos Holgersen& Anda
Thea, f. 1877, 22 år, Avaldsnes
Jenny, f. 1897
De bodde i Pedersgata 124 i 1900.*

1900’
Johan Johnsen, f. 1873, 25 år, opslager
Regine, f. 1859, 40 år
Theofrida Pedersen, f. 1884, 15 år, arbeider ved linvarefabrik
Bergit Pedersen, f. 1889
De bodde i Doksmuget 2 i 1900*.

1901’-1902-1903
Theodor Tjølsen, f. 6-7-1877, Sandnes, 23 år, arb. Støberiet dok før Doksmauet 7a
Jensine, f. 31-8-1877, 23 år
Trygve, f. 29-9-1895
Alf, f. 13-12-1900
Jens, f. 13-12-1902
Mary, f. 13-5-1904
Tony, f. 18-6-1906
Edith, f. 25-9-1909
Innen 1910 var familien flyttet til Erfjordsgata 41.
1901 Theodor Tjølsen, arbeider-1903-

1901’
Albert Andersen, 26 år, stuert, farer udenlands, sender intet til konen
Marie, 19 år

1901’
Kjartan Haldorsen, 39 fyrbøder, S/S Argo til desember
Wilhelmine, 42 år
Anna, 9 år
Datter f. i desember

1901’
Kristoffer Kristoffersen, f. 28-2-1868, styrmand,32 år, løsarb. Kom hertil i feb. 1900 fra Christiansund
Marit, f. 16-5-1869, Kristiansund, 31 år
Kristofa, f. 15-3-1894, Kristiansund, 6 år
Johanna, f.25-6-1897, Kristiansund, 3 år
Margit, f. 21-1-1904/05
Innen 1910* var familien flyttet til Bakkegate 12.

1902’
Conrad Christensen, 22 år, støberiarb. (støberigt 4?)
Mathilde, 23 år
Jenny, 2 år
Mary, f. i aug

1902’
Carl Larsen, f. 1870, 31 år arb. St. Dok – Spilderhg 6 1900*
Therese, f. 1872, 30 år
Hedvig, f. 14-2-1900,
Asborg, f. 14-2-1900
Caspar, f. i okt 1901

1902’  Anna Tørresen, f. 1839, 64 år, enke, arb. Har en sønn Christoffer, der seiler udenlands i flere år. Hun bodde i Nedre Kleveg. 4 i 1900.*

1902 ‘
Anders Pedersen, 34 år, arb, St. dok – Støberigt 31
Karen, 26 år
Selma, 4 år
Arne, 3 år
Marie, 2 år

1903’
Nils Thorsen, f. 1972, 29 år, løsarb. Vinkelgt 2
Christine, f. 1871, Jelsa, 31 år
Nora, f. 1893, 8 år
Bergit, f. 1898, 4 år
Thor, 1 år
Familien bodde i Vaalandsgaden 17 i 1900*

1903’
Rasmus Gundersen, f. 31-12-1865, 36 år, arb, st. dok, Støberigt 25
Maren, f. 11-4-1869, Høle, 34 år
Marinius, f. 16-12-1887, 15 år, arb.
Henrik, f. 30-3-1892,
Arne, f. 27-11-1894
Georg, f. 13-12-1897
Martin, f. 28-3-1899
Margit, f. 2-7-1900
Ragnhild, f. 12-2-1902
Ingerid, f. 3-4-1904
Jenny, f. 15-8-1905
Bertha, f. 2-1-1907
Magda, f. 30-5-1910
Både i 1900* og 1910* var adressen Haukelidgade 2, så de må ha flyttet fram og tilbake. Det bodde til sammen 65 personer der i 1910.

1904-1905’
Andreas Sivertsen, 37 år, jernstøberiet
Bertha, 36 år
Thora, 13 år
Bjarne, 9 år
Olga, 6 år
Lars, 5 år

1904-1905’
Ingebret Eriksen, 46 år, bryggeriarb. v/Actiebryggeriet, manden her i byen i 5 år, familien hertil i nov. 1903
Johanne, 36 år
Emil, 12 år
Edvin, 10 år
Hjalmar 7 år
Monrad, 5 år
Margit, 3 år
Inga, 1år

1904’
Petrine Olsen, f. 1865, 38 år, fabrikarb.
Magda Tidemandsen, f. 1885, Arendal, 17 år, datter
Ane Marie Olsen, f. 1860, 52 år, enke
Carl Johansen, 13 år, pleiesønn, betaling for han
Olaf Eriksen, 22 år, arb. st dok, i fjor tilsøs fra fra Arendal.
Petrine, Magda og Ane bodde i 1900* i Asyl og Nygade 17 i et hus med 95 leieboere.

1904’-1905-1906’
Ingebret Gundersen, f. 7-5-1871, 36 år, arb. Jernstøberiet, Beslagsmed, reist til Amerika, sender penger hjem (Spilderhaugg. 2)
Thabitha, f. 7-11-1871, 32 år
Gunder, f. 30-10-1895, 7 år
Birger, 12-11-1897, 5 år
Ingrid, f. 18-12-1900, 3 år
Hanna, f. 2-11-1902, 1 år
Ole Johan, f. 23-2-1904
Ingvald, f. 4-12-1906
1906’ I Amerika, sender hjem til underhold, sender penger, hustruen har urettelig faaet fattigundersttelse, men dette er nu forbi, drikfeldig. Ikke ft 1900. De bodde i Støberigata 33 i 1910.*

1905’
Mette Olsen, 80 år, enke
Johan Andersen, 27 år, sømand
Klara, 25 år
De giftet seg 16-5-1904, har kun boet i byen siden de blev gifte, var sidst med en kutter fra Sandnes, nu i Pedersgata 120.

1906’
Kirsten Amalie Jørgensen, f. 1849, 55 år, enke
Anna Bertine, f. 1879, Karmøy, 25 år fabrikp. Blikemballagen
Jens, f. 1881, Karmøy, 24 år, krøbling, løsarbeide
Henrik, f. 1883, Karmøy, 22 år, kullemper, nu arbeider, med S/S Hama til april, siden ledig, nu blikemballagen. De bodde i Bredbakken, 21 i 1900*

1906’
Georg Herlofsen, f. 1875, Vigsnæs, 30 år, enkemann, blikemaballagen, i fjor i Bagerg.3 flytter til møllehaugen?
Clara, f. 9-1-1900,
Herlof, f. 25-12-1902
Han var gift med Agnes, f. 1877. De bodde i Salvagergaden 9 i 1900* De bodde i Nymannsveien 62 i 1910*

1906’
Einar Høie, f. 11-9-1870, 33 år, enkemann, marinemaler, fattig og uhyggelig stell i hjemmet, drikfeldig
Inger, f. 19-3-1881, Vigsnæs
Einar, f. 8-8-1893, 11 år
Bergliot, f. 13-8-1894, 9 år, nu i Pedersgata 105
Elinor, 7 år
Rasmus, f. 15-7-1899, 6 år
Sverre, f. 22-6-1906, 6 år
Sønn f. 8-5-1914

1913’1914’1915’
Inger Høie, 32, år enke
Ragnhild, 17 år. fabrikpige
Bergliot, 18 år i 1914, fab.arb.
Rasmus, f. 13 år
Enke etter Einar Høie som døde 24-6-1912. Fattigunderstøttet.
1914 Inger Høie, enkefru
Familien bodde i Haukelidgade 2 i 1910* sammen med 65 andre.

1906-1907-1908-1909-1910’1911’-1912’
Josefine Sivertsen, 34, enke, arb. i fjor i Kannikgt. 34
Peder, 13 år
Thalia, 12 år
Rolf, 10 år
Rolf Andersen, 10 år, pleiesønn, ikke i 1907
Arthur Andersen, 8 år, pleiesønn, ikke i 1907
I 1910* og 11 er det bare Josefine og sønnen Rolf som bor her.

1907-1908’
Ingebret Nilsen, 44 år, støberiarb, st. dok, i fjor i Pedersgata 106
Thomine, 44, år
Nicolai, 22 år st.dok
Ingvald, 15 år, naglegut
Conrad, 13 år
Hans, 11 år
Bernhard, 8 år
Christoffer, 5 år
Sina, 3 år
Tony, 2 år
Thoralf, 3 år i 1908 dtrsønn
1907- Ingebret Nilsen, støberiarb.

1907’
Bertel Hansen, f. 1-3-1873, 32 år, st.dok, i fjor i Ryfylkegt. 10
Elise, f. 17-6-1878, 26 år
Jenny, f. 22-7-1894, 12 år
Karen, f. 31-7-1897, 8 år
Amanda, f. 29-10-1899, 6 år
Hans, f. 1-10-1901, 5 år
Borghild, f. 8-2-1905, 1 år.
Lovise, f. 9-11-1906
John, f. 8-12-1908.
Denne familien bodde også i Haukeligata 2 i 1910*

1908’-1909-1910*1910’1911’
Nils Nilsen, f. 24-7-1880, Søvde, stenarbeider, st. dok, i H. Hårfagresg. 9 1908
Kristiane, f. 11-7-1877
Gyda, f. 26-5-1900 ???????????
Karsten, f. 9-10-1900 ????????- 6 år i 1909
Elfrid, f. 29-11-1901
Harald, f. 19-4-1905
Anders, f. 19-2-1907
Axel, f. 30-3-1908
Karine, d. 3-5-1909, død 1909
Karine, f. 23-8-1910

1908’
Lars Hytland, f. 27-9-1877, 30 år, støberiarb. I fjor Doksmuget 10
Kaja/Karen, f. 30-7-1881, 27 år
Peder, f. 27-6-1900, 7 år
Lars, f. 24-8-1904, 3 år
Tonny, f. 30-7-1907
Innen 1910* var familien flyttet til Støberigate 47.

21 personer i 1910.

1909-1910*1910’1911’1912’-1913’
Bendix Sunde Evertsen, f. 20-7-1876, løsarbeider, hvorsomhelst, i Spilderhaugg. 16 i 1908
Mathilde, f. 26-9-1875
Hans, f. 26-4-1901
Arthur, f. 25-4-1903
Marie, f. 10-6-1906
Bjarne, f. 10-11-1907
Marry, f. 11-7-1910
1911 kularbeider, hvorsomhelst. Løsarbeider i forening.

1909-1910*1910’1911’1912’
Johan Hauan, f. 24-7-1884, støberiarbeider, fyrbøder med D/S Sverre, Spilderhaug. 3 i 1908
Mathilde, f. 6-3-1885, Sokendal
Alf, f. 28-5-1896
Anna, f. 2-9-1904
Jennie, f. 23-6-1907
Olaf, 1 år i 1910
Johanne, død 10-6-1911, 3 mnd.

1910’ 1912’ Karl O. Fossum, 36 år, fyrb. Nu med Rægbåt, har vært på Island med en fiskebåd fra Aalesund, har boet her de siste 2 år, kom hertil i 1911

1912’
Andreas Skretting, 36, kularbider
Kaja, 40
Har to barn på Waisenhuset

1912-1913’1914’-1915’-1916’1920*1932-1965
Kjetil/Kittel Osmundsen, f. 10-2-1874, Hillevaag, bager, død 29-9-1932, 58 år gammel
Martha Holta, f. f. 22-6-1885, Strand, død 23-4-1965, nær 80 år gammel.
Dødfødt barn 1913
Lars, f. 28-1-1915, g.m. Kristine
Ruth, f. 1922, g.m. Arne Urdal
Kjetil hadde barn fra 1 ekteskap, gift med, Marie, f. 1874, Sandnes.
Oscar, f. 28-6-1902, død 10-8-1920, 18 år gammel
Elise, f. 1898, Nærbø
Ellen, f. 31-5-1900, gift Johnsen, død 4-6-1964
Thorvald, f. 15-10-1905, Tananger, død 1978, 73 år gammel i USA
Kittel var bager i 1900 og bodde i Tananger. I 1910* var han enkemann og bodde på Friborg i Hetland. Inflyttet fra Tastad april 1912, huseier ½ part. 1914 var han losse og lastearb. I foreningen
1914 Ketil Osmundsen, losse og lastearb. 1917-1918-1921-1924-1930-1931
1921 Ellen Osmundsen, fab.arb. 1924, g. Johnsen, død 4-6-1964
1934 Martha Osmundsen, enke, 1940-1942-1943

1915-1951-1997
Lars Holta Osmundsen, f. 1915, død 1997, 82 år gammel
Kristine Rønneberg, f. 1921, død 29-11-1983, 62 år gammel
Kjell Terje, f. 1950, g.m. Turid
Petter Magne, f. 1954, g.m. Solveig
De bodde i 2 etasje.
1940 Lars Osmundsen, 1942-1943-1961-1968-1971-1977
1961 Kristine Osmundsen, frue, 1968-1971-1977
1971 Kjell Terje Osmundsen
1977 Petter Magne Osmundsen

Lars ble kalt for “Bylars” på grunn av at de hadde en slektning i Strand som også het Lars – Lars Holta.

1913’1914’1915’1916’,1918
Severin Osmundsen, f 22-10-1871, Losse og lastearbeider, død 15-1-1957, 85 år gammel
Frederikke, f. 10-9-1872, Sola, død 27-2-1950, 77 år gammel
Eline, f. 6-10-1896, Sola
Frida, f. 12-9-1899
Oskar, f. 25-10-1902
Sanna Fredrikke, død 26-2-1905, 6 måneder gammel.
Bernart, f. 20-7-1906
Magda Frederikke, f. 21-12-1909
Huseier ½ part i 1912, løsarbeider i forening. Eline var syk i 1912, blintarmbetennelse. De bodde i Pedersgata 105 i 1910*.

1914’ Gina Andersen, 22 år, fab.arb, før Pedersgata 105

1914-1915’
Marie Skjevang, 27 år, fabrikp. Fø. Pedersgata. 105
Bertinius Nygaard, 27 år, fab.arb. Høkkergt

1915’1916’
John Sævereid, 27 år kaiarb. I foreningen
Marie, 28 år
Bjarne, 1 år

1915
Fredrik Knudsen, 40 år, losse og lastearb.
Ingeborg, 42 år

1920*1948
William Andersen, f. 14-12-1888, lossearbeid, død 1981, 93 år gammel
Eline, f. 6-10-1896
Willy
Han solgte sin andel og flyttet til Tananger.
1924 William Andersen, mek.arb. 1920*1930-1931-1934-1940-1943-1948
1940 Sverre Andersen, 1943-1948

William Andersen var en aktiv mann, både i politikken, fagforeningen og ikke minst i forbrugsforeningen Økonom.

   Aftenbladet 1948

Aftenbladet 1978

1920*1925
Ole Pettersen, f. 3-10-1885, stenarbeid
Magda, f. 5-11-1884
Arne, f. 20-5-1906

Fra Adressebøkene hus 21
1903 Amund Gjelsvik, f. 1877, Strandvik NB, fab.arb. Han bodde i Vindmøllebakken 8 i 1900
1930 Marie Bruflaadt, enke
1931 Rudolf Berglund, maler
1931 Karen Josefsen, fab.arb. 1934-
1934 Jacobine Berg, pakkerske
1934 Else Krag, fab.arb.
1940 Øistein Rosnes, sjøm.
1943 Bjørn Aarsand, sjøm.
1968 Øystein Nådland-1971-

Martha leide ut et rom da hun ble alene.
1961- Harald Tetlie, pensonist, død 29-5-1970, 85 år gammel
Alma Apeland, Rennesøy, rom på loftet
Trygve Hauge, fra Sogn, skoleelev, rom på loftet
Eivindsen, skomaker
Andreas Jøssang

1965-1968
Odd Jan Nilsen,
Turid Nilsen

1969-1971
Olav Suphellen, sjåfør
Ruth f. Pettersen, Suphellen, gift 1969

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.