Biler i Stavanger fra 1922 til 1965

Biler i Stavanger fra 1922 til 1965.

457

Jeg har sett gjennom tre bilbøker, fra 1922, 1930 og 1964 for å se utviklingen av biler i byen vår og for firmaer og folk i Pedersgata. På Digitalarkivet ligger det to bilkataloger, fra 1922 og 1930. Her finner en bilnummeret og eier, bilmerke og om det var personbil, drosje, vare eller lastebil. Bilkatalogen for 1964, Rogaland finner du her på fotogalleriet.

1922

I 1922 begynte bilnummerene for Rogaland på nr L-2, og de laveste hørte hjemme i Haugesund kommune.

Fra L-151 til L- 475 var nummer som tilhørte Stavangerbiler.

Det året var det ca 220 biler registrert i byen. Det var ikke mindre enn 64 drosjer og 63 personbiler, antallet lastebiler lå på 56, så var det 17 varebiler og noen kombinerte biler og 1 rutebil.

Hele 86 forskjellig bilmerker var representert. Svært mange har forsvunnet inn i glemselen. Ikke alle bilmerker hadde lang levetid. De fleste kjenner til Ford som nesten ble allemannseie i USA. Chevrolet,  Benz,  Oldsmobile,  Citroen,  Caddilac,  Opel og  Fiat, det er merker som ennå finnes. Det er bare de spesielt interesserte som kjenner biltyper som – All-American,  Brockway,  Day-Elder,  Grant,  Hava,  Nash,  Nordyke,  Horch,  Hurlburt, Locomobile,  Oakland,  Garford og mange flere. 60 av bilene som var registrert i 1922 hadde samme eier i 1930.Day-Elder

1930

I 1930 var bilen på full fart inn i samfunnet. Ford hadde for lengst funnet opp samlebåndet og andre fabrikker produserte biler i mange fasonger. Svært mange av bilmerkene som fantes før krigen er borte nå. Det er bare samlere som har tatt vare på en del av bilene

Bilnummerne begynte på L-151 for Stavanger og gikk til nr L-750.

I byen var det rundt 460 registrerte biler i 1930. Bilparken besto av 79 forskjellige bilmerker.

Det var 160 privatbiler, og de tilhørte helst byens ”kondisjonerte” befolkning.

De to mest populære bilene var Ford og Buick med henholdsvis 22 og 21 av hvert merke. Chevrolet var også en populær bil, det var ikke mindre enn 15 stk. som rullet i byens gater.  Ellers kan en nevne at her var 9 stk av merket Nash, 8 stk Studebaker og Essex, 7 stk.  Rugby, 6 stk av Star og Citroen, 5 stk Chrysler og Overland. Merker som Oldsmobile,  Dodge,  Durant,  Fiat og  Pontiac var også representert med 2-3 biler. Dessuten var det mange bilmerker hvor det kun fantes en eller to av som kjørte rundt i byen.

Det var merker som Benz,  Briscoe,  Caddilac,  Cleveland,  Crossley,  Daimler, Daniels,  Erskine,  Gardner,  Hava,  Horch,  Hudson,  Locomobile, Maisette,  Marmon,  Marquette,  Morris,  National,  Norddyke,  Oakland,  Opel,  Peerless,  Renault,  Rud-Ley,  Seabrock,  Selve,  Wanderer,  White og Willy Knigth.

 

 Merkene til All-Amerikan, Nash, Brockway og Scania-Wabis.

            Den andre store gruppen var lastebiler var på 152 stk. Varebiler og lastebiler var på full fart inn i næringslivet. De konkurrerte med hestene og deres kjørere. Det var rundt 56 biler som ble benevnt som kombinert person og varebil og 26 varebiler.

Ford var det mest populære merket, her var ikke mindre enn 48 lastebiler, 31 kombinerte biler og 7 varebiler. Til sammen kjørte det 110 biler av merket Ford rundt i byen.

Av lastebilmerker kan en nevne: 48 stk Ford lastebiler, Chevrolet var et meget populært merke med 42 lastebiler og 11 kombinerte biler. Dessuten var der 9 stk. Brockway, 5 stk. av merkene  Brothers,  Crow,  Elkhart og  Daimler. Av  Benz var der 4 stk.

Blant de andre merkene så som: All-American,  Amleder,  Autocar,  Day-Elder, Denby,  Diamon,  GMC,  Garford,  General, Grant,  Internasjonal, Menominee,  Overland, Reo,  Republic,  Scania Vabis,  Stuvart,  Trafic,  Walker og Winther var det mellom 1 og 4 stk som rullet rundt i byen.

Merkene til  Stewart,  Gilford,  Republic og Studebaker.

            Det var de velsituerte som hadde personbiler, det kan en se utav titlene til eierne. 7 konsuler hadde personbil. Ellers hadde eierne titler så som: grosserer, fabrikkeier, disponent, læge, tandlæge , kjøbmann, overretts sakfører, rentenist, hotelleier, ingeniør, agent, politikonstabel, bakermester, slakter og mange flere.

Siden folk flest ikke hadde biler må det har vært et bra marked for drosjer. Det var 61 registrerte drosjer i 1930.  Buick var mest brukt, ikke mindre enn 16 stk., og av merket Essex var der 10 stk. Andre drosjeeiere satset på Chevrolet, men det var kun en Ford som gikk i drosjefart. Her var 8 stk. Nash, 6 stk. Oldsmobile og  Studebaker, 4 stk. Dodge. Dessuten var det noen få av merkene Durant,  Hudson,  Okland,  Pontiac,  Reo,  Rugby, Velie,  Volvo og Willy Knigt.

Det fantes bare en rutebil i Stavanger i 1922.. Bertel Kvam hadde bygd om en lastebil av merket Hurlburt og kjørte passasjerer i byen. Bussen hadde dårlige/ingen? fjører og det humpet og skumpet så vordene mødre kunne bare ta bussen for å sette fødselen i gang.

 

 Byens første buss var en Hurlburt.

            Når en kommer til 1930 var det fortsatt få rutbiler, kun 4 stk. Det var en av hver av merkene Federal,  Ford,  Reo og  Rugby. Hvor de hadde sine ruter vet jeg ikke.

Det var ikke så mange biler som var registret med adresse i Pedersgaten. Det var helst firmabiler eller forretninger som hadde spandert på seg bil for å levere varer rundt 1930.

 

            Bakerne var tidlig ut og skaffet seg bil. Samhold hadde fire lastebiler/varevogner som de brukte til å kjøre ut bakervarer til forbruksforeningens butikker.

L-196 – Ford              Produksjonslaget Samhold, Pedersgt 116

L-254 – Benz                ”

L-403 – Brothers         ”

L-503 – Star               ”

Bakermester Larsen hadde også varebil, selv om den står oppført som personbil. Bakermester M.A. Sædberg hadde to varebiler og en personbil, Pontiac.

L-271 – Ford              Bakermester Lars Larsen, Pedersgaten 103, personbil

L-441 – Ford              Bakermester M. A. Sædberg, Pedersgaten 12

L-462 – Ford              ”

L-501 – Pontiac          ”    –  personbil

Rasmus Larsen med bakeriets Ford. (se hus nr 103)

            Brødrene Lunde og Johan Helgø handlet med møbler og begge firmaene hadde lastebil.

L-439 – Ford              Brødrene Lunde, Møbelforretning, Pedersgaten 41

L-398 – Essex             Snekkerm. Johan Helgø, Pedersgaten13

Handelsmann Dirdal hadde en Ford personbil.

L-333 – Ford              Handelsmand Thv. Dirdal, Pedersgaten 16 – personbil

 

Det samme hadde Landmark som var lege, hans bil var en Erskine.

L-648 – Erskine          Læge Chr. Landmark, Pedersgaten 14, – personbil.

Fra boken: Små siddiser av Jan Alsvik.

            Når det gjelder at Stavangerfjord Packing hadde en personbil, er jeg i tvil. Det er mulig at betegnelsene på type bil kan være feil i katalogen.

L-620 – Nash              Stavangerfjord Packing Ltd. Pedersgaten 93 – personbil

Osmundsen og Trodahl hadde også lastebil til utlevering av varer.

L-335 – Essex             Osmundsen & Trodahl, elektr. forr. Pedersgaten 14

Det var ikke mange damer i byen som eide bil i 1930, men de fantes.

L-202- Essex, eid av Ellen Nordtvedt i Høgsfjordgaten 3. Den er markert som Drosje.

L-536- Oakland, personbil var eid av Frk. Ingeborg Bjorheim, Jelsagaten 63.

L-683- Essex, Serine Walheim, Bernh. Hansensgt. 8. Drosje Hun var telegrafistinde i 1935.

L-700-Chevrolet, eid av Anna Thingbø, Lyder Sagensgt. 22. Personbil.

L-713- Overland, lastebil var eid av Gabrielle Pettersen, Kong Karlsgate 13. I 1935 var hun enke Hun ble enke i 1924 etter Morten Andrea Petersen von Fyren

Fra boken: Byingeniøren 1866-1991

Offentlige biler 1922 og 1930

L-211- Scania Vabis, lastebil – Stavanger Ingeniørvesen Brandvesen

L-222- Chrysler, Stavanger Ingeniørvesen Brandvesen

L-210- Scania Vabis, lastebil – Stavanger Ingeniørvesen

L-212  Dodge, Personbil – Stavanger Ingeniørvesen

L-394- Daimler,-lastebil – Stavanger Ingeniørvesen

L-216- Garford, –lastebil – Stavanger  Gassverk

L-217- Wichita, – Stavanger  Gassverk

L-273- General, Stavanger elekticitetsverk

L-291- Walker, Stavanger elekticitetsverk

L-670- Fiat, personbil, Stavanger elekticitetsverk

L-472- Ford, Stavanger elekticitetsverk

L-263- Garford, lastebil – Stavanger proviantreingsråd

L-264- Garford, lastebil – Stavanger proviantreingsråd

L-287- Day Elder, Stavanger kommunale matsalg

L-673- Reo, – rutebil, Stavanger Rutebilselskap

L-749- Republic, rutebil  Stavanger Rutebilselskap

L-574- Ford, lastebil – riksveivedlikeholdet

Bilholdet kan også grupperes inn etter yrker/bedrift

Blant bakerne var det mange som hadde bil. Det var ikke mindre enn 39 bakeri i byen og av disse var det 17 som holdt seg med bil. Det være seg personbil, lastebil, varebil eller kombinert bil. Blant byens slakterforretninger hadde 11 stk bil.

I byen var det 31 læger, bare 17 hadde personbil. Dr. Eivind Dahl hadde klinikk i Birkelandsgaten. Han hadde to biler hvorav den ene var sykebil. Det ser ikke ut som om sykehuset hadde egen sykebil.

1965

Det var ca 80 biler som var registrert med adresse i Pedersgaten. De fleste tilhørte forskjellige firmaer.  Samhold hadde ikke mindre enn 19 biler. Der var stor trafikk hver dag når brød og bakervarer skulle leveres rundt i byen og omegn til alle Økonomer og Forbruksforeninger.

Baker Sædberg i Pedersgaten 12 hadde 2 biler, mens Osmundsen & Trodahl som handlet med elektriske varer hadde 5 biler til disposisjon. Slakterforretningen Gundersen og Slettebø i nr. 20 hadde tre, mens slakter Refsland i nr 43 hadde to biler.

De firmaene som hadde mer enn en bil hadde til sammen over halvparten av bilene som var registrert med adresse i Pedersgaten. Andre firmaene og privatpersonene hadde en bil hver. Det er litt vanskelig å skille ut om de som drev en forretning og hadde bil, var det en bil til privat bruk, eller en varebil som de brukte som firmabil.

 

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net