Butikker langs Pedersgata

Butikker, kontorer og fabrikker på

Nytorget og Pedersgata

i 1940- 70 årene.

662

Disse to oversiktene har jeg mottatt fra Odd Øgreid og Brit Meland. Den første er fra 1940-50 årene, mens den andre er fra 1960-70årene. Det viser litt av forandringene på de årene. Dette er ikke helt fullstendige lister, så kom gjerne med det som mangler i oversiktene. Jeg vil komme med mer oversikter etter hvert. Der vil en kunne se alle som drev handel i hus for hus så langt tilbake jeg har kunnet finne det.

Samlet av Odd Øgreid. Han gikk som postbud i Pedersgaten.

Pedersgata  2: M. O. Larsen, glassmester.

                      2: Tharald Svendsen & Co. Skotøyutsalg.

                      4: ”Ekko” Krogh & Co. Garn og trikotasje.

                      4:  Agnes Sønneland. Moteforr. (Damehatter)

                      4:  Jan Osmundsen- Finn Krogh, arkitektkontor.

                       6:  Karl Svendsen, gullsmed.

                       7:  Helge Helgesen, slakterforr.

(Langgt.16)  Dr. Helliesen.

Pedersgata    9:  P. O. Søyland, frukt og tobakkforr.

                     10:  Pedersgatens Lærhandel, J. & M. Bertelsen frukt og tobakk.

                     12: M. A. Sædbergs Sønner, bakeri-og kolonialforr.

                     13: Johan Helgø, møbelforr.

                     14: Osmundsen & Trodahl a/s, elektrisk-og radioforr.

                     16: Ritz Delikatesseutsalg. (Cevita)

                     18: Apoteket ”Hjorten”

                     20: Gundersen & Slettebø, kjøtt- og pølseforr.

                     22: Roxmann Parfymeri.

   24: A.Ommundsen Frukt og grønnsakeforsyningen østre utsalg.

                     24: Olaf G. Balle, gullsmed.

                     24: J. Haaland, tannlege

(St.Skippergt.13:) L. Sørensen, mek.verksted.

                         13:   Alfred Paulsen, kontor.

Pedersgata 25: Forbruksfor. Økonom utsalg 12

                    26: Chr. Landmark, lege (kontor og bolig)

              27: J. M. Jacobsen & Co. Moteforr. (Damehatter)

                    29: O. Henriksen, skotøyforr.

                    30: Petra Kloster, blomsterforr.

                    32: S. Abrahamsen, delikatesseforr.

                    33: H .Storm-Hansen, skotøyforr.

                    35: Sigvald Grøsfjeld, slakterforr.

                    36: Ths. Thorsen, bakeriforr.

                    37: Bjørn Hegland, frukt og grønnsaker.

                    38: Frue Meieri utsalg.

                    39: Paula Gabrielsen a/s, trikotasje

                    39: Pedersgatens Fruktforr. (inneh. Hanne Marie Asheim)

                    39:  Ada Weigner, tannlege.

                   40: Johan S Pettersen, lege.

                    41: Lars Lunde, møbelforr.

                   42: K. Eltervåg & Sønner

                   43: T. A. Refsland, slakterforr.

                  45: Bjørn Bjørnsen, frukt-og sigarforr. (inneh. Anna Bjørnsen)

      46: Tonny Helstrup, broderiforr.

      47: Grønsakhuset, (innh. O. Bergeland )

      48: Vulkaniseringen ”Solid”  (inneh. G.Haraldseide )

       48:  Låse-verkstedet.

       49:  Arnold Svela, kolonialforr.

       50:  Sverdup Hanssen & Co, jernvarer- kjøkkenutstyr.

        51:  R. Fosmark, kolonialforr.

        52:  Diversen, ( innh. Arvid og Idar Tollefsen )

        53:  J. F. Johnsen, fiskeforr. (innh. Anna Danielsen)

        54:  Pedersgatens Manufaktur, (innh. Astrid Larsson)

        55: Pedersgatens Basar, Olav Østvold a/s, kjøkkenutstyr, kortevarer, leketøy.

(Normannsgt. 14) Jacobsens Blomsterforr. (inneh. Harald Jacobsen)

Pedersgata 60: Olav Kaltvedt, lege.

                    61:  Finn Larsen, malerforr.

                     64:  Skredder ? Hansen, (dansk)

                     66:  Urmaker Eriksen

                     68:  L. Larsen, skomaker

                     69:  Frue Meieri utsalg.

                     69 :  Charlotte Gabrielsen, kolonialforr.

                     73:  Jørgen Eielsen, skomaker

                     80:  O. A. Hamre, frukt-og tobakk.

                     81:  Forbruksfor. Økonom utsalg nr 1.

                    81:   Forbruksfor. Økonom utsalg 17 kjøttutsalg.

                    82:  A. T. Thelin, frukt-og tobakk.

                    93:  Stavangerfjord Packing (Hans P. Forgaard)

                    97:  Frette & Co. Kolonialforr.

                    98:  A. Ommundsen, kolonial- frukt og tobakkforr.

                    99:  Karl M. Jensen, blikk- og kobberslager

                   103:  Lars Larsen, baker.

                   109:  Emilie Snildahl, kolonialforr.

                   110:  Produksjonslaget Samhold, bakeri.

                   111:  Marie Wetterhus, kolonialforr.

                   124:  Selma Thelin, kolonial-melkeforr.

Fra Nytorvet.

Nytorget 4 : Bjarne Lunde, paraplyforr.

               4 :  Frukt og tobakkforr. ( inneh. Engh og Skeie )

               5 :  Olav Hamre, frukt og sigarforr..

               6 :  Fiks damefrisørsalong.

               6:  Frue Meieri utsalg

               8 :  Sportsmagasinets filial ( Nils Leikvoll )

               8-10 :  P. Pedersen & Søn A/S  Tobakksfabrikk

                11 : Gidske Næss. Broderiforr.

               12 : Thv. Thorbjørnsen, urmaker

                12 : Trygve Tønnesen, gullsmed

                13 : A. H. Hognestad, gjærutsalg.

                14 : Rolf Sirevaag a/s, Papirforr.- Pengelotteriet.

                15 : Alf I. Larsen, maskiner-verktøy.

                15:  Einar Forgaard Agentur

N. Dalgt. 4/6: Forbruksforeningen ”Bikuben” hovedkontor  avdeling 1

                  4/6:  Jonas Waldeland, byggmester kontor

                   4/6: Jonas Aadnøy,  entreprenørforretning kontor

                  4/6: Nytorvets Rutebilsentral.

        Fra Brit Meland har jeg mottatt denne listen over butikker hun husker  fra 1960-70årene.                                           

 Pedersgata 1960-70 åra

Venstre side fra Langgata:

2 Svendsen sko
2 Ekko barneklær
4 Sønneland Hatter
6 Svendsen gullsmed
10 Skomaker Bertelsen, før Bertelsen frukt og tobakk(50-60 åra)
12 Sædberg kolonial, senere  Ritz delikatesse
12 Sædberg brød og kaker
12 Ritz delikatesse.
14 Osmundsen og Trodal : tv, radio, osv.
18 Hjorten apotek
20 Gundersen og Slettebø kjøtt
22 Roxman parfymeri/stentøy
24 Omundsen frukt og tobakk
24 Balle gullsmed
28 Riise herrefrisør  før Risa Stentøy (50-60)
30 Petra Kloster blomster senere Orkide blomster
36 Thorsen brød og kaker
38 Damefrisør ”min Salong”
38 Frue meieri
40 Lindstrøm stentøy og parfymeri før Abrahamsen fiskemat 50/60
46 Tonni Hellstrup broderi
48 Låsesmed
50 Sverdrup Hansen
52 Diversen parfymeri, leker, osv.  – før Hattebutikk( 50-60 åra)
54 O. Olsen dyner
54 Østre magasin klær
60 Maler butikk
66 Pygmalion damefrisør, så i nr 31-33
78 Reseda blomster
98 Omundsen kolonial
124 Thelin kolonial

Høyre side fra Langgata:

7 Klær, truser, håndklær
7 Helliesen kjøttbutikk
9 Søyland frukt og tobakk
13 Helgø møbler
25 Økonom, senere Løvås bruktbu
27 Jacobsen hatter, senere leketøybutikk
29 Hendriksen sko
31-33 Storm Hansen sko senere Bredal sko
33 Telny damefrisør
39 Hanna Asheim, kolonial 39
39 Paula Gabrielsen manufaktur, senere Snackbar
41 Lundes møbler
42 Eltervåg elektriske
43 Refsland kjøtt  – senere Vikene elektrisk
45 Bjørnsen frukt og tobakk
47 Bergeland grønnsaker
49 Svela kolonial og fisk
53 Jonsen fisk, senere Creditbanken
55 Nilsen grønnsaker,  før  Femtenøres basaren
69 Frue meieri  senere  Kolonial 
69 Bjørnsen Skiltmaling
81 Økonom
109 Snilldal kolonial (snellå)
109 Maggi kolonial
111 Wetterhus kolonial

               Butikkene på Nytorget fra Petrikirken      

1 Paraplyen
2 Eng  frukt og tobakk
3 Frue meieri, oppe  Fix damefrisør
4 Blyant og papir
5 Kroå kafe
6 Thorbjørnsen urmaker
7 Tønnesen gullsmed senere  Kolnes blomster         
8 Kåreks klær
9 Bok og Papir

Butikker på Nytorget fra politikammeret

1 Skomaker Kønniksberg
2 Kindervåg frukt og tobakk
3 Alf Larsen Verktøy
4 Bikuben kolonial
5 Bikuben klær oppe Sentralkafeen