Dødsfall i 1927

      Dødsfall i 1927

81

Her er en oversikt fra 1927 over folk fra Stavanger og omegn som døde det året. Dessuten er det en del som fra andre steder i landet og folk som døde i utlandet.

Jeg legger den ut her fordi det er så mange som driver med slektsgransking og har problemer med å finne ut når folk døde.

Det ser ikke ut for at det er noe system i denne oversikten. Den første som blir nevnt Severine Tjensvold, døde i mars. Det samme gjelder Fridtjof Brodahl som står oppført i 2. kolonne. Så her er det bare å lete seg gjennom alt. Det står ikke dato for dødsfallet, men for enkelte er det angitt alder.

Fra Stavanger Aftenblad 31-12-1927.

Her dukker det opp navn mange navn. Et lite utvalg. Eks: Enke Siri Tau, Tau,- gårdbruker Thomas A. Anda, Klepp,- Slaktermester Nicolay Oftedahl, Chicago, gårdbruker Peder P. Kleppa, Hjelmeland, – Else Larsen, Kopervik, – Tore Jøssang Melberg, Strand, – enke Karen Bråten, Grue,  Don Pedro Clausen, Bilbao, – Komponist Ole Olsen, Oslo – Kjøbman Hartvig Sverdrup, Beine i Lofoten, – kammerherre I.C. Tuxen, Kjøbenhavn og sogneprest Rangvald Gjessing, Oslo og mange, mange flere.

Fra Stavanger Aftenblad 1927

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net