Økonom avdeling 1

Økonom avdeling 1

DET BEGYNTE I PEDERSGADÅ…..

490

Det begynte i Pedersgadå……….Det var arbeidere fra Støberi & Dok som startet forbrugs-foreningen Økonom.  Det tok noen år før foreningen fikk skikkelig drift på forretningen. De flyttet litt rundt om i Pedersgadå, først i nr. 107 så i nr. 103. Deretter fikk de utsalg i Pedersgata nr. 78 for tilslutt å ende opp her i Pedersgata 81, hvor de drev utsalget fra 1902 til det ble lagt ned i 1981. Tomteten var en del av E. Berentsens eiendom, hvor det hadde vært en reberbane. Den ble tinglyst i 1902 med bygget hus på.            Det hadde vært tunge og vanskelige år, men de klarte å holde driften i gang i alle år. Forbruksforeningen er tuftet på den sosiale tanken «Tjene hverandre – ikke tjene på Andre».Selve historien bak Økonom og Samhold har Gunnar Roalkvam skrevet og fortalt i flere sammenhenger. Her har jeg tatt med en god del fra hans bok. Fra disk til stormarked. Den boka anbefales.            I denne delen vil jeg ta med en god del som er funnet i avisen om stort og smått.
G. Roalkvam: Fra disk til Stormarked.Jeg lar Gunnar Roalkvam presentere Knud Knudsen.Økomon sitt kontor var i Pedersgata 81, det kommer fram av mange annonser, hvor de opplyser den adressen. Kontoret ble senere flyttet til Klubbgata rundt 1930 da de bygde forretning der.I Pedersgata 25 fikk de avdeling nr 12 som var aktiv fra 1924 til 1972.Utvalget i butikken var først og fremst matvarer. Ferskvarer som kjøtt, brød og melk ble som regel handlet i egne utsalg, men i 1916 søkte de etter leverandør av melk.  1916Økonoms første styre. Øverst Adolf Malmin, annen rekke Hilmar Henriksen, Gutorm Pedersen, i midten Knud Knudsen,tredje rekke Sven Berge, Torvald Hansen, nederst Peder Arnøy.Karen Taleta Malmin, f. 1856, død 1917.  Hun var den første forretningsføreren. Karen var gift med Gabriel Adolf Malmin som var smed hos Støberi & dok.  De bodde i Mellomgt. 8 samme hus som Knud Knudsen.  Senere overtok Knud Knudsen det arbeidet.  1929Hvert år før jul betalte Økonom ut utbytte til medlemmene og da strømmet folk til så køene ble lange.Det var gode sparepenger for de fleste å få de utbetalt i desember.For oss som husker utsalget her i årene etter krigen så var det bare en kolonialforretning. Men i mange annonser før den tid ser en at de hadde manufaktur og sko også. De hadde eget skomakerverksted i Nedre Dalgata 84 som var en del av dette kvartalet. 1930I løpet av førkrigsårene kom det flere avdelinger rundt om i byen og de brukte avisene flittig til å annonsere for sine varer.Ofte ba de om anbud når nye butikker skulle føres opp. 1928 1928  1931Avdeling 17 – kjøttutsalg var i tilknytning til Pedersgata 81, selv om den lå i egen bygning rett rundt hjørnet mot Grensesteinsgata. Den ble lagt ned i 1969. Sees helt til venstre med flatt tak.Fra Facebook har jeg hentet disse kommentarene.Arild Birkeland Den lille luken i murveggen ble brukt til levere brødkassene i, slik at de slapp å bære disse gjennom butikken. Brød og kaker kom selvfølgelig fra Samhold bakeri på Myllehaugen. Kjøttvarer, slik som pålegg, pølser, kjøttdeig og lignende kom også fra Samhold, men denne avdelingen lå i Haugesundsgaten. De laget også en god ertersuppe, og en fantastisk tomatsuppe som ble solgt i blokker. Kortreist mat i de tider.Edvald Aarre Pedersen 2 kr i blanda pålegg på fredagen. Det var tider det. 😁 😁 😊Ragnhild Marie Andreassen Økonom AVD 1. Pedersgaten 81. Det jobba eg fra juni 1960- til juli 1962. Kjøttbutikken var AVD 17.Kjell Terje Osmundsen Og på kjøttavd jobbet slagter Larsen.Bodil Østvold Sammen med Larsen var også fru Gjerde.1941, under krigen var det streng kontroll med matkort.Lotte Larsen bodde i årene 1933-39 i Pedersgata 81.Bilde fra Facebook. ukjent fotograf.                                                              Stavanger AftenbladMartine Østebø var bestyrerinne i avdeling 5 i Kvitsøygata 93 til de la den ned i 1971. Deretter var hun leder iavdeling nr 1 i Pedersgata 81.Fra krysset mellom Pedersgata og Haugesundsgata. Ca. 1976-1980. De har allerede begynt å rive husene iGrensesteinsgata for å lage en kulvert.  Ennå er Økonom i drift. Butikken ble lagt ned i 1981. Foto F.R.Banggren.
1989En æra er forbi og etter en tid ble det et boligkompleks. 
2000 ATK 2008
81_90

1941, under krigen var det streng kontroll med matkort.