Pedersgata nr. 086

Pedersgata 86

Nr 86 ligger i begynnelsen av bakken ned mot Jammerdalen.

Br.nr. 1372

88 m2 stor tomt

 

Eiere:

1870    Fra A. Gitlesens arvinger

1870    til Hans Christopher Netland

1870    til Ole Olsen tomt og nyopført hus

1876    til Herman Seemann skiftehjemmelsbrev

1882    skjøde fra Ole Olsen Haave til

1882    til Herman Seemann

1898    fra Dorthea Seemann

1898    til Ole Andersen Sørbø

1910    til Eilert Abrahamsen

1947    til sønnen Holger Bertinius Abrahamsen

1952    til Erik Olsen, f. 1900

1967    fra Trygve Haave

1967    til Stavanger kommune

1978    fra Ole Kleiveland

1978    til Stavanger kommune

2004    fra Stavanger kommune

2004    til Svein Hallvard Husebø

2013    for salg

 

 Det er ikke registret noen slags handel eller næringsvirksomhet i dette huset.

Huset ligger som nummer 3 i rekken, mellom Grenseteinsgaten og Arbeidergaten. Det er et lite hus på 1 og ½ etasje.

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I 1865 bodde det 12 personer fordelt på 3 familier. I 1875 og 1900 var det 13 personer i tre familier, mens det kun var 8 personer i 1910.

 

1865 

Hans Christophersen Netland, f. 1823 Lye, tømmerm.

Ingeborg Kiddelsdtr.  f. 1832, Haa

Christian Hansen, f. 1845 Ljosdal,  feiergutt

Kisten Hansdtr. f. 1849 Ljosdal,  tj.pike

Carl Hansen, f. 1857

Hans Ludvig Hansen f. 1859

Garman            ”        f. 1861

Adolf, f. 1868

Hans, f. 1868

            De var flyttet til Tårngata 23 innen 1875.

 

1865

Enoch Pedersen, f 1832 Høle  støberiarb.

Gunnel Olsdtr, f 1831 Setesdal

 

1865     

Reinert Larsen, f. 1838, bødker

Christine Staalesdtr. f. 1835 Kvinesdal

Anna Reinertsdtr. Larsen, f. 1862

Kornelia Larsen, f. 1868

Stinius Larsen, f. 1870

Lovise Larsen, f. 1873

Innen 1875 var familien flyttet til Badehusgata 31.

           

1875

Haldor Monsen, f. 1834, Bergen, støber ved Støberiet, død 16-3-1911, 78 år gammel

Andrea Nilsen, f. 1835, Bergen, død 22-11-1915, 82 år gammel

            Iver Martin Knudsen, f. 1853, Bergen, Støber ved Støberiet, logerende. De bodde i Viken i Bergen i 1865, men var flyttet til Dokksmauet 7a innen 1885.

 

1875

Fredrik Moss Olsen, f. 1843, Sand sogn, matros

Johanne Halvorsen, f. 1833, Lilleland, Haaland Sogn.

Marie, f. 1863

Bolette Elisabeth, f. 1869

Johanne Frederikke, f. 1871

     Ingeborg Lovise Seemann, f. 1874, datter av Seemann

Marie Enochsen, f. 1834, Sola, Haaland sogn, tjenestepige, forsørges av Fredrik Olsen.

Familien var flyttet til Høkkergata 3 innen 1885.

 

1875-1898

Georg Wilhelm Herman Seemann, f. 6-4-1829, Lauterberg av Hartz, Hannover, død 1891, 63 år gammel

Torine/Severine Løvaas, f. 1828 død 6. august 1874, 46 år gammel

Torval ChristianWilhelm, f. 1864 død 1885, 21 år gammel

Ingeborg Lovise Seemann, f. 17-5-1874,

Ane Iversdtr. F. 1844, Braud, Klep sogn, tjenestepige.

            Hermann og Serine ble viet i 7-10-1863. I tre forskjellig kilder ble konas navn skrevet forskjellig, Severine, Torine og Serine. Hermann var pakhusforvalter ved Støberiet. Torine døde ca 2 ½ måned etter at hun hadde fått datteren Ingeborg. Hun ble tatt vare på av naboene Fredrik og Johanne som bodde i samme hus, for hun ble nevnt hos de i folketellingen.

Hermann giftet seg på ny i mai 1876 med Dorthea Marie og fikk tre barn med henne. Georg og Serines fedre var Johan Christian Seemann og Torkild Aadnesen Løvaas

De bodde i Pedersgata 42 i 1865.

 

1876 – 1898,  2. ekteskap.

Seemann, Herman f. 1829 Hannover, lagerforvalter, død 1891

Dorthe Marie Olsen, f. 5-7-1842

Georg Wilhelm Herman, f. 10-7-1877

Olava Karoline Gjertine, f. 1882

Marthea, 5 år i 1894

            De giftet seg 31-5-1876, Dorthe var datter av Torger Olsen. Sønnen Georg var lettmatros på skipet «Charles Racine» i 1900.

 

1884-1885

Rasmussen, Severin, f. 1849 Høle. Arbeider hvorsomhelst

Nille f. 1852 Høle

Rasmus Bertinius f. 1883

Nils Martinius f. 1885

 

1885

Ebbesen, Johannes, f. 1835 Kaptein i Rasmus Sundes Rederi

Petronille f. 1829

 

1885

Lars Svendsen, 31, skomager, hos Kristoffersen

Emilia, 31

Sverdrup, 9

Teresia, 6

Malene, 5

            Familien bodde i Baggaden 13 i 1885.

 

1894 

Ludvig Enoksen, f. 1869, Helleland, stuert, sist ude med S ”Waagen”, nu ledig 6 måneder

Marie f. Baardsen, f. 1867, Mosterhavn

Alfred, f. 1893

Paul f. 1894

Johan f. 1896

Margit, død 21-7-1907, 11 måneder gammel

            Ludvig og familien bodd i St. Hansgt. 42 i 1900, da var han skomagermester.

 

1895

Johannes Meling, f. 1841, Finnaas prgj. tømm. Intet arbeid nu

Berta, f. 1840

Olava 14

Berta 18

            Johannes og kona bodde i Spilderhauggt. 4 i 1900

 

1895

Hans Hansen, 60 snedker – ledig nu om vinteren

Olene 36

Johan

 

1898

Johan Endresen, f. 1869, tømm. Støberiet 

Lovise f. Seemann, f. 1874

Andrea 2

Hedvig, f. 1895

Edvard, f. 26-8-1898, død 1-4-1902, 3 år gammel

Sifrid, f. 6-5-1900

            Familien bodde i Dokksmauet 7a. i 1900 – og i Ryfylkegata 14 da Edvard døde.

 

1899-1901

Ludvig Johan Gjertsen, f. 1876, Erfjord, matros til sjøs

Elen Gurine Brevik, f. 1874, Erfjord

Enny Sigvarda, f. 1901

            Bolette Svendsen, f. 1870, Erfjord, hermetikkarbreiderske, logerende familiemedlem.

Nr 84, 86, 88 og 90. I 1995brant husene 88 og 90 så der er det satt opp nye hus.

1898-1902

Berdinus Nilsen Dahl, Øiedal, f. 1877, Hjelmeland,

Olette Severine Olsdtr./Svensen, f. 1881, Jelsa, fabrikpige.

Gunvald, død 2-1-1913, 11 måneder gammel.

            Olette bodde her i 1899 sammen med søsteren Thalette. Hun giftet seg i 1901 med Berdinius. Berdinus brukte Dahl som etternavn. Han  var „sømand- eier ½ skøite, seiler med ved, kom til byen påske fra Hjelmeland” De bodde i Ryfylkegata 16 i 1913 da Gunvald døde.

            Fedrene var Nils Olsen Øiedal, gårdbruker og Ole Svensen Breivik, husmann.

 

1898 – 1903

Svend Svendsen, f. 1841, Høiland prgj.  løsarb. Styrmann i 1900

Kristine, f. 1847, Bjerkreim sogn,

Wilhelm, f. 1884. i 1901 blikkslagerlære hos Svensen, Svensk Konservfabrik

Bertinius, f. 1893

 

1899 – 1914

Ole Andersen Sørbø, f. 1836, Tysvær sogn, skibstømmermand, død 7-4-1917, 80 år gammel

Elene Helene, f. 1843 Jelsa sogn. død 1912

Thomine Andersen, f. 1871, hermetikarbeiderske

Adolf Olsen, f. 1873, matros

Sevrin Olsen, f. 1876, matros

Ole Emil, f. 1880

Bertinius Olsen, f. 1885, dæksgut, død 1913

            Ole kjøpte huset i 1898. Datteren brukte Andersen som etternavn, mens sønnene brukte Olsen. Ole Emil har arbeidet lidt med faren i sommer. Bertinius var sygelig som 14 åring.  I 1901 var han jungmann, 18 år gammel var han lettmatros S/S Marie. 1906 ”seilt fra udlandet i 6 år kom hjem i mai arbeidet på Støberi dok, reist til England i juli vet ikke mer om ham.” Bertinius døde i 1913.

            Det var bare Ole og Ellen bodde her i 1910. Ellen døde i 1912, da var hun sindsyk.

Ole og Ellen bodde her i 1910, han solgte huset da men fortsatte å bo her, de betalte husleie kr 96,- i året.

 

1903 – 1904

Anna Johnsen/Jansen, f. 1836 enke

Jakobine, f. 1865 ug. Arbeiderske

Agnethe, f. 1904 datterdatter

            Anna og datteren bodde i Taarngt. 13a i 1900. Da ble de understøttet av fattigkassen.

1904

Daapskjoler tilleie; flere priser. Jakobine Johnsen

1904-1905  

Ole Svendsen, f. 1844, Fister, smedesvend

Ane, f. 1825, Flekkefjord

Olaf A. Svendsen 33 år, opslager i dokken

Amalie Olsen, 19 tj.

            I 1900 bodde de i Store Skipperbakken 15.

 

1906

Ommund Eriksen, f. 1863, Høiland, 42 fabrikarb. Nu huseier, Stavanger Smørfabrikk

Serine Iversen, f. 1867 Hetland, 38 handl.

Marie, f. 1889 USA

Ingolf, f. 1894

Signe, f. 1897

Margit, f. 1899

Otto, f. 1905

Erik, f. 1909

            Ommund opplyser at han er huseier i 1906, men det er ikke tinglyst. De bodde i Lysefjordsgt 15 i 1910. Ommund og Serine feiret sølvbryllup i 1912.

1911 En baad (spidsstevning bortkommet. henv.

1907 1908

Peder Gismervik, f. 7-8-1847, Avaldsnes, kommunal stenpukker, sygelig, fattig

Maren, f. 25-11-1860 Harestad, Hetland

Peder 19 kok  med ”D/S Kalfond” nu i land i Amerika 1907

Karoline, f. 1895

Rasmus, f. 6-8-1899

            Familien var flyttet til Brattebergt. 10 i 1910

 

1907  Olene Torkelsen, 65 år, enke

           

1907 – 1910

Johan Johansen, f. 1840 Egersund, fhv. støbarb dok, slagter, av fattigvesenet, død 1907

Christine, 78 enke i 1909        

 

1909 2 fabrikpiker på 25 og 30 år, disse er det ikke notert navn på i folketellingen.

 

1909 Gurine Ha? 52 år, syerske. Arbeidsudyktig, sygelig – bør ikke skattlegges

***************************************************************************************************************************************************

Foto Siri Abrahamsen, januar 2017

Familien Abrahamsen er vanskelig å få oversikt over. Jeg kjenner ikke de innbyrdes familieforhold. Det er på grunn av at opplysningene stammer fra så mange forskjellig kilder, slik som adressebøker og skattelister, og det er ikke alltid at hustruer/mødre er ført opp. Derfor virker dette rotet og det er sikkert sneket seg inn noen feil. Beklager, kom gjerne med rettinger.

 

1915-1919

Severine Abrahamsen, f. Frøiland, Time, f 1845, fabrikarbeider, døde  4-5-1919 av lunge betennelse, 74 år gammel, enke

Det var bare Severine som bodde her noen år og døde her.  Hun hadde vært gift med Lars Abrahamsen f. 1824.

Barna deres var:

    Ingeborg Abrahamsen, g.m. Fredrik Knudsen

    Gabriel Abrahamsen, g. m. Hanna Hellevig

    Laurits Abrahamsen, g.m. Kristofa Klausen

   1914-15 bodde hun i nabobuset Pedersgata 88.

 

1910– 1950

Eilert Andreas Abrahamsen,  f. 21-1-1876 Time, havnearbeider,  død 16-4-1960, 83 år gammel 

Marta Gurine Holgersen, f. 1868, Vats, død 1944

Johan Garman, f. 3-12-1893, g.m. Jenny

Abraham, f. 22-7-1899. g.m. Jenny

Holger Bertinius, f. 14-7-1911, g, m. Jorine

 Eilert står som eier av huset i 1910, men var ikke flyttet inn ifølge folketellingen i 1910.

Eilert og familien var noen turer i Amerika, derfor har de ikke vært ¨finne i folketellingene fo 1900-1910. Eilert fylte 75 år den  27-1-1951, da bodde de her.

 

Johan Garman, f. 3-12-1893  – Doksmauet

Abraham, 21-7-1899 Vindmøllebakken12a

Holger Bertinius, f. 1911 Suldalsgata 89

 Da Garman ble født bodde fam i Doksmauet.-  Abraham ble født i Vindmøllebakken. Holger i Suldalsgt.

            Garman bodde i Karlsminnegata 39 da han døde. Han hadde døtrene Mary, Gerd og Berly. Han var sønn av Martha og Eilert Abrahamsen.

1893-1918   sønn av Eilert Abrahamsen)

Johan Garman, f. 3-12-1893 død 11-11-1918, 25 år gammel

Jenny Karoline Dorthea Hansen, Riska, f. 1894, død 11-10-1980, 85 år gammel

Mary, f ??g. m. Johan Asbjørnsen

Gerd, f. 23-8-1915, g.m. Leif Torbjørnsen i 1947

Berly, f. ?? g.m. Alf Olsen

            Garman bodde i Karlsminnegata 39 da han døde. Han hadde døtrene Mary, Gerd og Berly. Han var sønn av Martha og Eilert Abrahamsen.

        

1939-1952   (sønn av Eilert Abrahamsen)

Abraham Abrahamsen, f. 22-7-1899, hermetikarb. død 12-7-1952, 53 år gammel

Jenny Karoline Dorthea Hansen, Riska, f. 1894, død 11-10-1980, 85 år gammel

Arthur Walter, f. 23-2-1920.g.m. Olga Bech Løvås i 1941

Anker Johannes, f. 23-2-1922, g.m. Signy

Harry Bernt, f. 14-5-1924, g.m. Åse Karlsen

Lillian, f. 1927

Gerny Margethe, f. 5-8-1931, g. m. 1953 Gunnar Karlson

Jan Abraham, f. 1-7-1934  g.m. Dagny.

         Abraham ble gift med Jenny som var enke etter broren Garman.

  Denne familie er funnet da barna gikk på Johannes skole. De bodde i Nærbøgt. 1 i 1924- Åmøygt 1 i 1927

 

 

1941- 1952      (sønn av Eilert Abrahamsen)

Holger Abrahamsen, f. 1910, sjåfør, død 23-9-1952, 41 år gammel

Jorine Talette Fjogstad, f, 1912

Eilert, f. 20-5-1932 

Berit Tove, f. 1937

Holger kjøper huset av faren i 1947

            Jorine bodde i Ryfylkegt. 8 da de giftet seg i 1932

 

 

1914-1922                    

Gurine Olsen  f. 1839 enke, Time, huseier.!

Hun står oppført sammen med Eilert Abrahamsen, og er muligens i slekt. Hun oppgir i folketellingene at hun er huseier, men finnes ikke i panteregisteret.

Hun eier muligens et annet hus.

 

 

1941-42                  (sønn av Abraham Abrahamsen f. 1899)

Arthur Walter Abrahamsen,  23-2-1920   død14-5-1956, 36 år gammel , Hundvåg

Olga Bech Løvås, Vassøy, viet 2-8-1941

Torleif Johan, død 14-1-1942

1941-1946            (sønn av Abraham Abrahamsen f. 1899)

Anker Abrahamsen, f. 23-2-1922  død 12-5-1996, 74 år gammel,  Jørpeland

Signy Barka, forlovet 1942

 

 

 

1955 -1957   (sønn av Abraham Abrahamsen)

Jan Abrahamsen,  f. 1-7-1934 

Dagny Karine Abrahamsen, f. 1-6-1934, kontorbud

 

1945-48

Gerd Abrahamsen, f. 23-8-1915, rengjøringsarbeid, gift m Leif Torbjørnsen

 

 

            

*****************************************************************************************************************************************************

 

1910 – 1912

Bertel Kleven, f. 14-8-1873, Strand sogn, hermetikarbeider/fisker

Martha Østensen, f. 24-8-1884, Vikedal sogn.

Norman, f. 30-10-1908

Øystein, f. 1911

            Bertel bodde i første etasje, han betalte kr. 84,- i husleie i året ser en av folketellingen i 1910. Han bodde i Pedersgata 115 i 1908  les mer om han de

 

1910-1912 

Jørgen Monsen, f. 3-10-1880, Buøen/Stavanger, matros – løsarb.

Emilie Marie Olsen, f. 2-11-1880, Bergen

Johanna, f. 18-00-1909

Erla Margrethe, f.1911

            Jørgen bodde på kvisten og betalte kr 120,- i året i husleie ifølge folketellingen 1910.

 

1910 1911

Enok Eriksen, f. 1842, sjøm./hermetikkarbeider

Bertha Karine Hansen. Lura, f. 1872

Alexander, f. 1909

Hansine Elisabeth, f. 1910

Bertine Emilie, død 7-4-1913, 15 måneder gammel

            Enok og Bertha giftet seg 27-11-1907. I 1911 arbeidet Enok hos Tjaaland. Her opplyses at han ”tjener lite og at det er smaat. Hans hustru var red for at de måtte søge fattigvesenet om husleie.” De bodde i Mellom Dalgt 5 og så  i Hvidingsøegate 89 før de kom hit i 1910

 

1914 Østen Olsen Sørbø, 25 enkemann, fabrikarbeider

 

1914 1915     

Olette Andersen, f. 1869, Nærbø sogn, enke, rengjøringskone

Asbjørn, f. 1893, skofabrikarbeider.

Tilla, f. 1897

Anna, f. 1900

            Olette var gift med Asbjørn Andersen Pollestad som døde i 1903. De bodde i Kongstensgaten 3 i 1910.

 

1914 Bertine Bjørnevaag, f. 1882, Imsland, fabarb. Bodde på Tou bruk i 1910

 

1915 1916 Claus Kristensen, L. Norgren Strøm, 24 år, fabarb. Nybø – ledig 6 mnd i 1915

 

1915 1916

Gurine Olsen, 75 år, enke, huseier fra april 

Kan ha eid Vinkelgt 26 i 1910?

 

1915 -1917

Josefine Andersen, f. 1862 Bergen 52 år, fabrikarbeider hos Tjaaland til 1917, har hjertefeil, blev da kjørt til sygehuset som syg, døde 1917.

 

1918

Britha Knudsen, husmor

Ane Knutsen, fab.arb.

 

1924-1937  Helga Gabrielsen, f. 15-1-1894, hermetikkarbeider

1942

1935-1941

Trygve Haave, støberiarbeider, død 23-10-1973, 67 år gammel

Gerda Hartvig Tollefsen,

Signe, f. 1925

Signy, f. 1926

            De giftet seg i november 1924. Familien bodde her da barna gikk på skolen.

1949  1950

1941-1956

Otto Emanuelsen, hermetikkarbeider, død 30-4-1977, 62 år gammel

Jørgine Brimsø

Karl Johan         

John Gilbert, f. 19-8-1936   

 

1943-1950

Arthur Olander, sjømann

Gerd Viola, f. 1931

 

1952-1959

Erik Ueland Olsen, f. 24-2-1900, hermetikarbeider

Han kjøper huset i 1952

 

 1955 1960 Sigfrid Olsen, f. 4-3-1909 

 

1947 – 1962

Leif Torbjørnsen, f. 20-2-1911, hermetikarbeider, ped 86

Gerd Jonette Abrahamsen, f. 26-5-1915 herm.

Leif Thorbjørnsen gift 1947 m. Gerd Abrahamsen

Viet 4-10-1947 Fedre Torvald Torbjørnsen og Germann Abrahamsen

 

1953-1955 Ingvald Johnsen, f. 31-10-1899, hermetikarbeider

 

1955 -1989

Ole Kleivaland, 6-7-1911, bygningsarbeider

Ingeborg, f. 7-8-1905

            Ole selger huset i 1978

1989

1956-1960 Racin Tollefsen, f. 31-3-1897, løsarbeider

 

1958-1969 Ingolf Høie, f. 22-7-1933, anleggsarbeider

 

1963 Elfrid Andersen, f. 30-3-1920

 Pedersgata 84 og 86 og 88 – 90. De to siste ble bygd opp etter en brann.  Foto Siri Abrahamsen, januar 2017

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Fra panteregisteret.

 

2013