Kjørere rundt i byen

Industi og arbeidsliv 0 comments

Kjørerne var byens viktigste transportarbeidere.


Stavanger Aftenblad 1957. Hestene måtte etterhvert gi opp kampen mot bilene.

Alt som skulle fraktes ble fraktet på hest og kjærre. Det er en jobb det stå respekt av.

Hestene dro, slet seg bakke opp og gatene lange. Kjørerne hadde jobben med å laste opp varer av alle slag for så å 

tømme kjerren når de skulle levere. Mange ville nok ha kull og ved levert i kjelleren.

Hestene trengte mat og stell, det har nok ofte skortet på havren og foret når det var lite kjøring.

For å heder denne arbeidsgruppen som helt har forsvunnet fra bymiljøet vil jeg ta med navnene på alle jeg har funnet

i folketellinger og andre kilder. Det er sikkert mange som mangler. Det er fordi deres yrke ikke ble oppgitt i folketellingene.

Jeg skulle så gjerne visst hvor alle stallene var i byen.

Skrivemåte og opplysninger er slik en finner det i folketellingene.

Jeg søkte på kjørere i Stavanger. men også på kusk og vognmenn.

Det var stor statusforskjell på å være kusk for overklassen eller kjører i fabrikker og andre oppdragsgivere.

Det var mange av kjørerne som hadde sin egen hest, men de fleste kjørte for andre i fabrikker og annen industri.

Antall kjørere viser hvordan byen var i utvikling med hermetikkfabrikker og annen industri og deres behov for transport.

Hvis en studerer listene ser en at det var mange unge kjørere. Det må ha vært litt av en jobb å hanskes med hesten og

samtidig passe på lasset. Her er en liten historie av Håkon Asbjørnsen.:

Håkon Asbjørnsen, fødd 17. juni 1897 i Stavanger, var nr 2 i ein syskjenflokk på 10. Frå han var 10 år gjekk han erend for slakter Hansen i Pedersgt. Om ettermiddagene og på fridagar bar han i eit beretrau pølser rundt til kunder over heile byen. 12 år gammal fekk han arbeid hjå snekker Helgøy i Pedersgt. På handkjerre frakta han møbler rundt i byen, og det var en tung jobb i bratte bakkar. 2 år seinare flytte han til slaktar Idsøe, der han frakta varer med to islandshestar. Men ein dag hende eit uhell. ”Jeg hadde bunnet hestene på forbena mens jeg var vekke, men gresset på en plen innenfor et lavt gjerde, fristet dem slik at de hoppet over for å beite. Der sto de da jeg kom ut, og det resulterte i sparken for meg”. I 15 års alderen tok Asbjørnsen til som naglegut på Stavanger Støberi & Dok. Mora hadde heile tida fått pengane han tente, og dei blei m. a. brukte til å kjøpa ein blå konfirmasjonsdress og ein grøn ”overhøringsdress.”  Det blei nok ikke egen hest på min Farfar.

Fra Facebokk har jeg fått dette: Kjell Asbjørnsen · Håkon Asbjørnsen var min Farfar. Kjekt å se hva du hadde funnet og lagt ut.

2

På rekke og rad hestetransport og enkelte biler. Foran Samholds bakeri i Pedersgata 112-116

Kjørere 1865, jeg fant 25 stk. 

Denne folketellingen gir oss ikke gateadresse, slik at en ikke vet hvor i byen de bodde. 

Vi får navnet, fødselsåret og sted. Hvilken stilling de har i huset, husfader,  huseier, gift eller ugift eller logerende.

Oluf Johanesen Salte1841*StavangerLogerende Forældre g KjørerStavanger: !!
Endre Jacobsen1819*StavangerHusfader g KjørerStavanger: !!
Peder Thormodsen1833*Høilans Prgj.logerende g KjørerStavanger: !!
Torger Aadnesen1830*HedlandsognHuusfader g KjørerStavanger: !!
Lars Søiland1827*Ly Prgj.Huusfader g KjørerStavanger: !!
Lars L. Fjermestad1824*Lye Prgj.g Møller KjørerStavanger: !!
Hendrik Hendriksen1818*StjernerøeHusfader logerer g Arbeidsmand Stevnmand?? nu KjørerStavanger: !!
Weles Mathisen1831*Hæskestadg KjørerStavanger: !!
Peter Pedersen Lea1811*Klepps Prgj.Husfader, Logerende g KjørerStavanger: !!
Tharald Tharaldsen1831*Egenæsg KjørerStavanger: !!
Johannes Endresen Harestad1830*Hetlands Prgj.Husfader Logerende Familie paa Gaarden g Kjører ved MøllebrugStavanger: Løkke Litr. F 5
Ole Røysland1811*Hædlands Prgj.Logerende e KjørerStavanger: !!
Aanen Olsen1811*Egersogeng KjørerStavanger: !!
Eilert Bohre1818*Klep sognHuusf g KjørerStavanger: !!
Tore Hansen1832*Lye Prgj.Logerende g KjørerStavanger: !!
Sivert Osmundsen1821*EgersundHusfader g KjørerStavanger: !!
Torger Omundsen1804*Hogstad i Hellandsogng Kjører, HuseierStavanger: !!
Mikal Bændiksen Haaland1840*Haa Prgj.Huusfader g KjørerStavanger: !!
Iver Bændiksen Haaland1833*Haa Prgj.Huusfader g KjørerStavanger: !!
Tønnes Ohma1817*Lye Prgj.Husfader g KjørerStavanger: !!
Gabriel Pedersen1832*Gestdal SaagnHusfader g KjørerStavanger: !!
Mathias Monsen1818*EgersundHusfader g KjørerStavanger: !!
Chrestian Larsen1835*Jøtland St. Amtg Arbeidsmand KjørerStavanger: !!
Enok Eriksen1832*Klep SognLogerende g KjørerStavanger: !!
Ole Anders Skrætting1818*Haa Prgj.Huusfader g KjørerStavanger: !!


Kusker 1865, vi finner bare 2 som oppgir yrke som kusk, og en vognmann.

Abel Gjermundsen Vaaland1839*Haa Prgj.ug KudskStavanger: !!
Jens Johannessen1839*Hølands Sogn Agershuus Amtug KudskStavanger: !!


Vognmand  Ole Gitlesen, 55 år gift 3 barn bodde i nr 827 – (Pedersbakken 5)

1875 dette året fant jeg 36 kjørere, men det har sannsynligvis vært flere.

Torger Eriksen1848Stavangers ug Hus Eiger og KjørerStavanger: Kalhammer
Ole Taraldsen1828Stavangerhf g Vognmand eller KjørerStavanger: Egenæs
Tarald Taraldsen Gramstad1831Stavangerhf g Kjører og Selveiende JordbrugerStavanger: Egenesgade
Søren Bertinius Gramstad1861Stavangers ug Kjører med FaderenStavanger: Egenesgade
Gabriel Sivertsen1849Stavangers ug KjørerStavanger: Thomsestykket
Marselius Torgersen1854StavangerLogerende ug KjørerStavanger: Jorenholmgade 309
Peder Ingvald Abrahamsen1859Stavangers ug KjørerStavanger: Bergelandsgade 1681
Olaf Jokumsen1841Stavangerhf g KjørerStavanger: Idsømarken
Tønnes Christiansen1854Varhougug Kjører i BrandvagtenStavanger: Kongsgade 409
Lars Fjermestad1823Thimesogn Fjermestadhf e@g KjørerStavanger: Store Trappegang 505 Store trappegang
Ole Svendsen1840Nærbøe S. Haa Prgj.hf g Kjører og SjauerStavanger: Sandvigen
Kristoffer Jacobsen Weholmen1845Hølle i Høgsfjordhf g Selveiende Jordbruger og KjørerStavanger: Løkken D5
Peter Pedersen Lea1811Klep Sogn og Prgjld.hf g Kjører (Gadekjørsel)Stavanger: Løkken D5
Elling Knudsen Bygden1830Jælse Sogn og PræstegjældLogerende ug Kjører (Gadekjørsel)Stavanger: Løkken D5
Hans Assersen Egeland1840Høilandhf e KjørerStavanger: Thomsestykket
John Qvie1839Nærbø Sogn Haa Præste.hf g KjørerStavanger: Thomsestykket
Thore Tallaksen1828Haahf g KjørerStavanger: Thomsestykket
Johannes Torkelsen1835Hellands Præstegjeldhf g Dagarbeider (Kjører)Stavanger: Thomsestykket
Tønnes Knudsen1844Malde S. Haala.hf g Skomager, KjørerStavanger: Thomsestykket
Peder Monsen1831AvaldsnæsHusbonde g KjørerStavanger: Thomsestykket
Peder Tormodsen Lea1831Høilands Pr.hf g KjørerStavanger: Omdahlsstykket
Hans Hansen1854HetlandLogerende ug KjørerStavanger: Jorenholmgade 309
Ole Olsen Slætebø1835Helland Pr.hf %Logerende% g KjørerStavanger: Jorenholmen 350
Martin Andreassen1837Haa Pr. S.hf g KjørerStavanger: Bergelandsgade 1636
Aanen Olsen1812Lyngdal Pr. Heggebostad S.hf Logerende e KjørerStavanger: Hetlandsgade 796
Enok Eriksen1831Kleps Pr. Kleps S.hf g KjørerStavanger: Pedersbakken 828
Johannes Johannsen1858Høilands ug KjørerStavanger: Pedersgjerde 1484
Sivert Osmundsen1825Egersund S.hf g Kjører PostbefordrerStavanger: Blaasenborg
Lars Abrehamsen1848Nærbø S. Haa Pr.hf g KjørerStavanger: Blaasenborg
Iver Bendixen Mæland1833Varhaug Sogn Haa Pr.hf g KjørerStavanger: Blaasenborg
Kristian Larsen1829Høilands S.Logerende Mand g KjørerStavanger: Blaasenborg
Gabriel Idland1831Gjesdal Sogn Lye Pr.hf g KjørerStavanger: St. Hansvolden
Ole Andersen Skrætting1818Varhaug Sogn Haa Pr.hf g KjørerStavanger: Idsømarken
Jonas Jørgensen1843Helleland Sognhf g KjørerStavanger: Nedre Blaasenborg %Værksgade%
Erik Neilsen Fosse1850Løie Pr.hf g Handelsmand, KjørerStavanger: Spilderhaug
Reier Jensen1817Aardahlhf g KjørerStavanger: Strømstenen


1875 kudsker

Anthon Johannesen1847Fluberg?? Sogn Lands Prgj.tj ug KudskStavanger: Skagen 432 Skagen 18
Niels Elias Nielsen1849Lunde Præstegjeldtj ug KudskStavanger: Ved Torvet 444
Hans Ommundsen1832Varhaug S. Haa Pr.hf g KudskStavanger: Thomsestykket
John Aanensen1830Tysnes Sognhf Logerende g Dagarbeider Heste KuskStavanger: Spilderhaug


Vognmenn 10 stk 1875

Ole Taraldsen1828Stavangerhf g Vognmand eller KjørerStavanger: Egenæs
Anders Olsen Svele1849Birkrem Sogn, Hellands Pr.hf g Huseier og VognmandStavanger: Brattebakke 1115 Bredbakken 4
Jørgen Evertsen Joa1847Joa Sole Sognhf g VognmandStavanger: Olafskleven 461
Villads Mathiasen1829Lunds Pr.Leieboer %hf% g VognmandStavanger: Øvre Klevegade 512b
Hadle Larsen1831Fister Sogn Hjelmelands Pg.hf g VognmandStavanger: Thomsestykket
Morten Pedersen1829Glynge, Nantrups Sogn, Danmarkhf g Vognmand SkydsskafferStavanger: Bergeland 1611 Bergelandsgt 28
Ole Iversen Røisland1808Berkrems S. Helllands Pr.hf e VognmandStavanger: Bergeland 1613 Kirkebakken 11
Ingebreth Osmundsen Jaatten1838Thime Sogn, Lye Pr.hf g VognmandStavanger: Bergeland 1667 Kirkebakken 21
Ole Gitlesen Bilstad1811Heskestad Sogn, Lunds Pr.hf g VognmandStavanger: Pedersbakken 827  Pedersbakken5
Thore Hansen1831Thimehf g VognmandStavanger: Pedersgjerde 822 Smedgt 10

1885 da finner jeg 53 kjørere. Noen var aktive både i 1865 og 1875.

Oluf Svela1860StavangerKjørerStavanger: !!
Lars Larsen1862StavangerKjørerStavanger: Asylgaden
Torval Tønnesen1865StavangerKjører for sig selvStavanger: !!
Martin Asbjørnsen1848StavangerKjørerStavanger: !!
Hans Ree1859StavangerKjørerStavanger: !!
Oluf Johannesen Salthe1841StavangerKjørerStavanger: !!
Torkel J. Njaa1830Lye Prgj.Kjører Stavanger MeieriStavanger: !!
Emil Salte1862StavangerKjørerStavanger: !!
Peder Ingvald Salte1859StavangerKjørerStavanger: !!
Martin Olsen1863StavangerKjørerStavanger: !!
Nils Andreas Sivertsen1864StavangerKjørerStavanger: !!
Gabril Gulliksen1862StavangerKjørerStavanger: !!
Jakob Eide1846VadsKjørerStavanger: !!
Johan Olsen1847HøgsfjordKjørerStavanger: !!
Lars Viningland1845BjerkremKjørerStavanger: !!
Ståle Svendsen Bakke1849Bakke Prgj.KjørerStavanger: !!
Knud Torkilsen1857Etne Prgj.KjørerStavanger: !!
Jonas Josephsen Thime1828Lye Prgj.KjørerStavanger: !!
Elling Knudsen1830Jelse Prgj.KjørerStavanger: !!
Lars Larsen1829Sande i RannebergKjørerStavanger: !!
Ole Iversen Røisland1808Hellelands Prgj.KjørerStavanger: !!Ole var tippoldefar til Kari Vik
Jakob Jakobsen1826Hølle Prgj.KjørerStavanger: !!
Carl Kristiansen Lye1845Lye Prgj.KjørerStavanger: !!
Ole Andreas Olsen Haave1831Sjæveland HøilandKjørerStavanger: !!
Kristian P. Mauland1831Lye Prgj.KjørerStavanger: !!
Peter K. Mauland1861Høiland Prgj.KjørerStavanger: !!
Peder Lea1831HøilansongKjørerStavanger: !!
Eling Johnsen1819V. HåKjører (vognmand)Stavanger: !!
Velas Mathiassen1828Egeland HæskestadKjørerStavanger: !!
Hadle Larsen1831FisterKjører (Vognmand)Stavanger: !!
Thore Tollagsen1828Haa Prgj.KjørerStavanger: !!
Hans A. Egeland1840Høiland Prgj.KjørerStavanger: !!
Ole Harveland1831Haalans Prgj.KjørerStavanger: !!
Ole Olsen Laxesvele1835Birkrems SognKjørerStavanger: !!
Reinert Tostensen1841ImsKjørerStavanger: !!
Kristian Sørensen1839HaalandKjørerStavanger: !!
Elling Svele1841Hellelans Prgj.KjørerStavanger: !!
Vilhem Erga1859Kleps Prgj.KjørerStavanger: !!
Tolef Karelsen1840Bierkrem Prgj.KjørerStavanger: !!
Hans Hansen1853HedlandKjørerStavanger: !!
Peder Knudsen1849TysværKjørerStavanger: !!
Martin Andreassen Skjæveland1837Høiland Prgj.KjørerStavanger: !!
Hans Olsen1839BukkenKjørerStavanger: !!
Hogne Haldorsen1832SkaanevigKjørerStavanger: !!
Carl Søiland1831Gjesdals Prgj.KjørerStavanger: !!
Krestoffer Knudsen1862Jelse Prgj.KjørerStavanger: !!
Gabriel P. Idland1832Lye Prgj.KjørerStavanger: !!
Ingebret N. Kverneland1838Lye Prgj.KjørerStavanger: !!
Torger Osmundsen1851Søvde Sand Prgj.Øl KjørerStavanger: !!
Petter Abrahamsen Thime1825Lye Prgj.KjørerStavanger: !!
Sivert Osmundsen1825EgersundKjørerStavanger: !!
Johannes Aarstad1823KlepKjørerStavanger: !!
Ole Andersen Skretting1818Haa Prgj.KjørerStavanger: !!


Kusker i  1885

John Johnsen Nesheim1834Haa Prgj.KudskStavanger: !!
Martin Mikalsen Øglænd1860Frue SognKudskStavanger: !!
Johannes Eriksen1860Akre Sogn i Skaanevigs Prgj.KudskStavanger: !!
Hans Didriksen1860HøilandKudskStavanger: !!
Thomas Thorsen1867StavangerKuskStavanger: !!
Ole Larsen1844Vang HedemarkenKuskStavanger: !!


Vognmenn  5 stk 1885

Jørgen Evertsen Joa1847Haalands Prgj.VognmandStavanger: !!
Eling Johnsen1819V. HåKjører (vognmand)Stavanger: !!
Hadle Larsen1831FisterKjører (Vognmand)Stavanger: !!
Ole Gitlesen Bilstad1811Lunds Prgj.VognmandStavanger: !!
Aadne Osmundsen Jaatten1836Time Prgj.VognmandStavanger: !!

1900    Søket ditt på kjørere  gav 176 treff:

xxxxxx
NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBostedKilde
Bortinius Ols.1895Stavanger kjøpstad*ug af KjørerStavanger kjøpstad: MusægadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Marthinius Tharalds.1884Stavangers ug Kjører hos Kjøbm IdsøStavanger kjøpstad: NygadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tobias Edeland1863Stavanger kjøpstad*hf g kjører for handels forretningStavanger kjøpstad: NytorvetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Svihus1878Stavanger kjøpstad*Hf g Kjører paa herm fabStavanger kjøpstad: AndasmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olenius Svihus1881Stavanger kjøpstad*Broder ug Kjører paa TraadstiftfabrikStavanger kjøpstad: AndasmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Jansen1868Stavanger kjøpstad*Hf g KjørerStavanger kjøpstad: GitlesmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Eide1868Stavanger kjøpstad*Hf g Kjører for FabrikStavanger kjøpstad: KaisegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Omdal1863Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: SpilderhaugsmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole J. Ols.1877Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: SpilderhaugsmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olaf Anders.1882Stavanger kjøpstad*s ug Kjørergut ImslandStavanger kjøpstad: SpilderhauggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingvald Hegland1882Stavanger kjøpstad*s ug Kjøregut hos handelsmandStavanger kjøpstad: SmedgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hlmik Olav Ols.1877Stavanger kjøpstad*el ug Kjørergut Hos handelsmandStavanger kjøpstad: SmedgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Eriks.1884Stavanger kjøpstad*s ug KjørerStavanger kjøpstad: SmedgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gustav Lende1870Stavanger kjøpstad*Hf g Kjører for KassefabrikkenStavanger kjøpstad: Asyl- og NygadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Søren Knuds.1842Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: RamslandssmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Guliks.1862Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: RosenberggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nils Evens.1858Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: RosenberggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Marselius Nordbøe1886Stavanger kjøpstad*s ug KjøregutStavanger kjøpstad: SalvagergadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Johnss.1861Stavanger kjøpstad*hf e Kjører for fabrikStavanger kjøpstad: ØstervaagFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Alfred Egeskog1878Stavanger kjøpstad*Tj ug KjørerStavanger kjøpstad: BakkelandFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingvald Johannesen1856Stavanger kjøpstad*Hf g KjørerStavanger kjøpstad: DokgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Paul Hinna1876Stavanger kjøpstad*hf g Kjøredreng PrivatStavanger kjøpstad: VaisenhusgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Laurits Tvedt1885Stavanger kjøpstad*s ug KjørerStavanger kjøpstad: VaisenhusgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torvald Svihus Monsen1884Stavanger kjøpstad*S ug KjørerStavanger kjøpstad: BredbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Abrahamsen1884Stavanger kjøpstad*S ug Kjøregut hos grossererStavanger kjøpstad: BredbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Oluf Salte1838Stavanger kjøpstad*Hf g KjørerStavanger kjøpstad: BredbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Emil Salte1862Stavanger kjøpstad*S e KjørerStavanger kjøpstad: BredbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Arne Jespers.1885Stavanger kjøpstad*s ug KjørergutStavanger kjøpstad: StiftelsesgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Abrahams.1848Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: StiftelsesgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Abrahams.1884Stavanger kjøpstad*s ug KjørerStavanger kjøpstad: StiftelsesgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Eivind Jaatten1880Stavanger kjøpstad*søn ug kjørerStavanger kjøpstad: LydersagensgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Bernhard Ols.1885Stavanger kjøpstad*s ug KjørerStavanger kjøpstad: MidtgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Svends.1873Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: TidesmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Kristensen1867Stavanger kjøpstad*Hf g Kjører & DagarbeideStavanger kjøpstad: LadegardsveienFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstadSe nederst på siden. Erling Jensens oldefar
Rasmus Høie1868Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: St. HansgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Thorsen Ree1859Stavanger kjøpstad*Hf g KjørerStavanger kjøpstad: HetlandsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Nielsen1874Stavanger kjøpstad*Hufader g Kjører for egen regningStavanger kjøpstad: KirkebakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Enok Stangeland1845Stavanger kjøpstad*Hf g Kjører for egen RegningStavanger kjøpstad: KongstensgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Peder Olsen1857Stavanger kjøpstad*Hf g KjørerStavanger kjøpstad: LanggadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Børe Baards.1839Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: Nedre DalgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Jonnas.1876Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: TaarngadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Lars.1862Stavanger kjøpstad*hf g Kul KjørerStavanger kjøpstad: TaarngadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingvald Lura1880Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: LøkkeveienFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jakob Jons.1877Stavanger kjøpstad*hf g Kjører hos RacineStavanger kjøpstad: Nils JuelsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tore Aanes.1866Stavanger kjøpstad*hf g KjørerStavanger kjøpstad: Nedre KlevegadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olaf Oliversen1882Stavanger kjøpstad*Tj ug KjøregutStavanger kjøpstad: EngelsmindegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Abrehamsen1860Stavanger kjøpstad*Hf g KjørerStavanger kjøpstad: HøkkergadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Aanes.1863Stavanger kjøpstad*s e KjørerStavanger kjøpstad: RisbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Enok Aanes.1867Stavanger kjøpstad*s ug KjørerStavanger kjøpstad: RisbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Aanes.1871Stavanger kjøpstad*s ug KjørerStavanger kjøpstad: RisbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1 2 3 4 > >>

Ole Martin Jørgens.1882Stavanger kjøpstad*tj ug Kjører i fabrikenStavanger kjøpstad: SølvbjerggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Pedersen1883Stavanger kjøpstad*S ug KjørerStavanger kjøpstad: JæderensgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nils Haukland1883Stavanger kjøpstad*S ug KjørerStavanger kjøpstad: JæderensgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Midtbøe1877Stavanger kjøpstad*s ug KjørerStavanger kjøpstad: NormandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Osmund Peders.1850Stavanger kjøpstad*hf g Privat KjørerStavanger kjøpstad: Øvre StrandgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Somma1875Stavanger kjøpstad*s ug KjørerStavanger kjøpstad: N DalgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Assem1873Jelse StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: BagergadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Halvor Assem1878Jelse StaEL ug KjørerStavanger kjøpstad: BagergadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Osmunds.1863Strand Sogn Stahf g Arbeider KjørerStavanger kjøpstad: SangesandsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Sjur Sjurs.1851Nærstrand Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: StøberigadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Daniel Rosnæs1832Rennesø StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: BagergadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lauritz Bore1876Klep sogn StaHf g Arbeider KjørerStavanger kjøpstad: AlmendingsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hagbert Heskje1873Tysvær StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: AlmendingsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Guststav Mikals.1869Haaland Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: LøvdalsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hendrik Mork1857Høle sogn Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Ny KirkebakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tønnes Kvia1842Nærbø Stahf g Arbeider KjørerStavanger kjøpstad: SangesandsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Carl Søiland1829Gjæsdal StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: LadegaardsveienFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Salemond Skadberg1872Sola Stahf g Kjører i KolonialforetningStavanger kjøpstad: Nedre StrandgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Ols. Aarrestad1881Helleland Stas ug Kjører i ColonialforetningStavanger kjøpstad: Øvre StrandgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
John Fredriksen1865Ranneberg StaEL ug KjørerStavanger kjøpstad: AndasmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Georg Frafjord1876Fossand StaEL ug KjørerStavanger kjøpstad: AndasmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johannes Larsen1858Kleps prieste StaHf g Kjører paa hermetiske fabrikStavanger kjøpstad: HaugvaldstadgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torger Lars. Nordbø1844Hvidingsø Stahf g Kjører for egen regningStavanger kjøpstad: Nedre StrandgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torkel Pauls.1841Fjelberg SBhf g Kjører hos hulhandlg.Stavanger kjøpstad: Nedre StrandgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
John Aanensen1838Tysvær sogn StaHf g Arbeidsmand kjørerStavanger kjøpstad: BaggadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristiand Lars.1873Avelsnæs sogn Stahf g Kjører for egen reiningStavanger kjøpstad: PedersgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud Knuds.1870Jelse sogn Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Øvre BanegadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Bernt Bjørnson1862Høilands sogn Stalogerende ug kjører ved komunens arbeideStavanger kjøpstad: AsylgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Høiland1842Thime StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: BrødregadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Aadne Jaatten1836Hetland StaHf e KjørerStavanger kjøpstad: HetlandsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tanke Endresen1865Hole BuHf g Kjører vid Stavgr brandv.Stavanger kjøpstad: KongsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Halvor Ognedal1863Birkrem StaHf g Kjører vid Stavgr brandv.Stavanger kjøpstad: KongsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Rossevig1869Fossand StaHf g Kjører ved Stavgr BrandvæsenStavanger kjøpstad: KongsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristian Lars.1828Høiland Stael e Kjører for egen RegningStavanger kjøpstad: VævergadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Osmund Osmundsen Egeland1845Fossan StavHf g KjørerStavanger kjøpstad: KampenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thor Sørens. Steinsland14.05.1855Sandeid i Ryfylke Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: LøkkeveienFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Laurits Lars.1875Fister Ryfylke Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: SolbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Daniel Hinna1846Thime Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Sverdrups gadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Alexander Pedersen1856Fister StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: BakkegadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Østen Norbøe1845Tysvær Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: SalvagergadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonas Fanuels.1859Vetteland Ogne sognhf g Kjører for komunenStavanger kjøpstad: Nedre HolmegadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Havord Kummedal1862Høgsfjord StaHf g Kjører PrivatStavanger kjøpstad: BakkelandFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud Ols.1863Kvalevaag Skudenæs Stahf g Kjører, fabrikStavanger kjøpstad: RosenberggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anders Rasmussen1856Ølen SBHf g KjørerStavanger kjøpstad: DoksmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Rasmus Torkilds.1861Sand Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: PedersgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Peder Thors.1846Vigrestad sogn Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: VaisenhusgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Endre Tvedt1856Helleland Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: VaisenhusgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Svius1819Høiland StaFL e Fhv. Kjører underholdes af S.Stavanger kjøpstad: BredbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ola Bilstad1811Heskestad Stahf g Off. underst. Forhv. KjørerStavanger kjøpstad: StiftelsesgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Henrik O. Haarr1858Varhaug Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: StiftelsesgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4 > >>

Ivar Høivig1872Hetland Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: StiftelsesgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torjus Anders.1881Imsland Statj ug Kjørergut hos bagerStavanger kjøpstad: VaisenhusgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingebret Jaatten1838Thime StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: LydersagensgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tønnes Øxnevad1844Klep Herred Stahf g Kjører ved BageriStavanger kjøpstad: VaisenhusgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ludvig Svela1854Bjerkreim Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: MidtgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nils Svela1882Bjerkreim Stas ug KjørerStavanger kjøpstad: MidtgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tollef Simons.1844Helleland Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: MidtgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristian Velass.1850Thime Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: MidtgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nicolai Anders.1865Haugesund Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: MurgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thore Tollaks.1828Nærbø Stahf e KjørerStavanger kjøpstad: MøllegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Stangeland1857Ranneberg Stas ug KjørerStavanger kjøpstad: TidesmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tollef Gravdal1864Bjerkrem Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: TidesmugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Elling Svele1841Birkrem sogn StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: FurresgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Reinert T. O. Øidtna1840Kvinnesdal LMHf g Kjører ArbeidskjøringStavanger kjøpstad: LadegardsveienFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstadse nederst på siden.
Ingvald Kristoffers.1878Haugesund Stahf g Kjører VedskjæreriStavanger kjøpstad: MusegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud H. Meling1861Finnø Stahf g Kjører for egen reiningStavanger kjøpstad: MusegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torger Kolnæs1852Sola StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: BødkersmaugetFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mikkel Ads.1851Suldal Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: MellemgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Ols.1874Bogn Sta %Krs%hf g KjørerStavanger kjøpstad: MellemgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Enok Lars.1866Varhaug Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: VærksgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud O. Bredahl1843Wats Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Nedre DalgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tollef Kvie1832Haa prestj. Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: PedersgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Kvie1873Ogne Stas ug KjørerStavanger kjøpstad: PedersgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tore Hinna1832Hinna StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: BredbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torkel Njaa1830Njaa StaHf g Kjører for egen RegningStavanger kjøpstad: BredbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jon Næsheim1834NæsheimHf g Kjører for egen regningStavanger kjøpstad: KongstensgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonnas Tors.1856Tau Stahf g kjører for egen regningStavanger kjøpstad: PrivatgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Skjeveland1837Skjeveland Høiland Stahf g Kjører for egne regningStavanger kjøpstad: PrivatgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Peder Klaus.1840Berkrem Stahf g kjører pa BrandstationStavanger kjøpstad: VaisenhusgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Rossevig1869Fossand StaHf g Kjører i komunens tjenesteStavanger kjøpstad: KongstensgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud Peders.1869Tastad Hetland Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Nedre DalgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Svend Vestly1847Thime Sogn StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: BrøndgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Endre Nilsen1847Høilan Sogen StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: BrøndgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Kristians.1844Klep Sogn Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: LøkkeveienFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristian Mauland1831Thime Stael e KjørerStavanger kjøpstad: MurgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristen Jons.1842Etne SBhf g Kjører og StenarbeiderStavanger kjøpstad: MøllegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Harald Kristens.1884Hetland Stas ug Kjører gutStavanger kjøpstad: MøllegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knut Ols. Ulledalen1864Suldal Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: MøllegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tomas Nilsen1884Sandeid StaLogærende ug KjørrerStavanger kjøpstad: MøllegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mandius Larss.1879Stran Stas ug Hustømmermand KjørerStavanger kjøpstad: Nils JulsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Laurits Lars.1858Mosterø Stahf g KjørrerStavanger kjøpstad: OskarsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Rasmus Rasmus.1849Nerbø sogn Stahf g kjørerStavanger kjøpstad: StengadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Lars.1842Ogne Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Nedre KlevegadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Steffen Johannes.1883Ølen SBfl ug KjørerdrengStavanger kjøpstad: MusægadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Ols.1881Mandal LMfl ug KjørerdrengStavanger kjøpstad: MusægadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knut Ols.1881Talgø Stafl ug KjørerdrengStavanger kjøpstad: MusægadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Helge Ols.1875Haaland Stafl ug KjørerdrengStavanger kjøpstad: MusægadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Tollefs.1882Varhaug Stafl ug KjørerdrengStavanger kjøpstad: MusægadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Halvor Tollefsen Moen1855Fossand StaHf g Kjører hos en KolonialhandlerStavanger kjøpstad: EgenæsveienFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mandius Olsen Sandeid1884Sandeid StaTj ug KjøregutStavanger kjøpstad: EngelsmindegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4 > >>

Thorvald Grønning1876Thime Stahf g Kjører paa BrandvagtenStavanger kjøpstad: VesselsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Fredriks.1870Randeberg Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: OscarsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Idland1832Jestal Sogn Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: PedersgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Krestaavers.1834Tøsver Sogn Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: PedersgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Sivert Osmons.1825Egersund Stahf e Forhenværend KjørerStavanger kjøpstad: RisbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Østen Aaness.1820Søvde Sogn Stahf g Kjører paa Egen HaandStavanger kjøpstad: RisbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ivar Meland1833Warhau Sogn Stahf e Kjører paa Egen HaandStavanger kjøpstad: RisbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thommas Thors.1873Høle Sogn Stas ug Øl KjørerStavanger kjøpstad: St. HansgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Isak Stensland1867Birkrem StaHf g Kjører eller BranvagtskuskStavanger kjøpstad: KlinkenberggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mikal Valde1864Hjelmeland Stahf g Kjører ved forretningStavanger kjøpstad: LøwolsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Berem1877Høiland Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: StengadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingebr Kverneland1838Thime Stahf g Forpagter og KjørerStavanger kjøpstad: ParadisFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Salte1858Nærbø StaHf g KjørerStavanger kjøpstad: HaukelidgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Berge Osmundsen1877Hetland StaS ug KjørerStavanger kjøpstad: KarlsmindegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Petter Midtbøe1846Skudesnæs Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: NormandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Abreham H Vagle1853Klep Stael g KjørerStavanger kjøpstad: NygadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anbjørn Fatland1858Vikedal Stael g Kjører ved KolonialforretnigStavanger kjøpstad: VærksgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud Lillemoe1853Vikedal Stael g Kjører ved KolonialforretnigStavanger kjøpstad: VærksgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars T. Lundevold1875Saude Rfyl Stael ug Kjører ved KolonialforretnigStavanger kjøpstad: VærksgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Lars. Tysvær1874Tysvær Stahf g Kjører ved Vongmandsfr.Stavanger kjøpstad: Øvre KlevegadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Paul Rønneberg1882Haaland Stafl ug Kjører paa VedskjæreriStavanger kjøpstad: Øvre KlevegadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thorstein Espedal1866Høksfjord Statj ug KjørerStavanger kjøpstad: PedersgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Hans.1837Skjold Stahf g Kjører f.e.r.Stavanger kjøpstad: VærksgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Soma1853Høyland Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: N DalgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johnas J. Solvig1830Silvig JLhf g KjørerStavanger kjøpstad: N DalgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Velas Egeland1844Mydland Sogndal Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: TaarngadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4

1900 Søket ditt gav 7 treff: pedersg*

xxxxxx
NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBostedKilde
Kristiand Lars.1873Avelsnæs sogn Stahf g Kjører for egen reiningStavanger kjøpstad: Pedersgaden 104Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Rasmus Torkilds.1861Sand Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Pedersgaden 129Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tollef Kvie1832Haa prestj. Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Pedersgaden 47Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Kvie1873Ogne Stas ug KjørerStavanger kjøpstad: Pedersgaden 47Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Idland1832Jestal Sogn Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Pedersgaden 27Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Krestaavers.1834Tøsver Sogn Stahf g KjørerStavanger kjøpstad: Pedersgaden 35Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thorstein Espedal1866Høksfjord Statj ug KjørerStavanger kjøpstad: Pedersgaden 14Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1

1900 Søket ditt gav 24 treff:  kusk

xxxxxx
NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBostedKilde
Sigurd Hansen1879Stavanger kjøpstad*Kusk ug KuskStavanger kjøpstad: LaugmandsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nils Svela1873StavangerS ug KuskStavanger kjøpstad: BergelandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Alexander Julius Svela1880StavangerS ug KuskStavanger kjøpstad: BergelandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Gausel1881StavangerTj ug KuskStavanger kjøpstad: BergelandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Davidsen1882StavangerTj ug KuskStavanger kjøpstad: BergelandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Baarsen1882StavangerTj ug KuskStavanger kjøpstad: BergelandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Alfred Jæger Kristensen1884Stavanger kjøpstad*S ug Herskabs KuskStavanger kjøpstad: BredbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Konrat Nils.1884Stavanger kjøpstad*s ug KuskStavanger kjøpstad: Pedersgaden  45Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Konrad Andreas Gunders.1887Stavanger kjøpstad*s ug KuskStavanger kjøpstad: St. HansgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Johan Svela1873Stavanger kjøpstad*hf g KuskStavanger kjøpstad: VesselgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jørgen Emil Svela1877Stavanger kjøpstad*Tjenesttyende ug KuskStavanger kjøpstad: MunkehagenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olaf Jonasen1884Stavanger kjøpstad*S ug KuskStavanger kjøpstad: KlinkenberggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gustav Hovland1881Stavanger kjøpstad*s ug KuskStavanger kjøpstad: OpheimsgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Georg Gabriels.1881Stavanger kjøpstad*el ug KuskStavanger kjøpstad: SkolegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Erik Freiestad1883Freiestad i Klep StaTj ug KuskStavanger kjøpstad: BergelandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Nilsen1886Strand i Sandei StaTj ug KuskStavanger kjøpstad: BergelandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Tjensvold1883Frue sogn Stas ug Kusk ved vognmandsforretn.Stavanger kjøpstad: RosenberggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ommund Ellingsen Svela1867Birkheim SBHf g Kusk paa BrandvagtenStavanger kjøpstad: KirkebakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mathias Tanke Imbs1865Høle Sognhf g Kusk ved St. Komune og BrandvæsenStavanger kjøpstad: PrivatgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Stangeland1871Klep Sogn StaTj ug Kusk & GårdskarlStavanger kjøpstad: LedolvFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonas Oftedahl1877Bygnæs Koppervigs prestegjæld Stahf g Kusk Vognmand egen ForretStavanger kjøpstad: OscarsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Bakkvold1880Vats sg. Statj ug KuskStavanger kjøpstad: St SvithunsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Bendiks Mikals. Mæland1862Frue Sogn Stahf g Agent – Caffevert – Jordbruger – KuskStavanger kjøpstad: RisbakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Omil Berg1882Vigsnæs Stas ug KuskStavanger kjøpstad: SpillerhaugFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1900   Søket ditt gav 1 treff:  hest

xxxxxx
NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBostedKilde
Lauritz Johannesen1879Stavanger kjøpstad*Tj ug Hus & HestedrengStavanger kjøpstad: Dronningensgade 2Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1  Lauritz var hos amtsdyrlege Jessen-

1900  Søket ditt gav 26 treff:  vognmand

xxxxxx
NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBostedKilde
Paul Tunem1885Stavanger kjøpstad*Tj VogngutStavanger kjøpstad: BrattebjerggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jacob Imsland1868Stavanger kjøpstad*hf g VognmandStavanger kjøpstad: Nedre DalgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ludvig Imsland1873Stavanger kjøpstad*hf g VognmandStavanger kjøpstad: PrinsensgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johannes Højland1884Stavanger kjøpstad*S ug VognmandsgutStavanger kjøpstad: JæderensgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Marthin Egeland1850Stavanger kjøpstad*hf g Auktionarius Vogn & StolefabrikkStavanger kjøpstad: VærksgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristian Mork1886Høle sogn Stas ug VognmandsgutStavanger kjøpstad: Ny KirkebakkenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Marthin Pedersen1864Hf g VognmandStavanger kjøpstad: BadehusgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Aage Skjeie1860Strand StaHf g Slagtermester og VognmandStavanger kjøpstad: BakkegadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Adler Holmegaard1862Mandal LMHf g VognsmedStavanger kjøpstad: BanevigsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anders Svela1850Svela i Birkrem StaHf g VognmandStavanger kjøpstad: BergelandsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thomas Eliasen Kvilhaug1845Ferkingstad Sogn StaHf g Vognvisitør ved JæderbanenStavanger kjøpstad: KongstensgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Tjensvold1883Frue sogn Stas ug Kusk ved vognmandsforretn.Stavanger kjøpstad: RosenberggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Geord Danielsen1881Wisnæs RomTj ug VogngutStavanger kjøpstad: BrattebjerggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anton Berg1883WisnæsTj ug VogngutStavanger kjøpstad: BrattebjerggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Næstrand1884Næstrand StaTj VogngutStavanger kjøpstad: BrattebjerggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jens Karls.1833Danmarkhf g Vognmand egen ForretningStavanger kjøpstad: Nedre StrandgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Karls.1877Hetland Stas ug VognmandskuskStavanger kjøpstad: Nedre StrandgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Peder Knuds.1849Tysvær Stahf g VognmandStavanger kjøpstad: MusægadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Severin Fløisvig1859Fossand StaHf g VognmandStavanger kjøpstad: EngelsmindegadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anna Imsland1844Fredrikstad SmModer e Forsørges af VognmandStavanger kjøpstad: PrinsensgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Christian Thulin1871Amerikahf e Arbeider ved Jæderbanens VognværkstedStavanger kjøpstad: VesselsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Augusta Thulin1831Christiania AkModer e Forsørges af Arbeider ved Jæderbanens vognværkstedStavanger kjøpstad: VesselsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonas Oftedahl1877Bygnæs Koppervigs prestegjæld Stahf g Kusk Vognmand egen ForretStavanger kjøpstad: OscarsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonas S. Oftedahl1844Hetlands hr Stahf g VognmandStavanger kjøpstad: St SvithunsgadeFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olai Jonasen1844Hetland StaHf g VognmandStavanger kjøpstad: KlinkenberggadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jorgen S. Jørgensen1851Mandal LMHf g VognfabrikantStavanger kjøpstad: LysefjordgadenFolketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Kjørere 1910

I Pedersgata var det 6 kjørere og fem av dem hadde egen hest. Den sjette var forhenværende kjører.

Johan Svihus18.05.1878Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 62
Torvald Svihus02.02.1884Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 66
Ole Olsgaard1992!!.04.08Stavangers ug KjørerStavanger: Pedersgate 79
Ingvald Emanuel Johannessen10.08.1856Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 104
Tomas Ingebretsen21.05.1887Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 110
Lars Christoffersen29.09.1834Tysværhf g forhenværende Kjører nu for gammel og uden Erhv.Stavanger: Pedersgate 35
Tollef Mæland28.08.1855Klæphf g kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 92

”************************************************************************************************************************************

1910  Søket ditt gav 218 treff:

Olaf Martinius Oliversen08.10.1881Stavangerhf g Kjører Varer Hos Grosserer Jensen Kjører med fast lønStavanger: Nedre Strandgate 62
Thomas Sølyst18.05.1872Stavangerhf g Kjører v. Vedskjæreri fhv. MatrosStavanger: Haugvaldstadgate 9a
Karl Johan Knudsen07.09.1889Stavangerhf g Kjører MatrosStavanger: Haugvaldstadgate 21
Torgny Gundersen01.04.1895Stavangers ug Kjøregut i Colonialf.Stavanger: Skagen 4
Hans Lind26.03.1895Stavangers ug KjørerStavanger: Bækkegate 8
Sigurd Bjørnevig20.10.1889Stavangers ug KjørerStavanger: Øvre Klevegate 17
Jacob Halvorsen17.04.1886Stavangerhf g Kjører for kommunenStavanger: Egenæs 6
Johan Gramstad20.09.1873Stavangerhf g Kjører og Gaardbr.Stavanger: Egenæs 52
Gabriel Nilsen31.12.1874Stavangerhf g Kjører (Kommunen)Stavanger: Egenæs 67
Nils Andreas Davidsen06.05.1889Stavangers ug kjører ved grossererfor.Stavanger: Henrik Steffensgate 12
Georg Gabrielsen23.10.1887Stavangerhf g Kjører for egen regningStavanger: Løvdahlsgate 27
Torger Knudsen06.05.1890Stavangers ug Kjører ved Stvgr. gasverkStavanger: Løvdahlsgate 37
Thore Birkeland19.05.1885Stavangerhf g Kjører i forretningStavanger: Peder Clausensgate 24Se nederst på siden.
Carl Johan Larsen06.11.1860Stavangerhf g Kjører paa Mek. verkst.Stavanger: Wesselsgate 70
Edvar Mossige27.09.1885Stavangerhf g KjørerStavanger: Rosenberggate 3a
Gabriel Gulliksen16.12.1862Stavangerhf g Kjører for kommunenStavanger: Rosenberggate 18
Nils Evensen12.05.1857Stavangerhf g Kjører og bødkerStavanger: Rosenberggate 38
Johan Løland30.10.1894Stavangerug KjørerdrengStavanger: Musægate 11
Øistein Marcelius Norbø16.02.1886Stavangerhf g KjørerStavanger: Nils Juelsgate 86
Martin Rasmussen12.02.1864Stavangerhf g KjørerStavanger: Nils Juelsgate 93
Kristian Larsen06.03.1892Stavangers ug Kjørergut for skomm.Stavanger: Øvre Strandgate 81
Lars Oleneus Gaudesen22.09.1881Stavangerhf g Kjører, fast Ved beslagfabrikStavanger: Øvre Strandgate 107
Karl Karlsen18.10.1893Stavangers ug KjørergutStavanger: Langgate 11
Tobias Eadland15.10.1865Stavangerhf g Huseier og kjørerStavanger: Nytorvet 11b
Ole Stavnen1854??.01.04Stavangerhf g KjørerStavanger: Sangesands gate 9
Karl Abrahamsen30.03.1888Stavangerel ug KjørerStavanger: Smalgangen 2
Bjarne Melberg08.03.1892Stavangers ug KjørerStavanger: Nykirkebakken 6
Kristian Vatne1882Stavangerhf g KjørerStavanger: Ladegaardsv. 47b
Hans Thorsen Ree19.05.1859Stavangerhf g kjører for egn. regng.Stavanger: Brødregate 4
Enok Stangeland22.05.1845Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Smedgate 10
Bjørn Ommundsen26.08.1881Stavangerhf g KjørerStavanger: Erlands gate 14
Thygo K. A. Berge29.09.1871Stavangerhf g Kjører for kommunenStavanger: Erlands gate 14
Ansten Pedersen09.08.1893Stavangers ug KjøregutStavanger: Magnus Lagabøtters gate 20
Lars Bakken@Bokken01.02.1886Stavangerel ug KjørergutStavanger: Øvre Holmegate 30
Ole Eide12.02.1868Stavangerhf e Kjører for KulhandlerStavanger: Nedre Blaasenborg 8
Birger Vilhelmsen24.03.1882Stavangerhf g KjørerStavanger: Nedre Dalgate 26
Ragnar Jofred Evestad20.05.1893Stavangers ug Kjøregut v/ fabrikStavanger: Øvre Dalgate 18
Andreas Johnsen15.10.1887Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Øvre Dalgate 19
Rasmus Høie15.01.1866Stavangerhf g Kjører paa A/S TouStavanger: Kongstensgate 38
Oluf J. Salte02.08.1841Stavangerhf g KjørerStavanger: Bredbakken 31
Mangnus Henriksen25.10.1890Stavangers ug KjørerStavanger: Bredbakken 31
Ommund Kwia16.06.1890Stavangers ug Kjører %Søn%Stavanger: Stiftelsegate 21
Karl L. Kvia20.01.1885Stavangerhf g KjørerStavanger: Stiftelsegate 21
Abram Kvia21.04.1887Stavangerhf g KjørerStavanger: Stiftelsegate 21
Kristian Larsen Kvia16.08.1879Stavangerhf g kjørerStavanger: Stiftelsegate 23
Ole Pedersen %Hjørrem%09.04.1852Stavangerhf g KjørrerStavanger: Risbakken 2
Asbjørn Johnsen*21.02.1890Stavangers ug Kjørergut hos vognmandStavanger: Risbakken 4
Ole Olsen*04.05.1890Stavangers ug Kjørergut hos vognm.Stavanger: Risbakken 4
Thore Aanesen15.12.1866Stavangerhf e Kjører ved SmørfabrikStavanger: Store Skippergate 23
Thoalf T. Espedal20.02.1888Stavangers ug Kjører Colonialfor.Stavanger: Verksgate 25
xxxxx
NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBosted
Emil Kvie16.06.1874Stavangerhf g Kjører for egen RegningStavanger: Rosenkrantzgate 12
Oskar Johansson23.06.1892Stavangers ug kjørerStavanger: Schiwesgate 16
Ommund Olsen28.03.1879Stavangerhf g kjørerStavanger: Baggate 10
Gabriel C. Gabrielsen03.10.1891Stavangers ug kjørerStavanger: Brattebjerggate 25
Georg Johan Tvet03.10.1891Stavangers ug kjører i kolonialforr.Stavanger: Brattebjerggate 25
Bertinius Svendsen03.07.1893Stavangers ug kjører (arbeids)Stavanger: Mellemgate 6
Torger Nordbø30.06.1889Stavangerhf g kjører (arbeids)Stavanger: Mellemgate 8
Bernhard Larssen19.06.1878Stavangerhf g kjører på smørfabr.Stavanger: Mellemgate 13
Ole Larsen30.04.1892Stavangers ug KjørerStavanger: Haukelidgate 50
Gustav Kristinsen13.01.1891Stavangers ug KjørekarlStavanger: Jæderensgate 13
Alexander Hegland16.12.1893Stavangers ug Kjøregut hos vognmand (Kusk)Stavanger: Suldalsgate 61
Martin Gausel12.09.1881Stavangerhf g Kjører hos MelgrossererStavanger: Badehusgate 18
Adolph Askø06.05.1891Hetland pr. Stavangers ug Kjører ved kjødforretningStavanger: Ramslandsmuget 3
Andreas Andersen05.07.1895Stavangers ug Kjører v. Kassefabr.Stavanger: Ramslandsmuget 6
Gabriel Gabrielsen15.12.1891Stavangerfl ug Kjører ved kassefabrikStavanger: Værftsgate 1
Hartvik Enoksen23.01.1867Stavangerhf g KjørerStavanger: Erfjordsgate 33 %49%
Oskar Kverneland06.06.1877Stavangerhf g KjørerStavanger: Lervig 27
Malvin Fjermestad25.05.1892Stavangers ug KjørerStavanger: Lervig 51
Johan Pedersen09.12.1873Stavangerhf g Kjører FabrikStavanger: Ryfylkegate 14
Githle T. Berge19.06.1884Stavangerel ug Kjører ØlbryggeriStavanger: Ryfylkegate 29
Tønnes Martin Pedersen21.03.1894Stavangerel ug Kjører ved sæbefabrikStavanger: Bredbakken 41
Elmer Floen30.04.1894Stavangerel ug Kjøring af BrødStavanger: Sandeidgate 31
Karl Gausel03.11.1877Sandnæsfl s Kjører hos GrossererStavanger: Nedre Dalgate 55
Olaus Gundersen26.12.1884Stavangerhf g Kjører (leiekjører)Stavanger: Fjeldsmuget 3
Lars Moi07.06.1861Stavangerhf g Kjører (leiekjører)Stavanger: Høkergate 16
Elias Aasland14.09.1892Stavangers ug KjøregutStavanger: Doksmuget 8
Arne Gundersen27.11.1894Stavangers ug KjøregutStavanger: Haukelidgate 2
Martin Omdal29.06.1863Stavangerhf g Kjører vognmandStavanger: Spilderhaugsmuget 1
21.03.1894Stavangerfl ug Kjører Egen hestStavanger: Vindmøllebakken 13
Kristian Bjøndal26.10.1889Stavangerhf g kjører paa fabrikStavanger: Vindmøllebakken 13
Paul Hinna02.12.1874Stavangerhf g KjørerStavanger: Karlsmindegate 45
Charles Christiansen24.09.1895Stavangers ug Kjører hos VognmandStavanger: Nymansgate 104a
Johan Svihus18.05.1878Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 62
Torvald Svihus02.02.1884Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 66
Ole Olsgaard1992!!.04.08Stavangers ug KjørerStavanger: Pedersgate 79
Ingvald Emanuel Johannessen10.08.1856Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 104
Tomas Ingebretsen21.05.1887Stavangerhf g Kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 110
Lars Larsen20.12.1883Skudesnæshf g Kjørekarl hos GrosererStavanger: Andasmuget 10a
Mathias Mathiassen25.09.1853Ognehf g Kjørekarl for KulforretningStavanger: Blidensolstrædet 11
Lars Larsen10.10.1875Tysværhf g Kjører ved Tou MølleStavanger: Mellemstranden 3
Thormod Bergsagel03.12.1880Hølehf g Kjører for Vedskjæreri %Kullager%Stavanger: Mellemstranden 11
Torsten Skretting22.07.1869Varhoughf g Kjører – for egen RegningStavanger: Tidesmuget 1
Andreas Stangeland16.08.1860Hetland sognhf ug Kjører egen RegningStavanger: Tidesmuget 1
Peder Birkeland04.02.1859Fossanhf g kjører ved Stvg. Aktiebrygg.Stavanger: Holmegaten nedre 9
Svend Sørensen Vestly17.02.1846Timehf g Kjører ArbeidskjørerStavanger: Brøndgaten 19
Nicolai Nygård07.11.1894Sandfl ug Kjører SementfabrikStavanger: Brøndgaten 22
Morten Henriksen Haugvalstad21.08.1842Utstein Kloster Mosterø HerredBroder ug Kjører, for egen regningStavanger: Brøndgaten 23
Endre Nilssen24.12.1847Hogstad i Høiland s.hf g Kjører for KommunenStavanger: Brøndgaten 27
Johannes L. Salte20.06.1858Aare S.hf g Kjører (selvst.)Stavanger: Haugvaldstadgate 21
Nils O. Jakobsen04.02.1832Flekkefjordel e Selvjulpen KjørerStavanger: Bækkegate 4a

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Helmik Olsen26.10.1878Strand Hetlandhf g Kjører i Transportf.Stavanger: Øvre Klevegate 29a
Alfred Refvem12.11.1893Refvems ug kjøregutStavanger: Klinkenbergbakken 24
Olaf Refvem17.01.1895Refvems ug kjøregutStavanger: Klinkenbergbakken 24
Gutorm Bokn12.06.1868Fisterhf g kjørerStavanger: Egenæs 5b
Lars Vestbø08.07.1895Finnøtj ug kjøregutStavanger: Egenæs 5b
Jan Kristiansen30.05.1854Nærland Jæderenhf g KjørerStavanger: Egenæs 5d
Martin Johannesen03.04.1863Høie Hetlandhf g KjørerStavanger: Egenæs 5f
Peder Olsen02.08.1879Hjelmelandhf g KjørerStavanger: Egenæs 52
Tobias Thorbjørnsen29.07.1858Hetlandhf g Kjører, gaardbrugerStavanger: Egenæs 53
Olaus Madland15.12.1862Madland Gjesdalhf g Kjører (privat)Stavanger: Egenæs 68
Andreas Kristiansen20.01.1844Klep Jæderenhf g Kjører for egen regningStavanger: Løvdahlsgate 13
Halvar Korn. Asheim10.07.1883Jelsahf g Kjører hos murmesterStavanger: Midtgate 9
Christian Pedersen Mauland17.10.1831Thimehf e Kjører for egen regningStavanger: Murgate 17
Anders Opedal16.04.1875Norfjordhf g Kjører paa Hermetikfab.Stavanger: St. Svithunsgate 18
Sjur Hustoft03.12.1872Wats sognhf g arbeids Kjører VognmandStavanger: Schjøtsgate 9a
Lars B. Larsen04.07.1891Haugesunds ug Kjører ved gros.forretn.Stavanger: Wesselsgate 84
Sivert Rugland11.01.1877Varhaughf g kjører for grosistStavanger: Rosenbergbakken 8
Ole Tjensvold06.01.1850Hetlandhf g kjørerStavanger: Rosenberggate 5
Johannes Tjensvold07.06.1884Hetlands ug kjørerStavanger: Rosenberggate 5
John Fredriksen04.04.1865Hetlandhf g Kjører f. egen regningStavanger: Rosenberggate 21a
Enok Endresen09.08.1870Hetlandhf g KjørerStavanger: Rosenberggate 54
Kornelius Johan Baardsen11.11.1892BergenTjener ug KjørergutStavanger: Musægate 8
Paul Bernhard Baardsen26.09.1894BergenTjener ug KjørergutStavanger: Musægate 8
Mangnus Bergesen29.04.1892Espelan Seims SognTjener ug KjørergutStavanger: Musægate 8
Johannes Ingemundsen17.11.1892EtneTjener ug KjørergutStavanger: Musægate 8
Sven Haaland29.08.1890Haaug KjørerStavanger: Nils Juelsgate 69
Lauris Larsen17.08.1858Mosterøhf g KjørerStavanger: Nils Juelsgate 74
Tore Halvorsen27.03.1894Haugesunds ug KjørerStavanger: Nils Juelsgate 80
Thomas Skjeveland26.12.1861Høilandhf g Kumune KjørerStavanger: Oscarsgate 91
Jacob Kristensen15.10.1894Tysver Ryfylkes ug KjørerStavanger: Løkkeveien 62a
Halvor Kommedal22.04.1861Frafjord Ryfylkehf g KjørerStavanger: Solandsbakken 3
Jens Brueland18.09.1892Thimefl ug Kjørergut for FabrikStavanger: Nedre Strandgate 32
Martin Johanson Hinna20.04.1892Hetlans sogns ug Kjører eller GaardsdrengStavanger: Nedre Strandgate 72
Laurits Rosnes25.03.1844Omø Rennesøhf g Kjører paa egenhaandStavanger: Bagergate 1
Tjærand Søiland28.02.1841Nærbøhf e kjørerStavanger: Langgate 55
Ole O. Wervig29.05.1863Strandhf g kjørerStavanger: Sangesands gate 11
Ommund Abrahamsen18.10.1879Thime prgj.hf g Kjører hos JensenStavanger: Vinkelgate 26
Bernt B. Eide23.01.1883Onarim i Tysnæshf g Kjører for ugesløn FabrikStavanger: Nykirkebakken 6
Ole Evensen Høiland16.12.1832Frøiland i Thime s.hf g Forhenværende Kjører, Lever av formueStavanger: Nykirkebakken 7a
Jonas Tobias Wetteland02.10.1853Ognehf g KjørerStavanger: Amtmandsv. 10a
Karl Søyland30.11.1829Gjesdalhf g fhv. KjørerStavanger: Ladegaardsv. 26
Kristoffer O. Klausen Bjerkreim31.10.1881Sandnæsel ug KjørerStavanger: Ladegaardsv. 43
Reinert Olsen Øitna13.01.1840Grindheims Sognhf g KjørerStavanger: Ladegaardsv. 49b
Andres Bolme26.08.1890Høiland Jæderenel ug KjørerStavanger: Bergelandsgate 51
Peder Andersen15.05.1886Amerikafl, Børn ug Kjører Egen hestStavanger: Hetlandsgate 17
Andreas Andersen26.02.1888Amerikafl, Børn ug Kjører Egen hestStavanger: Hetlandsgate 17
Peder Eli K. Sunde28.04.1886Hølehf g kjører (bageri)Stavanger: Erlands gate 7
Martin Slettebø02.07.1880Bjerkremhf g Kjører (Transport)Stavanger: Erlands gate 12
Tønnes Laksevele28.04.1880Berkremhf g KjørerStavanger: Erlands gate 12
Lars Larsen Vetteland05.07.1846Ogna prgj.hf g Kjører, Egen hestStavanger: Hafursfjordgate 33

<< < 1 2 3 4 5 >

Alexander Pedersen03.05.1856Klephf g Kjører Egen hestStavanger: Magnus Lagabøtters gate 28
Ingebreth O. Jaatten13.03.1838Thime sognhf g KjørerStavanger: Lyder Sagens gate 7
Andreas Torgersen20.03.1879Mosjøenhf g KjørerStavanger: Lyder Sagens gate 13a
Østen Nordbø07.06.1844Tysværhf g Kjører for egen RegningStavanger: Salvagergate 4
Johan Wetterland21.10.1892Ognael ug kjørerStavanger: Nedre Blaasenborg 9
Marthin E. Soma14.09.1856Soma Høilands sognel e KjørerStavanger: Mellem Dalgate 15
Olaus Djøseland05.06.1873Haalandhf g fhv. Tømmermand nu KjørerStavanger: Bredbakken 12
Ivar Høivig24.06.1872Hetlandhf g kjørerStavanger: Privatgate 8
Henrik Olai Haarr20.10.1858Haarr i Varhaug herredhf g KjørerforretningStavanger: Stiftelsegate 24
Carl Emil Kloster29.01.1887Utstein Klosterfl ug kjørerStavanger: Kong Karlsgate 15
Jonas Thorsen22.10.1856Strandhf g KjørerStavanger: Musægate 32
Tore Raka26.10.1885Høle Sognhf g Kjører ved Forbrugsforeng.Stavanger: Taarngate 11
Olaf Pedersen04.04.1891Arendals ug Kjøregut hos DoktorStavanger: Taarngate 19
Ole Lilledal21.03.1881Etneel ug KjørerStavanger: Verksgate 12
Arnt Anda09.04.1888Klepphf g Kjører ved Hetlands MeieriStavanger: Verksgate 23
Ole Hansen26.02.1834Skjoldhf g Kjører egen forretng.Stavanger: Verksgate 25
Peder Fjetland16.03.1890Imsland Vigedals sognel ug KjørerStavanger: Rosenkrantzgate 11se nederst på siden
Jakob Jakobsen04.12.1883Grødemhf g KjørerStavanger: Rosenkrantzgate 30se nederst på siden
Peder Birkrem08.01.1840Bjerkreimhf g Kommunal Pensionist fv. KjørerStavanger: Waisenhusgate 24
Jonas Andersen27.12.1850Varhaughf g Kjører ved fabrikStavanger: Waisenhusgate 51
Aanen Mæland26.05.1890Hjelmeland Ryfylkesvoger ug kjører ved colonialforretningStavanger: Sølyst 1
Sakarias E. Imbs22.04.1867Hølesognhf g Kjører Blikkenbalagenfb.Stavanger: Arbeidergate 3
Johan Pedersen17.09.1891Sand, Ryfylkes ug kjører (arbeids.)Stavanger: Baggate 5
Sven Hauge08.03.1886Sand Ryfylkes ug KjørerStavanger: Grændsestensgate 5
Ole Fisketjørn11.11.1895Sands ug KjørerStavanger: Grændsestensgate 5
Lauritz Vold19.11.1890Høilands ug kjørerStavanger: Mellemgate 9
Sjur Tormodsen Eide29.01.1881Ølen s.hf g Kjører egen regningStavanger: Avaldsnæsgate 76
Jakob Sivertsen02.02.1859Tysverhf g KjørekarlStavanger: Haukelidgate 56
Kristan Skjeveland06.09.1859Høilandhf g KjørerStavanger: Haukelidgate 63
Hans Olav Torvund04.12.1891Hjelmelands ug kjøregutStavanger: Opheimsgate 19
Alfred Sivertsen15.01.1887Randebergs ug KjøregutStavanger: Opheimsgate 69
Ole Johannesen Lilledalen13.06.1885Etnehf g Kjører ved MølleStavanger: Værksgate 43
Anders Rasmusen14.04.1858Ølen Sønhorlandhf g Kjører for egen regn.Stavanger: Værksgate 61
Gjester Rasmusen17.04.1883Islands ug Kjører f. egen regn.Stavanger: Værksgate 61
Peder Jakobsen22.12.1885Tastadhf g Øl KjørerStavanger: Lervig 2
Kristoffer K. Hommeland18.12.1891Hølefl ug KjørerStavanger: Lervig 9
Tobias Sevrinsen12.06.1879Vallesogn S. U.hf g KjørerStavanger: Lervig 23
Sigvart Olesen24.04.1886Sandnæshf g KjørerStavanger: Lervig 42
Tønnes Fjermestad22.04.1852Thimehf g KjørerStavanger: Lervig 51
Karl Nordgren09.11.1872Skienhf g KjørerStavanger: Lervigsv. 33
Hermand Andersen17.07.1860Sætila Elfsborg Sv.hf g KjørerStavanger: Ryfylkegate 3
Torkel Egeland06.04.1876Høilandhf g KjørerStavanger: Ryfylkegate 22
Severin E. Næss05.03.1881Saudehf g kjørerStavanger: Talgøgate 32
Torval Pedersen28.03.1886Avalsneshf g KjørerStavanger: Trafikgate 2
Thorvald Ekeland22.08.1890Lund sognfl ug Kjører hos bakerStavanger: Fjeldsmuget 11
Ingemund Myklebust12.03.1842Hustvedt i Søvde Sands Prgj.el g KjørerStavanger: Spilderhauggate 28
Martin Svendsen04.10.1894Tastads ug KjøregutStavanger: Spilderhauggate 32
Erik Jørpeland14.01.1879Strandhf g Øl kjører for BryggeriStavanger: Karlsmindegate 35
Torvald Askvik12.10.1884Jelsahf g KjørerStavanger: Karlsmindegate 36
Nils Pedersen05.02.1863Bergenel ug Kjører hos HandelslagStavanger: Karlsmindegate 44

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Kristian Larsen18.11.1873Avalsneshf g KjørerStavanger: Karlsmindegate 44a
Ole Lunde19.05.1858Hetlandhf g KjørerStavanger: Karlsmindegate 52
Martin O. Bjørnsen08.03.1864Malde sognhf g KjørerStavanger: Lysefjordsgate 8
Peder Thorsen14.07.1845Vigrestadhf g fhv. KjørerStavanger: Normansgate 3
Olaus L. Eltervaag04.12.1851Riska Hetlandhf g KjørerStavanger: Nymansgate 42
Martin Joakim Aasland06.05.1874Hetland sognhf g KjørerStavanger: Nymansgate 58
Kristian Kristiansen03.09.1885Akrehavnhf g KjørerStavanger: Nymansgate 88
Ivar Vaula26.07.1875Strand Ryfylkehf g KjørerStavanger: Nymansgate 88
Ole J. Olsen07.09.1855Høiland Jæderenhf g Kjører (Egen hest)Stavanger: Nymansgate 89a
Ivar Ullestad22.07.1882Aardal i Ryfølkefl ug KjørerStavanger: Nymansgate 93
Svend Aslaksen Sand08.09.1886Tysværhf g Kjører Egen hestStavanger: Nærstrandsgate 7se nederst på siden
Enok Larsen09.07.1864Nærbø Jæderenhf g Kjører paa SmørfabrikStavanger: Nærstrandsgate 26
Tobias Thorsen Haave10.04.1853Høilands Prgj.hf g KjørerStavanger: Skolegate 1
Lars Christoffersen29.09.1834Tysværhf g forhenværende Kjører nu for gammel og uden Erhv.Stavanger: Pedersgate 35
Tollef Mæland28.08.1855Klæphf g kjører Egen hestStavanger: Pedersgate 92
Thorvald Bratteli21.08.1892Lysefjords ug Kjøregut hos Vognmnd.Stavanger: Storhaugveien 12
Ingebret Harestad24.02.1883Harestadhf g Kjører (Egen hest)Stavanger: Storhaugveien 19
Knut Larsen31.08.1887Mosterøel ug KjørerStavanger: Vikedalsgate 4

<< < 1 2 3 4 5

Treffliste  kusker i 1910

Søket ditt gav 11 treff:

xxxxx
NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBosted
Knud Svela13.07.1884Stavangerhf g Vognmands KuskStavanger: Stengate 33
Ole Berge22.09.1887Stavangers ug KuskStavanger: Olaf Kyrresgate 9
Lauritz Tveidt28.11.1884Stavangers ug Kusk hos vognmandStavanger: Waisenhusgate 27
Svend Bakke25.12.1890Stavangers ug vognmnd. KuskStavanger: Mellemgate 13
Alexander Hegland16.12.1893Stavangers ug Kjøregut hos vognmand (Kusk)Stavanger: Suldalsgate 61
Karl M. Johansen24.05.1889Stavangertj ug KuskStavanger: Nymansgate 83a
Ludvig L. Bru15.07.1888Stavangertj ug KuskStavanger: Nymansgate 83a
Olaf Dahle17.09.1887Brevik i HommersandKostegut ug KuskStavanger: Olafskleven 17
Selmer Hansen28.10.1895Tastadtj ug Kusk hos vognm.Stavanger: Sølvbjerggate 2
Hjalmar Sverre E. Aas25.12.1889Lillestrøms ug kusk brødkjørerStavanger: Suldalsgate 19
Thore Halvorsen27.03.1893Haugesundtj ug KuskStavanger: Nymansgate 83a

Treffliste  vognmenn i 1910

Søket ditt gav 57 treff:

xxxxx
NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBosted
Henry Imsland27.07.1900StavangerPatient ug fors. Vognmd.Stavanger: Løkkeveien 5
Ludvig Johannesen08.02.1894Stavangers af No. 1 ug Kudsk hos VognmandStavanger: Holmegaten øvre 7
Johan Oftedal30.04.1877Stavangerhf g VognmandStavanger: Brøndgaten 8
Osmund Pedersen26.07.1851Stavangerhf g VognmandStavanger: Haugvaldstadgate 37
Knud Svela13.07.1884Stavangerhf g Vognmands KuskStavanger: Stengate 33
Hans Orm Øverland Imsland14.06.1847Stavangerhf g VognmandStavanger: Engelsmindegate 24
Gustav Helle1891Stavangertj ug VognmansgutStavanger: St. Svithunsgate 9
Olaf Aasmundsen16.06.1896Stavangers ug VognmansgutStavanger: Wesselsgate 82
Niels Svela13.10.1875Stavangers ug VognmandStavanger: Bergelandsgate 28
Alexander Svela04.06.1880Stavangers ug VognmandStavanger: Bergelandsgate 28
Sigurd Larsen11.05.1892Stavangerug VognmandsgutStavanger: Bergelandsgate 28
Asbjørn Johnsen25.09.1891Stavangerug VognmandsgutStavanger: Bergelandsgate 28
Even Ingebretsen26.05.1881Stavangerhf g VognmandStavanger: Lyder Sagens gate 7
Johan E. Svendsen27.10.1871Stavangerhf g VognfabrikantStavanger: Kirkebakken 8
Asbjørn Johnsen*21.02.1890Stavangers ug Kjørergut hos vognmandStavanger: Risbakken 4
Ole Olsen*04.05.1890Stavangers ug Kjørergut hos vognm.Stavanger: Risbakken 4
Lauritz Tveidt28.11.1884Stavangers ug Kusk hos vognmandStavanger: Waisenhusgate 27
Karl Bryne14.11.1890Stavangers ug vognmandskuskStavanger: Baggate 4
Sivert A. Gabrielsen08.04.1866Stavangerhf g VognmandsforretningStavanger: Brattebjerggate 25
Svend Bakke25.12.1890Stavangers ug vognmnd. KuskStavanger: Mellemgate 13
Alexander Hegland16.12.1893Stavangers ug Kjøregut hos vognmand (Kusk)Stavanger: Suldalsgate 61
Martin Pedersen15.02.1864Stavangerhf e VognmandStavanger: Badehusgate 29
Gerhard Holst03.07.1873Stavangerel f vognmandskuskStavanger: Jelsegate 5
Jacob Imsland14.10.1868Stavangerhf g VognmandStavanger: Nedre Dalgate 65
Karl Kolbensen31.07.1882Stavangertj ug VognmandskuskStavanger: Nedre Dalgate 65
Martin Omdal29.06.1863Stavangerhf g Kjører vognmandStavanger: Spilderhaugsmuget 1
Karl Midbøe21.11.1877Stavangerhf g VognmandStavanger: Normansgate 39
Charles Christiansen24.09.1895Stavangers ug Kjører hos VognmandStavanger: Nymansgate 104a
Petter Midbøe30.01.1891Stavangers ug VognmansgutStavanger: Storhaugveien 32
Peder Refvem11.03.1869Refvemhf g VognmandStavanger: Klinkenbergbakken 24
Johan Visted07.12.1875Vistedhf g VognmandStavanger: Egenæs 47d
Jonas Jonnassen Oftedahl24.01.1877Avaldsnæs (Koppervig)hf g Fader handelsmand VognmandStavanger: Egenæs 69
Mikarl Hele28.12.1862Høksfjordhf g VognmandStavanger: St. Svithunsgate 9
Malfred Helle17.01.1885Høksfjords ug VognmansgutStavanger: St. Svithunsgate 9
Magne Helle06.05.1891Høksfjords ug VognmansgutStavanger: St. Svithunsgate 9
Sjur Hustoft03.12.1872Wats sognhf g arbeids Kjører VognmandStavanger: Schjøtsgate 9a
Villem Bakke08.11.1883SandSvigerson g VognmandsdrengStavanger: Musægate 8
Johannes J. Weigner24.08.1876Egersunds ug VognlakererStavanger: Løkkeveien 65
Hans Ree10.07.1856Thimehf g Vognvisitør ved Stvgr. JernbanestationStavanger: Langgate 32
Ole Lambrigtsen17.11.1876Suldalfl e VognsmedsvendStavanger: Jorenholmsgate 4a
Anders Svela27.10.1849Birkremhf g VognmandStavanger: Bergelandsgate 28
Johan Ullenæs18.05.1892Fjære sognug VognmandsgutStavanger: Bergelandsgate 28
Sven Nilsen25.08.1878Maldehf g VognmandStavanger: Sølvbjerggate 2
Selmer Hansen28.10.1895Tastadtj ug Kusk hos vognm.Stavanger: Sølvbjerggate 2
Østen Underbakke14.07.1858Suldalhf g VognmandStavanger: Peder Klowsgate 28
Knud Nilsen1873Jaasen i Solahf g VognmandStavanger: Rosenkrantzgate 34
Endre Tveidt15.07.1857Hellandhf g VognmandStavanger: Waisenhusgate 27
Vilemina Marie Villemsen02.02.1830Høilandel %B% ug forsørget af vognmandStavanger: Brattebjerggate 25
Knut Mørk25.05.1870Moldehf g vognsmed-svendStavanger: Mellemgate 17a
Adolf Mithun24.12.1893Avaldnæstj ug VognmandskuskStavanger: Nedre Dalgate 65

1 2 > >>

Johan Eik05.10.1892Ekersundtj ug VognmandskuskStavanger: Nedre Dalgate 65
Arne Indvær23.02.1882Bremnestj ug VognmandskuskStavanger: Nedre Dalgate 65
Asbjørn Dirdal18.01.1890Fossandtj ug VognmandskuskStavanger: Nedre Dalgate 65
Sevald Hansen26.10.1882Ekersund landsognfl ug VognsmedsvendStavanger: Fjeldsmuget 11
Severin Rønneberg29.05.1873Haalandhf g VognmandStavanger: Nymansgate 83a
Thorvald Bratteli21.08.1892Lysefjords ug Kjøregut hos Vognmnd.Stavanger: Storhaugveien 12
Peder Midbøe27.01.1846Skudesnæshf g VognmandStavanger: Storhaugveien 32

<< < 1 2

Treffliste  stall 1910. Det var få opplysninger om staller i folketellingene.

Søket ditt gav 2 treff:

NavnFødselsdatoFødestedStilling og standBosted
Peder Risa05.04.1837Risa Jederenhf e Staldmester ved bryggeriStavanger: Ladegårdskleven 3
Inger Salte16.04.1860Bokng Staldmesters hustruStavanger: Bergelandsgate 8

Fra Facebook har jeg hentet disse kommentarene i oktober 2018.

Kari Vik Her fant jeg jammen tippodefaren min; Ole Iversen Røisland, og i tellingen fra 1885 at han bodde hos sin sønn min oldefar og hans familie, Det var artig, Jeg hadde en mistanke om at han drev med hest etter at han reiste fra Bjerkreim. Og her var beviset.

  Erling Jensen Min tipp oldefar er også på listen. Johan Kristensen (1867–1954) drev med frakteskute, men etter at han mistet hånden under arbeid med vinsjen ombord, startet han med hestetransport.

Trygve Birkeland Ser bror til min farfar, Thore Birkeland, står i listen over kjørere i 1910. Han hadde senere transport- og fiskeoppkjøps-forretning I Strandgaten, og var sentral i alt som hadde med travhester å gjøre.

Petter Lund Harald Hinna, på bilde – stall i Johan Thorsensgt. 81

Einar Nome Min bestefar står med. Jeg tror han hadde sine hester på tomten til Frue meieri.

Einar Nome Jacob Jacobsen,Rosenkrantz gata 30,

Hans Ottesen For å gjenta Lisa Thelin Knutsen: Hvilket fantastisk arbeid du gjør!! Jeg tror jeg fant oldefaren min. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037252012554

  • Tellingsår: 1900
  • Kommune: Stavanger
  • Kommunenummer: 1103
  • Gatenavn: Ladegardsveien 49b
  • Antall leiligheter: 3

Antall personer registrert på bostedet: 9


NavnFamilie-stillingSivil-standYrkeFødselsårFødestedEtnisitet
Reinert T. O. ØidtnahfgKjører Arbeidskjøring1840Kvinnesdal LM
Anna ØitnahmgHusstel1840Finnas SB
Olaf ØitnasugOpsynsmd. ved Statens Muddremaskin1868Stavanger Sta
Teonora Øitnadugfor at søge Tjeneste1872Stavanger Sta
Reinhart Øitnasugarbeider ved Ribers Filial Skudhandel1882Stavanger Sta
Hansine ØitnadugTjeneste for Dagen1885Stavanger Sta
Theresa HagaPleiedatterugSkolebarn1894Stavanger Sta
Hanna IversenelugHandarbeide Fattigunderstøttelse1861Stavanger Sta
Erik SivertsenelugGarversvend1850S!!

Her finner du hele familien på Ladegårdsveien 49b.
Sigval Simonsen Fantastisk å finne min bestefar Peder .S. Fjetland på listen over hestekjørere i 1910. Han ble sendt til byen etter at faren døde . Antakelig så han at hesten gikk for seint og hev seg på bilbølgen med bl.a VW slik at det ble Peder S.Fjetland as.
Øivind Henry Sand Kjekt ser farfar (Svend Aslaksen Sand) er med på listen som kjører med egen hest.