Pedersgata nr. 109 folk fra 1880 til 1900

Folk i huset fra 1876 til 1900

Har du opplysninger eller finner feil, vennligst send meg en mail. Hilsen Lisa    lisatk@lyse.net

Her har det bodd så mange mennesker opp gjennom årene at jeg deler dett inn i flere bolker. Det er umulig å finne alle som

kan funnet seg husly her i kortere eller lengre tid. Spesielt i årene før 1900. Huset er stort, med full kjeller to etasjer og loft.

I tidligere tider rundt 1899 bodde det ikke mindre enn 44 personer her. De må ha bodd “oppå” hverandre, og har nok hatt lite privatliv.

*************************************************************

1880

Lars Tormodsen, matros

Karen Malene Hansdtr.

Hans Gunvald Severin f. 7-2-1866

            I 1875 var det en Gunvald Larsen f. 1866, som var på sykehuset i Bergelandsgt. Om det er denne Gunvald vet jeg ikke sikkert. Da sønnen ble konfirmert i 1880 bodde de her.

*************************************************************

1886-1885-1894

Mork, Ole Torkelsen, f. 1843 Høle, Handelsmand, huseier

Elen Torkelsen, f. 1833 Gjesdal

            Elen var enke i 1894 og bodde sammen med Marie Kluge.

De bodde i kjelderen. Ole Mork var svoger til Tobias Fløysvig som sto som byggherre. Ole var sannsynligvis medeier, Han flyttet nok inn da huset var nytt, uten at en kan finne opplysninger om det.

*************************************************************

1882- 1894

Margrete Berggraf, 53, var enke. Og bodde sammen med Amalie 21 år. Hun fikk av fattigkassen.

*************************************************************

1885

Berggraf, Martin f. 1813 Kongsberg Mekanikus

Dagmar Mathilde Nilsen, f. 1840, Holbæk, Danmark, døde 20-11-1920

Adolf  f. 1865, død 2-4-1946, 81 år gammel

Martin f. 1868

Amalie f. 1872 Helsingør

Hans Sundt f. 1874 Helsingør, død 1941

            I 1880 ble Adolf Berggraf konfirmert to år senere ble Martin Berggraf konfirmert. Begge var født i Danmark. Foreldrene var Martin Berggraf fra Helsingborg og Matilde Nilsen. Da Adolf ble konfirmert ble moren kalt Dagmar, men hun hadde vel to navn. De bodde i Pedersgaten 94 da Adolf ble konfirmert og her i huset fra 1882. Innen 1900 var de flyttet til Nedstrandsgaten 8. Da ble Dagmar Matilde forsørget av sønnen. 1910 bodde de i Stengaten 25.

*************************************************************

1882-1894

Hanna Knudsen, 53, enke, og sønnen

Nils 14 år. (Lars Nilsen?)

            Hun fikk av fattigkassen.

*************************************************************

1885

Engh, Mons, f. 1836, Stange Kjedelsmed, død 1905

Gunhild Marie Antonethe, f. 1833 Aker

Fritjof f. 1870 Mandal

Albert f. 1873 Kristiania

Alf f. 1880

            Mons og familien bodde I 1. etasje. De bodde i Strømsteinen i 1875. Mons var kjedelsmed ved Stavanger støberi dok. De bodde i Harald Hårfagresgt. 9 og 11 i 1900.

1905

            Begravelse. Lørdag begravedes fra kapellet under stor deltagelse spesielt fra støberiarbeidernes forening Mons Engh. Støberiarbeidernes forening var mødt med florombunden fane. Pastor Høyer forrettede. På den rikt blomstersmykkede kiste nedlagdes krans fra Yngre afholdsforening – Afdøde indehavde stillingen som formand for kjedelsmedjen ved Støberi & dok. Hanvar kjendt som en dygtig mand i sit fag og var agtet og afholdt af baade over-og underordnede.

*************************************************************

1885 

Ingebretsen, Andreas M., f. 1836 Sandnes, Søfarende

Guro f. 1833 Sauda

Johan f. 1866

Marie f. 1869

Andrea Gurine f. 1873

De bodde i Pedersdalen i 1875, men var flyttet til Bakkeland 8 innen 1900. Familien bodde i 1. etasje.

*************************************************************

1885 

Olsen, Paul f. 1833 Sauda, død 1900, sjauer/laste-losse arbeider på kaien

Ingeborg f. 1841 Tonstad

Anna f. 1860 Forsand

Ole f. 1861 Forsand, Fyrbøder

Torger f. 1864 Forsand

Serine f. 1872 Forsand

Gunder f. 1876 Forsand

Johan f. 1880 Høle

Paul og familien var gårdbrukere på Moen Hatleskog i Fossan i 1875. Denne familien bodde i 1. etasje. Ingeborg og de to yngste sønnene bodde i   Pedersgt 118 i 1900.

***********************************************************          

1885 

Pedersen, Peder f. 1822, Flekkefjord, arbeidsmand

Berthea f. 1843, Flekkefjord

Peder f. 1868, Flekkefjord

Anna, f. 1871/72, Flekkefjord

Bertha f. 1872

Torger f. 1874

Juliane f. 1880

            Denne familien kom fra Flekkefjord, de tre yngste barna er født her i byen. De bodde også i 1. etasje. Peder var blitt enkemann innen 1900, og bodde da i Hetlandsgaten 17.

*************************************************************

1885 

Gunnar Aslagsen, f. 1859, Forsand, Støberiarbeider

Gunhild Tonette Gjermundsen, Valevand, f. 1857 Sirdal, død 27-10-1928, 72 år gammel

Gunnarsen, Alfred f. 1881 Sirdal

Karen f. 1884

Johan, f. 1890

Anna, F. 1892

Magnus, f. 1895

Gudrun, f. 1897

            Familien bodde i kjelderen. De flyttet til Nymandsgaden 59 innen 1900.

*************************************************************

1885

Lyse, Jens Ingebretsen f. 1860, Høle, Støberiarbeider

Ingebretsen, Talette f. 1859/67 Strand

Berthe f. 1881

Gustav, f. 1890

Johan, f. 1896

Ida, f. 12-9-1899

            De bodde i 2. etasje. Familien var flyttet Badehusgaden 27 innen 1900.

*************************************************************

1885

Reijer Tønnesen, f. 1856, Helleland, støberiarbeider, 2. etasje.

*************************************************************

1885

Sigbjørnsen, Ole f. 1853, Lye, Søfarende

Ane Marie f. 1856

Olsdtr. Ane f. 1878

Olsen Sigbjørn f. 1883

Alma f. 1885

*************************************************************

1894

Hans Salte, 49 år, fra Klepp

Sara 49

Rakkel 26

Martea 13

Grethe 10

Hans 8

Bergith 6

Ole 2

Jorine 1

Hans og kona Sara bodde her i 1894. Hans var smed ved støberiet. De var flyttet herfra før 1900. De hadde 7 barn. Datteren Rakkel var 26 år. Hun var sindsvag.

 

  1. 1883-1885-1894

Hansen, Hans Salte, f. 1845 Klepp, Smed støberiarbeider. død 3-11-1912

Olsdtr. Sara, f. 1852 Hetland kone

Rakkel, 26 år, sindsvag

Marthe Kristine, f. 1881

Grethe Jorine, f. 1883

Hans, f. 1884

Berta, f. 1887

Ole, f. 1891

Jorine f. ca 1892

Johannesdtr. Malene, f. 1868 Høyland

 

Fra Gaute Klepp har jeg fått disse opplysningene.

            Her har jeg laget en omtale om Hans Hansson Salte sin familie. Husk, jeg kjenner bare familien fra kirkebøker, folketellinger og bygdebøker.  Når det gjelder Arne Salte har jeg to som passer med alder, men den ene giftet seg i 1954 med Aslaug Vigre.  Den andre er Arne Marin Salte f. 1930, men han tror jeg reiste til Amerika.. mvh Gaute Klepp

Smed Hans Hansson Salte

Hans er født 4 nov. 1845 på husmannsplassen Heio, Store Salte, Klepp. Foreldrene var husmann Hans Knutson fra Viste, Randeberg og Berta Klausdatter fra Øvre Åse, Klepp.

I FT-1865 finn vi Hans som tjenestekar på Nedre Horpestad, Klepp. 1869 melder han utflytting til Sandnes, og den 9 april 1870 gifter han seg med Grete Jorine Gabrielsdatter, f. 1845 fra Killingstad i Høyland. Høsten 1870 flytter han til Nesheim, Nærbø, og da datteren  Berte Karoline blir født i 1871 er han nevnt som husmann. I FT-1875 bor familien i Værksgaden, Stavanger, nå er Hans smedesvend . Her bor også Rakel Malene, f. 1868, som Grete Jorine har fra et tidleger forhold. Grete Jorina døde i 1880.

Den 7. oktober 1880 gifter Hans seg med Sara Olsdatter Gausel i Hetland kirke. Sara er født 10 oktober 1849 på Gausel og er datter av tømmermann Ole Knutson Gausel og Maria Kristine Olsdatter Rønneberg. Hun finn vi som tjenestepige på en gård på Gausel i FT-1865.

Hans og Sara ble foreldre til 6 barn.

1. Marta Kirstine, f. 2 mai 1881, som 11 mai 1898 giftet seg med Svend Svendsen fra Austrått, Sandnes.

2. Grete Jorina, f. 3 desember 1883 i Pedersgata. Hun giftet seg 21 november 1904 med Tomas Solskjær fra Tustna, Møre og Romsdal. De fekk 9 barn, alle født i Stavanger, men familien emigrerte til Amerika i 1926. Grete Jorina døde 16 oktober 1965 i Indiana.

3. Hans er født i Pedersgaten den 20 april 1885.

4. Berta, f. 7 okober 1887 i Pedersgaten giftet seg 21 januar 1905 i Moss med Svend Malvin Larsen fra Stavanger.

5. Ole Gausel er født i Pedersgaten  30 august 1891. Han reiste til Amerika i 1910 og døde i Alaska 21 juni 1870. Han var en ugift sjømann og fyrbøter. Et barn i Norge.

6. Kornelius er født 31 august 1894 i Doksmuget og døde 29 november s. å.

I 1894 bodde familien i Pedersgaten 109. Mye tyder på at familen bodde her fra 1883. Høsten 1894 bodde familien i Doksmuget.

Ved FT-1900 bor familien i Doksmuget 8: Hans d. e. er hf og Støberiarbeider, Sara er husmoder arbeider ved hermetikfabr, Marta arbeider ved hermetikfabr, Jurina arbeider ved hermetikfabr, Hans d. y. er  støberiarbeider, Berta, OleGrete Johnsen, f. 1892 er pleiedatter som underholdes af hf,  Berta Karoline som Tj & Moder og Tjenestetyende og Selma Olsen, f. 1900, som er Datter til B Han og underholdes af B Hansen.

Smed Hans Hansson Salte døde 3 november 1912. Adresse var Suldalsgaten 101. 

************************************************************

1893-95

Ole Andreas Olsen, f. 1855, Skjold, stenarb.

Alette, f. 1854

Serine 16

Anne, f. 1880

Olena, f. 1882

Inger 12

Johanne, f. 1884

Oskar, f. 1887

Agate, f. 1890

Ole 1

Olga, f. 1895

Denne familien flyttet til Ladegårdsveien 32a innen 1900. Da hadde de 7 barn, men det er ikke de samme navnene som i 1900. De som står oppført med alder er ikke nevnt i 1900, de som er ført med rød farge var ikke nevnt i 1895.

*************************************************************

 

Folketellingen 1894

       Det bodde flere enker og enkemenn i huset, de fleste måtte gå tiggerstien og få hjelp til livets opphold av fattigkassen. De pengene rakk snaut til husleien og litt mat. Det året bodde det 37 personer i huset.

 

*************************************************************

1894

Hanna Knudsen, 53 år, får av kassen

Oskar Nilsen, 14 år

*************************************************************

1894-1899 Andreas Halvorsen, 66, arb, enkemand, fikk av fattigkassen

1894-1899 Marie Nilsen, 66, enke, fikk av fattigkassen

*************************************************************

1894-1897

Kristian Kristensen, 81 arb. Enkemann. Av fattigkassen, Han hadde pleiedatteren

Karoline Olsen, 11 år

*************************************************************

1894

Thore Salvesen, 78, enkemann, arbeider, fikk av fattigkassen,

 Oluf på 16 år.  Sønnesønn, fikk av fattigkassen.

1894 Jakob Karinin, 66, enkemann arb. F

*************************************************************

1894

Ole Pedersen, 69, arb. Fikk av fattigkassen

Marie på 52 år fikk av fattigkassen.

Karl Halvorsen, 23, år, arbeider, ugift, bodde hos dem.

*************************************************************

1894 –

Peder Olsen, 20 år, lettmatros

Marta på 23 år

Oluf på 1 år.

*************************************************************

1895-1900

Jørgine Osmundsen, f. Jørgensen, f. 1859, f. Regefjord, Mandals Amt, enke. af fattigkassen, død 23-3-1934, 78 år gammel.

Marius Toralf, f. 1881

Herklus, f. 1884

Georgia Elsebet, f. 1886

Nikolai, f. 1890

Georg, f. 1892

Hansine, f. 1894

            I dødsannonsen ble disse barna nevnt: Thoralf, Harry; Malvin; Georg og Hansine Malmin, f. Osmundsen.  Under guttenes navn sto det USA – om det gjelder alle eller bare noen er uvisst.

Jørgine bodde her under folketellingen i 1900.

            Jørgine kom fra Regefjord. Hun var enke i 1894. Jørgine fikk penger av fattigkassen til livets opphold, både i 1895 og 1900.  Hun hadde 4 sønner og to døtre. Eldste sønnen Marius var 19 år og snekker, hos Carl Olsen Bergeland. Herkules var 16 år og arbeidet i hermetikken hos Conradsen. De hadde ett rom og delte kjøkkenet med en annen familie. I 1895 hadde hun en sønn Toralf på 13 år. Han bodde ikke sammen med familien i 1900, så han kan være død eller ha flyttet ut – evt. reist på sjøen.

*************************************************************

1895  -1899

Anton Theodor Eriksen, f. 1846, arbeidsmann, han var syg og måtte få hjelp av fattigkassen. Død 1897 av leversygdom.

Else 45

Erik 9

Osmund 7

Bertin 4

Familien bodde i Lervig i 1897 da Theodor døde. Kona til Teodor kan hete Else/Amalie. For i 1898-99 bor enken Amalie Eriksen her med tre sønner Erik, Osmund og Bertin. Men Osmund og Bertin ble ikke nevnt i 1899. De kan være døde eller i pleie. Amalie fikk fortsatt hjelp fra fattigkassen.

*************************************************************

1895 -1896

Jakob Svendsen, f. 1849, Aarsland, Haa,

Marta Helene Thorsdtr/Bjørnsen, f. 1857, Gilje (Dtr. Av Thore Bjørnsen)

Hansine Regine, f. 6-1-1883 Gilje

Tomine Regine Rakel Jakobine, f. 23-1-1886

Jakob Malvine, f. 1889

Theodora Laurenze Ragnhild Olefine Beathe, f.15-11-1892

Berta 2 år i 1895.

            Martha hadde et omskiftelig liv. Hun fikk flere barn, før hun giftet seg med Jakob Svendsen. Han var forhenværende kontorist, ingenting – bestiller intet, hjelp af byen. (fattigkassen), men har nok hjelp til nogle af børnene som han ikke er far for.

Marthas Barn:

Hansine f. 6-1-1883

Pige Martha Elene Thorsdtr/Bjørnsen Gilje

Thore Johannesen, ungkar, veiarbeider av Røldal, for tiden Søndfjord

 

Tomine, f. 23-1-1886,

Pige Martha Helen Thorsdtr/Bjørnsen

Jens Jensen, Egersund, f. 1857, enkemand, veiearbeider

 

Martha skal også ha fått datteren:

Hansine Regine, f. 12-4-1880

Torstein H

Jeg har ikke funnet henne døpt eller død så det kan være en feil.

 

Folketellingen 1885

Jens Jensen, f. 1850 Askevold Søndfjord, veiearbeider

Marthe Helene Bjørns, f. 1858 kone og

Hansine Johannesen, f. 1882

            De var tilreisende, og bodde i Store Skippergt 29. Hun ble ført som kone og kan ha vært gift med Jens Jensen.

 

Viet 18-2-1891

Jakob Svendsen, f. 1849, Varhaug, maler

Marthe Helene Bjørnsen, f. 1857, Fossan, borgerlig intet samfund.

 

Theodora Laurentse Ragnhild Olefine Beathe, f. 15-11-1892

Støberiarbeider Jakob Svendsen, f. 1850

Hustru Martha Helene Bjørnsen, f. 1857

De bodde i Pedersgaten 105 i 1900.

*************************************************************

1895 

Laurits Fredriksen, 22 år !? arbeider. Han var ledig i 1895.

Elisabet 44,

Berta 18

Engen 15

Hans 12

Harald 8

Teodor 5

            I folketellingen for 1895 står det at Laurits er 22 år, mens kona er 44 år. Eldste datteren er 18 år, så her er det en feil. Jeg har ikke funnet familien i andre folketellinger, eller i kirkebøkene for Johannes.

*************************************************************

 1895

Lars Svendsen, 49 var skibstømmermand

Berta 44

Svend 22 matros, S/S Fulton

Rakkel 20

Hans 19

Marta 13

 Berta 7

Lars, f. 1896, døde 1-3-1897 4 1/2 måned gammel.

Lars hadde vært hjemme over et år. Sønnen Svend 22 år var matros på S/S Fulton.

*************************************************************

1895-1896

Hans Rygge, 37 år var Maskinist på S/S Hermes ?

Karen Regine, f. 1855

Klara, f. 1880, døde 15-2-1909, 29 år gammel.

Laura, f. 1883

Anton 8

Hans, f. 1890, døde 6-7-1910, ved et ulykkestilfelle, 19 år gammel

Peder 2

            Regine var blitt enke i 1900. Da bodde hun og tre barn i Asylgaten/Nygaten 17, på fattighuset. Da var Regine, Klara og Laura var fabrikarbeidere, mens Hans var skolegutt.

*************************************************************

1896

Knud Hansen, 76 år, enkemand, arbeider, har af kassen.

*************************************************************

1896

Eilef Ommundsen, 76 år, enkemand, af kassen

*************************************************************

1896-1897

Gunhild Johannesen, 31 år, ugift.

Thilla, 11

Alma, 9

Ingrid, 6

Karsten, 5

Gudrun ½

Jeg har ikke funnet denne familien i andre kilder enn folketellingen for 1896.

*************************************************************

1896-1897

Rasmus Danielsen, f. 1854, Klep, blikkslager hos Helvig, fattig.

Elen, f. 1850, Sola, Haaland

Daniel, f. 1877, Sandnæs, ingenting

Maren, f. 1879

Ingeborg, f. 1882

Theodor, f. 1884

Regine, f. 1888

            Familien var flyttet til Øvre Dalgt. 5 innen 1900.

*************************************************************

1896 Ingeborg Johnsen, 82 år, enke, fattig

*************************************************************

1896

Jakob Pedersen, 49, skjærer, fattig

Berta, 40

Inger, 18

Letta, 16

Ingvald, 10

Martha, 6

Berta, 6 – skal muligens være en gutt.

Peder, 1

            Har ikke funnet denne familien i andre kilder enn folketellingen 1896.

*************************************************************

1897

Cecilie Nilsdtr, syerske

Cecilie f. 9-3-1897 død 17-5-1897

            Fader ukjent, medfødt svaghed.

*************************************************************

1896-1897

Gurine Knudsen, f. 1855 Kopervik, enke, fattiglem. Død 1897. Hun var fyrbøterenke, og ble bare nevnt her da hun døde av lungebetennelse i 1-6-1897.

Sammen med Gurine finner en Walgjer 11 år og Svein Gudbrandsen 9 år og en datter Gurine 2 år. Hvordan dette henger sammen vet jeg ikke. De ble ikke oppført som hennes familie/arvinger i dødsfallsprotokollen.

*************************************************************

1896-1897

Ole Olsen Smeland, f. 1835, Aaseral sogn, gift, dagarbeider, Døde 20-4-1897, 62 år gammel av lungetæring. i 1896 het det at han var syg, helseløs, trengt extra hjelp, fattig. Han etterlot seg intet. Dødsfallet ble anmeldt av fattigvesenet.

Berta, 50,

*************************************************************

1897

Lars Larsen 38, matros

Emilie Larsen, 37, kone

Larsine, 16

Inger, 14

Hartvig, 9

Emil Lindtner f. 1894 død 23-1-1897, 2 1/4 år gammel

                Emilies uegte barn, Emil, hadde bronkit, begraves fra hjemmet uten prestefølge.

Lars farer fra England, Emilie får intet fra ham, har av kassen.

*************************************************************

1898 1899

Johan Vervig, 40 løsarbeider/kalkbrender, hos Fugelli, fattigkassen.

Marta, 43, – tilsyneladende fattig.

Martin, 15 arbeider på reberbanen

Marta, 14

Berta, 10

Lars, 8

Bergethe, 3

*************************************************************

1898 1899

Olava Olsen, 36, enke, fattigkassen

Thora 13

Ragna 10

Olaf 6

*************************************************************

1896-1898

Jørgen Elias Jørgensen, f. 1845. løsarb. fattigkassen

Borghild Gotskalksdtr. F. 1868,

Johan, 5 år

Karen Olava, f. 1894 død 1897 bronkit.

Berge Julius, f. 1896

            1898, Indmeldt i Statskirken: Elias Jørgensen, arbeidsmand, gift, f. 1845. Pedersgade 109. Han hadde ikke vært medlem av noe annet kirkesammfund, har afgived egenærklæring derom. Ektefellen tilhører intet samfund. 2 børn der —-, optaget paa sygeleie.

*************************************************************

1898 1899

Martha Stenberg, f. 1845, Helle i Høle, enke av fattigkassen

Petra, f. 1881

Tollef/Tollak, f. 1882 løsarbeider. Idiot

Ole, f. 1884 (han bodde ikke her, muligens død)

            Martha og mannen Peder Stenberg, f 1845 bodde i Kongsteinsgt. 48 i 1885.  Martha drev med klæsvask og rengjøring, men fikk tildels offentlig understøttelse. Innen 1900 var de flyttet til Nedre Klevegt. 28

*************************************************************

1898-1900

Bertel Egeland, 44 løsarbeider, sjauer    

Malene 33

Ingrid 9

Kristian 6

Gudrun 9

*************************************************************

1898

Nils Østensen, 45 løsarb. Fattiglem

Marie 55

Sesilia 22

Andreas 15

Johan 10

*************************************************************

1898

Nils Jakobsen, stenarb.

Marie Jakobsen Østrem f. 1840 død 1898 av vatersott, fattiglem

*************************************************************

1897-1898

Ragnhilde Asbjørnsen, 60

Torval, 33, hantlanger – arbeider lidet

Marie, f. 1872

            Ragnhild hadde to barn. Datteren Marie fikk tre barn uten å være gift. Hun bodde sammen med moren.

Martin Smith, 5 år. Han var sønn av Marie.

            Marie Asbjørnsen, f. 1872, pige, dagarbeider

26-5-1897 dødfødt gutt, opgiven barnefader, ungkarl, sømand, Jens Thorsen, f. 1872, sjømann, ungkar, oppholdsted ukjent.

            Marie Asbjørnsen, f. 1872

15-2-1898 dødfødt jente (abort) opgiven barnefader, ungkarl, blekkslager Daniel Danielsen, f. 1878,

       Dette var Maries 3. leiermål.

*************************************************************

1898

Tønnes Akselsen, f. 1854, ingenting, bestiller intet

Berta Smedal, f. 1863, Høiland sogn. enke

De bodde i Arbeidergaten 5 i 1900, da ble Tønnes kalt styrmand.

*************************************************************

1896-1898

Anton Emanuelsen, f. 27-10-1851, Laurvig, død 1898, fattiglem

Han var sjømann, matros, fraskilt?. Druknet, fantes død utenfor et sjøhus.

*************************************************************

1897-1899  

Karine Rasmusdtr. Karlsen, 52 enke fattigkassen

Oskar Emanuelsen 18 jungmand . ”Drot??

Anna 14

Anton 10

Karl 7

Olaf 5

Theodor 3

Søren?

*************************************************************

1898 1899

Amalie Eriksen, 52 år, enke i 1899, fattigkassen

Erik, 12 år

Ommund, 10 år, ikke i 1899

Bertin, 7 år, ikke i 1899

*************************************************************

1899

Andreas Halvorsen, f. 1832, Selvig, Høgsfjord, uden virksonhed

Karen Kjestina, f. 1852, Avaldsnes

De var flyttet til Øvre Tjensvold innen 1900.

*************************************************************

1899 og 1907-1911

Lisbet Nilsen Kortsen, f. 1843

Hun bodde i Pedersgata 37 i 1885. Da fikk hun pensjon av byen.

Frederikke Kortsen 65 år bodde her i 1909

Hun bodde i Clausegaden 1 i 1900 og levde av egne midler.

Kan dette være en og samme person-

          Lisbeth levde av egne midler og var flyttet til Kaisegaten 1 i 1900, men i 1910 står hun oppført på denne adressen, så det er ikke godt å vite hvor lenge hun bodde her.

*************************************************************

1899

Sikke Rugland, 47 enke fattigkassen

Inga 16

Johan 13

Andreas 10

Jonas 8

Sigrid 5

*************************************************************

1899

Ingeborg Larsen, f. 1870, enke, vaskekone, sildeskjæring, fattig

Marie, 7

Julie, f. 1894

Lars, f. 1898

Lovise Andersen, f. 25-12-1899

            Far til Lovise var Ludvig Andersen, f. 1872, dampskibsfyrbøder, gift mand. Dette var Ingeborgs 1. leiermål.  1900 Ingeborg Eriksen, f. 1937, Egersund fattig.  De var flyttet til Pedersgaten 106 innen slutten av 1900.

*************************************************************

1899 -1900 

Sivert Olaus Olsen, f. 1865, sjauer, fattigkassen

Inger, f. 1865, Strand

Gunnar, f. 1889, Strand

Johan, f. 1893

Aadne, f. 1894

Ane Marie f. 21-6-1899 død 24-12-1899 bronkitt

Datter f. 12-11-1900

Innen 1900 hadde familien flyttet til Nymannsgaden 37.

*************************************************************

1899

Kristian Odland, f. 1848, Haa, bagersvend

Sikke Marie Thorsdtr, f. 1850, Høle, død 19-1-1934, 83 år gammel.

Karl Johan, f. 1876, døde 19-1-1897 21 år.

Sigurd f. 5-3-1893 død 22-3-1899 bronkitt

            De bodde i Nedre Dalgt da Sigurd ble født i 1893, men her da han døde.

*************************************************************

1900

Torvald Johannesen, f. 1867, sjauer

Gurine, f. 1863, Haugesund

Nils, f. 1893

Ane,  4 år

Bolette, f. 1895

Anne 1 ½ år.

            Denne familien bodde her da den kommunale folketellingen ble tatt opp i 1900. De var flyttet til Amtmandsveien 10a i slutten av 1900 da den statlige tellingen var.

*************************************************************

Folketellingen fra 1900 viser at det bodde 11 familier eller husholdninger med til sammen 41 personer her i huset. De bodde i kjelleren, første og annen etasje og sikkert noen på loftet. Alle måtte dele kjøkkenet med en eller flere familier.

            Her var 4 enker i alder fra 23 til 83 år. Det var bare Berthe Hendriksen på 83 år som ikke hadde familie, hun fikk hjelp av fattigkassen.. To enker hadde voksne barn, mens Marie Mauritsen på 23 år nylig var blitt enke, og måtte gå på fattigkassen. Et ektepar med en sønn trengte hjelp av fattigkassen for å overleve. Det samme gjaldt for Jørgine Osmundsen som var alene med 6 barn.

            Det var 4 ektepar og 7 voksne ugifte personer som bodde med sine foreldre eller var leieboer/kostgutt, slik som Johan Borstad. Det var mange som tok imot såkalte ”kostgutter” for å ha noen å dele husleie og matutgifter med. Det bodde 19 barn i huset. 8 var under skolealder, mens det var 11 som var fra 15 år og yngre. De seks ungdommene under 20 år var stort sett i arbeid.

 

Tellingsår: 1900              Gatenavn: Pedersgaden 109   Antall leiligheter: 11                     Antall personer registrert på bostedet: 41

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Elen Torkelsen hm e Handlende Colonial Enke 1832 Gjestal Sta  
Marie Rasmusdatter d ug Husholderske 1846 Gjestal Sta  
Maren Dalen hm e Uderstøses af Fatigvesen Enke 1839 Moserø Sta  
Martin Johnsen ug Løsarbeider 1869 Hetland Sta  
Olava Malde hm ug Arbeiderske ved Salteri 1856 Stavanger Sta  
Ragna Sivertsen d ug Pige 1888 Stavanger Sta  
Olaf Sivertsen ug Søn 1892 Stavanger Sta  
Amund Smedstad hf g Uderstøs af Fatigvesenet 1831 Agvalsnæs Sta  
Boletthe Johnsen hm g   1853 Augvalsnæs Sta  
Thorvald Johnsen ug   1887 Augvalsnæs Sta  
Johan Peder Borstad b ug Løsarbeider 1872 Throndhjem ST  
Jorgine Osmundsen hm g Fatigunderstøtes 1856 Regefjord Mandals Amt LM  
Marius Thoralf Osmundsen ug Snedker 1881 Stavanger Sta  
Herklus Osmundsen ug Hermetikarbeider 1884 Stavanger Sta  
Giorga Elisebet Osmundsen d ug   1886 Stavanger Sta  
Nikolai Osmundsen ug   1890 Stavanger Sta  
Georg Osmundsen ug   1892 Stavanger Sta  
Hansine Osmundsen d ug   1894 Stavanger Sta  
Johan Rasmusen hf g Løsarbeider 1858 Strand Sta  
Martha Rasmusen hm g Hustru 1855 Strand Sta  
Martin Rasmusen ug Løsarbeider 1882 Strand Sta  
Martha Rasmusen d ug Fabrik arbeiderske 1884 Strand Sta  
Bertha Rasmusen d ug   1887 Strand Sta  
Lars Rasmusen ug   1889 Strand Sta  
Bergit Rasmusen d ug   1894 Strand Sta  
Nils Jørgensen hf g Foreviser Lysbilleder 1855 Stavanger Sta  
Grethe Jørgensen hm g Klædevask 1855 Stavanger Sta  
Martin Jørgensen ug Barbersvend 1869 Stavanger Sta  
Karl Johan Jørgensen ug Guldsmed lerling 1871 Stavanger Sta  
Andreas Jørgensen ug Løsarbeider 1874 Stavanger Sta  
Maren Ellingsen hm ug Brødhandlende 1849 Stavanger Sta  
Marie Mauritsen hm e Fatigundestøtet 1877 Stavanger Sta  
Malvin Larsen ug   1897 Stavanger Sta  
Torkild Mauritsen ug   1900.09.16 Stavanger Sta  
Olaus Mauritsen ug   1900.09.16 Stavanger Sta  
Rasmus Olsen hf g Løsarbeider 1872 Strand Sta  
Karoline Olsen hm g Hustru 1869 Strand Sta  
Inga Othilie Olsen d ug   1893 Stavanger Sta  
Nikolai Olsen ug   1895 Stavanger Sta  
Lovise Olsen d ug   1900.05.19 Stavanger Sta  
Berthe Hendriksen hm e Fatigunderstøttet 1817 Bergen  

 

*************************************************************

Familie 1

1898-1911

Elen Marie Torkelsen Kluge, f. 1832 var enke, død 28-3-1905, 76 år gammel. —anana

Marie Rasmusdtr. Kluge f. 1846 ug.

            Elen var enke i 1894 og bodde sammen med den ugifte søsteren? Marie. De har antakelig bodd her en stund. Elen var handlerske og huseierske i 1903.

            Marie Kluge var huseier fra 1892 til 1911, og det var nok derfor huset ble kalt for «Klugehuset»

            I FT. 1900 ble det opplyst at Elen Torkelsd. var 68 år og kom fra Gjesdal. Hun var kolonialhandlende, og ”datteren” Marie Rasmusdtr på 54 år. Marie var husholderske. Om hun var husholderske hos Elen er usikkert. De bodde i kjelleren og hadde to rom og delte kjøkken med to andre husholdninger. Rundt 1906 står det at Maries søster Elen som hadde borgerskap var død og at huset var ubebodd for øvrig. Elen døde i 1905, 73 år gammel.

Da overtok Marie som huseier fram til 1911. Elen fikk stemme ved valget i 1904, og Marie i 1910. (Jeg er usikker på hvordan slektsforholdet var mellom Elen Marie Kluge og Marie Kluge.)

            Olaus Kluge var forstander for militærrode nr 2 i 1911, i 1913 var han fraflyttet byen og Reinert Olsen Lund, i Spilderhauggate 26 overtok.

 

  1911

*************************************************************

Familie 2 1900 – 1905

Maren f. Rasmussen, Johnsen Dalen, f. 1839, enke

Johan Martin Johnsen, f. 1-6-1878,  død 1901 av tæring, ugift arbeider.

            Den andre familien i kjelleren var enken Maren Dalen 61 år fra Mosterøy og sønnen Martin Johnsen på 31 år. Maren ble understøttet av fattigkassen, mens Martin var løsarbeider og tok det arbeidet han kunne få. De hadde 1 rom og delte kjøkken med Elen Torkelsen og Olava Malde. Maren hadde vært gift med John Johnsen Engøy.

          Den 30-8-1900 var det en: «Fortegnelse over de mandskaber, der ikke fremmødte ved sesjonen i Stavanger den 2 og 3 august.» i Aftenbladet. Her ble der nevnt 24 menn. Johan Martin Johnsen var en av dem. Grunnen har nok vært at han var syk av tæring.

*************************************************************

Familie 3 1898 – 1901

Olava Malde, f. 1856, enke

Ragna Sivertsen, f. 1888 uekte

Olaf Jakobsen, f. 1892 uekte

            Den tredje familien i kjelleren var Olava Malde 44 år og hennes to barn Ragna 12 år og Olaf 8 år.  Olava arbeidet vet et sildesalteri. Olava delte kjøkkenet med Elen og Maren. Datteren Thora ble ikke nevnt i 1900-1901

*************************************************************

Familie 4.1900-1901

Amund Smedstad, f. 1831, Avaldsnes, blind

Bolette Johnsen, f. 1853, Avaldsnes

Ingeborg, 18 år

Torvald, Johnsen, f. 1887, Avaldsnes

Johan Peder Borstad, f. 1872, Trondhjem løsarbeider

            I årene 1898-1899  bodde familien i Pedersgata 143. De flyttet til byen i oktober 1897. Amund/Osmund var blind, og hadde vært gruvearbeider, han fikk fattigstøtte af Wigsnæs Wærk. Amund og Bolette bodde i 1910 på Thuestads fattiggård i Avaldsnes, de var begge helt fattigforsørget.  Datteren Ingeborg ble ikke nevnt i 1901. Johan P. Borstad 28 år, han kom fra Trondheim og bodde sammen med denne familien. Han var løsarbeider.

*************************************************************

            I første etasje bodde det fire familier. Det var familien Smedstad, Amund 69 år og Bolette 47 år med sønnen Thorvald på 13 år. De kom fra Avaldsnes. De ble understøttet av fattigkassen, Johan P. Borstad 28 år, han kom fra Trondheim og bodde sammen med denne familien. Han var løsarbeider. De hadde et rom og delte kjøkken med en annen familie.

  *************************************************************        

Familie nr 5. 1894  -1901

Jørgine Osmundsen, f. 1856, Regefjord, Mandals amt. Enke. Død 1934

Hun bodde her i 1900 med sine 6 barn.  Se lenger opp år 1894 for hele familien.  Jørgine og de tre yngste barna var flyttet til Trafikkgata 1 innen 1910.

*************************************************************

Familie 6. 1900-1901     

Johan Rasmussen, f. 1858, Vervik, Strand, 43 år arbeider /kolkjører. Paa byens arbeide, løsarbeider, død før 1910.

Martha, f. 1855, Mellolmstad Bratteli, Forsand

Martinius/Martin, f. 1882, Strand løsarb

Martha, f, 1884, fabp. Strand

Lars Vervik, f. 1889, Strand

Bertha, f. 1887, Strand

Bergit, f. 1894, Strand

            Fra Strand kom denne familien på 7 personer i 1898. Johan var løsarbeider, det sammen var sønnen Martinius på 18 år, mens datteren Martha 16 år var fabrikkarbeiderske. De bodde på ett rom og måtte dele kjøkkenet med andre. Martha var blitt enke før 1910 og sammen med de tre yngste barna var hun flyttet til Stiftelsesgate 34 innen 1910. (Se Folk i Strand b. side 423 Lekvam om familien)

*************************************************************

Familie nr 7. 1900-1903

Nils Jørgensen, f. 1855 død ca 1901

Grethe Jørgensen, f. 1855, enke fattigkassen

Jørgen, 21 år i 1901, snedkersvenn hos A. Larsen

Martin , f. 1869, barbergut,

Carl Johan f. 1871 lærling

Andreas f. 1874

            I 1903 ble det opplyst at Martin var pukkelrygget og hadde ingen beskjeftigelse. Carl var lærling hos guldsmed Soma. Andreas var 14 år og barberlærling hos Eriksen. Jørgen ble ikke nevnt det året, så han var nok flyttet.

            Nils og Grethe Jørgensen, begge 45 år og 3 sønner. Nils arbeidet med noe så uvanlig som å vise lysbilder. Akkurat da folketellingen i 1900 fant sted var han i Bergen. Grethe drev med klesvask. Enten hun tok imot klær for vask hjemme eller om hun gikk rundt og vasket for folk vet jeg ikke. Da hun ble enke måtte hun ha hjelp av fattigkassen. Martin var pukkelrygget, han arbeidet som barbersvenn hos Danielsen, men gikk mye ledig. Karl Johan 29 år var i gullsmedlære hos Soma, mens Andreas på 26 år var løsarbeider.

            Her ser det ut til at det er noe feil. Hvis moren og farens fødselsår er rett, har de fått barn da de begge var 14 år.  i folketelling for 1903 ble sønnenes alder oppgitt til å være Martin 20 år, Carl Johan 19 år og Andreas 14 år.

            Jeg har ikke funnet familien i kirkebøkene, når det giftet seg eller da barnene ble døpt I 1903 var Grethe Jørgensen blitt enke. Martin var barbergutt uten noe å gjøre. Carl var lærling hos guldsmed Soma, og Andreas var barbergutt hos Enoksen. I 1910 bodde Grethe i Nordbøgaten 10 sammen med sine to sønner som forsørget henne. Sønnene var født i Evanger prgj.

*************************************************************

Familie 8 1900 1902         

Maren Ellingsen f. 1849, 51 år ugift. Død 12-3-1926, 76 år gammel

            Hun handlet med brød., om hun hadde et lite utsalg her i huset er uvisst. Maren bodde i 2. etasje og hadde ett rom og delte kjøkken. Hun bodde i Øvre Banegate 17 i 1910.

*************************************************************

Familie 9 1900-1903  og i 1909 

Inga Marie Mauritsen f. Jakobsen f. 1877, enke.

Malvin Larsen, f. 1897

Torkel f. 16-9-1900 tvilling, død 1901

Olaus Ingvald, f. 16-9-1900 tvilling

Marie f. 1905

Haakon f. 1908

Hun hadde sønnen Malvin på 3 år og tvillinger på 3 måneder. Hun måtte få hjelp til livets opphold av fattigvesenet. Marie bodde i 2. etasje på et rom og delte kjøkken. Hun var enke etter løsarbeider Olaus Mauritsen f. 1859 som ”faldt udenfor en trap og døde på stedet” 23-10-1900 en måneds tid etter at de hadde fått tvillinger. Da bodde de i Ramslandssmauet, så Marie må ha flyttet hit rett etter han døde. Den ene av tvillingene Torkel døde 9-6-1901 bare 9 måneder gammel. Det ser ut som om Inga flyttet ut og kom tilbake hit i 1909. Da var ene sønnen på Lindøy. Hun hadde også fått to barn til men det står ikke oppført hvem som er faren. . Rundt 1910 var Olaus pleiebarn og bodde i Bergelandsgaten 40-42. Han gikk på Johannes skole.

*************************************************************

Familie 10 1900-1903  

Rasmus Olsen, f. 1872, Nærstrand, sjømann

Karoline Nilsdtr, f. 1869, Varland, Strand

Inga Otelia, f. 21-7-1893

Nicolai, f. 1895

Lovise, f. 19-5-1899

Karsten, f. 1-6-1900

Rasmus Kornelius, f. 6-7-1902

Racin f. 6-7-1903

Karl, f. 14-2-1905

Henny, f. 20-6-1907

            Rasmus var løsarbeider, senere kjører kom fra Nedstrand og kona fra Strand. De bodde på Buøen da Inga ble født i 1893. Karoline var fra Varland i Strand, hun meldte utflytting til Amerika rundt 1887. Det er usikkert om hun reiste, for hun giftet seg med Rasmus og ble boende her. De hadde også ett rom og halvt kjøkken til rådighet i 2 etasje. Familien bodde i Rosenberggate 5 i 1910. (Se Folk i Strand b. 1 side 408 om Karoline)

*************************************************************

Familie 11.1900-1905  

Berthe Hendriksen, f. 1817, Bergen, var 83 år og enke,

            Berthe var fra Bergen. Hun hadde eget hushold og delte kjøkken med andre. Hun fikk av fattigkassen, og levde som de fleste som fikk hjelp av det offentlige på et minimum.

*************************************************************