Pedersgata nr. 024 gullsmed Balle

Pedersgata 24

 

Br.nr. 2369

168 m² stor tomt.

ATK. 2011

Eiere:

1855 Svend Rasmussen selger ubebygd tomt til

            Svend Nøland Tjensvold og T. Svendsen

            T. Svendsen oppfører huset og de selger

1897    til Ole Feet, grund og opført hus.

1921    testamente til Synneva Larsen Walager

1922    til Berta Bjelland

1932    Bertha Holm f. Bjelland selger til

1932    Tannlege Johannes Håland

 

            Huset må være bygd rundt 1894-95, for det finnes ikke i folketellingene før den tid.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

1927 – 1931    R.J. Holm Ltd, agentur, kommisjon, eksport og import

1930 – 1931     Artic Canneries Ltd AS       

1940                 Tannlege : J. Haaland

1938                Ommundsen, A. Frukt og grønnsakforsyningen.

1938 -1964-    Gullsmed Balle. Han bodde i Opheimsgaten 76 i 1955

1960- 1968     Norsk rengjøringsselskap

1976                Siddis sport

1978                Narvesen spisevognselskapet

1979                Norges Handels og sjøfartstidene

1993                Ting & Tang

 

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

 

 

1894-1895

T. Svendsen, 56 år, handelsmand

Malene, 39 år

 

1897- 1921 – 1931

Ole Olsen Feet, f. 5-1-1839, Hafslo, politibetjent, død 26-3-1913, 75 år gammel

Johanne Feet, f. Walager, f. 17-10-1833, Hafslo, jordmoder, død 30-10-1921, 88 år gammel

Sønøve Larsdtr. Walager, f. 1-4-1866, Hafslo, tjenestepike.

Janna Larsen, 25 tjenestepige, 1898 – 1901

            Ole var forhenværende kommandersergant og politibetjent i 1898. han levde av pension og midler. Johanne var jordmoder og praktiserte ennå i 1911, men hadde tatt avskjed i 1914.

            Ragnhild Paalsdtr, 91 år, svigermoderen Ragnhild Paulsdtatter bor i Sogn, forsørges af Feet, 94 år (1902). Hun døde 2-8-1902.

Ole og Johanne bodde og eide Jorenholmsgaden 3 i 1875 og 1885. Da Ole kjøpte dette huset i 1896 var det ubeboet.

            Ole og Johanne hadde ikke livsarvinger, så de testamenterte i 1913 alt til – Synnøve Larsen Walager, søsterdatter, som hadde vært 23 år i deres tjeneste. Se nederst.

1906 Synnøve Larsen vant ovnssværte i en basar i 1906, da bodde hun her. Hun bodde her til 1930-31.

Den ved Johanne Feets fratreden ledige jordmordstilling bekjentgjøres herved Ledig.

Johanne sluttet av som jordmor i 1914, da var hun 81 år gammel.

 

 

1898- 1899

Johan Johnsen, f. 1863, malermester

Kaia/Karen, f. 1862

Karen, f. 1892

Olaf, f. 1894

Johannes, f. 25-1-1896

          Johan og Karen ble gift 11-1-1889.  Familien var flyttet til Bredbakken 40 innen 1900.

 

1900-1901

Thron Birkrem, f. 1873, Møgedal i Helleland, snedker hos A. Larsen, død 23-4-1906 31 år gammel.

Matilde Severine Rasmussen, f. 1878

William Alfred,  f. 17. juli, døde 9-8-1900  1 år gammel

Margit Cecilie, f. 13-4-1901

Fridtjof, død 12-7-1907, 4 år gammel 

            De bodde i Pedersgaten 22 i slutten av 1900, men Da Margit ble født bodde de i Pedersgaten 24. Mathilde var blitt enke i 1910 og bodde sammen med foreldrene og datteren  Margit var pleiedatter hos besteforeldrene Martin og Severine Rasmussen i Pederklovsgt 18.  

     

 

1914 – 1920

Lina Olsen, f. 29-8-1853, syerske. Har forretning her.

1915 – 1916 syr hjemme halt og skrøbelig

            Hun bodde i Pedersgata 28 i 1910. Har bodd i Waisenhusgata 23.

 

1900 og 1913

Ole Jakobsen, f. 1825, Seim v. Bergen, enkemann.

Marie, f. 1860, syerske ugift, 

Olava, f. 1870, kontorist

            Begge døtrene underholder faderen. 1911 -1913

Ole var «forhenværende skibsfører, lever af Capital». Olava var kassererske i Manufacturforretning i 1900, mens hun var kassererske hos M. Aanensen i 1901-02, kontorist i (skindforretning) i 1910, og paa kontor hos R.A. Idsøe  for kr 35 pr måned  1912- 1913. Marie var husholderske i 1910 og drev med linsøm 1911-1913

 

 

1930-1931

Jens Racin Jensen Holm, f. 28-6-1891, disponent

Berta Holm, f. 6-5-1899

Skatt klasse 5

Aktieselskapet J.R.Holm Ltd

Han hadde Agenturforretning i Engelsmindegata 23 i 1955.

1922

 

1932-1960

Johannes Håland, f. 9-8-1898, tannlege, død 2-4-1974, 75 år gammel

Bergljot f. Tomasgaard, død 11-9-1966, 61 år gammel.

Ingebjørg Håland, f. ca 1929 hun var 8 år i 1937, datter

Ellen

Johannes

                 Han og familien bodde her noen år. I 1955 var han flyttet til Storhaugveien 48, men hadde kontor her.

  1932

 

1936-1937

Martha Søndaland, f. 9-12-1913. tjener. Det er uklart om hun var tjenestejente her i huset og hos hvem.

 

1938-1952

Ommundsen, Arthur, f. 29-6-1914 – Frukt og grønnsakforsyningen. Død 18-6-1982, 68 år gammel

Ragnhild Irene Halvorsen, f. 1920

Ellinor, f. 1938

Arne, f. 1946

Arthur Ommundsen bodde her 1938-52. Senere flyttet de til Randabergveien 6 i 1955.

                 Familien – moren Ellen Ommundsen hadde forretning i Pedersgatea 98.                                                                                    

            Ommundsen frukt og grønnsakforsyningen hadde utsalg her i mange år. Jeg har funnet svært få annonser fra firmaet. Jeg husker at han pleide å parkere varebilen sin i Store Skipperbakken. Den er bratt–. Han satte alltid bilen slik at den «bremset« mot fortauskanten. En dag gikk det galt, bremsen løsnet og bilen for nedover bakken, krysset Verksgaten og rett i murveggen til en fabrikk. Til alt hell var det ingen biler eller folk som krysset verksgaten, så det var bare bilen som ble skadet.

1941 Olav Ommundsen

  1938

 

Olaf G. Balle butikk i årene 1938 til 1964

               Han var gullsmed og hadde butikk her. Han bodde i Opheimsgata 76.   Gullsmed Balle hadde mange annonser i avisene. Han støttet flere foreninger, slik at mange kunne kjøpe lodd eller få søknadsskjema for opphold på vanførehjemmet. Idretten støttet han med å stille ut vandrepokal. En ung dame gikk i lære og fikk beste karakter da hun tok fagprøven som emaljør. Balle laget nok en del smykker. I en artikkel om emaljesmykker hos «Christie’s» heter det «På et bilde av samlingen i – Antik och Auktion er det også lett å gjenkjenne i hvert fall et par nåler fra gullsmed Balle i Stavanger»»

Olaf. G(eorg) Balle hadde en sønn, Øystein, som hadde verksted i baklokalene og i kjelleren på nr. 24, før han flyttet til Pedersgaten 51.
Olaf G. ble sterkt angrepet av leddgikt under krigen, og var i realiteten invalid største delen av tiden fram til han døde i 1964.
Øystein drev produksjon av smykker, særlig i emalje, og det var hos ham Gunvor Usken (nå Bergane) gikk i lære.
 

  1938

  1950 1954

  1961    1957

Olaf Georg Balle

f. 1897  d. 1964

Stempel: OGB, O.G. BALLE, OB?

Farfar gikk i lære hos Hellstrøm i Stavanger fra 1912 til 1917. Han avla svenneprøve som skjearbeider og løste håndverksbrev i 1918.

Etter avlagt svenneprøve åpnet han verksted og forretning i Nygaten 16(?). Han gikk konkurs etter to år. Senere arbeidde han i flere år som møllearbeider. Gift med Elen Gilje. Tre barn: Odd (1921), Ruth (1922) og Øystein (1928). Ruth ble gift med gullsmed Per Knoff (fra Oslo) som hadde spesialisert seg på filigransarbeider, og som arbeidde sammen med Øystein i mange år.

Forretningen i Pedersgaten 24 startet i 1938. Det var ett stort løft, og farmor sa at de hadde skrapt alle ressurser til bunns for å klare det.

Under krigen ble farfar satt inn pga. illegalt arbeid. Samtidig ble har sterkt angrepet av leddgikt og Bechterews sykdom. Jeg husker ham i alle år som en sammenkrøket mann med nesten sammenknyttede fingre.

Farfar døde i 1964, og farmor drev forretningen videre som enkeforhandler (hun hadde jo allerede i mange år i praksis drevet forretningen). På midten av 70-tallet flyttet hun forretningen ned til Øvre Holmegt. (25?), hvor den var til den ble nedlagt rett før nyttår i 1979. Hun døde i januar 1981.

På grunn av helsen, drev ikke farfar med noe særlig produksjon av varer. Så vidt jeg vet, gikk det mye i reparasjoner etter krigen. Selv har jeg ett par skjorteknapper i gull med perle stemplet OGB og som muligens ble laget før krigen. Sønn av Øystein har en kakespade som etter sigende var farfars forlovelsesgave til farmor. Og har snakket gjerne om hvordan de produserte skjeer hos Hellstrøm.

 

Øystein Balle

f. 1928  d. 1998

Stempel: ØB, BALLE

Håndverksbrev i Stavanger i 1953.

Øystein var gift med Gerd Hviding. Tre barn: Morten (1953), Siri (1955) og Nina (1957).

Øysteins svennestykke var innen fatning, dvs. innfatning av stener etc.. Vi er ikke sikre på hvor Øystein gikk i lære. Sønnen Morten har i alle år trodd at det var hos faren, men vi vet det ikke. (”Etter at vi snakket sammen har jeg forsøkt å huske tilbake hva som er sagt oppigjennom. Jeg tror at han formelt var læregutt hos bestefar, men at han også var hos andre for å lære ting som bestefar ikke selv kunne / drev med”, sier Morten).

Øystein hadde verksted i lokaler bak (og under) farens forretning i Pedersgaten 24. Verkstedet flyttet inn i ombygde lokaler i Pedersgaten 51 på slutten av 50-tallet. På den tiden overtok han store deler av produksjonsutstyret til Hellstrøm som presser og stanser. I 1962/63 flyttet verkstedet til nybygde lokaler på Åsen i Stavanger. På en tid var det omkring 10 personer ansatt på verkstedet, samt at han hadde tilknyttet seg noen som emaljerte hjemme. Disse lokalene ble solgt i 1966 og virksomheten flyttet tilbake til Pedersgaten 51. Her var verkstedet fram til begynnelsen av 80-tallet. De siste årene var produksjonen sterkt redusert. Han drev fremdeles en del produksjon helt til han la ned. I de senere årene var det lite av egne produkter, men noen spesialbestillinger foruten en del reparasjoner. I tillegg produserte han en del for Homstvedt i Bergen.

Svogeren Per Knoff arbeidde sammen med ham til rundt 1965. Per arbeidet senere en stund sammen med Øystein i Pedersgaten 51 etter at driften ble flyttet tilbake dit. Jeg tror nok at han var der i hvert fall et par år.

Øystein var Oldermann i Gullsmedlauget i Stavanger i en periode på 60-tallet.

Kilder:

Olav Balle, Nylundsgt. 12, 4014 Stavanger. 93603490. olav@vrnc.no (eldste sønnesønn av Olaf G.)

Morten Balle, Rognevn. 2, 1481 Hagan. 45024034. mb@protector.eu/mb@hagan.no (sønn av Øystein)

Reidar Balle, Limarka, 4311 Hommersåk. 91163570. reidar.balle@norgespost.no (sønnesønn av Olaf G.)

Opplysninger mottatt av Olav Balle

 

 

 

Her er diverse annonser for firmaer som hadde adresse her. Jeg vet ikke hvor lenge de var her, men årstallet for annonsen viser når dev var aktive.

1968  1976 

1978   1979

Alle annonsene fra Stavanger Aftenblad.

 

Fra Panteboken:

Skjøte fra 1855. Det er ikke lett å lese.

 

Her er Ole og Johannes testament fra 1922.

 

Jeg kjenner ikke til andre personer som har bodd her. De fleste hadde forretning eller kontor og bodde et annet sted.

 ”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.