Pedersgata nr. 110 Samhold

 

Huset forsvant rundt 1925, da Samhold kjøpte det og bygde sitt kontorbygg.

br. nr 1658.

           Bildet er fra 1924, og vi ser såvidt toppen på nr 110, litt mer av nr 112, murbygget må være nr. 114 og huset rett imot må være nr 116. Bare murbygget ble bevart da Samhold bygget sitt kontor og barkeri anlegg.

Eiere:

1875    skjøte fra Andreas Gitlesens arvinger til

1875    Svend Svendsen—

            Martin Egeland 1906—

1909    Martin Egelands enke 1909

1911    Thomas O. Ingebretsen

1913-15 Ane Monsen, huseierske – uten tinglyst skjøte

1916    Olai Ingebretsen huseier fra april 1915

1925    fra Thomas Ingebrigtsen

1925    til Produksjonslaget Samhold

Rundt 1925 ble huset solgt til Produksjonslaget Samhold og huset ble revet.

            Solland

 

Det er til tider vanskelig å tyde når hus ble solgt og kjøpt. I folketellingene er det ofte opplyst at en person er huseier, men det er ikke tinglyst.

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I Pedersgata 110 og 112 var det mange som b le nevnt begge steder.  Det ser ut som om de flyttet, eller så mer det en sammenblanding av adressene og hvem som bodde hvor.

I 1875 var det 20 personer fordelt på 3 husholdninger som bodde her.

I 1885 var det 11 personer i 2 husholdninger.

I 1900 var det  11 personer i en familie.

I 1910 var det 5 personer i 3 husholdninger.

 

1875 -1885

Svend Svendsen, f. 2-6-1833, Thime i Lye sogn, Rebslager, Stavanger Reberbane, død 21-2-1895

Aase Regine Pedersdtr, f. 22-3-1835, Mandal, 5-3- 1912, 77 år gammel.

Peder Ingvald.T., f. 4-10-1863, repslager

Andreas Martin, f. 14-10-1866

Anne Regine, f. 1869, død 14-2-1927, g.m. Johan Ingebrigtsen

Petrine Tomine.  f. 7-11-1871

Severine, f. 17-8- 1874, død 27-10-1946, g.m. Martin Andersen

Theodor, f. 21-5-1877, død 31-1-1901

Svend eide huset og de bodde i første etasje. Svend og familien bodde på Øvre Blåsenborg i 1865, så i Pedersgaten 29 i 1873.  I 1900 bodde Regine i Stiftelsesgaden 17 og var off. understøttet. Det er bare døtrene Regine og Severine som ble nevnt og så På fraværende børns vegne da Aase Regine døde. Det kan jo tyde på at sønnene enten er til sjøs eller har emigrert.
 

 

1875

Søren J. Aanensen, f. 1852, Åkre sogn, Skudesnes

Berte K. f. 1852, Avaldsnes

Oscar M. f. 1874, Avaldsnes

Kolben Jakobsen, f. 1825, Avaldsnes, enkemann, tømmermand, tilreisende

Svend O. Kolbensen, f. 1860, Avaldsnes, snedkerlærling, tilreisende.

Jakob Kolbensen, f. 1855, Avaldsnes, smedearbeider ved mekanisk verksted, logerende.

 

1875

Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, rebslager, Stavanger Reberbane

Anne Marie, f. 1842

Theodor, f. 1867

Andreas, f. 1870

Alfred Mathias. f. 1872

Lovise Ovidia. f. 1875

Elen Christine Johnsen, f. 1824, ugift, vaskekone, logerende.

            Innen 1885 var familien flyttet til Verksgaden 61.

 

1885

Pedersen, Anton T. f. 1860 Søfarende

Emilie f. 1861

Trygve f. 1883

De bodde i 2 etasje.

 

1885

Wang, Peter Andreas Berg f. 1846 Molde, Handelsbetjent, repslager i 1879

Inger f. 1850 Hå

Hans Peter f. 1874

Kristine Lovise f. 1880

Peter Andreas Berg f. 1884

Inga f. 1885

   Se Pedersgata 112 . Peter er oppført med kona Lovise Kristine, som døde i 1879 og tre barn. Her bor han med ny kone og har fått tre barn til. Innen 1900 var familien flyttet til Øvre Holmegate 24.

 

1885

Eriksen, Kristian f. 1830 Time, Skibstømmermand, død 7-3-1901.

Rachel f. 1831 Nærbø

Rachel Marie f. 1865 Sypige

Ingvald f. 1863 Rebslagerlærl.

            Da Kristian døde i 1901 bodde de i nabohuset Pedersgata 112.

 

1885- 1900-1909

Martin Asbjørnsen Egeland, f. 1857, støber ved dok, død 1908

Marthe Karine, f. 4-1-1859, Wigedal

Adolf Severin, f. 1878, støberiarbeider

Hilda Marie, f. 1880    gift 1900

Karl Martin, f. 6-3-1882, støberi lære

Gustav Andreas, f. 30-7-1884, støberi lære

Bertha, f. 1887

Martha, f. 20-3-1890 

Anna, f. 26-7-1893

Margit, f. 30-3-1896

Alexander, f. 3-4-1899

Harald, f. 3-4-1899

Jens f. 30-10-1901

Martin kjøpte huset av Svend Svendsen, enken overtok da han døde, men solgte i 1909. Det var bare denne familien som bodde her i 1901. Karl tjente kr 8,- pr uke i 1901. Karine og åtte av barna bodde i Nymannsveien 99 i 1910.

 

1895

Jakob Isak Egeland, f. 1871, støber

Severine, f. 1871, Time

            Innen 1900 var de flyttet til Normandsgt 30.

 

1896

Hans Kristian Nilsen, f. 1870

Marie, f. 1871,  død 30-3-1906

Konrad   f. 14.04.1895, Johannes, Pedersgd., Døde 27.05.1895, Pedersgaden, ikke oppgitt d.årsak.
Astrid f. 25.06.1896,   Johannes,  Pedersgd., Stenkargd. 8 i 1898/99   Josephinestift. i 1910
Sigrid, f. 15.02.1898, Petri, Stenkargd. 8,  Stenkargt. 8 i 1899, Josephinestift. i 1910
Morten, f. 20.11.1899, Petri,   Bredbk. 1,   Langgd. 1902,   Waisenhuset i 1910
Inger Solveig, f. 03.09.1901, Johannes,  Langgd. 66 Død 19.04.1902, Langg. 66, Joh.
Hans Kristian,  f. 30.09.1903, Petri,   Værksgt. 12,  Waisenhuset i 1910.  
Mikal Anker, f. 01.12.1904, Petri,   Værksgt. 12.   Død 30.04.1905, Værksgt. 12, lungebetennelse.
               Denne familien bodde muligens her en tid, for da barna Konrad og Astrid ble døpt oppgav de Pedersgaten som adresse.  Noen av fadrene til Astrid, Martin Egeland bodde her, og det er mulig de bodde i samme hus.

Vi finner Astrid i Pedersgata 140 i 1923 og i Pedersgata nr 97 i 1915. Opplysninger om barna kommer fra Erling T. Endresen.
 

1902

Hilda Jensen, f.  1880 enke.

Hun var gift med Jens Bjørn Jensen, f. 1875. Manden bortkom ved «SS Nors» af Haugesund forlis. 12-3-1901 i Atlanteren.

Magda, f. 5-10-1900

De giftet seg 11-4-1900.

  Hilda har nu sit underhold af Martin Egeland faderen. De bodde i N. Dalgt. 66 i 1900

 

1894

Kristoffer Lebak, f. 1831, Bergen, Rebslager/peleslager, død 17-4-1911, 79 år gammel

Berte Marie Olsd, f. 1838, Bergen

Johan Christian, f. 1867, rebslager

            Familien bodde i Baneviksgt 6 i 1885, men var flyttet til Bratteberggt. 7 i 1900.

 

1904

Reier Hetland, 27 støberiarb fra Sandnes

Elen 25

Søren 1

 

1906

Ole Grødem, f. 1874, Randaberg, smed

Regine, f. 12-4-1881, Høgsfjord

Olga, f. 7-5-1900, Høgsfjord

Edvard, f. 13-12-1902

Rasmus, f. 10-8-1908

Familien var flyttet til Brattebjerggt. 14 innen 1910

 

1909

Marinius Olsen, f. 15-8-1875, skomakersvend

Johanne, f. 25-12-1879, arbeiderske

Olaf, f. 6-12-1898

Erik, f. 24-2-1900

Magnus, f. 17-4-1902

Gitlaug, f. 29-4-1904

John, f. 19-8-1906

Datter f. 19-11-1910.

Familien bodde på Risbakken 6 i 1900 og var flyttet til Mellomgt. 16 innen 1910.

 

1906-1908

Amanda Larsen, f. 1867, pike, strykerske

Martin Hansen, 1885, ungkar  Martos

Lars, f. 1906

1909

1910

Torvald Haugvaldstad, f. 28-2-1879, hermetikarbeider    

 

1910-1911

Josefine Olsen, f. 29-1-1856, enke 1910

Ingolf Lange, f. 15-6-1893, pleiesønn, deksgut  ”Storfond”

            De bodde i Spilderhaugt 19 før de kom hit i 1910.

1910

1911

Karen Pedersen, f. 12-5-1855, Imsland, rengjøring, gift.

John Pedersen, f. 12-5-1855, Stegen i Norland

 John var sindsyg i 9 år i Bodø – kom her i september 1910 fra Bodø.

            De bodde først i Karlminnegt 32 før de flyttet hit.

 

1911

Aslag Osmundsen. F. 26-1-1860, Fossan, løsarbeider       

Ingeborg, f. 25-5-1859, Vats

Alette, f. 15-10-1893

Ingrid, f. 9-10-1895

Ingvald, f. 22-5-1899

Georg, f. 8-12-1901

            De bodde i Verksgt. 49 i 1910.

 

1911-1912

Øyvind Alsager With, f. 20-8-1887, Hammerfest  – klipper blikktrykkeriet, fabrikarbeider, sjømand, død mars 1965 i Stavanger

Petra Theodora Lindø, f. 24-10-1891, Vigsnes, Karmøy, død Juli 1960, Stavanger

Arthur, f.  24-4-1911

Torleif, f. 24-12-1912, død 1975

Einar Thoralf, f. 11-12-1914 g.m. Astrid Josefine Ferdinansen, f. 11-8-1914

Hjørdis Elfrida, f. 3-2-1918, død 18-11-2002

Anny Gerda Kristofa, f.31-5-1920, død 9-7-1991

Øyvind og Petra giftet seg 10-12-1910.  Arthur ble født mens de bodde her, Torleif i Ryfylkegt. 11 og Einar og de to søstrene i Johannesgt. 17.

De fleste opplysningene og datoer har ef fått fra Finn Andersen. Takk.

 

 

       

 

1913-1915

Ane Monsen, 62, enke, huseier

Thomasine, 16, butik

            Ane står oppført som huseier, men hun hadde ikke Tinglyst skjøte.

 

1913  -1915

Charles G. Lundstrøm, f. 15-2-1877, Kjøbenhavn, stentrykker

Marie, f. 26-7-1881

Borghild/Brynhild, f. 1-12-1900

Thorbjørn, f. 8-7-1902, Odense Danmark

Asta, f. 4-4-1904, Odense, Danmark

Hildur, f. 26-9-1906, Kjøbenhavn

Yrsa 1

Rolf Helge, f. 14-2-1911 – død 25-8-1912

            Familien bodde i Rosenkrantzgate 12 i 1910.

.

1914-1915

Ludvig Larsen, 25 skomager

Martha Dørheim, 30

Racine 4

Lilly, f. 13-4-1914 – død 27-3-1915

 

1913-1915

Dette var sannsynligvis kostgutter som bodde her kort tid.

Magnus Wold, 24 støbarb. 1913

Karl Nilsen, 30 blikemba. 1914

Jakob J. Helvig, 28 fabarbeider. 1915

Emil Eliassen 28 fabarbeider. 1915 paa nøytralitetsvakt fra 11-12-1914

Tønnes H. Rosland 28 fabarbeider. 1915

Iver Tollefsen 17 fyrbøter 1915

Sverre Tollefsen 17 fabarbeider. 1915

 

1910-1912

Tomas Gjertsen Ingebrigtsen, f. 7-8-1844, Finnås, støberiarbeider ved Stavanger Støberi & Dok, huseier

Cesilie, f. 21-10-1849.

            De bodde i Brattebjergt. 12 i 1900

 

1910-1912

Tomas Ingebretsen, f. 21-5-1887, kjører, egen hest.

Marie, f. 3-6-1881

 

1915 – 1926  Huseier

Tønnes Olai Ingebretsen, f. 26-3-1880

Anna f. 23-4-1885

Anton f. 19-2-1912

Olaf Anker, f. 1-9-1913

Torvald Odd, f. 18-10-1915

Paul Alf, f. 15-3-1917

Anton Kristian, f. 1920

            Olai har hatt mange sorter arbeid gjennom årene, vedskjærer, lagerarbeider Strømstenens værft, trelastarbeider

 

1916-1924

Ingebret Paulsen, f. 20-1-1850, Arendal, gaardsmann,  Stvgr Blikktrykk. Fra Arendal

Elen, f. 29-10-1856, Skodje, Sunnmøre

Olaf Andresen 17 fabarb. NOR

            Ingebret og Elen bodde i Kristiansand i 1910.

 

1916-1924     

Marie Lundbø Skjodje, f. 1867, vask, rengjøring

Johan  Gustav Lundbø, f. 1905 fra Skodje

 

Samhold kjøpte dette og nabohuset i 1925 og bygde deretter sine kontorer her.

Firmaet Solland dukker opp rundt 1985, de kjøpte bygningene, og drev firmaet herfra.

1985.

1985.

 

ATK 2008

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.