Pedersgata nr. 020 Gundersen og Slettebø

Pedersgata 20

 

Her holdt Cafe 24 til i 2010.  

 Br.nr. 868

112 m²

Dette huset er gammelt og har vært bygget om flere ganger.

I 1902 var det ubebodd, antakelig for at det skulle bygges om til pensjonat.

Senere har huset fått butikklokaler på gateplan. Det er blitt ”rabbet”, fått murpuss på veggene utenpå tømmeret. Fra baksiden kan en se at det har vært bordkledt, for der har det ikke murpuss. De store glassrutene som dekker hele fronten er antakelig fra tiden rett før eller etter krigen. I 1947 ble naboeiendommen N. Blåsenborg kjøpt og lokalen brukt av Gundersen og Slettebø i deres produksjon.

Eiere:

1847    Salve Salvesen Bakke kjøpte tomten og oppførte huset. I 1869 skriver han en deklaration på at  huset ble solgt i 1850 til Jakob Svendsen.

1850    til Jakob Svendsen

1869    solgt fra Jakob Svendsens bo – da ble eiendommen tinglyst

1969    skjøte fra S. Rasmussen

1869    skjøte til Sigvald Gulliksen  huseier fra 1865

1885    skjøte fra S. Gulliksens enke

1885    til apoteker Peder Hals

1894    fra Peder Hals til

1894    til apoteker R. A. Tonning

1895    fra  R. A. Tonning

1895    til Th. Olsen, apoteker

1903    til Anna Svendsen kjøpte huset i okt 1902, ubebodd i 1903

1916    fra Anna Svendsens sønner J. og Th. Svendsen

1916    Til Inga Næsheim

1933    til Gundersen og Slettebø.

1947    Da inngikk Nedre Blåsenborg 16 i denne eiendommen.

Fra Panteregisteret.

Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.

Næringsvirksomhet: Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøker, Norges Næringsliv, folketellingene og andre kilder. Firmaene kan ha startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Mange firma averterte i avisene. Her har jeg tatt med en del av notisene. Med forbehold av mulige feil.

1894                Bertinius Jakobsen, en Gros en Detail handel

1903-1908      H. Chr. Jørgensen, snekkemester

1903                M. Kluge, maler

1903-1916      Anna Svendsen, pensjonat

1906-1908       Hans Jørgensen, snedker, forretning her. Han bodde i Pedersgata 14.

1909                L. Lundes Møbelforretning

1913                Tor Torkildsen, sadelmaker

1915-1926      Inga Næsheim,  Manufaktur, garn, lerreds og hvitevarerforr, her fra Mai 1915

1922                Viggo Jensen, gibsarbeider

1928                Poppy Parfumeri

1930                Erling Nygaards Filial AS

1935-1936      Arne Riise, barber

1935–             Gundersen og Slettebø, slakterforretning. Kjøtthandlere, slagter og pølsemakere. Medlem av Stavanger mesterforening for slaktere og  pølsemakere i 1941.

1939-1946      Johs. Johnsen, skomagerforretning.

Her har det bodd mange personer. Allerede i 1865 var det registrert 22 mennesker, fordelt på 5 husholdninger. I 1875 var det 16 personer som bodde her, fordelt på 5 familier.

1900 Antall personer registrert på bostedet: 9.  I 1910 var det 12 personer her, Annas familie og pensjonærer.

1865-1875

Sigvald Gulliksen, f. 1827, Helleland, tømmermann

Lisebet Taraldsdtr. F. 1828, Lunds prgj.

Gabriel Sigvaldsen, f. 1850, Lund, hans sønn

Iask Alvesen, f. 1841 Bergen, rebslagersv. Logerende

Iver Iversen, f. 1843, Bergen, rebslagersvend, logerende

Marten Danils. F. 1831, Frue, bødker, logerende

Sigvald var gårdeier, han kom fra Lund prg. Han bodde sammen med kona og en voksen sønn. Dessuten hadde de tre menn logerende hos seg i 1865.  Gabriel var jungmand i 1873-75.

1865 – 1875

Ingebret Larsen, g.f.1831 Lye skipper logerende

Johanne Margrethe g.f. 1836 Frue

Marcelius Ingebrigtsen, f. 1859

Laura Marie  f. 1862

Ingvald f. 1864

Konrad, f. ca 1867

Emil Martinius, f. 1869

Johan Magnus f. 1871

Ingebrigt og familien finner vi her i hvertfall fram til 1875. Marcelius var da skomagerdræng, Konrad ble ikke nevnt i 1873, då han er muligens død før den tid.

1865

Johan Nævermand, f. 1804 Tyskland, rebslager

Ane B. Augildsdtr. f. 1806

F. J.  Nævermand    f.1842 matros

Anders   ”               f. 1845 rebslager

(1894- da døde Jørgen Nevermann, f. 1804, enkemann, ved en ulykkelig hendelse udfor brygge ved Strømsteinen. Om Johan og Jørgen er samme person er uvisst, men svært sannsynlig.)

1865

Thore Abrahamsen, g.f. 1838 Thime, rebslagersvend

Elen D. Doransdtr.  g.f. 1841 Klepp

Elen K. Kristiansen f. 1844 klepp logerende

Johan J. Gundersen f. 1839 Bergen, rebslager, logerende

Oluf Olsen f. 1845 skjold, rebslager, logerende

Thore og Elen hadde ikke barn i 1865, men de hadde en ung dame og 2 logerende menn hos seg. Både de og Thore var rebslagere og arbeidet muligens samme sted.

1865

Ingeborg M. Osmundsdtr. enke f. 1804 Hetland,

Thomas Massen f.1841 Hetland,

Ingeborg og sønnen var også logerende. Thomas underholdt sin mor.

1873

Bernt Jakobsen, f. 1801, Flekkefjord, bødker

Sara, f. 1811, Wiggedal

Osmund Berntsen, f. 1847, arb. Soldat

Bernt var flyttet til Strømsteien i 1875 og da ble det oppgitt to døtre til, Martine, f. 1845 og Berta, f. 1851 og en dattersønn Alik f. 1875. Bernt og familien ble forsørget av fattigvesenet.

            I 1875 var det 16 personer som bodde her, fordelt på 5 familier.

Sigvald Gulliksen hadde bodd her i flere år, men de andre må ha flyttet inn mellom 1873-og 1875. Som vi ser var det forholdsvis unge folk.  Sigvald kom fra Helleland, og det gjorde flere av de andre leietakerne også.

1875

Jens Mortensen, f. 1841, Skudesnes, skibstømmermand

Lena, f. 1840, Skudesnes

1875

Tosten Johannesen, f. 1838, Tysvær, smed

Else, f. 1843, Hedlands sogn (Helleland?)

Johan, f. 1872

Malene, f. 1875

1875

Jonas Jørgensen, 1843, Helleland, Kjører

Lisebet Olsdtr. F. 1841, Helleland

Elisa Sarenda, f. 1875

1875

Ommund Larsen, f. 1847, Ølen, sjømand

Jørgine, f. 1837, Helleland

Lars Larsen, f. 1872 Ølen prg.

Apoteket Hjorten startet her i 1885. I 1902 kjøpte apoteker Theodor Olsen nabohuset Pedersgaten 18 og flyttet apoteket dit. Der var det i mange år.

1885-1894

Hals, Peder f. 1841, Ringerike Apotheker

Karoline Morgenstierne, f. 1868

Maren Karoline Morgenstierne, f. 1893

Thor Hals, f. 1894, f. Fredrikshald

Finn Hals, f. 1895            “

Petra Caroline Hals, f. 1899  “

Maren Johanne, 1808 Ringerike, Moder

Amalie Christine Elisabeth f. 1851 Kr.ania, Søster

Fosen, Andreas f. 1855 Tromsø Pharmaceut

Graavold, Just f. 1864 Molde Pharmaceut

Olsen, Ingeborg Marie f. 1855 Bjerkreim Tjenestepige

Olsen, Severine f. 1870 Egersund Tjenestepige

Risvold, Johannes Klausen f. 1869, Sand Tjenestedreng

Peder Hals var fra Ringerike og kom hit sammen med sin mor og søster. Han drev apotek her og hadde to farmasøyter i arbeid. Dessuten holdt han seg med to tjenestepiger og en dreng. Han drev apoteket fram til 1894 da Theodor Olsen overtok.

Peder må ha giftet seg i begynnelsen av 1890årene for han får en datter i 1893 og etter at de flyttet til Storgaden i Halden fikk de tre barn til.

Aftenbladet 1894. Bertinius finner vi senere i Pedersgaten 37. 

1894-1902

Theodor Olsen, f. 1840, Kristiansund, Romsdal, apotheker

Arodine Olydie Olsen, f. 1846, Kristiansund

Sofie Johanne Gram, f. 1877, Kristiansund

Henrik Gram, f. 1880, Kristiansund, studerius pharmaciæ

Theodor Aron Gram, f. 1883, Kristiansund, stud. Arts.

Johan Wilhelm Marius Gram, f. 1886, Volden, Søndmøre, Romsdal.

Tjenere

Olava 20 tj. 1898

Rakel 21 tj. 1898

B. Hendriksen 20 Farmasøyt

Ellen 25 tj. 1899

Petra 23 tj. 1899

Georg Bjørnsen 1901

Laura Larsen tj. 1901

Karoline Larsen tj. 1901

Johanne 20 tj. 1902

Katrine 19 tj 1902

O. Næss 18 disipel 1902

Caroline Milje, f. 1881, Skaanevig, SB, tjenestepige (1900)

Laura larsen, f. 1883, Bergen, tjenestepige, (1900)

Olaf Olsen, f. 1879, Alten, Finmarken, pharmaceut, (1900).

Sønnen Henrik Gram fikk en sønn Erling Paul Gram i 1906, med pige Petra persen Refem, f. 1883. Theodor, kona og deres fire barn flyttet hit i 1894. Barna Sofie og Henrik bodde ikke her i 1902. Theodor kjøpte nabohuset nr 18 og flyttet apoteket dit i 1902.  Se mer om familien der.

”THEODOR OLSEN, f. 26-6-1840 i Kristiansund, død 7-12-1915 i Vestre Aker. Foreldre: Skreddermester Thore Olsen og Johanne Bergithe Indergaard. Han disiplinerte ved Løveapoteket i Kristiansund fra mai 1856 til han avla medhjelperprøve for stadslege Johan Tønnesen 26-11-1862, og fortsatte ved samme apotek til utgangen av 1865. Etter å ha tatt apotekereks. med godt 11-12-1867, var han ansatt ved samme apotek til begynnelsen av 1886. I denne tiden bestyrte han 1877-86 filialapoteket i bydelen Nordlandet, fra 1922 kalt apoteket Nordstjernen i Kristiansund. 19-9-1885 fikk han bevilling til å opprette Volda apotek i Sunnmøre, hvor han leiet lokale i Halkjeldsvik. 3-11-1894 fikk han bevilling til å drive apoteket Hjorten. Han kjøpte apotekgården Pedersgate nr.20, men bygget senere et hus i Pedersgate nr.18, og flyttet apoteket dit 4-11-1902. I juni 1915 ble han innrømmet 3 års permisjon, men døde 1/2 år senere.

Gift 19-3-1873 i Kristiansund med Arondine Olydie Rachlew, f. der 25-9-1846, datter av skipsfører Peter Andreas Gram Rachlew og Martha Sophie Berg. – Deres sønn Henrik Andreas Gram Rachlew Olsen, f. 19-12-1880 i Kristiansund, disiplinerte hos faren 1898-1901, tok farmasøytisk medhjelpereksamen med meget godt høsten 1901, apotekereksamen med godt høsten 1904, reiste 1906 til USA, og tok apotekereksamen der 1909. Han drev et apotek noen år, men solgte det og gikk inn i et automobilfirma i Jamesville i Wisconsin.”

Fra boka over Norske apotekere.

 ATK 2009. Bygningene sett fra N. Blåsenborg.

1902-1916

Anna Svendsen, f. ca 1855. enke

Theodor Svendsen, maskinist f. ca 1875

John Svendsen, f. 1880, 2. maskinist

Oskar, f. 1882, blikkenslager. Han bodde ikke i Pedersgt. I 1902-

Laurentse Kluge, f. 1827, Nedstrand, 80 år i 1904, enke,

Anna Kjøpte huset i 1902, det sto tomt i 1903 og ble sikkert bygd om. Fra 1904 tar Anna inn pensjonærer. Hun hadde tidligere drevet pensjonat i Asylgaten 16.

Mor til Anna, Laurentse f. 1827 i Nedstrand hadde vært gift med slagter Ole O. Kluge.  Hun ble underholdt her, men fikk av fattigkassen fram til 1915

Anna var enke etter handelsmann Theodor Svendsen f. 1845. De hadde sønnene Theodor, John og Oskar. Både Theodor og John var dampskibs maskenister i 1910. Theodor seilte fra Drammen. Han kom hjem fra Kina i 1908 og hadde seilt ute i 7 år. Året etter oppgir han at han er hjemme på besøg, men vi finner han her fram til 1912. John var 2. maskinist på S/S Franco, reist til Amerika i 1907. I 1905 med S/S Gyller? Og i 1912 var han i Kristiania.

Anna drev pensjonat og i folketellingene fra 1904 til 1916 bodde disse personene hos henne.  Det var mange som bare ble boende en kort stund, og var reist da tellingen fant sted.  For enkelte får en vite alder og fødested og eventuelt hvor de arbeidet.

Sønnene Theodor og John solgte huset i 1917 til Inga Næsheim.

Theodor Svendsen, f. 1875, maskinist Pedersgt 20.

Alny Malmfrid Berg, f. 1878, Nytorvet 2 syerske

Giftet seg nov. 1911

Andreas Hammer var forlover.

Aftenbladet 1916

Kostfolk: 1904

Einar Eriksen 20 arb. støberi og dok, kom hertil i sept.

Henrik Thorbjørnsen 21 arb. Støberi og dok.

Eilert Olsen 27 arb. Bjelland & co, kom i sept + 1905

Nikolai Pedersen 20 arb. Bjelland, kom i Okt fra Bergen + 1905

Paul Pedersen 20 håndl. Støberi & dok, kom i mars

Lars Knudsen 22  håndl fra sept. Støberi & dok kom i okt

Gustav Ellingsen 20 håndl. Støberi & dok, kom i sept

Kristian Haavig 22 farversvend. Hos Myhre

Hans Kristian Jørgensen f. 1877, Kvitsøy, 26 snekkerm forretning her før sammen med Edvard Olsen. .

Kostfolk: 1905

Berdines Bie 28 jernskipbygger, reist, Støberi & dok

Oskar Monsen, 25 maler reist herfra

Anton Smith, 20 sko fab. – hos Erga

Johan Larsen Akre, 20 arb reist herfra

Olaf Leivestad, 20, fab. hos Erga

Gustav Haaland, 25 snekker hos Anda

Hans Bjørndal, 22 blikslager

Kostfolk: 1906

Wilhelm Pedersen 26 møbelsnekker hos Haave – i Amerika

Mathhias Sirevåg 20 arb. Støberi & dok

Nicolai Pedersen 22 Maler – hos E. Anda + 1907

Hans Bjørndal 23 arb.matros – opphuggingsselskapet

Anders Bjelland 20 Dunkebødker  – Wilh. Pedersen, kom i sept fra Sunnhordaland

Olai Larsen Hellestad? 20 Dunkebødker – hos Knudsen

Ole Rønneberg 22 blikksl. Hos Bjelland

Karl Knudsen 23 gift, støber – Rømt fra byen, Jernstøberiet,

kom i mai – hustruen bor i Volden pr. Aalesund

Kostfolk: 1907

Andreas Hammer 31 snekkersv.

Mathias Svendsen 21 arb reist til Bergen Støberi & dok

Nicolai Pedersen 23 malerarb Løkke

Jørgen Jørgensen 23 lærling hos Tønnesen

Oscar Løvaas 23 murerlæ. – Halvorsen

Johannes Meling 28 snedkersv. Haave- Til Kristiansand

Ole Jensen Grytle fyrb. Bjelland

Kostfolk :1908

Anders Hammer 32 snedkersv hos Tønnesen

Ole Grutle 33 arb. Hos Bjelland

Thomas Steinvaag, 35 arb på blikkemb

Selmer Knudsen 20 skomsv. Hos Bredal

Kostfolk : 1909

Andreas Hammer 34, snekker hos Tønnesen

Johannes Meling 30 snekker Støberi & dok

Karl Barkved 22 snekker

Thomas Steinsvaag 26 kontrollør paa blikkem.

John Svendsen 22 mekaniker, kom hjem fra Amerika i april  -Rosenberg

Lars Nygaard 20 kjører på Tau

Berge Kleiberg 26 matros – nu maler

Norman Pedersen 16 feierlærl.

Kostfolk : 1910

Anders Hammer, f. 1875, Strandebarm, møbelsnedkersv.

Lars Nygård 21 kjører

Selmer Sømme 22 skom.

Nicolai Peders. F. 1888, Bergen, Malersv.

Thorvald Wallem, f. 1894, Strand, Hermetikarbeider ved Sardinfab.

Thor Opsanger, f. 1891, Husnæs, Smedlærling

Johne H. Børve, f. 1888 Hjelmeland,  Hus Tømmermandsvend

Helmert Ringhagen, f. 1889, Sauda, Hus Tømmermandsvend

Aksel Aasen, f. 1894, Bodø, Møbelsnedkerlærling

Rasmus Skjelbred, f, 1895, Egersund, Møbelsnedkerlærling

Johannes Meling 31 snedker, 1910-1913 Johannes hadde verksted i Olav Kyrresgt. før han begynte i brannvagten.

Da den statlige folketellingen ble holdt i desember 1910 hadde Lars Nygård, Selmer Sømme og Johannes Meling flyttet.

Husleien var på kr. 300,-  per år. Om det gjaldt for kost og losji er usikkert.

Folketellingene er unøyaktige, for Lars Nygård bodde her i 1911 ifølge den kommunal folketellingen. Så her må en ta opplysningene med litt salt på! Ikke minst hvor gamle folk var. Andreas Hammer var 35 år både i 1910-11-12-og 1913, men han var født i 1875, så kan en selv beregne alderen hans.

Kostfolk : 1911

Andreas Hammer, 35 snedker

Lars Nygaard, 22 maskinist med motorbaad på Tou

Olav Pedersen, 23 maler  1912

Thorvall Wallem, 16 fabrikarb. 1912

Ola Haaland, 23 snedker gift, kone og barn i Haaland 1911

Assar Aase, 17 snedker 1911

Kostfolk : 1912

Andreas Hammer, 35 snedker

Thor Opsanger, 20 snekker 1912

Olav Oftedal, 45 herm 1912

Edvard Næss, 22 kjører 1912

Kostfolk : 1913

Andreas Hammer 35 snedker

Wilfred Moen 18 snedkerlære 1913

Laurits Riisa 24 herm. 1913

John Stuestad 26 cementarb 1913

Alfred Almaas 17 fabarb. 1913

Torger Kristensen 21 skomakersv. 1913

Karl Lind 37 fabarb. 1913

Elisabeth Pedersen 37 syerske, syr hjemme, 1913

Andreas Hammer var møbelsnekker hos Sivert Tønnesen som hadde snekkerverksted i Øvre Strandgate 24. Han dukker opp her i 1907 og blir boende til rundt 1915. Han er den vi vet om som bodde lengst hos Anna. Han ble boende i Stavanger, for i 1935 bodde han i Olavskleiva 9.

Kostfolk : 1914

Anders Hammer, 38 snedkersv. 1914

Nicolai Pedersen, 30 malersv.  1912-1914

Cirka 70 personer har flyttet inn og ut i løpet av en 10 års periode fra 1904 til 1914. Noen ble boende i flere år, mens andre ble bare en kort periode.

De forskjellige kostfolkene arbeidet på mange forskjellig steder, innenfor mange yrker. Her er en oversikt som viser noen av pensjonærenes arbeidssteder.

Stavanger Støberi & Dok, Støberigt.

H. W: Erga, skofabrikk, Kongsteinsgt. 4 udsalg, Nyg. 21. 1901

John G. Myhre, dampvaskeri & strygeri, farveri & uldvarehandel i Nyg. 22-24-26. 1901

Johan Haave, Olavskleven 4. møbelsnedker,

Johan Haave, Bredbakken 1, snedkemester

Ellef Anda, Kirkebakken 9, maler.

Wilhelm Pedersen, Jorenholmsgd. 4 b, Bødker

S. Tønnesen, Øvre Strandgt. 24, snedker

Bjelland hermetikkfabriker –

Jernstøberiet – kan være Stavanger Jernstøberi i Lervig

S. S. Bredal, Nygd. 32 Skomager.

Halvorsen & Njaa, Bredbakken 20, murmestere.

J. M. Knudsen, Vindmøllebakken 12, bødker

Johs. Knudsen, Nykirkebakken 8, bødker

Blikkemballasjen

Vestlandske blikkemallasjefabrik, Ryfylkegt.

Rosenberg

1901 da var det 4 feiermestere, 

S. Børresen, Mellomstranden 19

E. M. Eriksen, Solfryd

A. M. Pisani, Ø. Strandgt. 7

J. S. Rage, N. Dalgt. 22.

Tou Bryggeri, Lervig

Etter 1914 var det færre kostfolk i huset. Da blir det mer familier som flytter inn.

Aftenbladet 1909. Senere finner vi Lunde i Pedersgaten 41

1915

Elen Thingvolden?? 57 enke

Emil 18

Thora 12

1915 – 1916

Ragnhild Klausen, f. 1836, Nedstrand, 78 år, enke, fattig i 1916

Elen Osmundsen, f. 1840, Nedstrand. 75 år ugift, fabarb. Fattig i 1916

Ragnhild var enke etter Osmund Klausen og Elen var søster til Osmund.

Begge måtte få hjelp av fattigvesenet da de bodde her. De hadde bodd i Bagergade 6 tidligere.

1916-18

Edvin M. Bjørnestad, f. 1886, Fredrikstad, salmakersv. Arb. F.t. i Kristiania 1916

Gina Elisa, f. 1886, Bømmeløen (Bømlo)

Ragnhild, f. 1909

Gudrun Olivia, f. 1908 Flekkefjord

Else f. ca 1914

Inga Svendsen, Fra Bokn, 18 tj. 1916

Aleksander Hansen, 31 lithograf, Vestl. Blikk, fra Bergen, 1916

1916 Carl Warniche 25 år snekkersv. hos Haave i Bredgt. 1916

1916 Ommund Kalvig, 16 år fabarb. hos Bjelland, fra Jelsa. 1916

Edvin og familien bodde på Ladegårdsveien 49 i 1910.  I 1916 arbeidet han i Kristiania.

Aftenbladet 1920. Inga Næsheim hadde mange annonser i avisene

1917-1933

Inga Andrea Næsheim Jensen, f. 1883, handlende 1918

Georg Wiggo Jensen, f. 1881, Aarhus. Stukatør. Nevnt her i 1922

Serine Næsheim, husholderske f.  17-11-1873, husholderske i 1930

Anna Næsheim, f. 1880, Diakonisse.

Karen Næsheim, f. 1890, handelsbtj.

Tormod Ørland, f. 1895, Sand, lagerm. Bodde her i 1918-20

Thea Amalie Wachsane, f. 9-1-1901 Erfjord, tj. Pike 1919

Inga kjøpte huset i 1917 og hadde forretning her. Hun var linsømsyerske i 1910. Hun bodde her sammen med sine 3 søstre. Serine var husholderske, Karen var butikbetjent i manufaktur nevnt i 1914-1924

Anna var diakonisse. Hun døde i 1918. Inga ble visstnok gift som godt voksen med Georg Jensen. Jeg har ikke funnet mer om ham. Inga og hennes familie bodde i Langt. 9 rundt 1910, og det er ikke langt fra dette huset. Foreldrene var fra Jæren.

Inga hadde hvitevareforretning her rundt 1914, mens hun bodde i Langt. 9

Aftenbladet 1926

 Aftenbladet 1930. Alle forretninger varte ikke like lenge. 

Aftenbladet 1930

Aftenbladet 1930

 Aftenbladet 1933

 

Aftenbladet 1938

1917-18 Osmund Kalvik, fabrikarbeider

1917-18  Karl Warmecke, snekker

1917-18 Arthur Kristensen, tapetserer

1930-31 Sverre Oftedal, f. 27-5-1901, formann

1936-37

Magne Georg Folkvord, f. 29-10-1904, trykker

Ingvalda Olsen Folkvord, f. 22-2-1902, fabrikarbeider

1938-39 Olav Rangvald Pettersen, f. 15-5-1908, motormann

Ole Slettebø og Bjarne Gundersen kjøpte huset i 1933 og startet slagterforretning.

Jeg har foreløpig svært lite om butikken og folkene. Hvor lenge drev de butikken? Hva kom etterpå? Hvis noen har mer opplysninger eventuelt bilder de vil dele med meg, tar jeg imot med takk. Lisa

1932

Waldemar Husberg, 5-10-1909,  hjelpearbeider

Ågoth Anbjørnsen

De giftet seg i 1931.

1932-34

Karsten Rake, 2-6-1895,  montør, elektriker

1933-1969

Bjarne Johan Gundersen, 2-7-1907, pølsemaker

Lilly Margit Gundersen,

Anne Marie Gundersen, f. 1-7-1933 datter, ekspeditrise

1956-57

Thomas Jonassen, f. 12-4-1929

Anne Marie Gundersen, f. 1-7-1933.

Anne Marie og Thomas Jonassen giftet seg 23-7-1955.

1933-1977

Ole Ommundsen Slettebø, f. 11-10-1903, pølsemaker

Margit Slettebø

Johannes Slettebø, 8-5-1914, læregutt i 1938

Odd Slettebø, f. 19-9-1932

Aslaug Slettebø, f. 17-7-1929, apotekasssistent i 1959

Jeg er usikker på hvordan denne familien er satt sammen.

1935

Arne Riise, Barber

Borghild

Arne og Borghild bodde da de giftet seg, før de flyttet til Pedersgaten 78 og startet barbersalong der.

1937

Olav Rangvald Pettersen, motorm.

Sofie Pettersen,

1941

Øystein Johnsen, Skotøiforretning

1941

Karl Olsen, mekaniker

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Målebrev 1947 – fra Panteboka