Pedersgata nr. 022 Roxmann

    

  Pedersgaten 22 ligger vegg i vegg med nr. 20 (Gundersen og Slettebø) mens det er et lite gårdsrom mellom nr 22 og 24.

Br.nr. 1125

112 m²

Eiere:

1853    Ole Olsen Horve uden hjemmel tegner obligasjon med.

1853    Torsten Iversen Riske undertegnet en obligasjon på hus og grund.

1865    H. Tollefsen

1865    Inger Tormodsdtr. Riske, død inne 1875

      1874    Tormunda Eriksdtr. Gavebrev (se nederst på siden)

      1882    Laurits Thomsen

      1892    Joakim Johnsen

      1898    Ole Olsen’s hus ubeboet repareres – sønnen nu indflyttet.

            1900    I. M. Knudsen

1904    Iver Teodor Oftedal’s hus (bodde i Wesselsgt. så Hjelmelandsgt.)

1910    Gunnar Gundersen

1913    Farmacist Nilsen (bodde i Opheimsgt.)

1915    frk. Clara Nilsen

1925    Jenny Roxmann

1962    Reidar Kristensen

Dette huset ligger på venstre side av gaten, med fronten vendt mot gaten. Det er meget gammelt. Første gang det er nevnt i Panteregisteret er i 1853. Rundt 1900 var det butik og beboelse her, Dessuten en uthusbygning som ble benyttet til skomagerværksted. Huset er på to etasjer. I første var det butikk, 2 rom og kjøkken. Her bodde skomaker Knudsen, med kone og hennes tre søsken. 2. etasje hadde tre rom og kjøkken. De to familiene som bodde der måtte dele kjøkkenet. Huset var ubebodd rundt 1899, for det skulle repareres, før Ole Olsens sønn flyttet inn. Se nederst på siden der finner du utskrift fra pnatebøkene.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Lauritz Thomsen, handelsmand, 1885 – kan ha drevet handel her i huset.

Pedersgatens skomagerverksted, Knudsen, I. M. Sko 1900-1903

Tjølsen, Thomine, handlende, hadde forretning her. Tidligere i Pedersgaten 33. 1906-1907

Tønnessen, Thomine Bertine, handlende, forretning her 1908-1909

Larsen, Grethe, Kolonialforretning 1909-1910

Lunde, L. møbelsnekker, 1909-1912

Kvie, H. kolonialforretning, 1910-1912

Nielsen, Else, frk. musikkundervisning 1912-1918

Stavanger tricotagefabrikk, 1913 forretning i Nygt. 24-26

Gundersen, Gunnar, byggmester, 1913

Nielsen, Clara, sprogundervisning, 1917

Nielsen & Nielsen, drogeri – sykeartikler – parfumeriforretning og teknisk kemisk fabrikk – agentur og kommisjon 1916-1926

Poppy Parfume – drogeriforretning 1926-1929

Randulf Knudsen, guldsmed 1930-1933

Roxmann Parfumeri (Jenny Roxmann) 1925- ??

Radiohuset, 1940-1944

Smørgås, fisk detail, 1944

Omsetningen, 1945

Gaveartikler A/S glass stentøy og keramikk. Disp. Magne Strøm, 1955

Waldow, Arthur og Nancy, glass stentøy og keramikk til slutten av 1970tallet

Waldow og Roxmann hadde hver sin butikk etter Roxman kom det en frisør.

Marions damefrisørsalong 1980-

Alf’s salong 1989—1998–

2010 Dennis Frisør

1925

Se flere annonser i egen artikkel.

. 1930

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

Folketellingen 1865

            Her er det noe rart. Det er to folketellinger med samme adresse, samme år. Den ene tellinger viser til at det bodde 17 personer her, mens det i den andre bodde det bare 8 personer. Selv eierne var forskjellige. Det gjør det vanskelig å vite om det eksisterte to bygninger hvor det bodde folk i på samme tomten eller om det er en feil. Jeg tar med alle i begge tellingene.

Gårdeier H. Tollefsen 1865. Antall leiligheter: 2, antall personer registrert på bostedet: 8

Gårdeier 1865 Inger Riske, det bodde 17 personer her fordelt på 3 familier.

Folketellingen 1900 Antall leiligheter: 3, antall personer registrert på bostedet: 10

1853-1875

Torstein Iversen Riska, f. 1808 død 1861

Inger Tordmodsdtr. f. 1802 Botne i Strand, enke i 1865 død 1875.

Hun kom fra Botne i Strand, hun var enke etter Torstein Ivarssen Frafjord. De hadde drevet gård på Riska. Inger levde av sine midler som hun sannsynligvis arvet etter sin mann og sine velstående foreldre i Botne. De hadde ingen barn.

Inger var huseier i 1865. Hun skrev i et gavebrev huset over på Tormunda/Tomine Eriksdtr. Hun fikk huset i ca 1875, da var Inger død. Hvem Tormunda var er usikkert. Antakelig er hun i familie med Ingers søster, Gunvor som ble gift med Johannes Eriksen, Nag. Der går navnene Erik og Tormund igjen i familien. Tomine skjøter huset over til Laurits Thomsen i 1882.

Samtidig finner vi en Tomine Eriksdtr f. 1864 i den andre folketellingen for dette huset.  Hvis det er denne Tomine Eriksdtr. som bodde her i 1865, var hun bare 10-11 år da hun ble huseier, men hun og utvandret i 1872 sammen med foreldrene sine.

1862

Ole Henrik Pedersen, matros

Christinius f. 1862 død 13 uger gammel.

De bodde på Blåsenborg/Pedersgt 1125 som er dette huset.

1865  ikke 1875

Daarthe Sivertsdtr. f. 1828 enke f. Sandnes

Tønes Mandius Pedersen, f. 1851 – Kaiøtsvekter?

Dine Karoline Pedersdtr. f. 1853

Peder Perdersen, f. 1856

Ane Lisebet Pedersdtr. f. 1859

Daarthe var vaskekone og bodde sammen med sine fire barn. Familien kom fra Sandnes. Tønnes var bare 15 år og var en slags kaiøtsvekter – hva nå det betyr.

1865

Omund Rasmussen, f. 1821 Skipper.

Dårthe Malene Torsdtr, f. 1820 Sandnes

Rasmus Rasmussen, f. 1845, matros

Thomas Rasmussen, f. 1847, matros

Oluf Rasmussen, 1849, kokk

Karoline Krestine Rasmusdtr. F. 1851

Maren Daarte Rasmussen, f. 1853

Rosalie Gurine Rasmusdtr. F. 1855

David Olai Rasmussen, f. 1857

Anne Krestine Rasmussen, f. 1861

Marie Rasmussen, f, 1863

I 1875 hadde Ommund og familien flyttet til Pedersgaten 61. Da hadde de bare den yngste datteren boende hjemme.

I folketellingen for 1865 er det to lister for samme hus – nr 1125. Hvem som bodde her er dermed uklart. Kanskje har alle bodde samtidig, noen i hovedhuset og noen i uthuset. Det kommer fram i folketellingen 1900 at det er et verkstedbygg i bakgården. Kan noen ha bodd der? Jeg vet ikke.

1865

Halver Bersagel, f. 1833 Høgsfjord, skipper

Bolette Gorine Ingebrigtsdtr. f. 1834 Høgsfjord

Severine Bersagel, f. 1859

Ingeborg Cecilie, f. 11-12-1864 – død 13-3-1865 ¼ år gl.

Birthe Christine Pedersdtr, f. 1844 Finnøy, tjenestepige

Han og datteren Severine bodde i Kongsstensgt 6 i 1875. Da var han enkemann, skibsreder og skibsfører.

1865

John Eriksen, f. 17-4-1832, Klep, styrmand, skipper, død 19-1-1924, Iowa

Axliane Larsdtr, døpt 5-2- 1837, Øvre Øxnevad, Klep, død 14-9-1914, Iowa

Erich, f. 7-5- 1861

Thomine, f. 27-12-1864

Anna, f. 19-9-1867

Axeliane flyttet til «Stavanger 13-6-1861 for at tjene». Den 12 desember 1861 gifter Ungkar, matros Johne Eriksen, 29 ½ år seg med Pige Axeliane Larsdatter, 24 ¾ år fra Klep i St. Petri kirke, Stavanger. Faren hennes er Lars Tollefsen. Axeliane Larsdatter Øksnevad er født på Øvre Øksnevad, bruk 4, den 1 februar 1837.

I Sjømannsruller for Stavanger 1860-1900 finn vi Johne Eriksen med oppholdsted Stavanger, med fødested Rosseland, født 1832.5.6, mønstret på 1860.2.15 med fartshistorie Heidrun, 1860, Stavanger, England. Den 1860.8.17 ble han Overført til Skipper Og Styrmandrullen No.182, embetete Stavanger. Avmønstring, 25 april 1872: Johne Eriksen 522 Stavanger Klep Sogn 1832.05.06 1869.04.10 1872.04.25 Mazeppa/1869/ Stavanger /Middelhavet/ Stavanger. Mazeppa /1871/ Stavanger/Bergen & Udl./Cardiff. Styrmand. Stavanger 1-792,1869-1910 261.

I mai 1872 meldte familien utflytting til Iowa i Amerika. Den 9 juli 1872 kommer skipet ”Carl Johan” til Quebec, Canada fra Stavanger. Om bord på skipet var John og familien. Den 22 juni 1880 finn vi familien i Union Township, Story County, Iowa: John er nå farmer, Axeliane steller huset ”Keeps house”, Erik arbeider på farmen ”Work at farm” .        Den 23 april 1910 bor John og Axeliane i Slater Town, Palestine Township, Story County, Iowa.De lever nå av egne midler ” Own income”. Han er 77 år og hun er 73 år. Begge opplyser at de snakker engelsk. ’ Den 14 september 1914 døde Axeliane i Palestine, Iowa. 9 februar 1920 bor John hos datteren Anne og svigersønnen Lars Tollefsen fra Engelsvoll i Klepp. Bostedet er nå Indian Creek Township, Story, Iowa.

John døde i 19 januar 1924 i Palestine, Story, Iowa, nær 92 år gammel.

Thomine giftet seg 6. mai 1883 med Knute Ole Apland i Iowa. Paret fekk 11 barn. Aplandnavnet stammer i denne forbindelsen fra Ryfylke (Sandeid) en plass.

Disse opplysningene om John og familien har jeg fått av Gaute Klepp. Takk.

Det er usikkert om det var denne Thomine som arvet huset etter Inger Riska, men det er en stor sannsynlighet for det. Jeg har ikke funnet noen andre Tomine/Tormunda som det kan passe med.

1873

Jonas Hviga??70, Wadsø, snekker, får hjelp av børnene

Olen Bergithe, 67, Wadsø

Olavia, 21

Juliane 17

Andreas Jonasen, 35, ugift

Jonas Jonasen, 28 ugift hjelper foreldrene

Kan dette være den familien som bodde i Ø. Strandgade i 1875?

Jonas Christensen Høigaard, f. 1803, Vanse sogn. Snedker.

1873

Severine Egeland, 41, enke

1873

Inger Barka, 71, enke Strand

1875

Jonas Ommundsen, f. 1843 Thime, værftstømmermand

Ellen Gunvalda Ingebrigts., f. 1847 Hviddingsø/Rennesøy

De bodde i Kongstensgt 36 i 1885.

1875

Anna Johannesen, f. 1838 Rennesøy, enke, arbeidskone

Johannes Johannesen, f. 1867

De bodde i Sangesandsgt 6 i 1885.

1875

Torger Fanuelsen, f. 1840 Helland, styrmand

Endrine f. 1840 Helland

Inger Malene f. 1875 Helland

Ellen Brink f. 1856 Helland, tjenestepige

Se Pedersgaten 35.

1875

Sophie Berentsen, f. 1839 Flekkefjord, enke, arbeidskone

Ingeborg Ciselia. f. 1864, Bergen

De bodde i Bredbakken 22 i 1885.

1882-1892

Lauritz Thomsen, f. 1837 handelsmand

Jannette Christine, f. 1836

Maren Roth, f. 1838 linsøm

Hummeland, Marie f. 1871 Tjenestepige

Laurits fikk skjøde på huset i 1882 og selger igjen i 1892. Han bodde i Hølleberggt. 22 i 1875. De hadde to døtre som ikke er nevnt her i huset. Maren Roth bodde sammen med familien i 1875. Laurits var handelsmand i Sauda da han solgt huset i 1891.

1892-1899

Joakim Johnsen, f. 1868. 2. styrm.

Marie Gabrielsen, f. 1879

De giftet seg borgerlig 13-2-1898

Sofie Regine Johnsen, f. 1847, enke, moderen

Rangvald, 23 matros i 1895

Laurits, 18 erindsgutt bager. I 1895

Kristian,, f. 1879

Trygve, f. 1876

Joakim var i 1895 styrmann på ”Sommerlide?” og senere på ”Vrannig?” Laurits, var først erindsgutt, så bager og i 1898 var han i mekanikerlære.  Kristian var på Horten i 1898 (militærtjeneste). (Navnene på båtene var vanskelige å tyde.) Joakim fikk skjøde på huset i 1892 og solgte det videre til Ole Olsen i 1899. Moren Regine og de to yngste sønnene bodde i N. Dalgate 4 i 1900.

1894

Johanne Bø, 60 år enke

Ane, 22 år

Gurine, 25

Johanna Bøe, enke f. 1832, Varhaug, fattigunderstøttet.  Bodde i Taarngt 12 1900?

1895

Marcelius Aske, f. 1860, mekanikus på støberiet, død 10-3-1929

Janna Malene Gabrielsen, f. 1868

Georg Johan, f. 30-7-1893

Jakob Monrad, f. 20-3-1895

Erling, f. 1898

Magda, f. 13-7-1900.

Innen 1900 var familien flyttet til Skolegt. 12

1895

Johan Johnsen, f. 1861 ølkjører

Ingeborg Serine, f, 1869, døde 16-6-1899.

Alvilde, f. 1889

Asbjørn Birger, f. 1890

Lilly, f. 1894

Jenny Infrida, f. 1897

Johan var blitt enkemann i 1900 og da bodde de i Østervåg 47a sammen med hans mor og stefar. Da Lilly Bergliot Johnsen ble døpt i 18-7-1894 bodde de i Pedersgaten, men husnr. er ikke oppgitt. Da Ingeborg døde bodde de i Skolegt 13.

1897

Enok Larsen, f. 1866, Varhaug, skibstømmermand

Marie Johnsen, f. 1865

Mary Elfrida, f. 1897

De er bare nevnt her da datteren ble døpt, de flyttet til Verksgaden 56 innen 1900.

Enok Larsen, f. 1866 og Berthe Thorsen, f. 1867 får en datter Ingeborg i 1904, da bor de i Pedersgaten 60. Er dette samme Enok med en ny kone, eller har hun to navn ?

1898

Andreas Sivertsen, f. 1859 i Skudesnes, matros, døde i 1898

1898

Ommund Knudsen Tou, f. 1874, Strand, bogbinder hos Litografen

Inga Marie Pedersen, Tjensvold, f. 1874

Aagot, f. 1897

Peder f. 1-6-1900.

De flyttet til Langgaten 25 i 1900.

1898

Ingebret Kloster, f. 1860, Hetland, løsarb

Anna Maria Peersen, f. 1861

Sigvart, f. 1884

Marget, f. 1887

Bjørn, f. 1892

Dødfødt jente 1898

Peder f. 1899

De flyttet til Jæderensgt 53.

1899

Severin Andr. Pedersen, Leirang, f. 1865 Høgsfjord, tømm.

Anna Talette Tormodsdtr, Meling f. 1877, tjenestepige.

Severin bodde her da de giftet seg 2-12-1899

1899

Ole Olsens sønn flyttet inn i 1899, men han er ikke nevnt i folketellingen for 1900.

1900 – 1904

Johan Magnus Knudsen, f, 1870 skomager – Olsens forrige hus

Ragnhild Kristine, f. Torgersen, f. 1873

Dødfødt gutt 1901

Kristine f. 1902

Kristine Torgersen, f. 1883, svigerinde, butikdame

Thea Torgersen, f. 1887, svigerinde

Thyco Kristian Torgersen, f. 18-05-1890 døpt 8-6

Da foreldrene til Kristine døde tok Johan og Ragnhild seg av hennes søsken. De to yngste ble adoptert. ”Børnene efter bager Tollef Torgersen der lever af sin arv. 1902 delvis understøttet av Knudsen.” Johan hadde skomagerværksted her og hadde 4 svender i arbeid. Han gikk visstnok konkurs. Ragnhilds foreldre, bager Tollef Torgersen f. 1838 død 12-3-1899, som enkemann, og Kristine Imsland f. 1845 hadde bodd i St. Hansgaten et par kvartaler lenger østover. Innen 1910 var Thyco gift og bodde i Øvre Banegt 37 med kone og et barn.

1900-1901

Johan Gryde, f, 1880, Hjelmeland, blikkslager

Olava, f. 1880

Joakim, f. 5-4-1900

Familien var flyttet til Kong Karlsgt. 34 innen 1910

1900-1901

Tron Birkrem, f. 1873, Møgedal i Helleland, snedker hos A. Larsen

Matilde Severine Rasmussen, f. 1878

William f. 17. juli døde i aug. 1900

Margit Cecilie, g. 1901

Da Margit ble født bodde de i Pedersgaten 24.

1902

Bendic Edvardsen, f. 1844, Egersund, skibstømm

Kristine, f. 1851, Egersund

Ole, f. 1880, Egersund, fotograflærling hos Gabrielsen

Bendic var med et Flekkefjords skib, i 1902 var han hjemme 1 aar meget ledig i denne tid

De bodde i Pedersgata 108 i 1900

1902

Johannes Larsen Waage, f. 1875, Suldal, slagter

Anna Haaversten, f. 1876

Eli f. 27-8-1902

Johannes, f. 11-7-1904

Lars, f. 30-6-1906

De bodde på Kjærringholmen 2 i 1910

1903-1907

Kristoffer Olai Wang, f. 14-5-1871, kjøpmann, farvehandel

Thilda Marie Nilsen, f. 23-9-1871, død 1927

Fridtjof, f. 11-4-1897

Jens, f.27-9- 1900

Dagmar f.18-1- 1904

Jensine Nilsen 21 søster til hans kone. Ikke 1907

Inga 16 tjenestepige – 1903

Kristoffer var handelsmann og hadde forretning i Østervaag 29. Tilla fikk stemme ved valget i 1904, sannsynligvis fordi mannen hadde en inntekt på minst kr 400,-. De bodde i Musægt. 31 i 1910.

1905- 1907

Svend Tjølsen, handelsmann f. 22-12-1869, Høiland

Tomine f, Kristoffersen f. 5-8-1866

Telma, f. 22-5-1897

Marie, f. 14-9-1900, Sandnes

Sverre. F. 22-12-1902, Sandnes

Fridtjof f. 1905

Olga, f. 29-2-1908

De er bare funnet her da de hadde Fridtjof til dåpen i 1905. Innen 1910 var de flyttet til Wævergate 9, da var Svend garversvend. Thomine var handlende og drev forretning i dette huset, tidligere hadde hun handlet i Pedersgaten 33.

1906

Lars Motland, 22-2-1865, Motland, Nærbø. skomakermester

Maren f. Nilsen f. 29-7-1866, Høiland

Margit, f. 28-12-1889, copist i fot.forr.

Nikolai, f. 11-3-1993

Louise, f. 24-10-1904

Marie   f. 12-11-1907

De bodde i Kirkebakken 14 i 1900, men innen 1910 var de flyttet til Waisenhusgt. 29.

1908-1909

Peder Jørgen Tønnesen, f. 3-10-1859, sjømand, matros.

Thomine Bertine, f. 21-12-1859,

Peder 23 lettmatros

Gunhild B. f. 3-4-1886

Malene 9

Anna 4

Jenny, f. 11-9-1905

Peder var fabrikarbeider hos Mauritzens & Sønner Sæbefabrik, Thomine hadde forretning her og sønnen Peder var lettmatros og seilte med ”Charles Racine”. I 1910 bodde de i Øvre Blåsenborg 8. og Thomine var fortsatt handlende.

1908-1909

Laura Wickstrøm, f. 16-7-1862, enke, hermetikkarbeider.

Johan, f. 1886, fyrbøter, S/S Fridtjof.

Laura bodde I Vinkelgaten 20 I 1900, men innen 1910 var hun flyttet til Øvre Blåsenborg. Da var hun fattigunderstøttet.

1910

Jonas Østbøe, f. 9-11-1845, Nærbø, hustømmermandsvend

Martha, f. 24-6-1845, Sandeid,

Josefine, f. 20-9-1894

Jonas bodde i 2. etasje og betalte kr. 15,- i husleie for måneden i 1910.

1910-1911

Karen Rasmussen, f. 7-7-1850, enke,

Hun arbeidet ved strikkeforretning, butikdame, industri udsalg. Hun betalte kr 9,- i måndelig husleie i 1910.

1910

Grethe Larsen, f. 1-11-1863, enke, handlende, forretning her.

Bertha Høie, f. 24-6-1828, Li, enke, moderen underholdes/fattigunderstøttet.

De bodde på Øvre Blåsenborg 13 a i slutten av 1910.

1910

Laurentse Jensen, 30 vaskehjelp

1910-1913

Hans Qvia, f. 5-3-1866, Ogna

Bertha, f. 7-11-1842, enke, Haa, 1913, underholdes

Regine Bøs?, 15 tj. 1911

Hans hadde vært handelsmann og kjører. Han eide hus nr 47 i Pedersgaten og bodde der sammen med moren. Han forsørget henne. Rundt 1910 var han syg av gikt og nervøsitet og måtte slutte forretningen av den grunn. I 1913 oppga han at han var sygelig og måtte ikke arbeide mer. De betalte kr 60,- i årlig husleie i 1910.

Se Pedersgaten 47

1910-1911

Theodora Oftedal, f. 23-11-1855, ugift. strikkerske

Theodora var datter av Iver T. Oftedal, han kjøpte huset i 1903 og i 1910 ble det solgt fra Oftedals dødsbo til Gunder Gundersen.

Hvorvidt det var Theodora som var død eller om det var farens dødsbo, vet jeg ikke. De bodde i Wesselsgt. 4 i 1900. Hun bodde i

Skolegt. 6 i 1910, antakelig før hun flyttet hit samme året.

1910-1914

Gunnar Gundersen, 26-10-28, hustømmermand

Taletta Krestine, f. 3-4-1883

Martha, f. 1-5-1905

Tønnes, f. 29-11-1907

Edvard Lauritz, f. 23-11-1909

Bertha 1911

Thordis Gerda 1914

Ragna Reime, 20 butikkjente hos økonom i 1913.

Gunnar var byggmester og hadde to mann i arbeid i egen forretning. Han fikk borgerskap som tømmermester i 1912.

Gunnar var huseier fra 1910 til 1915.  De betalte kr 7 i månedelig husleie i 1910.

1912

Sigrid Rønneid, f. 20-8-1887, Bergen, syerske

Martha, f. 9-12-1894, Bergen, butikdame

Ragna 15

Osvald 12

Reroth/Regrot, f. 15-4-1908

Sigrid bodde i Bakkegt 1. i 1910.

1912-1916

Andreas Nilsen, 1882, fabrikeier.

Bertha Oline Bertelsen, f. 1882

Adolf, f. 23-11-1911

Andreas drev tricotagefabrikk og hadde verksted og udsalg her. Han hadde 1 syerske i arbeid. I 1916 var han

forhenværende handelsmann.  Da Adolf ble døpt bodde de på Kjelvene 6.

1915-1925

Frøken Clara Nielsen, f. 1877

Hun startet drogeriforretning rundt 1914. Frk Nilsen var huseier fra 1915.

Karen Nilsen, f. 1854, hm 1918

Fridtjof Nielsen, bokholder 1918

Elise Nielsen,  f. 1875, handlende 1916, musiklærerinde 1918

Sigurd Nielsen, f. 1893, kontormand 1918

Clara kjøpte huset og flyttet hit med moren Karen og 3 av sine 10 søsken. De hadde bodd i Stenkargaden 4 i 1910.

1914-1916

Ole Pedersen, 52 tømmermann,

Olivia, 49

Marie, 21 fab.arb. På Bjelland

Olaf, 20 til sjøs

Karen, 17 fab.arb. På Bjelland

Bergoll, 16 fab.arb. På Wesnes kassafabrikk hele året.

Olevine, 13

Isak, 9

Ole arbeidet på Rosenberg og hadde arbeid hele året, det samme hadde sønnen Bergoll på Nic. Wesnes Kassafabrikk.

Olaf var til sjøs, mens de to eldste døtrene arbeidet på Bjellands hermetikkfabrikk.

1916

Tomine Olsen, 39 fab.arb. fra Lillesand, arbeidet hos Olsen og Kleppe.

Leif 13

1922

Laura Børve, fab.arb.

1930-31 Johan Sanstøl, f. 26-3-1882, agent

1930-39

Randulf Knudsen, 14-9-1876, Guldsmed

1935-1941-1959

Fridthjof Roxman, f. 14-4-1907 Bergen  n. 1935—44-

Jenny Mathilde, f. 14-8-1887, handlende, parfymeri

Otto Christian, f. 29-7-1916, baker

Ragna, f. 30-4-1927, gummiarbeider, n. 1955

Ruth, f. 5-3-1921, husmorvikar, n. 1955.

Anny, f. 11-2-1930, syerske i 1948

Marie Roxman, f. 23-9-1850, Sverige Matland, enke i 1929. mor.

Marie hadde vært gift med Otto. C. Roxman f. 16-9-1856, Torko, Sverige, som døde 19-2-1929,  77 ½ år.

Forhenværende bakermester. I 1910 bodde de i Kaigt 5 i Haugesund. Fridtjof Johnsen, pleiebarn,

Jenny Roxman, f. 14-8-1881, Ulvik, husjomfru i 1910 i Haugesund. Smeasundet 39 – Hotel

Familien flyttet senere til Kannik.

1935-1969

Julius Roxman, baker

Dorthea, f. 1924 datter skole 1935-36

1941-1944

Andreas Nielsen, kjøbmann

1941-1944

Kristine Haave, fabrikarbeider

1945-1969

Jørgen Møller Longum Lind, f. 11-9-1913, Arendal, død 9-12-1963, 50 år gammel, arbeider

Olga, f.  Rasmussen, f, 11-9-1913, rengjøringsarbeid

(Jenny) Karina, f. 17-3-1942,  g.m. Rudolf Hansen

De bodde her da Karina gikk på Johannes skole. Jørgen og Olga var født på samme dag.

De hadde tidligere bodd i Pedersgata 143.

                                                                                  1951

1950-1979??

Arthur B. Waldow, f. 13-1-1915 død 12-1-1961

Nancy, f. Flørnæs

De hadde butikken fram mot slutten av 1970tallet, men bodde på Våland.

Fra Gatefortegnelsen 1958-1969

Kristensen, Reidar f. 12-5-1933, sveiser, 1956-1969

Kristensen, Ragna, f. 30-4-1927, syerske 1956-1969

De hadde 3 sønner.

Waldo, A. B. 1958-1960

Barkved, Solveig 1958

Breiland, Selma, f. 19-4-4913, 1963/64

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Fra Panteregisteret.

I 1874 tinglyser Inger Tormodsdatter Riska et gavebrev, hvor hun gir huset og alt hun eier til Tormunda Eriksen. Jeg har ikke funnet ut hvem Tormunda var og hennes forhold til Inger.  Inger kan ikke skrive, så da hun signerer papiret er det med – m.p.p. med påholden penn.

Tormoda selger huset videre til Laurits Thomsen i 1882.

Thomsen selger videre i 1891 til Joacim Johnsen.

Ole Olsen kjøper huset i  1899 og restaurerer det. Det sto tomt en tid rundt 1900 før sønnen flyttet inn.

Huset blir solgt flere ganger og i 1915 kjøpte Clara Nielsen det.

Jenny Roxmann kjøpte huset i 1925.