Pedersgata nr. 026

Pedersgata 26

Br.nr. 1110

155 m²

Eiere:

1865    Svend Tjensvold

1903    Grethe Hansen

1916    Inger Gabrielsen

1920    Claus Daae Lampe

1943     Chr. Landmark

Svend Tjensvold kjøpte dette huset i august 1853 av Svend Rasmussen. Da sto det: ” på grund  351 hvorpå opført et hus.” Vi kan nok gå utfra at huset er forandret en del siden den gang. Dette huset ligger fritt til. Det grenser til Store og Lille skipperbakken på hver sin side. Det er på to fulle etasjer pluss loft. Taket er valmet.  Første etasje er bygget i mur, mens resten er bordkledd. Rundt 1900 ble det beskrevet som et våningshus på 2 etasjer med kvist på loftet. Det hadde forretningslokale med kolonialhandel og pakkhus. Det var to leiligheter med til sammen 9 personer i 1900.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Svend N. Tjensvold, Handelsman 1865-1903

Gunvaldsen, Gustav, Handelsmand

Ole Elias Olsen, Kolonialhandel 1900-1903

Activ, glansstrygeriforretning 1906

Andrea Enersen, 38 frihandel 1906

Kirsten Olsen, 36 frihandel. 1907-1909

Gaarder, gartner, blomsterudsalg. 1910-1912

Kristofa Jacobsen, syerske 1912

Jakobine Jakobsen, syerske 1912 De syr hjemme

Adolf Olsen, 26. Adolf drev frugthandel han hadde også udsalg i Langgt. 1913-1917

Brandt & CO. Hans, Glas, stentøy og porselen. 1919

Lampe, J. D. manufaktur, garn. Lerreds og hvitevareforretning. 1922-1929—

Landmark, Chr. Læge. 1934—-

Martin Osnes, f. 3-1-1910, lege, 1940-41.

Holm, J. R. agt. Forr. Varemegler 1958

Knudsen Ole W. agenturforr. 1960 – 1964

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

Svend Nilsen Tjensvold, f. 1817,død i 1907

Ane Sophie Sørensdtr. f. 1818 Høiland død før 1875

Grethe Svendsdtr Tjensvold f.1843

Nicolaus   ”               ”          f. 1850

Svend  ”                  ”            f. 1854

Disse to bodde sammen med familien i 1875

Nille Tjensvold, f. 1850 styrmandskone i 1875

Nicolai Augustinius Tjensvold, f. 1851 styrmand i 1875

Seselie Marie Eielsen, f. 1851 Malde, tjenestepige 1875

Svend N. var handelsmann, han drev handel helt fram til rundt 1900. Handelsbrevet hans ble sagt opp i 1903. Han døde i 1907, 90 år gammel av alderdomssvaghed. Han var gift med Ane Sophie, hun døde mellom 1865 og 1875. Han bodde sammen med barna i 1875.

Svend ble kalt forhenværende bankdirektør i 1900. Sønnen Svend S. Tjensvold f. 1855 var sjømann, han seilte både som styrmann og skipper. I 1895 var han om bord i ”Embla”. Han var ugift. Nicolai var også sjømann. I 1875 bodde også Nille Tjensvold, styrmannskone her. Hvem hun var gift med er usikkert.

1875

Grethe Tjensvold Hansen, f. 1843

Henrik Hansen f. 1838, død 9-11-1905, 67 år gammel, kontorist

Svends datter Grethe ble den som overtok huset. Hun ble gift med Henrik Hansen. Han var skipper, senere kontorist hos Racine. Han tjente 900 kr i 1898 som kontorist og byselger hos Racin. Det ser ikke ut til at de hadde barn. De bodde sammen med far hennes til han døde. De hadde 2. etasje i 1900, da bodde og drev Ole Elias Olsen kolonialhanden i første. Grethe fikk stemme ved valget i 1902, enten fordi hun eide huset eller at ektemannen tjente over kr 400,- i året. Både Grethe og Henrik var syke i 1905 viser folketellingen. Henrik var ”syg og lå på landet.” Grethe skulle på landet året etter. Hun overtok som huseierske i 1903 da faren sluttet å handle, hun eide det også i 1916.

Grethe var syk i 1914, ”har havt operation, udgifter til læge og sygehus i alt kr 21, og dertil udgifter til medisin og maa holde pige, og fremdeles syg”.

Da Henrik døde i 1905 enke og testamente av 15-7-1878.

Tjenestepiger:

Marthe Larsdtr. f. 1841 Egersund tj.pike 1865

Ragnhild Fløgstad 24 tj i 1905

Bertine Hebnes 26 tj. 1906

Serine Eltervåg 36 tj.1907

Hilda Hebnes 26 tj 1908

Rannveig Opheim 20 tj 1914

Bertine Willhelmsen Høivig 29 tj. 1915

Wilhelmine tj 1916

Familien Tjensvold bodde her i over 50 år.  Det var mange leietakere som flyttet inn og ut i den perioden.. Her tar vi med alle som er funnet i kildene.

1865–

Jacob Tollagsen, g.f. 1820 Egersund skipper

Ingeborg Carlsdtr. g.f 1813  ”

Severine Josephsdtr f. 1843 tj.pike

1885

Gunvaldsen, Gustav f. 1855 Handelsmand

Kristine f. 1854 f. i Frue

Peter Oskar f. 1882

Hilda Emilie f. 1883

Erling f. 1885

Christiansdtr. Berthe Karine f. 1858 Strand Tjenestepige

Lenke til artikkelen: I høkernes verden.

1885

Oluf Tilo, 33 år styrm. ”Barita”??

Else 33 år

Anna 1 år

1895-1899

E. N. Jonasen, 51 handel

Karen Jonasen, 70 enke moderen

1900 1903

Ole Elias Olsen, 42 handelsm.

Berta Severine 43

Ellen Ovidia 18 syerske / strykerske

Berta Severine 16 butikjomfru

Harald Martin 9 sygelig går ikke på skolen

Ole og familien kom hit fra Bergen i oktober 1900. Han var handelsmann og drev kolonialbutikk her. Ellen var først syerske så strykerske, mens søsteren Bertha var butikjomfru. Harald yngste barnet var sygelig og gikk ikke på skolen. Familien flyttet tilbake til Bergen i oktober 1903.

1900

Johanne Hermansdtr. Anvig, f. 1881 Vikedal, syerske, bodde i Pedersgaten 26 da hun giftet seg 1-7-1900 med Lauritz Andreas Andreassen Ognedal, f. 1878 Flekkefjord, arb. V. beslagsfab. Fedrene var Andreas Fryknell, bager og Herman Hermansen, strandsidder.

1904

Andreas Pedersen, 29 år

Hilda 33

Margit 3

Andreas 2

Sverre 1

Berthine 19 tj.

Andreas var støber på Støberi & Dok. Han var sygelig og  måtte ofte være hjemme – Han var handelsmann fra okt 1903.

1905-1906

Lena Strøm, 33 fabp. Hos Bjelland

Olava Frøiland, 31 fabp.

Olava var bestyrinde hos Bjelland. Hun hadde fått arv etter Støberi kjører Frøiland – og eide et hus i Spilderhauggt, som hun fikk etter sin bror.

1906

Andrea Enersen, 38 frihandel

Nelly Nilsen, 20 strygerske kom fra Christiania

1907-1909

Olga Tendenes, 22 butikjente hos Marmburg

Lauretnse Tendenes, 67enke

1907-1909

Kirsten Olsen, 36 frihandel.

Karen 5

1910-1912

800×600

Ole Gaarder, f. 27-3-1851, Ørlandet, elektriker, dokken

Martine, f. 28-8-1858, Kristiansund N.

Rasmus, 19 gartner i Danmark

Johannes, f. 28-4-1888, Kristiansund N. Mekaniker – kullemper dok – ”Argos” nu sygelig

Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgaten 26.

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ole hadde vært elektriker, men var syk og arbeidsudyktig mens han bodde her. Sønnen Rasmus var gartner og hadde gartneri (hvor lå det?) blomsterutsalg fra sommeren. Han underholdet familien i 1912 Rasmus var i Amerika fra 1910 og fremdeles i 1912. Sønnen Johannes var maskinistlærling, men døde mens de bodde her. I årene 1907-09 bodde familien i Pedersgaten 112.

1910  Elise Johnsen, 20 fab.pige. Syg har vært på sanatorium. Hun reiste til Kristiania i 1911.

1910  Marie Dørheim, 20 syerske. Hos skredder Westly.

1911  Johannes Rosenlund, f. 1888 i Kristiansund, Han var ugift mekanikus og bodde her da han døde av tæring i 1911. Vet ikke mer om han.

1912

Kristofa Jacobsen, 22 syerske

Jakobine Jakobsen, 21 syerske

De sydde hjemme

1912 Ragnhild Johnsen, fab.arb. Hun sto oppført I valgmantallet, vet ikke mer om henne.

1913-1917

Adolf Olsen, 26., handelsmann

Berthe 23

Klara 1

Signy f. 1915

Beathe Torsteinsen 20 tj,

Adolf drev frugthandel han hadde også udsalg i Langgt

Sigrid Skaar, 18 litt butikk 1914

Margit Lie, 15 tj 1914 1915

Ragnhild Breivig, 15 butik 1915 1916

Rasmus Kvelland, 17 handelbtj. 1916

Grethe Hansen, enke 1916-17

1916-1920  Inger Gabrielsen,

Hvem hun var og hvorfra hun kom er ukjent. Hun kjøpte huset i 1916 og solgte det i 1920. Om hun bodde her vet jeg ikke.

1917-20 Hans Brandt, handelsmannd

1917-18 Oskar Rosenqvist, malersvenn

1918-19 Gunhild Sagaard, tjener

1917- 1922-1931

Lampe, Claus Daae f. 22-11-1880 Strandebarm

” Jenny f. 1882 forretningsdame? her?

” Drude Daae f. 1912 i Seattle

” Claus D. f. 1913           ” Har disse bodd en stund i Amerika og så vendt hjem ?

Waage, Karen hushj.f. 1902 Vikedal

J. D. Lampe hadde manufaktur og hvitevareforretning. Men jeg vet ikke om den var i dette huset.

1921 Hans Daae Lampe, f. 1881 Kontorist

Jenny Gabrielsen f. 1882

Ludvig Munthe Daae f. 1921

1919- 1922

Svendsen, Lauritz Karl f. 1883 Hamburg, formann

” Thora, f. Stiansen f. 1892 Tvedestrand

” Helene Gjerding f. 1919 i Seattle

1922  Cecilie Hebnes, Syreske.

 1932  Bernhard Hammer, Kontorist

1932—1969 —

Christian August Landmark, 28-6-1902, lege

Bertha, f. 23-3-1912

Kjell, f. 4-10-1928, bundtmakerlærling

Jan Rasmus, f. 12-3-1933

Ruth Kirsti, f. 11-11-1935, sykepleie

I gatefortegnelsen fra 1958 til 1969  og skattelistrene er disse nevnt her.

1930-31 Charlotte Høie, f. 8-8-1861, pensjonist

1940-41 Theresie Gjesdal, f. 11-6-1906, tjener

1941-42  Serine Pedersen, f. 23-2-1921, tjener

1945-46 Olga Ramsland, f. 28-7-1928, hushjelp

1948-49   Eli Tytland, f. 26-1-1928 hushjelp

1958 Holm, J. R. agt. forr. 1958

1960 Sand W. Fine Foods Inc. AS 1960

1960-64 Knudsen Ole W. agentur forr. 1960 – 1964

1960 Jaegers Ltd. As 1960

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.