Pedersgata nr. 029

Br.nr. 1091 –  84 m²

Eiere:

T. Gundersen selger tomt til

1865 Mathias Monsen

1885 til Ole Olsen Maudal

1872 til Martin Andreassen Klep

1918 til Bertinius Jacobsen

1925 Til Sissel Henriksen og Lauritz Haarr.

1963  Thomas Fredrik Haarr

1969  Tvangsauksjon

       Eiendommer ble stort sett tinglyst en tid etter overtakelsen. Mathias Monsen tinglyst ikke kjøpet før i 1869, men da hadde folk allerede bodd i huset noen år.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her, eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

1885-1917      Kirsten Klep, syerske med kjolesøm, handlerske, kolonial

1885                Jonassen, Berent, Handelsmand

1894- 1905     Marie Meyer, friandel

1901                Bernhard Eriksen, handlende

1901-1906      Kirsten Klep, kolonial

1906-07          Chr Haaland, skomager

1911-15          Halvor Olsen, skomakerverksted, bodde i Jelsagt.

1919                Sina Olsen, Syetablissement.

1922                Bertinius Jakobsen, manufaktur og kolonial..

1935-1946      Lauritz Haarr, musiker

1934-1939      Thomas Haarr, musiker, medlem av Stvgr. Musikerforening.

1923-1969      O. Henriksen, skoforretning, Sissel Haarr, opphørsalg 1966

   1968              Maskingravøren – Marton Olsen

Huset ligger på høyre side, på hjørnet med Skreddersmauet, og vegg i vegg med nr 31  som var skoforretningen til Storm-Hansen. Så her lå det to skoforretninger side om side. Det er fortsatt to store vinduer mot gaten og et mot Skreddersmauet. Døren er midt på og det har to flotte buede vinduer på hver side av døren, og et buet vindu på hjørnet mot Skreddersmauet. Oppe på hver søyle er det satt en pyntekonsoll. Det er et hus med to fulle etasjer, forretning på gateplan, leilighet i 2 og 3 etasje. I 1865 bodde det 18 personer her, fordelt på 4 leiligheter. Det var krambod, 3 rom i kjeller 1 kjøkken, i 2 etasje var det 3 rom og kjøkken, i 3 etasje var det 2 rom. I 1900 bodde det 10 personer her, fordelt på 3 husholdninger

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1865

Mathias Monsen, f. 1818, Egersund, kjører

Anne Chrestine Nielsdtr. F. 1817

Regine Micalsdtr. F. 1851, Klep prgj., fosterdatter

Niels Larsen Eg, 1845, tjenestekarl.

Huseier

1865

Susana Askudsdtr. F. 1798, Hetland prgj., enke

Heinrich Arntz, f. 1833 Haa prgj. Maler – hennes søn

1865

Ole Olsen Maudahl, f. 1789, Settersdalen, leisteskjærer

Marthe Mauritzdtr. F. 1793, Strands prgj.

Marthe Olena, f. 1843

Huseier.

Ole var leisteskjærer, en meget spesiell tittel. Han var den som skar leister – former- som skomakerne skulle forme sko rundt.

1865

Rasmus Knudsen Thime, f. 1828, Lye prgj. Tømmermann

Ane Malena Monsdtr. F. 1830 Hetlands prgj.

Carl, f. 1851

Ingeborg, f. 1852

Berthe f. 1854

Marselus, f. 1856

Amalia f. 1858

Regine f. 1860

Ane Christine, f. 1862

1885

Jonassen, Berent f. 1859 Lunde Handelsmand

Anna, f. 1850 Kvinherrad

Jonas Arentz f. 1885

1885

Evertsen, Jakob f. 1851 Rennesøy Styrmand

Ingeborg, f. 1851 Høyland

Edvart Marcelius f. 1881

Berthe Karine f. 1884

Ellingsdtr. Elen f. 1858 Høyland Tjenestepige

1885-1917

Martin Andreassen Klep, f. 1839,  død 1898

Maren Serine Abrahamsdtr. F. 1840, Klepp død 1917

Kirsten Marie Amalie, f. 1867, syerske med kjolesøm, handlerske

Regine Adele f. 1872, butik jomfru

Marie Mathea f. 1875, butik jomfru

Karen Kristofa f. 1872  fabrikk arbeiderske

Anna Maria f. 1881, fabrikk arbeiderske

Andrea, f. 1884, fabrikk arbeiderske

Martin Andreassen Klep var født i 1839 på Klepp, han døde 1898 nesten 60 år gammel. Da han kom til byen var han logerende på Nytorvet i 1865. Han var til å begynne med tømmermann, senere arbeidsformann på en reperbane. Maren var også fra Klepp. De fikk 6 døtre. I 1900 var alle i arbeid og de forsørget moren som var blitt enke. Kirsten hadde handelsborgerskap i 1898, men det ble sagt opp i 1901. Hun var enke i 1903. Regine var butik jomfru hos bager R. Gabrielsen, men i årene før 1916 var hun sygelig. Marie var butik jomfru hos O. Olsen. Karen arbeidet på Qvies tobaksfabrikk, hun ble gift med Conrad Andreassen. Se under. Anna var fabrikk arbeiderske, mens Andrea var strikkerske og nåtlerske. Martin kjøpte huset og da han døde ble kona ført som huseier. Denne familien bodde her i over 30 år, fra før 1885 til rundt 1917.

1901-1917

Konrad Andersen, f. 1878, Tvedestrand, mekanikus

Karen Kristofa Andreassen Klep, f. 1877

Magda f. 1902 tvilling

Camilla f. 1902 tvilling

Karen og Konrad giftet seg i 1901, Karen var datter av Martin og Maren Klep, mens far til Konrad var Peder Andersen. Konrad reiste til Amerika, han sendte penger hjem i en periode over 9 år, men et år var han syk i 3 måneder. Det kom ikke penger etter 1913. Karen arbeidet i fabrikk.

1894- 1905

Marie Meyer, f. 1825, Lillesand friandel

Marie var enke i 1898, men da hun dør står det at mannen var snekker og antakelig i Amerika.

1898-1901

Johan Torgersen, f. 1877, mekaniker blikkemb.

Marie Ella Larsen f. 1877

Ingeborg Emilie, f. 1898

Sigrid f. 1900

Harald f. 1901

1897-1898

Thore Thorsen, f. 10-2-1844, død 31-7-1926, 82 år gammel,  1. Styrmand på «Dragen»? løsarbeider, dokkarbeider.

Sofie, f. 1842, Lunde prestegjeld

Selma Theresia, f. 1870

Johan Ingvald, f. 1875, gift med Grethe, feiret gullbryllup i 1949

Thore var gift to ganger, sammen med første kona bodde han i 1875 i Waisenhusgata 17 og i 1885 i Kirkebakken 18. Når Sofie døde er usikkert.

Thore blir gift 2. gang. år? med

Johanna, f. Johnsen, f. 18-12-1862 på Rennesøy. De får datteren

Thora 10-11-1897. Da bodde de i Pedersgata 29.

Baby f. 1898 – har ikke funnet den døpt.

I årene 1924-36 bodde familien i Pedersgata 65.

Thore fylte 80 år i 1924 og i den anledningen ble han intervjuet i avisen. Han hadde vært 50 år til sjøs og hadde mye å fortelle.

Les mer under Pedersgata 65.

1894

Ole Friestad, 30, skom.

Emilia, 26

1900 1901

Elisabet Eriksen, f. 1844, Spinnanger Sogn, enke, handlende

Emilie, f. 1882, Haugesund, husholderske.

1900-1901

Jørgine Øsdrot, f. 1869, Høiland sogn. Skredder, syerske, leieboer

1901

Bernhard Eriksen, f. 1868, Farsund, handlende

Liva Johannessen, 1881, hjemværende

Da Bernhard og Liva giftet seg i 1901 hadde han adresse her. Om de ble boende her eller ei, vet jeg ikke. Fedrene var: Ole Mikal Eriksen, Hattemaker og Jon Daniel Johannessen, seilmager.

1905

Martin Pedersen, f. 1863, kjører

Rakel f. 1868

Helga Embjørg f. 1905

1907 -1908

Christian Haaland, f. 1883 skom.

Bergithe Olsen f. 1879

Georg f. 1904

Otto Sverdrup, f. 1906

1918 -1920

Bertinius Jacobsen, f. 1882 kjøbmann, huseier

Inga Samuelsen, f. 1884

Ruth f. 902

Martin, f. 1910

Bertram, f. 1912

Johanne Margrethe f. 1913

Ingeborg f. 1915

Jessie, f. 1917

Bertinius f. 1920

1924

Anna Hesby, syerske

Kristine Mattsen, Syerske

1924-1925

Magnus Gundersen, f. 1889, Slaktersvend

?

Arthur Amalik, f. 1914

Gerd, f. 1916

Magnus bodde her da barna gikk på Johannes skole i årene 1924-25. foreldrene hans bodde i Pedersgaten 58 i 1910.

1925-1960/70

Laurtiz Haarr, f. 27-7-1883, død 7-1-1963, 79 år gammel. musiker

Sissel Larsen/Henriksen, f. 23-11-1887 – død 22-7-1960, 73 år gammel.

Thomas Fredrik, f. 22-4-1927, g. m Rut

Lauritz Haarr, var musiker og spilte violin. Han var medlem av Stvgr. Musikerforening 1925-1969. Sissel var enke, hun hadde vært gift med skomagermester Ole Henriksen som døde i 1921. De hadde ingen barn. Ole hadde skomagerforretning i Risbakken 1. Sissel overtok og flyttet den til Pedersgaten 29 rundt 1925. Sissel og Lauritz giftet seg i 1925. Sissel bodde en periode før hun giftet seg på ny i Pedersgaten 18.

Hennes far var baker Marius Larsen og Lauritz far var konditor Thomas Haarr

De fikk sønnen Thomas Fredrik i 1927. Han var ekspeditør i butikken i 1955.

1932  Tonning Lomeland, kontorist

1965  Karl Hall, skomaker, nevnt her i en avis.

1980 Annie Olsen, vant noe på Astmaforeningens utlodning i 1980

2014 fra telefonkattalog på nett.

2014 Kirsten Marie Olsen

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.