Vaalandsborgen

Stavangerhistorie 0 comments

                                 

          Kjært barn har mange navn, Vaalandsborgen, Vålandstårnet og Vålandspibå. Nå i 2013 diskuteres det hva som skal skje med Vålandstårnet.

Tårnet forfaller og folk ønsker det skal restaureres slik at det kan tas i bruk til forskjellig formål. Det samme problemet fantes i 1917.

Da var bygget bolig for en vaktmann som passet på vannbassenget som var drikkevann for byen.  Vannbassenget og tårnet ble oppført i 1895. V

ålandshaugen ligger 84 meter over havet. 

 

 

 

fra Aftenbladet 1917

Fra Stavanger byleksikon.