Krigsmedaljer post mortem

Krigsmedaljer post mortem

Departementet tildelte mange sjøfolk krigsmedaljen etter at de var døde for å hedre den.

242

Her følger en oversikt og mange dødsannonser som jeg har funnet i forbindelse med folk som falt under krigen 1940-1945.

Krigsmedaljen post mortem.
Berentsen, Rolf, matros.
Eke, Alf Sverre, matros
Eltervåg, Gerhard, 3. maskinist
Figved, Finn. Smører
Flørnes, Berent, maskinmester
Flørnes, Margaret, messepike
Gullestad, Hans, skipsfører
Hetland, Kasper, matros
Hognestad, John, lemper
Hviding, Edvard, tømmermann
Jacobsen, Kåre, matros
Jacobsen, Petter, stuert
Johansen, Terje Peder, matros
Karlsen, Klaus, motormann
Knutsen, Arne, sjømann
Korsbø, Kristian, fyrbøter
Kvalheim, Lauritz, 2. maskinist
Kvilhaug, Torvald, 1. styrmann
Langeland, Øystein, motormann
Jeg har ikke funnet dødsannonse for alle i avisene. Noen av disse er omtalt i avisen og tatt med i andre innlegg: SE: HER

            Jeg har ikke funnet dødsannonse for alle i avisene. Noen av disse er omtalt i avisen og tatt med i andre innlegg: SE: HER

Rolf Berentsen

Gerhard Eltervåg

Monrad Haugen

Monrad Henriksen

Ole Hult

Terje Johansen

Johan Larsen

Sverre Tonning Næss

Konrad Olsen

Nils Bernhard Olsen

Alfred Ingolf Bernhard Pedersen

Her er noen fellsannonser :

Borgen Bøe
Karulf Bøe
Georg Fjeldberg
Thomas Fjermestad jr.
Georg Helland
Einar Hoseth
Martin Jacobsen
John Nilsen
Carl Johan Oftedal
Olav Rangvald Olsson
Arnt Plesner Pedersen
Knut Haugneland
Georg Osnes
Ingvard Georg Nordbø
Arthur Waldemar
Emanuelsen
Arnt Andersen
Ferdinand Tjemsland
Henry Viktor
LarsenMagnus Nilsen
Alf Henning Kristensen
Erik Herman Lund
Odd Næsheim
Georg Olsen
Nicolai Lindtner Olsen
Ivar H. Stangeland
Dagfin Sundvall
Odd Reidar Thorsen
Harald Vabø


Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net