Krigsmedaljer post mortem

Departementet tildelte mange sjøfolk krigsmedaljen etter at de var døde for å hedre den.

100

Her følger en oversikt og mange dødsannonser som jeg har funnet i forbindelse med folk som falt under krigen 1940-1945.

Krigsmedaljen post mortem.

Berentsen, Rolf, matros.

Eke, Alf Sverre, matros

Eltervåg, Gerhard, 3. maskinist

Figved, Finn. Smører

Flørnes, Berent, maskinmester

Flørnes, Margaret, messepike

Gullestad, Hans, skipsfører

Hetland, Kasper, matros

Hognestad, John, lemper

Hviding, Edvard, tømmermann

Jacobsen, Kåre, matros

Jacobsen, Petter, stuert

Johansen, Terje Peder, matros

Karlsen, Klaus, motormann

Knutsen, Arne, sjømann

Korsbø, Kristian, fyrbøter

Kvalheim, Lauritz, 2. maskinist

Kvilhaug, Torvald, 1. styrmann

Langeland, Øystein, motormann

            Jeg har ikke funnet dødsannonse for alle i avisene. Noen av disse er omtalt i avisen og tatt med i andre innlegg: SE: HER

Rolf Berentsen

Gerhard Eltervåg

Monrad Haugen

Monrad Henriksen

Ole Hult

Terje Johansen

Johan Larsen

Sverre Tonning Næss

Konrad Olsen

Nils Bernhard Olsen

Alfred Ingolf Bernhard Pedersen

Her er noen fellsannonser :

Borgen Bøe
Karulf Bøe
Georg Fjeldberg
Thomas Fjermestad jr.
Georg Helland
Einar Hoseth
Martin Jacobsen
John Nilsen
Carl Johan Oftedal
Olav Rangvald Olsson
Arnt Plesner Pedersen
Knut Haugneland
Georg Osnes
Ingvard Georg Nordbø
Arthur Waldemar
Emanuelsen
Arnt Andersen
Ferdinand Tjemsland
Henry Viktor
LarsenMagnus Nilsen
Alf Henning Kristensen
Erik Herman Lund
Odd Næsheim
Georg Olsen
Nicolai Lindtner Olsen
Ivar H. Stangeland
Dagfin Sundvall
Odd Reidar Thorsen
Harald Vabø