Ryfylkegata 1, 3 og 5

Ryfylkegata 1, 3 og 5

Fra Google 2022. Her ser vi Ryfylkegata 1 det hvite  på hjørnet med Suldalsgata som nå har fått navnet Hermetikkgata. Neste hus som også er hvitt blir nr. 3 og det røde huset som “Bøen” hadde blir nr 5. På andre siden av gata ser vi husene fra nr. 2 til 12.

260

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Ryfylkegata 1

ATK 2023

Huset ble bygget i 1900 og familien Halvorsen har bodd og eid det i over 100 år. Flere generasjoner har vokst opp her. Det var det fineste huset i gata, alltid velholdt og stelt.

1901*1910*1920*1940*1948*Ryfylkegata 1
Ivar Halvorsen, f. 1877, støberiarb., død 1948, 71 år gammel
Elen Pedersen, f. Steines, f. 1876, Finnøy Finnøy, død 1940, 62 år gammel
Halvine Elise, f. 1901, g.m. Johan Lunde
Amanda Larsine, f. 1904, Genthner
Monrad, f. 1905
Elise, f. 1908, g,m, Tobias Gilje
Lars Steines, f. 1910, g.m- Olga Bertine
Ingrid Bertha, f. 1914, g. Peder Fjelde
Erika/Edith, f. 1917, g.m. Arthur Asmundsen
Ingolf Andreas, f. 1921, gm. Molli Torsen
Harry, f. 1921, g.m. Kate Myrold. Han er sønn til Halvine, far: Torstein Torkildsen, f. 1899
1920 Josefine Sivertsen, f. 1870, enke, herm.arb.

Ellens mor Ane Steines fra Finnøy døde i 1931 – kjøres fra Ryf. 1 til kaien — kan hun ha bodd her en tid?

1945*1948* Ryfylkegata 1
Ivar Halvorsen, f. 1877, død 1948, 71 år gammel
Judith Svensen, f. 1899, Hjelmeland, hushjelp
De giftet seg 12-11-1945

1950-1965* Ryfylkegata 1
Ingolf Halvorsen, f. 1921
Molli Torsen
Tor Ingolf

1911*1949*1961*1968*2001 Ryfylkegata 1
Lars Halvorsen, f, 1911, pølsemaker, død 2004, 93 år gammel
Olga Bertine f. Gudmundsen, f. 1916, død 2003, 87 år gammel
Sofie, f. 1939
Inge, f. 1942
Liv, f. og død 1945, 9 uker gammel
Egil, f. 1947 g.m Liv Oletta

SA 1994

1949*1971 Ryfylkegata 1
Egil Halvorsen, f. 1949
Liv Oletta, f. 1949
Atle, f. 1973,
Sigve, f. 1976
Atle og Sigve overtok hver sin ½ av huset i 2000

Egil Halvorsen forteller:

Jeg er oppvokst i Ryfylkegata 1 som min far Lars Halvorsen kjøpte. (Han barndomshjem) huset var i familien i over 100år. Mine første leveår fra 1947 var hos min bestefar Jørgen Gudmundsen og min mor Olga i Ryfylkeg. 46. Min faste jobb var å kjøpe melk hos dine besteforeldre. (T. Thelin i Pedersgata 124) Blanke, så brune melkeflasker, melkekapslene ble tatt vare på og plassert i en beholder på Johannes skole. Kulturmelken ble levert i spann. Vi hadde egne små spann med til melkebutikken. Johannes skole som jeg gikk på vant de fleste svømmestevner pga. badedammen.

Fra 1900 og i mange år var vel huset «kraftig» overbefolket» . Men det var vel vanlig da. Våre foreldre var noen de første som fikk innlagt vannklosett i 1950 og badekar . Det var vanlig med utedo i tilleggsbygget, dobbeltdo i to etasjer . Sement bossdunk i gården. Min bestefar Ivar drev i noen år pølsebod fra gården mot Kjelvene. Han arbeidet i alle år på Stavanger støperi og dokk. Så huset har vært i familien Halvorsen eie i de fleste år.

I årenes løp er det mange som har bodd her, kortere eller lengre tid.  Her er mange som er funnet i folketellinger, adressebøker og andre kilder. Det bodde folk overalt, både nede opp og på loftet.

Andre folk i huset:

1899*Ryfylkegata 1
Karl Karlsen Alnes, f. 1872, tømm.
Karen Johanne Nøland, f. 1875
Enevald Nøland, f. 1899

1900*Ryfylkegata 1
Johannes Nøland, f. 1876, tømm.
Inger Risvoll, f. 1873
Lars Risvoll, f. 1900

1901* Ryfylkegata 1
Samuel Bertelsen, f. 1875, bøkker
Nikoline, f. 1880
Levine Gustava, f. 1901

1901*Ryfylkegata 1
Peder Olsen, f. 1870, sadelmaker
Gunhild Villasen ?, f. 1880
Olav Trygve, f. 1901

1903* 1907*Ryfylkegata 1
Johannes Eikeland, f. 1880, herm.arb.
Thora Andrea Tollagsen, f. 1884
Rudolf Godtfred, f. 1903
Tordis, f. 1905
Johan Evald, f. 1907

1903*1905*1907*Ryfylkegata 1
Rasmus Eskeland, 67 år, dokarb.
Grethe, 48 år
Jonas Eskeland, 22 år, fyrbøder, S/S Snefond
Jens, 17 år, bødkerlærling
Rasmus, 15 år
Emanuel, 12 år
Gotfred, 8 år

1903*Ryfylkegata 1
Peder Jakobsen, 50 år, dokarb.
Karen, 48 år
Jakobine, 21 år

1903*1905*Ryfylkegata 1
Josefine Hauge, 36 år, enke, arb.
Thora, 12 år
Thormod, 6 år
Elen, 5 år
Anna, 4 år
Andrea, 1 år

1903*Ryfylkegata 1
Borghild Gundersen, 77 år, enke
Ragna Johnsen, 26 år, fab.arb.

1903*1905*Ryfylkegata 1
Gurine Motland, 40 år, enke, arb.
Olava, 16 år
Carl, 7 år

1903*Ryfylkegata 1
Ingv. Johannesen, 45 år, kjører, (har mistet 1 hest i år)
Bertha, 40 år, sygelig
Inga, 19 år
Beate, 2 år
Fra Doksmuget 14.

1904*Ryfylkegata 1
Ommund Abrahamsen, f. 1878, skom.
Torborg Ingebretsen, f. 1877
Selmer Emil, f. 1904

1905*Ryfylkegata 1
Bertine Amaliksen, f. 1880, gift kone
Peder Simonsen, f. 1881, støb. Ungkar
Margit, f. 1905

1905* Ryfylkegata 1
Peder Bernhard Gabrielsen, f. 1884, arb.
Inger Gjertine Olsen, f. 1878
Georg, f. 1905

1905*Ryfylkegata 1
Ingeborg Kristiansen, f. 1864
Alfred Mikkelsen, f. 1874, støb. Ungkar
Harald, f. 1905

1905* Ryfylkegata 1
Hanna Tollagsen, 52 år, enke
Tollag, 22 år, malerarb.
1910*1911*Ryfylkegata 1
Edvard Amdal, f. 1886, Nedstrand, død 1918, 32 år gammel, herm.arb.
Regine, f. 1885, Eskeland
Johannes, f. 1910
Ester, f. 1911

1910*1913*Ryfylkegata 1
Johannes Pedersen, f. 1841, Ølen, dokarb.
Karen Sofie, f. 1838, Egersund
Helene, f. 1882

1910*1913*Ryfylkegata 1
Rasmus Rasmussen, f. 1885, fisker
Mathilde Svendsen, f. 1882, Høiland
Rudolf, f. 1904
Mary Cecilie, f. 1906
Ottar, f. 1908
Markus Racin, f. 1910
Sverre, f. 1911

1910*1920*Ryfylkegata 1
Marit Hustvet, f. 1843, Garde Flesberg, enke, undeholdt af børn
Hellek Ols. Hostvet, f. 1863, Garde, stenarb.
Gustav Ols. Hostvet, f. 1886, Avaldsnes, blikkarb.
Ole O. Hustvedt, f. 1874, Avaldsnes, 1920*

1914*Ryfylkegata 1
Thomas Nikolai Solskjær, f. 1883
Grethe Hansen, f. 1883
Sverre, f. 1914

1917*1920*Ryfylkegata 1
John Johnsen, f. 1834, Ogna, død 1926, 92 år gammel, fhv. tømmerm.
Brynhild Torjussen, f. 1849, Hjelmeland
Birgit, f. 1894
Adolph, f. 1897

1940-1948 Ryfylkegata 1
Ordin Braadland, f. 1912, død 1985, 73 år gammel, sukkerbaker, gift 1932
Anny Larsen, f. 1915, død 1985, 70 år gammel
Anne Marie
Ragnhild
Ordin
Egil
Reidar
Arild
Bjørn

År ? Ryfylkegata 1
Arne M. Hansen, herm.arb.
Mary Hansen
Ruth, g. Wikre

1961 Ryfylkegata 1
Leif Henry Wikre, f. 1922, død 1992, 70 år gammel
Ruth, f. Hansen
Rolf
Anne-May
Lars-Helge

1963-1975 Ryfylkegata 1
Kåre Pedersen
Anne
2 barn

1971- Ryfylkegata 1
Sigurd Nedrebø
Åse

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

Ryfylkegata 1

1 Auedal, Edv., fab.arb. 1910
1 Breivik, Svend, herm.arb. 1943
1 Braadland, Ordin, sukkerbaker 1940 1943 1948
1 Elvig, Olaf 1940
1 Eskeland, Jonas, fyrb. 1903 1907
1 Eskeland, peder, støb,arb. 1903
1 Eskeland, Rasmus, dok.arb. 1903 1907
1 Foss, Leonard 1943
1 Foss, Trygve, 1943
1 Gjeldsvig, Amund, fab. 1913
1 Halvorsen, Edit, fab.arb. 1940
1 Halvorsen, Egil 1968
1 Halvorsen, Gurine, frue 1961
1 Halvorsen, Halvor 1940 1943
1 Halvorsen, Ingolf, urmakersv. 1940 1961
1 Halvorsen, Ivar, smørarb. 1910 1913 1925 1943 1948
1 Halvorsen, Ivar, støberi.arb. 1940
1 Halvorsen, Lars, pølsm. 1961 1968
1 Halvorsen, Monrad 1930
1 Halvorsen, Olga, frue 1961 1968
1 Hansen, Arne, herm.form. 1961
1 Hansen, Mary, frue 1961
1 Hustvedt, Gustav, fab. 1910 1913
1 Hustvedt, Marit, frue 1917
1 Iversen, Elisabeth, enke 1925
1 Jakobsen, Kristian, kjører 1913
1 Jakobsen, Peder, dok.arb. 1903
1 Johnsen, Bergit, hdlsbtj. 1917
1 Johnsen, John, fhv. tømm. 1917
1 Kvinge, Sigfried, lithograf 1907
1 Levang, Samuel, stenarb. 1901
1 Lunde, Johan, sjåfør 1930
1 Nøland, Johs, tømm. 1901
1 Pedersen, Johannes, dok.arb. 1910 1913
1 Rasmus, Rasmussen, fisker 1913
1 Remkes, Rakel P. 1968
1 Thormodsen, Erik C, fab.arb. 1925
1 Thormodsen, Karen, lithograf 1925 1930
1 Wikre, Leif, herm. 1961
1 Wikre, Ruth, frue 1961

Ryfylkegata 3

1930

1900*Ryfylkegata 3
Johan Johnsen, f.1875, bliksl.
Anna Tomine, f. 1879
Elisabeth Kristiansen, f. 1901

1902*Ryfylkegata 3
Hans Andersen, f. 1863, arb.
Ane, f. 1865
Malene, f. 1902

1903* Ryfylkegata 3
Mandius Jansen, f. 1877, maler
Helen Gundersen, f. 1875
Magnus, f. 1903

1903* Ryfylkegata 3
Peder Grødem, f. 1874, Hetland, arb. huseier, reiste til Amerika 1903
Josephine, f. 1868, Hetland, handlende.
Severine, 11 år
Marie, 9 år
Endre 8 år
Tormod, 6 år
Elen, 5 år
Anna, 4 år
Andrea, 1 år
Josephine drev kolonial handel på Løkkeveien 82 i 1900.

1903* Ryfylkegata 3
Andreas Andreassen, 40 år, løsarb.
Ane, 24 år
Sigve, 6 år
Conrad, 4 år
Trygve, 2 år
Malene, f. 1902

1903* Ryfylkegata 3
Fredrik Leversen, 46 år, støber
Bernhardine, f. 36 år
Bernhard, 13 år
Wilhelm, 11 år
Martha, 10 år
August, 9 år
Therese, 6 år

1903* Ryfylkegata 3
Bergitte Housken, 31 år, fab.arb.
Ida, 6 år

1903* Ryfylkegata 3
Gurine Rørheim, 24 år, syerske
Anna Grønnestad, 25 år, syerske

1903* Ryfylkegata 3
Agathe Jansen, 40 år, enke, arb.
Andreas, 17 år, arb
Sofie, 16 år, arb.
Samson, 13 år
Nils, 12 år
Jon, 10 år
Agnete, 6 år

1904*1905*1908*Ryfylkegata 3
Andreas Østebø, f. 1877, skom.sv.
Hilda Sofie Sakariassen,/Karlsen, f. 1876
Anna Josefine, f. 1904
Martha, f. 1905
Petra Bergitte, f. 1908

1904*Ryfylkegata 3
Kristoffer Kristiansen, f. 1838, sten.arb.
Ingeborg Nilsen, f. 1866
Ingeborg, f. 1904

1906*Ryfylkegata 3
Kristian Kristiansen, f. 1885, telearb.
Karen Danielsen, f. 1884
Emil, f. 1906

1907*Ryfylkegata 3
Andreas Jansen, f. 1885, støb.
Martha Kristine Hansen, f. 1884
Sara, f. 1907

1909*1910* Ryfylkegata 3
Johan Røsvik, f. 1881, Røsvik, elektriker
Inger Olivia Persen, f. 1883. Aaarskog
Peder, f. 1905, Aarskog
Thoralf, f. 1907, Aarskog
Adolf Gustav, f. 1909
Anna Aarskog, f. 1885, Aarskog, herm,arb.

1910* Ryfylkegata 3
Johan Eriksen, f. 1882, Ogna, støbarb.
Anna, f. 1878, Varhaug
Thora, f. 1907

1910*1911* Ryfylkegata 3
Johan Garman Evensen, Hellestø, f. 1884, Hellestø, herm.arb.
Anna Pettersen, f. 1890
Edvin Charles, f. 1911
Malen Sivertsen, f. 1880, Moi, meieribestyrerske 1910

1910* Ryfylkegata 3
Hermand Andersen, f. 1860, Elfsborg, Sverige, kjører, død 1911, 50 år gammel
Theodora, f. 1862, Spind
Torkel Jakobs. F. 1894, Spind, snekkersvend
Sigrid, f. 1903, Farsund, Ryfylkegata 3
Død 25-3-1911 Kommunearbeider Herman Andersen, 50 år gammel. (kjører ved elektisitetsværket) Enke 1 umyndig barn. Enken har dessuten 4 barn av 1st. ægteskap, myndige, derav 3, et 17 år gammelt.

1912*Ryfylkegata 3
Kristian Paulsen, f. 1874, jernbanearb.
Kitty Henriette Ege, f. 1873
Edith, f. 1912

1914*Ryfylkegata 3
Helge Knudsen Aga, f. 1881, støb.
Ane Torkelsen Rugland,
Kaare, f. 1914

1915*Ryfylkegata 3
Jonas Konrad Anvig, f. 1894, herm.arb.
Inga Karoline Ingebretsen, f. 1894
Harry Dagfin, f. 1915

1916*Ryfylkegata 3
Anton Ellefsen, f. 1895, herm.arb.
Agnes, f. 1889
Rikard Johannes, f. 1916

1918* Ryfylkegata 3
Marie Bergslien, herm.arb.

1918*
Adolf Johnsen, løsarb.
Bergit, butikbtj.

1918* Ryfylkegata 3
Ragna Hansen, fab.arb.

1920 *1927-1948*1955*Ryfylkegata 3
Reinert Tjærandsen, f. 1897, Sjernarøy, ug
Thomas Tjærandsen, f. 1899, Sjernarøy ug
Karl, f. 1903
Botolf, f. 1905
I 1910 bodde familien Tjerandsen i Valestrand.

1922* Ryfylkegata 1
Paul Bernhard Danielsen, f. 1891, gift 1920
Agnes Johanne Martine Askeland, f. 1899, Skånevik
Dagmar Kristine, f. 1922
Mally Tordis, f. 1924

1927 Ryfylkegata 3
Botolf Tjerandsen, f. 1905, død 1968, 63 år gammel, matros, gift 1927
Elise Rasmussen, f. 1905, forlv skom. Kornelius Rasmussen

1930 Ryfylkegata 3
Taletta Frøiland, enke
Betty Frøiland, herm.arb.

1930*Ryfylkegata 3
Torfinn Hegheim A/s hadde butikk her.
Han bodde selv på Jørpeland. Etterkommerne hans solgte huset i 1955 til Henry Olsen.

1935*Ryfylkegata 3
Karl Olsen, f. 1882, Klepp – cementarb.
Margrethe, f. 1887, Klepp
Bergit, f. 1905, død 1963, g. m. Sverre Johnsen
Arne, f. 1906, Klepp, g. Grethe
Bjarne, f. 1910
Mary, f. 1911
Anker, f. 1913, g. m. Laila
Klara, f. 1915, Olav Wikse
Henry, f.30-6- 1920, g. Jenny Kristiansen

I 1910-1920 bodde de i Kvitsøygt 95a, ved siden av økonomen

1943*1988*Ryfylkegata 3
Henry Olsen, f. 1920, død 1981, 61 år gammel, maler
Jenny, f. Kristiansen, f.  1921, død 2018, 97 år gammel
Linda, f. 1943, g.m. Alf Inge Sømme
Kenneth, f. 1948, g.m. Bodil
Alice, f. 1950, g.m. Magne Norgren

Jenny og Henry Olsen hadde noen år Kjelvene Malervarer i kjelleren.

1967*1974*Ryfylkegata 3
Kenneth Olsen, f. 1948
Bodil Aarnes
Maiken, f. 1967, død 2021, 54 år gammel
Trond, f. 1971

1954-1957*Ryfylkegata 3
Ernst Wiig, kom arb-
Elle Marie, f. Gilje
Ivan Armand, f. 1931, død 1971, 40 år gammel

1985* Ryfylkegata 3
Georg Racine Larsen, kom.arb. kjøpte huset i 1985
Anne-Beth Larsen overtok i 1986

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

Ryfylkegata 3

3 Johannes Eik, arb. 1918
3 Torkel Eik, kjører, 1918

3 Aga, Lars, støb,arb. 1925
3 Andersen, Andreas, løsarb. 1903
3 Andersen, Herman, kjører 1910
3 Aske, Thomas, fisker 1930
3 Christiansen, Christian, arb.
3 Eliassen, Andreas, tømm. 1907 1901
3 Frøiland, Betty, herm.arb. 1930
3 Frøiland, Talette, enke 1930
3 Grødem, Josefine, handl. 1903
3 Grødem, Peder, stenarb. 1903
3 Halvorsen, Rasmus, støb. 1913
3 Harestad, Ole, kjører
3 Høie, Hans, løsarb. 1940 1948
3 Jansen, Mandius, malersv. 1903
3 Jensen, Andreas, arb.
3 Johannesen, Martin, verks.arb.
3 Johannesen, Oskar, sjøm.
3 Johnsen, Gustava, hermarb.
3 Johnsen, Johan, bliks. 1903 1901
3 Kjelvene Malervare, Jenny Olsen 1961
3 Kristensen, Gustav, sjøm. 1930
3 Kristesen, Kristen, slakter 1948
3 Leversen, Fred, støber 1903
3 Mikalsen, Harry 1907 1943
3 Mikkelsen, Hans, smed
3 Myge, Elias, fab. 1907 1917
3 Myge, Elisabeth, fab, 1917
3 Myge, Ole fab. 1917
3 Myge, Ommund, fab. 1917
3 Møvik, Alf, Pedersen, støb. 1913
3 Olsen, Anker, herm.arb.
3 Olsen, Beathe, herm.arb.
3 Olsen, Bjarne, herm. 1940 1948 1961 1968
3 Olsen, Henry, Kjøpm. 1943 1961 1968
3 Olsen, Jenny, frue 1961 1968
3 Olsen, Karl, cementarb. 1943 1948 1968
3 Olsen, Kenneth 1968
3 Olsen, Margrethe 1968
3 Paulsen, Kristian, stenarb. 1913 1917 1940
3 Paulsen, Lars, fab. 1913
3 Pedersen, Rasmus, stenarb. 1903
3 Rasmussen, Cornelius, skom. 1925
3 Rasmussen, Rasmus, kontorist 1925
3 Reiersen, Tjerand, kai. 1917
3 Salvesen, Malene, butikbetj. 1910
3 Thomassen, Theodor, mask.lærl. 1910
3 Tjensvold, Adolf, arb. 1901
3 Tjerandsen, Karl, arb. 1930
3 Tjerandsen, Reinert, sjåfør 1943 1948
3 Tjerandsen,Thomas, stenarb. 1925 1940
3 Tjerasndsen, Reinert, stenarb. 1925 1930
3 Torkildsen, Dagny, enke 1943 1948
3 Torkildsen, John 1948
3 Torkildsen, Mandius L. sjåfør
3 Wiig, Ernst , kommarb. 1955, Ivan Armand
3 Ørke, Johannes, fisker 1940
3 Østerbøe, Andreas, skom.sv. 1907

Ryfylkegata 5

Ryfylkegata 5 og 3.  ATK 2023

Dette huset har hatt flere adresser, Det lå på hjørnet til Haukeligata og fikk først nr. 5 så nr. 94 for tilslutt å ende opp som Ryfylkegata 5. Det har gjort at det har vært vanskelig å føle folk som bodde her.

1905*1910*1920* Haukeligt 5 / Haukeligata 94 senere Ryfylkegata 5
Tobias Jonassen Bøe, f. 1862, Nærbø, hus-tømmermann, gift 1892
Ane Elisabeth Valentinsen, f. 1869
Jonas, f. 1893
Bjarne, f. 4-1-1895
Anna, f. 29-11-1895
Elfrida, f. 1897
Tobias, f. 1901
Gunhild, f. 1903
Gunvald, f. 1905
Jonas, f. 1907
Martha, f. 1910, død 1911, 11 måneder gammel.
De bodde i Spilderhauggata 16, før de kom hit

Ryfylkegata 5
Død 3-2-1911 Mekaniker Tobias Bøes barn. Martha Jensine, 11 måneder gammel.
I 1893 bodde de i Privatgata. 1900 i Spilderhauggata 16

Ryfylkegata 5 
Gunvald Bøe, f. 1905, død 1976, 71 år gammel
Ruth, f. Hanssen. f. 1909 død 2005, 96 år gammel
Inger Elise, f. 1936, død 2003. 67 år gammel, g.m. Eivin Willøv
Solveig, f. 1943, g.m. Harald Brekke
Rolf Gunnar, f. 1950, g.m. Inger Marie

Gunvald og Ruth bodde ikke her, men i Suldalsgata 15 da de giftet seg, de flyttet til Haukeligata 25.

Gunvald drev drev butikken her i til han døde i 1976, så overtok sønnen Rolf Gunnar.
Gunvald var fotballspiller i Viking. Han drev som skraphandler i alle år og var en kjent mann langt utenfor byens grenser. Det kom folk fra hele distriktet, for de måtte innom Bøen når det var noe de trengte.

1967

1963, slike annonser finner en i avisene i mange år.

Sønnen Rolf Gunnar Bøe overtok skraphandelen og driver fortsatt med gjenvinning fra andre lokaler.

 Fra Facebook: 

Mariann Sundt : Min fam bodde der, og eg bodde der til eg va 5 år, men var alltid innom helt til voksen alder, gode minner❤️Min mormor var søster til Gunvald Bøe.

Merete Sundt Løland : Min fam bodde der. Jeg bodde der 1980-1981 ❤️ mens vi bygget hus

Helen von Sundt : Dette vekker mange gode minner. Jeg bodde her mine første 5 mnd. Min familie.

Anne Beth Enoksen : Søstera te mormor bodde i Ryfylkegata 1,Olga Halvorsen. Mormor Marie Jørgensen, bodde i Ryfylkegata 46. Bodde de første leveårene de.

Kjell Terje Osmundsen : Bodde en familie med to piker der en stund på 60-tallet, flyttet til Jørpeland. Noen som husker navn ?

Karen Marie Notvik : Lisa. Ryfylke gt.5.Bjarne Bøe og Maria hadde tre gutter Thorvald, Rikard og Fred som var min pappa. Fred var født i 1926.

“Gunvald Bøe startet viltforretning i Verksgata 9 i 1925. Han var da 21 år gammel og hadde tidligere arbeidet fire år hos Bertel Melbergs viltforretning. Han flyttet senere virksomheten til sitt barndomshjem i Ryfylkegata. I 1937 la han ned viltforretningen og startet som skraphandler”.
Hentet fra boken Verket – fra seil til presse.

På Facebook er det mange som har fortalt minner fra de handlet hos Bøen:
Egil Halvorsen
Bøe skraphandler var den mest kjente jernvarehandel i Stavanger på den tiden. Gunvald Bøe solgte alt mellom himmel og jord til bønder og byfolk billig. Verktøy, spiker fra tønner (en måtte benke dem ut selv), alt mulig, militæreffekter etc.
Finn Reidar Thomassen
På slutten av 40- og begynnelsen av 50 årene, var vi unger faste “gjester” på bosplassen i Breivik. Vi lunsa, dvs samlet metaller som vi solgte til Bøen. Dermed holdt vi oss med lommepenger. Mødrene våre var nok ikke særlig begeistret for aktiviteten vår, de luktet brent avfall lang vei av oss. Jeg kjøpte mine første ski i butikken der. Det var et par slitte, hvite militærski. De var nokså runde i kantene. Kostet 5 kroner. Etter at jeg hadde høvlet dem, pusset dem rene og beiset dem brune, ble de ikke så aller verst.
Tone Fuglestein
Hvis jeg ikke husker feil så var det der vi kjøpte bambus rockeringer på 60-tallet
Anne-Karin Viste
Eg har samla mye ” skrap” nå eg va liden så eg og vennene sprang bort te Bøen og solgte. Med gjekk på kino for pengane. Någen ganger fant med lide, så då gjekk med i kjellaren og fant någe. Tok bare litt då så han på oss og så, dokker har ikke funnet dette. Nei så med og dro på det, men med hadde lov altså. Med til litt i kver kjellar, og hadde nok til kino den gangen og
Michael Håkon Holmboe
Det var den gang man kunne kjøpe en spiker og ikke ble tvunget til å kjøpe en hel pakke.

Jeg husker at vi kjøpte korgstoler som vi hadde i hytta i mange år. Skai til å trekke møbler var også populært. De hadde flere farger.

TJ Arnesen : Et stilig hus som jeg ikke tok så mye i øyesyn den gang Bøen var der. Det var helst “skrap” som interesserte meg mest da.

Per M Vagle : Der solgte vi skrapjern for å få lommepenger. Bøen annonserte: “Kobber messing bly og alluminium kjøper til dagens høyeste priser.”

Rudolf Jr Hansen : Vi var ofte innom her for å selge skrap, vi hadde Gunnar B som trener i Brodd

Kåre Sigve Abrahamsen : Eg og min far var flere ganger hos «Bøen» og kjøpte diverse verktøy, spesielt i den tiden vi bodde på Storhaug

Anne-Karin Viste : Det var en kjekke tid.😃 Han solgte kjekke ting og. Jeg husker jeg kjøpte noen små skjeer som vi kunne bruke i salt ol.

Marion Alvilde Gåsland : Vi lekte mye i uthuset i bakgården.

Per Olsson: Der kjøpte vi lyspærer i løs vekt(uten emballasje). Det hang en kontakt på veggen slik at vi kunne prøve at de var o.k.

Øyvind Sirevaag : Reidar Birk og jeg samlet mye metaller og solgte til Bø’en, en gammel tanksenter i Viking.

Stein Kjetil Kvaleberg : Solgte mye skytestreng og metallskrap der.

John Hult : Her kjøpte jeg mine første ski, hvitmalte tyske, helt flate. Men de virket. Vi gutter fra Nymansveien/Karlsminnegaten gikk helt til Ullandhaug på disse.

 

Andre folk i huset.

1901*1903*Ryfylkegata 5
Asbjørn Olsen, 36 år, matros, seiler fra England
Justine, 33 år
Alfa, 9 år
Ole, 5 år
Racin, 2 år

1903*Ryfylkegata 5
Daniel Myge, 69 år, stenarb.
Johanne, 56 år
Thomas, 16 år
Anna, 25 år, syerske
Peter Hansem, 25 år, smed, dokk

1903*Ryfylkegata 5
Hanna Bjærk, f. 12-4-1875, Bergen, enke etter salomon Bjærk, omkom i 1901
Margit Nora Bjærk, f. 3-2-1895
Oskar Christian Bjærk, f. 3-2-1895
Niels Brakstad Bjerk, f. 19-1-1897
Salomon Bjerk, f. 4-10-1899, død 9-5-1925, 25 år gammel
Hanna bodde i Pedersgata 98 og flyttet til Ryfylkegata 5.
Hanne var flyttet til Suldalsgaten 8 innen 1910, da drev hun med stryking!

1903* 1905*1913*Ryfylkegata 5
Marie Gundersen, f. 1852, enke, handlende
Georg, f. 1884, naglegut, dokken

1903*1905*Ryfylkegata 5
Randi Thomsen, 51 år, enke
Carl, 17 år, dæksgut
Mandius, 14 år
Alfred Mikkelsen, 24 år, arb. kostgut
Johannes Berg, 45 år, platearb. Kostgut

1905*Ryfylkegata 5
Fredrik Lillegraven, 63, 63 år, bundtmaker, huseier, fra Sandnes
Cecilie, 57 år
Andreas, 13 år
Jakob, 12 år

1905*1912*Ryfylkegata 5
Gurine Helliesen, 40 år, sygelig, enek, manden nylig død
Godtfred, 14 år
Herlof, 12 år
Ingeborg, 10 år
Hansine, 3 år
Elisabeth 1 år

1905*Ryfylkegata 5
Randi Thomassen, 53 år, enek
Carl, 19 år, arb
Mandius, 16 år, i Amerika

1918* Ryfylkegata 5
Paul Aarhus, fab.arb.
Tor Aarhus, fabarb.

1918*1920*Ryfylkegata 5
Peder Gerhard Gjerstad, f. 1890, Gravdal
Kitty, f. 1893, Bergen
Judith, f. 1918, pleiedatter

1920*Ryfylkegata 5
Karl Wilhelm Johansen, f. 1898, Bodø, matros
Ole Morten Mortensen, f. 1885, Vestfoss, smed

1920*Ryfylkegata 5
Brita Knudsen, f. 1852, Sauda, enke
Ane Knudsen, f. 1892, Sauda, herm,arb.
Dina Fugellie, f. 1860, Leigvold

1920* Ryfylkegata 5
Bjarne Bøe, f. 1894, snekker
Marie, f. Samslot, f. 1897, Dirdal
Torvald, f- 1917
Rikard, f. 1919

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

Ryfylkegata 5

5 Berge, Svend, arb. 1907 1901
5 Bøe, Gunvald og Ruth 1961
5 Bøe, Gunvald, avfallsartikler 1943 1948
5 Bøe, Tobias, tømm.
5 Børe, Bjarne, tømm. 1913
5 Gundersen, Marie, kol.hdl. 1903 1913
5 Hansen, Peder, smed 1903
5 Helliesen, Godtfred, arb.
5 Helliesen, Gurine, enkefru 1913
5 Helliesen, Herolf, cementarb. 1913
5 Helliesen, Ingeborg, frk. 1913
5 Knudsen, Lars, dreier 1913
5 Larsen, Carl, arb. 1903 1907
5 Olsen, Asbjørn, tømmerm. 1903 1901
5 Pedersen, Julius, tømm.
5 Pedersen, Magmus, fab. 1913
5 Stangeland, Gabriel, handlanger 1901 1913
5 Svensson, dreier 1903

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net