Pedersgata nr. 012 Sædberg og andre folk


ATK 2009

Det var Svend Haaland som startet bageri her ca 1865, men familien Sædberg har hatt lengst tilknytning til huset.


 1865  1900      Svend Tollefsen Haaland,  f.  1831,  Klepp , død 1-10-1897, 66 år,  bagermester Kirsten, f. Gitlesen, f. 1831Anna, f. 1861Marthe, f. 1864Rasmus Andreas, f. 1865
Fra Gaute Klepp har jeg fått denne slektslisten:Gaute KleppKlepp historie- og slektsgruppe.
Bakermester Svend Tollefson Håland.
Svend var født på Prestegården i Klepp den 16 september 1831 og døde i Pedersgaten 12, 3 oktober 1897.
Han var sønn av husmann Tollef Tollakson Håland fra Tu i Klepp og Anne Tollefsdatter Håland fraHåland i Klepp. Svend voks opp på husmannsplassen Vestre Håland under Klepp prestegård.
Han var nr. 4 i en søskenflokk på 8, 5 gutter og 3 jenter..

Den 11 oktober 1846 ble han konfirmert med karakterene Meget god Christendomskundskab.
Flid og Opførsel udmærket god..

Den 2 mai 1851 melder han utflytting fra Klepp uten å oppgi reisemål, men den 6 april 1858 vies han som unk.
Bager med Kirsten Gitlesdatter fra Hetland. Hun er født i Stavanger 1830 og døde i Pedersgaten 12,28 mai 1895. Hun er datter av Gitlesen I Speldesberg .

6 barn, alle født i Stavanger..
1. Anna, f. 11 aug.1860 .
2. Marte, f. 16 feb. 1863 og d. sep.1933
3. Rasmus Andreas, f. 23 feb. 1865 og d. 1. mar.1937. Han er den kjente slekts- og historiegranskeren. .
4. Kirsten, f. 11 mai 1868 og d. 20. sep. 1957.
5. Tollef, f. 11 mai 1868 og d. 13 mai 1869..
6. Tollef, f. 23 sep. 1870 og d. 25 jan. 1874.

Alle barna var ugifte.

Opp gjennom årene hadde de mange tjenestepiker og bagerlærlinger. Her er nevnt de som er funnet. Ole Olsen Anda f. 1842, Klepp, bagersvend Jacob Jensen Njaa f. 1843, Lye,  bagerdreng Tønnes Tønnesen Rugland, f. 1848, Haa, bagerdreng Marthe Talette Pedersdtr. f. 1842, Hetland, tjenestepike Hanne Martine Pedersdtr. f. 1847, tjenestepike          Folketellingen i 1891 var utførlig.  Det var ni personer til stede i huset da.  I første etasje bodde familien på fem,og tjenestepiken bodde på kjøkkenet. To menn bodde i sidebygningen, en person i kjelderen.Svend Haaland var hovedpersonen, han kom fra Haaland i Klepp og var bagermester og skibsreder. Datteren Marthavar bagerbutikjomfru i 1891, sønnen Rasmus var bagersvend, de to andre søstrene var helt forsørget av faren.Martin Frieseid, f. 1874, Ogna, ogJohan Brandenburg Briseid, f. 1868, Fede, var Bagerlærlinger.    Tonette Næsse f. 1872, Klep, var enepike.    Talette A????  31 år 1894     Tonette Nessa 22 år 1894     Jakob Larsen, 17 år, læregutt 1894     Karl Berge, 17 år, læregutt 18941898-1900Johan Lea, 19 år,  læregutLars, 16 år, læregutOmmund Østensen, 18 år, læregut, 1899Hans Rodvelt, 16 år, læregut, 1899
1900          Da var Svend og Kirsten døde. Svend døde i 1897 og var enkemann da -4 myndige barn Anna Haaland, f. 1860Martha Haaland, f. 1863, død 1933 Kirsten Haaland, f. 1868Rasmus Andreas Haaland, f. 1865. Død 1-3-1937, 72 årAlle søskene var ugifte og levde av sine midler. Rasmus var forhenværende bagermester.familien bodde i Hetland i 1903, men hadde antkelig hatt en eindom der en stund, for de annonserte Slaatten til salgs.
Fra Amtstiden har en klippet ut dette:  Stavanger amtstidene og adresseavis  27-1-1882Formanskapsmøde.         Bager Haaland lurte på hvor de 2000 kr som var budsjettert til fortau og rennesten i Pedersgata i 1880 var blitt brukt.Ordføreren kunne ikke svare nøiaktig på det, men de var brukt til broleggingsarbeid i byen.Alle var vel enige i at det trengtes i Pedersgaden som var en av de mest befærdede i byen.Det ble også lovet etter branden i 1860 på holmen, da en del eier måtte flytte til pedersgaden.Ordføreren kunne ikke fremvise papirer på at det løftet var gitt, selv om han hadde hørt tale om det.Praksis var var slik at huseierne betalte hellene og kommunen arbeidet. Forøvrigt forsto han ikke hvorforPedersgatan skulle ha fortrinn fremfor andre gater.              Huset ble beskrevet slik i 1900: Her var butik og beboelse, vedbod og staldrum af træ,samt bageribygning muret. Det var en personliste. Her var forhus og sidebygning, 5 rom, kvist og 2 kjøkken.R:A: Haalands hus i 1903, bor i Hetland. 1902, eieren flyttet til Hetland i juli.Omtale;Svend Haaland og hans familie ble boende her i årene fra 1865 til 1903.Svend kom fra Klepp, han var bagermester og drev bakeri her. I årenes løp hadde han mange folk i arbeid.Han og kona Kirsten hadde seks barn, men bare fire vokste opp. Ingen av dem ble gifte, de boddesammen med foreldrene. Sønnen Rasmus Andreas var også bagermester og overtok driften etter faren.Moren Kirsten døde i 1895 – 64 år gammel og Svend døde av kreft to år senere i en alder av 66 år.Når vi kommer til 1900 var det bare de fire søsknene Haaland som bodde her. Rasmus Andreas oppgaat han var forhenværende bagermester. Han og de tre søstrene hans levde av sine midler. I 1901 bledet opplyst at de hadde sluttet forretningen til påske i 1900. Stavanger Dampbageri ble så drevet avdisponent og handelsmann Tobias Roth. Deretter flyttet familien Haaland til Hetland i 1903, da desolgte til M. A. Sædberg. Familien Haaland hadde nok bodde her en tid før 1865, så de holdt til herminst i 40 år og drev bakeri her. I 1900 hadde de denne annonsen i avisen.Slaatten paa vor einedom ved Storhaug er til salgs, tillige en del høns. Haaland Pedersgaden 12.
1901 Auktion. Onsdag den 14. August kl. 3 Eftermiddag avholdes Auktion i Bager Haalands hus,Pedersgaden 12, over en del overflødigt Husgeraad, hvoriblandt Senge, Sengeklæder,Strygeovn med 8 Jern, Rulle, et Bogskab, Kraaskjenk, Chiffonier m.m. Bjørn Thorsen.
*****************************************************************************************         I årene fra Haaland sluttet med bakeriet var det Tobias Roth som drev det.Det er usikkert om han og familien bodde her, men dette er familien hans.1901 – 1903 Tobias Roth, f. 18-4-1861, død 28-3-1943, 82 år gammel, disponent – Haaland – dampbageri.Matilde, f. Nessler,  f. 14-11-1868 – død 13-2-1937, 68 år gammel.Carsten, f. 12-12-1892 – g.m. KarenIngrid, 21-8-1894 – g.m. Olav AarestadMagda, f. 15-12-1896 – g.m. Johannes Selmer    Karen Roth, f. 16-10-1833, enke, lever av egne midler    Anna Serine Roth, f. 6-12-1858, død 30-4-1930, 79 år gammel, ugift, lever av egne midler.Mathilde Bjørnestad, f. 1877, Spinn i Sogn, tjener, 1900Anna Torkelsen, f. 1879, tjener, 1900-1903Elen, 19 år, tjener, 1903Eline Barstad, f. 6-9-1888, Sogndal, tjenestepige, 1910                  1900 Tobias Roth overtok forretningen etter påske i 1900. Han var disponent, handelsmand i Dampbageriet.Han drev også jordbrug, skogdrift, sagbrug og bagerivirksomhed ble det opplyst i folketellingen i 1900. Da bodde han iN. Dalgata 2, senere i 1910 i Storhaugveien. Tobias hadde gården Botne i Strand, der var det sagbrug og sanduttak.Han var en driftig mann. Om han bodde her en tid er usikkert, men moren og søsteren levde sammen med ham.Her er også tatt med tjenere som var ansatt hos familien.Les mer om Tobias Roth———-
**************************************************************************************1903-1905-Karl Mauritsen, bagersv. f. 8-5-1870, død 25-10-1952, 83 år gammel.Laura Dorthea Larsen, f. 31-5-1875 handlendeAnna, f. 2-6-1894Bernhard Kornelius, f. 25-3-1897, Hana, HøilandMargit Amalie, f. 10-3-1899Ludvig, f. 19-8-1905            Karl og Laura kom fra Sandnes, han var bagersvend. De bodde i Langgaden i Sandnesi 1900. De hadde tre små barn.  De ble bare nevnt her i Valgmantallet for 1903, ellers er de ikke nevnt her.Innen 1910 hadde de flyttet til Storgata 5/7 på Sandnes. De feiret sølvbryllup 10-2-1919.**********””””***********************************************************************************17. mai ukjent år og fotograf. fra nettet. M. A. Sædberg hadde drevet Torvets bageri, men sluttet med det i 1903 og startet oppmed bageri og konditori i Pedersgata.       Martin/Morten Sædberg begynte i bakerlære allerede som 14 åring. Han overtok bageriet i 1903,etter bakermester Haaland. Da var han 25 år, og drev det i mange år. Morten ble gift med Johanna.Familien hadde bodd på øvre Tjensvold i Hetland. Da var han gårdbruker og bager. Martin kom fra Strandog kona fra Kalvøy Hetland. Sønnen Alfred gikk i konditorlære hos Todnem i 1916. Sædberg haddeogså butikk ved Bagerbryggen. I  FT. 1904 sto  Karen på 18 år i den butikken. Familien var metodisterog de hadde ofte prester og reisende fra menigheten boende hos seg.1903-Morten A. Sædberg, f. 20-4-1878, Strand, bagermester, død 22-10-1953, 75 år gammel—annonseJohanne Tjensvold, f. 24-7-1880, Hetland, død 11-10-1960, 80 år gammelAlfred Andrias, f. 11-7-1900, HetlandKaren, f. 29-4-1901, HetlandOtto, f. 9-5-1906Kitti, f. 23-12-1908        Om og hvor lenge barna ble boende her etter at de giftet seg er usikkert, men her er de med sine familier.,   1927Alfred Sædberg, f. 1900 død 12-2-1967Jenny Monsen, født 4-3-1906, død 10-12-1994, 89 år gammel, de giftet seg i augst 1927.Johanne-Margrethe, g.m. RolfHans-Olav, f. 2-8-1929, død 9-10-2009, g. m. Else
Magnus Grøsfjeld, f. , død 1987, 87 år gammelKaren Sædberg, f.29-4-1901, død 6-10-1979, 77 år gammelMartin, g.m. ElsaKjellBjørg, g.m. Georg
Otto Sædberg, f. 9-6-1906, død 29-12-1975, 68 år gammelIngeborg Evjen, f. 1916, død 6-7-1998, 83 år gammelRolf, f. 1936 g. m . BeritKari, f. 1938, g.m. EinarPer Otto, f.30-11-1940, g. m. Reidun Østrått
Odd Lønø, f. 17-5-1905, død 2-9- 1972, 66 år gammelKitty Sædberg, f. 23-12-1908, forlovet 1927 John, f, 8-3-1937,  g.m. Anne-Grethe  Lindeland – forlovet 1961Åse, g.m. Kr. Fredrik Amlie          Bodde de på Misjonsveien i 1928Jeg fant Odd Lønø i adressebok i 1955, bodde de her da?
1940—Per Otto Sædberg, f. 30-11-1940Gerd Reidun ØstråttGryHanne   1961  1990
          
     Johanna Tjensvold Sædberg, f. 1880, hun var gift med  Morten A. Sædberg, f. 1878, bagermester. Hun hadde flere søsken. Flere av hennes familie, bodde og arbeidet bakeriet etterhvert.1910 Josefine Tjensvold og Anna Fjeldberg var søstre til Johanne Sædberg i følge moren dødsannonse.Josefine Tjensvold, f.1888,  død 1967, forretning i manufaktur, gift m. Tollef Wirach.Anna Fjeldberg, f.1873, død 1970, 98 år gammel, gift, syforretning i kjolesøm  ( søster til Johanne sedberg)Edit Fjeldberg, f. 17-12-1905, datter.Elev i kjole og kaabesøm ønskes. 1907
          I årenes løp var det utallige personer som hadde sitt daglige arbeid i og rundt bakeriet.Det var mange, bakere, svenner, lærlinger og kjørere som leverte varer. Dessuten var det mange somekspederte i butikken. Jentene skiftet ofte. Familien hadde også tjenestepiger. Her har jeg tatt medalle som jeg har funnet i forskjellige kilder. Det er sikkert mange som ikke er nevnt. Noen bodde herpå hybel, mens de andre bodde andre steder. Ofte er de bare nevnt med fornavn og alder.          Sædberg hadde også butikkutsalg ved Bagerbryggen.Arbeidstokken i bakeriet og butikken varierte litt med årene. Det ble ført inn i folketellingene hvor mange som var ansatt.1911  Hadde Sædberg 8 svender, 2 kjørere og 3 bakerovner. Neste år i 1912 var der 6 svender og fortsatt 2 kjørere,og en tjenestepige,  9 mand i arbeid. Rundt 1913 var 4 svender, 1 mand og 2 kjørere. 7 mand i arbeid, da bleikke de to unge tjenestepigene regnet med. Man kan se at det var stor gjennomgang på lærlinger, tjenereog butikkansatte. Da læreguttene var ferdige bakere forsvant de til andre bakerier, jentene fant andre poster eller giftet seg. Noen ble værende gjennom flere år. Dette var en god og stabil arbeidsplass. Som en kan se av navnenevar det en god del landsungdom som fikk jobb og boplass her.
**********************************************************************************************ATK 2009 Det hvite huset er Tårngata 1.Disse personene har bodd eller bare arbeidet her i huset, enten i bakeriet,utsalget eller som tjenere.  Det er vanskelig å vite hvem de var og hvor de kom fra.Dessuten er det sikkert utrolig mange jeg ikke har funnet, for kildene er ikkefullstendige. Jeg har funnet navnene i folketellinger, adressebøker, skattelisterog andre kilder. Noen var kun en kort tid andre arbeidet her i mange år.Årstallet bak navnet er når de er funnet her-
1904- Karen Dahle, 18 år, i butikken ved BagerbryggenJosefine Tjensvold, 18 år, i butikken her 1904 + 1907 1908 – 1912 (søster til Johanna)Thommine, 19 år, tjener 1904Gurine  Kristensen, 17 år, tjener (hun var på «Neptun» fra august 1912, kom fra Amerika,desember 1911, Stensøens foderfabrik fra mai til august 1912, for øvrig ledig.) flyttet til BuøyOle Gaard, 19 år, lærlingBertinius Lea, 18 år, kjøregutt + 1905-1906Kristiane Sædberg, 15 år, ærendspige  – 1905 -1906 1906Kristiane Sædberg, f. 27-3-1890, Strand, 15 år og ærendspige            I 1910 var hun husholderske Hos enkemannen Samuel Næsheim i Nymannsveien 33.
Bertha Melberg, 18 år, tjener,  1905 – 1906 /1906 Bertha Melberg, 18 år, tjener. Bertha f. 1887 i Strand,hun ble gift med Børre Rasmussen Havn og flyttet til Forsand.

          1906 bodde disse her  i følge adressebokaMatheus Frøiland, 19 år, bagerlærling, 1905 – 5. kr ugen, pluss kost 1906 Matheus Frøiland, 19 år, bagersvend.I 1910 var Mathias, f. 31-12-1886 i Aalesund bagersvend hos R. A. Idsøe og bodde i Lervigsv. 35.Han var da gift og hadde et barn.

Thorvald Pedersen, 18 år, bagerlærling, 1905, 5. kr ugen, pluss kostOle Aanonsen, 18 år, conditorlærling, 1905, 5. kr ugen, pluss kostBernt Eidskog, 24 år, bagersvend, 1905 + 1907 + 1908, 8 kr ugen, pluss kost i 1905, 7 kr ugen, pluss kost i 1907Oluf Lea, 22 år, kjøreguttPeder Johnsen, 20 år, bagerlærlingOlga Knudsen, 16 år, butik 1907 + 1908Severine Fjeldberg, 23 år, tjener, 1907 +1908Thoralf Falck, 19 år, kjøreguttAleksander Egeland, 16 år, lærling 1907 Aleksander Egeland, 16 år, lærling. I 1910 bodde han iGjesdalveien i Sandnes, Han var bagersvend. Aleksander var f. 17-3-1890. 1916
Bertinius Lea, 22 år, kjøregutt, sluttet, hos Holst, 1907Erik Johannesen, 16 år, lærling, 1907 1907 Erik Johannesen, 16 år, lærling. I 1910 var han bager ogbodde han sammen med foreldrene på Bokn. Erik var f. 5-11-1889.
Ingebret Nærem, 16 år, læregutt, 1907Petra Svendsen, 20 år, tjener, 1908Albertine Haaland, 23 år, butik 1909 -1910-1911Helga Tjensvold, 23 pr, butik (søster til Johanna) 1909Sally Svendsen, 19 år, tjener, 1909Edvardine Høivig, 16 år, tjener. 1909 -1910 -1911- 1912Johanne Svendsen, 16 år, tjener, 1909+ 1910-1911Margit Fostveit, tjener. 1912 1912  Margit Fostveit, tjener. Dette kan være den Margit Fostveit somvar tjenestepige i Møllegt. 55 i 1910. Hun var f. 5-8-1896 i Sauda.
Josefine Tjensvold, 23 år, butik – (1910 – hos Eike, gift Wirach fra mars.?)
1913  var det 4 tjenere ,  1  og 2 kjøregutterAnne Kvalvaag, 18 år, tjener, 1913- 19154-1915Sina Scheie, 16 år, tjener, flyttet til Valbergg. 1913Rasmus Rasmussen, 17 år, bakerlære, hos Sædberg, her fra oktober 1912, før hos Lund.           1913Kristoffer Nilsen, 19 år, kjøregut, her fra november 1912, før fabrikarbeider , fra Nils Juulsgt 89. flyttet til Falkeid,Jorenholmen. 1913Rasmus Rasmussen, 18 år, bakerlære 1914Hilmar Berg, 17 år, bakerlære, 1914 1915  –  Hilmar ble gift og en finner ham og familien i Pedersgata 140Thor Johannesen, 16 år, bakerlære 1914 -1915 – 1916Lars Waaland, 17 år, bakerlære 1914Gabriel Drange, 18 år, bakerlære 1915Wilhelm Johnsen, 16 år, bakerlære, 1915 1916Bertha Øglend, 20 år, butik 1915Dortha Thorsnes, 21 år, butik 1915Georg Høiland, 15 år, bagerlære, fra HøilandBjørn Jensen, 17 år, bagerlære, fra SandnæsMartin Refsland, 21 år, butik, fra FiggenThea Østvold, 19 år, butik, fra FinnøJensine Rasmussen, 20 år, butik, vært her et årKaren Gjøndal, 18 år, butik, fra SandnæsNille Fauske, 20 år, tjener, fra Farsund

         I tillegg til alle som arbeidet for Sædberg i bakeriet, butikken eller somtjener, var det mange andre som også har bodd her. Noen hadde sitt arbeid ihermetikkindustrien eller i andre yrker. Her var familier og enslige, jeg har tattmed de som er funnet i kildene og året det ble nevnt.
Malene Helland, 22 år, syerske, 1907Thea Sædberg, 30 år, syerske, 1907Robert Chritoffer Hansen, f. 4-3-1883, Bergen, konditor, reiste herfra til Bergen I 1903
1903 -1905 Karl Mauritsen, f. 8-5-1870, bagersvend, nu hos T. Meling i 1905Laura Mauritsen, f. 31-5-1875, handlende, hadde handelsborgerskap 1905Anna Mauritsen, f. 2-6-1894Bernhard Mauritsen, f. 25-3-1897, Hana, HøilandMargit Mauritsen, f. 10-3-1899Ludvig Mauritsen, f. 19-8-1905          Karl kom fra Sandnes og hadde bodd i Bergelandsgata 47, innen 1910 var Karl og familienflyttet til Storgata 5 i Sandnes, hvor han var huseier og baker.
1903 -1908   Gustav Selmer Svendsen, f. 1876, Støberi & Dok, maskinistlærling, kr. 10- for ugen. 1905,i 1906 fikk han kr. 12- for ugen, fyrbøder DSD S/S Sand, støberiarbeider i 1907Anna, f. Nilsen, f. 1868 Arnt Selmer, f. 5-11-1906.De hadde bodd i Bredgata 32.  1 barn døde i mars. 1903/04?
1904 Anna Johannesen, 69 år, enkeJohannes Andersen 37, år, ugift, sønn, blikslager fram til oktober, er nu ledig
1905 +1906 Gurine Larsen, 40 år, enke, arbeiderskeJørgen Larsen, 18 år, fyrbøder S/S Rogaland, 1906 var han på S/S «Fritjof»
1914/15  Lautitz Duvold, gartnerBergliot Eie, sypikeMalene Grødem, 27 år, fabrikarbeiderPetra Grødem, sypike —- i Pedersgata 53 i 1917Hans Knutsen, gartner.
1913 Thorvald Eliassen, 32 år hermetikarbeider,Anna Eliassen, 41 år.       Thorvald var (på «Neptun» fra august 1912, kom fra Amerika desember 1911,Stensøens foderfabrik fra mai til august 1912, for øvrig ledig.) flyttet til Buøy

1913-1914-1915 Thorvald Dirdal, 14-2-1892, Dirdal, tøffelmaker.  Ft 1910 Hos Mauriten, Furrasgt. 20 1913Bertha Dirdal, 22 årArne Dirdal,  1 år­

1913    Bertha Asbjørnsen, f. 28-5-1896, Dirdal, fabrikarbeider,  16 år fabarb. På Blikembalagen fra desember 1911. 1913Marie Asbjørnsen, f. 1894, Madland 18 fabrikarbeider. På Blikembalagen fra desember 1911. 1913     Torvald Asbjørnsen og hans to søstre Berta Asbjørnsen og Marie Asbjørnsen bodde alle her i 1913.Til Vinkelgaten 3.

1913Sigfred Olsen, 41 år, murersvend, f. Sverige, hos Halvorsen, kom fra Kopervik november 1912 – 1913Aksel Andersen, 25 år, murersvend, 1913 f. Sverige, hos Halvorsen, kom fra Kopervik november 1912 – 1913Andreas Olsen, 23 år hermetikarbeider, hos Stvgr. Sardine, fra Normandsgt. 33 – flyttet men vites ikke hvor hen,1913 Torkel Skaare, 21 år snekkersv. Hos Sønneland, kom fra Sandnes august 1912.  ,19131913Johannes Audnass, f. 1837 i Sverige gift, bodde her da han døde av kikhoste. Kjenner ikke mer til han eller familien
1914 August Wilhelm Petterson, 28 år, murersvend, Sverige 19141914 Martin Haglund, 38 år, mekaniker, Sverige 1914Amanda Helland, 22 år, syerske 1915Aleksander Holmsen? 20 år, skoleelev. 1915Lars Larsen, 19 år, fabrikarbeider. 1915Rasmus Dybing, 33 år, 1915
1916Ole Olsen, 38 år, hjelpearbeider, paa Rosenberg, kom fra Sarpsborg i oktoberAnna Olsen, 55 år, h1920ustruKarl Tollefsen, 20 år, sønn, rørlegger, dokkenAgnes Olsen, 12 år. datter
1916  Bjarne Vigør, 26 år,  snekker hos Fjermestad, fra Bergen, 1916Edvard Kerles, 28 år, stenarbeider og murer, hos murmester Berg, fra Telemark, 1916Børge ??alsberg, 26 år, mekaniker, dokken, nu kullemper med S/S Vilja, fra Kristiania 25-12-1915Marie Bergsli, 22 år, fabrikarbeider, Hos Mydland, 1916-18Konrad Bergsli, 16 år, fabrikarbeider, Hos Mydland, 1916Ole Bergsli, 25 år, Bakersvend, På dampbageriet, reist til Kristiansand, 1916Nilla Fauske, handelsbetjent, 1917-18Ragna Hansen, fabrikarbeider, 1917-18Marie Hansen, tjener, 1919-1920Johannes Hovtun, bakerlærling, 1917-18Wilhelm Johnsen, konditorlærling, 1917-18Bertha Svendsen, hermetikarbeider, 1917-18Hans Vatsø, opvarter, 1917-18Lea Østvold, handelsbetjent, 1917-18
Edvard Aasland, lagerarbeider, 1919-20Karoline Høiland, handelsbetjent, 1919-20Jakob Norheim, skredder, 1919-20Maren Seglem, tjener, 1919-20Øistein Stangeland, maler, 1919-20Bjarne Titlestad, megler, 1919-20Anna Ødegaard, tjener, 1919-20

1920 Brita Nygård, f. 28-4-1900, Imsland, butikbetjent1920 Ellen Netland, f. 1-1-1901, Fjotland, butikbetjent1920 Gunhild Vasbø, f. 19-9-1896, Bjerkreim, tjenestepige1902 Edvard Jensen, f. 30-7-1894, Kabelvåg,elektriker1920 Rikard Jensen, f. 9-9-1898, Borgund, skipsbygger1920 Ernst Bernhard Andersen, f. 18-1-1897, Kristiania, dreier1920 Jakob Svendsen Norheim, f. 6-6-1898, skreddersvend
Disse er funnet i adressebøkene.Ingebret Haaland, baker, 1922Thomas Haaland, baker, 1922Håkon Helgesen, baker, 1922Ingolf Holthe, elektromontør, 1922Edvard Jensen, tekniker, 1922Richard Knutsen, skibsbygger, 1922Sigfred Olsen, bager, 1922Øistein Stangeland, malersvend, 1922Karl K. Undem, 1922Borghild Visted, butikbetjent, 1922Alexander Haman, litograf, 1924Ellen Netland, butikbetjent, 1924Jakob Stangeland, baker,1924Gustav Tvedt, kjører,1924
Fra skattelistene.1930-31 Hans Høivig, f. 25-9-1910, bakerlærlingTorbjørn Nygaard, f. 28-9-1904, lagerarbeiderErling Svendsen, f. 15-8-1910, bager
1933-34Ester Schavland Idsøe, handelsbetjentTorbjørg Jøssang, 27-4-1905, tjenerCharlotte Audora Sivertsen, 25-2-1888, fabrikpigeTordis Friestad, 17-11-1912, handelsbetjent, 1933-19391934 Bjarne Berentsen, falskmynter – se egen artikkel.1936-37Tora Regine Lunde, f. 27-11-1912Bergliot Nordtvedt, 21-12-1918, tjenerOlena Engvik, f. 15-11-1913, handelsbetjent, 1936-1943Ellen Inger Engvik, 8-2-1922, handelsbetjent, 1940-43Olene Bergaker, tjener i 1937 Karen Kvaløy, husmor i 1937  
1938-39Astrid Hagen, f. 4-12-1914, handelsbetjentInger Skadberg, f. 18-8-1917, handelsbetjentSigval Sletten, læregutt
1940-41Ole Reinholdt Karlsen, f. 7-4-1913, fabrikarbeiderWilfrid Lomeland, f. 18-3-1913, tjenerWilfrid var hos fam Sædberg i mange år og hun var alltid så glad når hun fortalte oss dette.Hun var ført i 1913 og kom til Stavanger fra Lomeland i Helleland som ung pike.Opplysninger fra datteren Liv Marit Kristiansen.
1942-43    Rangvald Bjørnsen, f. 6-9-1915, arbeiderThorvald Monsen, f. 9-10-1910, sjåførMartin Sund, f. 4-2-1922, arbeider
1945-46Sigurd Garborg, f. 20-7-1920, kontoristOdd Mørk Rogstad, f. 5-12-1919, kontorist
1947-48Gerd Ellinor Mathisen, f. 13-3-1927, hushjelpArne Holthe, f. 13-3-1913, bakerEdith Johanne Drøsdal, f. 11-2-1927, fylte 90 år i 2017. Hun var major i Frelsesarmeen.
1942-43 Rangvald Bjørnsen, f, 6-9-1915, arbeider
I gatefortegnelsene fra 1958 til 1969 finner en disse personene og firmaene.
1958 Sædberg, O.Sædbergs’ M. A. SønnerLito-Service AS
1960 Sædberg, MA sønnerSædberg, JohannaSædberg, Otto
1964 – 1969Sædberg, Otto bakermesterSædberg, IngeborgSædberg, Per konditor
1969Ritz delikatesseutsalg—1980—81–84Ryfylke og Jæren Indremisjon.  1975—76–79