Ryfylkegata 1, 3 og 5

Ryfylkegata 1, 3 og 5

0 comments

Ryfylkegata 1, 3 og 5 Fra Google 2022. Her ser vi Ryfylkegata 1 det hvite  på hjørnet med Suldalsgata som nå har fått navnet Hermetikkgata. Neste hus som også er hvitt blir nr. 3 og det røde huset som “Bøen” hadde blir nr 5. På andre siden av gata ser vi husene fra nr. 2 […]

Støperigata 36 og 45

Støperigata 36 og 45

0 comments

Støperigata 36 og 45 Det finnes få bilder av dette huset . Det ligger til venstre for Stavanger Blikemballage som også var eier en tid.  I front finner en Smørfabrikken Heimdal, i Støperigata 41, som Rasmus Sand A/S kjøpte i 1936 og bygget sin posefabrikk. Byarkivet 1952.

Spilderhaugsmauet

Spilderhaugsmauet

0 comments

Spilderhaugsmauet  I skyggen av bybrua finner vi et lite kvartal med to små smau. I front ser vi Pedersgata og i bakkant Øvre Banegate. Til venstre ligger Gitlesmauet, mot høyre finner vi Spilderhaugsmauet og helt til høyre et glimt av Harald Hårfagresgata. Google 2022

Gitlesmauet 2, 3, 4 og 5

Gitlesmauet 2, 3, 4 og 5

0 comments

Gitlesmauet 2, 3, 4 og 5 I skyggen av bybrua finner vi et lite kvartal med to små smau. I front ser vi Pedersgataog i bakkant Øvre Banegate. Til venstre ligger Gitlesmauet, mot høyre finner vi Spilderhaugsmauet og helt til høyre et glimt av Harald Hårfagresgata. Google 2022. Gitlesmauet er en liten gatestubb mellom Øvre […]

Hodnegata 3 og 9

Hodnegata 3 og 9

0 comments

Hodnegata 3 og 9 Fra Byarkivet 1937 – Nederst til helt venstre er et eldre gårdshus med løe bak. Det er sannsynligvis Hodnegata 9. I midten nederst er Ryfylkegata 51. Lenger opp Hodnegata 3 og mellom det og Tinnfabrikkens kontor finner vi Ryfylkegata 45.

Ryfylkegata 45

Ryfylkegata 45

0 comments

Ryfylkegata 45 Fra Byarkivet 1937.  Nederst til helt venstre er et eldre gårdshus med løe bak. Det er sannsynligvis Hodnegata 9. I midten nederst er Ryfylkegata 51. Lenger opp Hodnegata 3 og mellom det og Tinnfabrikkens kontor finner vi Ryfylkegata 45.